Change search
Refine search result
282930313233 1501 - 1550 of 1616
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1501.
  von Döbeln, Jonathan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barbershop och klassiskt: komposition av körmusik som metod för utforskande arbete kring genrebredd2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1502.
  von Döbeln, Jonathan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barbershop och klassiskt: Komposition av körmusik som metod för utforskande arbete kring genrebredd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genrebredd är något som det ofta pratas om i olika musikaliska sammanhang. Det sägs att genrebredd är viktigt och att fler borde forska kring allt vad det innebär, att fler borde applicera genrebredd på sitt vardagliga musicerande. Ändå får jag ofta känslan av att detta bara är ”tomt snack”, att genrebredd är något som man kan ägna sig åt när man har tid och energi till det men att många faller tillbaka till sin ”hemmaplan” när det väl gäller. Vad är då genrebredd? Denna fråga måste ju ändå ha ett subjektivt svar. För vissa innebär det att välja olika låtar eller stycken från olika genrer och försöka få allt att låta lika bra med samma resurser, i mitt fall en kör som kan sjunga många olika genrer. En annan sida av genrebredd kan istället innebära arbetet mellan olika genrer genom influens. Hur influerar olika genrer varandra? Vilka är skillnaderna och vilka är likheterna? Hur låter det om man sjunger barbershop med klassisk teknik, och tvärtom? Detta är något som jag vill utforska. Intresset för denna fråga kommer av egna upplevelser och erfarenheter efter många år i olika körer. Jag har fått uppleva attolika genrer, främst barbershop och klassisk körsång, påverkar varandra. Däremot har jag ännu inte riktigt kommit fram till på vilka sätt den ena genren tjänar på att låta sig influeras av den andra. Av just detta skäl har jag komponerat och arrangerat musik i klassisk stil och barbershop, som senare ska användas i ett examensarbete med syfte att vidare undersöka dessa frågor och förhoppningsvis räta ut några frågetecken. Själva kompositionen har inneburit en betydande del av arbetet, gällande utnyttjande av såväl tid som av energi. Den är uppdelad i fyra delar: tre tonsättningar av dikter skrivna av Nils Ferlin samt ett barbershop-arrangemang. Eftersom planen är att få användning av musiken vid ett senare tillfälle behöver kompositionerna och arrangemanget vara av hög kvalitet, vilket kräver en stor mängd tid. Med detta sagt kommer jag att komplettera kompositionerna i efterhand för att uppnå önskad kvalitet. Kompositionsarbetet gick till en början relativt friktionsfritt då jag inledde arbetet med att skriva den klassiska delen av projektet. Denna sorts musik är jag väl förtrogen med, även om jag aldrig tidigare har komponerat från grunden. Däremot har jag arrangerat vokalmusik många gånger tidigare, därför bedömde jag att barbershop-arrangemanget skulle gå relativt snabbt att färdigställa. När den klassiska kompositionen var på en för mig acceptabel nivå började jag så att skriva ett barbershop-arrangemang. Detta visade sig dock ta lång tid med många hinder på vägen. Jag tvingades att byta låt att arrangera men åstadkom till slut ett fullt respektabelt resultat av mitt arbete. Arrangemanget kommer däremot inte att användas till den framtida studien av genreöverskridande arbete.

 • 1503.
  Wadman, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Konstnärlig kandidatexamen: programblad och reflektion inom examensarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1504.
  Wadén, Ragnhild
  Royal College of Music in Stockholm.
  I hopp om bättre tider: en betraktelse över barnets uppväxtvillkor1984Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1505.
  Waern, Peder
  Royal College of Music in Stockholm.
  Improvisation i fokus: övning av improvisation i jazzmusik2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1506.
  Waern, Peder
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Kandidatarbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1507.
  Wahlberg, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Big in Japan: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1508.
  Wahlström, Thommy
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Skifta hamn: alternativ representation av ljud och musik2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1509.
  Walfridson, Marie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sångterapeut?: en analys av enskild sångundervisning och musikterapi2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att ta reda på huruvida sångpedagoger kan kallas musikterapeuter. Fyra sångpedagoger och tre sångelever intervjuades kring sångpedagogrollen, lärare-elevrelationen, lektionernas betydelse och inverkan samt musikens påverkanskraft. Intervju användes som metod eftersom jag var intresserad av att ta reda på hur sångpedagoger och sångelever resonerar kring dessa frågor. Respondenternas svar analyserades i förhållande till Kenneth E. Bruscias kriterier för musikterapeutiskt arbete. Resultatet visade att det finns många gemensamma nämnare och beröringspunkter mellan sångundervisning och musikterapeutiskt arbete. Eftersom inte alla kriterier uppfylldes blev dock svaret att sångpedagoger inte kan kallas musikterapeuter även om sångundervisning kan ge musikterapeutiska effekter.

 • 1510.
  Wall, Jakob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  The House of Life: om instuderingsmetodik och tolkning av en sångcykel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar min instudering av sångcykeln The House of Life, med dikt av Dante Gabriel Rossetti och musik av Ralph Vaughan Williams, med hjälp av en specifik övningsmetod; ett så kallat randomised practice schedule. Den teoretiska bakgrunden innefattar kortfattade biografier om textförfattaren, tonsättaren och den valda metoden. Metodkapitlet behandlar mitt tillvägagångssätt vid instudering. I de nästföljande resultat- och diskussionskapitlen presenteras tolkningar av text och musik, samt reflektioner över instuderingsmetoden och –processen. Den valda instuderingsmetoden har överlag varit effektiv, och samtidigt krävande på ett mentalt plan. Vid tillämpning av metoden gjordes vissa avvikelser ifrån den ursprungliga planen, vilka tas upp i resultatkapitlet. Genom metoden har en stark anknytning skapats till det textliga materialet, som sedan kunnat stödja och underlätta tolkningsprocessen och även den musikaliska inlärningen.

 • 1511.
  Wallentin, Jeneneh
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att sjunga fritt. Fyra sångpedagogers syn på improvisation2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1512.
  Waller, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Dyslexi och musik i klass: undervisning som öppnar dörrar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats belyser tre musiklärares erfarenheter av metodiska anpassningar, när både elever med och utan dyslexi deltar i samma klass. Syftet är att kartlägga metodiskt material som är anpassat för elever med dyslexi i klassundervisning i musik. Forskningsfrågan för studien är:

  Vilka metoder använder musiklärare i klassundervisning för att underlätta lärandet för elever med dyslexi?

  I denna studie används kulturpsykologi som vetenskapligt perspektiv för att studera vilka kulturella verktyg musiklärare använder sig av tillsammans med dyslektiker i klass.

  Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med musiklärare som har erfarenhet av dyslektiker i musikundervisningen. Resultatet av studien visar att det största hindret dyslektiker möter i musikundervisningen är skriftspråket, både vad gäller noter och läsande och skrivande. Texter och noter är således kulturella verktyg som behöver anpassas efter de elever som har dyslexi. Lösningen kan vara att byta ut ett kulturellt verktyg mot ett annat, till exempel att byta ut sångtexten mot bilder.

  En annan slutsats av denna uppsats är att de nödvändiga anpassningar som görs för dyslektiska elever i musikundervisningen, fungerar lika bra även för icke-dyslektiska elever. Den viktigaste anpassningen är att undervisa på gehör så mycket som möjligt. Förekomsten av text och noter bör minimeras, men inte undvikas helt.

  Musikläraren måste på ett tidigt stadium ta hänsyn till de dyslektiska elevernas behov, för att försäkra sig om att inga hinder på vägen uppstår för dem.

 • 1513.
  Wallin, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  A Hollywood Concerto: En studie om Korngolds violinkonsert2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1514.
  Wallin, Marianne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musiken skapar en bro mellan människor: en intervjustudie med personal inom Daglig Verksamhet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is a research project on how personnel appreciate music in the branch of care that provides activities for persons suffering from severe to mild intellectual deficiency. The study also attempts to find answers to what kind of observations the personnel have concerning the use of music as activity. The problem area of the study arises from the meeting point between on the one hand the practical, everyday application of music on persons with reduced intellectual capacity. On the other hand, the study will illustrate the adaptional possibilities of the theories of the topic area. The research results show that there is information which is completely based on tested experience among the group of individuals included in the research project, and further that there is an explicit need for supplementary theoretically based knowledge. The research results point to different perspectives concerning observations of the application of music. These results have later in the study been treated in the discussion part and shed light on by theories which are presented in the topic area. The method being used in the study is the qualitative research interview. The theoretical scientific perspective is taken from the hermeneutics.

 • 1515.
  Wallin Pérez, Carolina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Snurra min jord igen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1516.
  Wallmyr, Ida
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Om mental träning och hur den kan användas i undervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nervositet är något som de flesta har upplevt. Ofta är den ovälkommen och bidrar till ett försämrat resultat av det vi ska prestera. Forskning visar att vi med rätt sorts träning kan öva upp våra kognitiva förmågor och uppleva positiva effekter i samband med prestationer och i övriga livet. Studiens syfte är att undersöka tre, inom idrott och musik, yrkesverksamma personers definitioner och erfarenheter av nervositet och mental träning. Tre informanter deltar i enskilda, kvalitativa intervjuer och resultatet visar att alla tre har egna erfarenheter av nervositet i olika grad och likaså av mental träning. De berättar om upplevda positiva effekter av mental träning, både vid prestationer och i vardagslivet. Det verkar också vara så att det finns flera olika möjligheter att föra in mental träning i undervisning. Arbetet resulterar i insikter och ökad kännedom om olika mentala verktyg som kan komma till nytta i undervisning och för privatpersoner som står inför prestationer. Andningen visar sig spela en särskild roll. 

 • 1517.
  Wallmyr, Karl
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Melodipresentation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1518.
  Wallmyr, Per
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Kandidatarbete2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1519.
  Wallner, Olof
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Brahms första pianokonsert: Individualism genom texttrogenhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Brahms första pianokonsert i d-moll är ett av pianorepertoarens största verk, med en genomspelning som tar cirka 50 minuter. Det är ett maratonlopp får pianisten som konstant måste hävda sin rätt gentemot den stora orkestreringen. I detta arbete undersöks sambandet mellan framförandet av tre olika pianister samt deras relation till notskriften i Brahms första pianokonsert i d-moll. Syftet är att starta en diskussion varför det kommer sig att olika pianister kan uppfatta och tolka musiken olika även om de utgår ifrån samma notbild.

 • 1520.
  Wallén, Jenny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  "Gå hem och läs texten": metodutveckling av textgestaltning för sångare2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har valt att fördjupa mig i begrepp och metoder för textlig gestaltning inom klassisk romanssång. Min undersökning rör dels vad olika begrepp kopplat till textgestaltning innebär, och dels vilka metoder sångare använder eller kan använda sig av i en textgestaltningsprocess. Jag har använt mig av böcker skrivna av bl.a. skådespelare, litteraturvetare och sångare och intervjuer med en sångare och regissör samt en rytmikpedagog. Ett resultat är en metodologi i fyra kategorier som inkluderar tyst läsning, memoreringsteknik, prosodiskt arbete samt textgestaltningens förhållande till musiken. Vidare har undersökningen visat att olika metodiska begrepp som kan sägas höra ihop med textgestaltning kan ha olika innebörd för olika individer, möjligen beroende på huruvida begreppet är hämtat från andra vetenskapliga discipliner än teater- eller musikvetenskap.

 • 1521.
  Wang, Kerstin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Alexander Scriabin: Piano-sonat no.42018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1522.
  Wangby Björling, Elisabet
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikundervisning på gymnasiesärskola: ur lärares perspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att få en ökad kännedom kring hur musikundervisning på gymnasiesärskola kan se ut och hur musiklärare upplever sin undervisning.

  Detta har undersökts genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tre utbildade musiklärare som arbetar på programmet för estetiska verksamheter och det individuella programmet. Av intresse har varit att ta reda på vad lärarna har för mål med sin undervisning och hur de ser på sin verksamhet.

  Resultatet visar på att målet med musikundervisningen kan ses som både musikaliskt och utommusikaliskt. Detta beroende på vilka elever man undervisar då gymnasiesärskolan omfattar flera olika typer av funktionshinder. Ingen av lärarna har i sin grundutbildning berört metodik för funktionshindrade elever. Hos dem som lärare är den viktiga och gemensamma kompetensen den musikaliska. Samtliga upplever det utmanande att tillgodose elevernas individuella behov. Betyg inom gymnasiesärskolan ifrågasätts.

 • 1523.
  Wangby Björling, Elisabet
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikundervisning på gymnasiesärskola: Ur lärares perspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att få en ökad kännedom kring hur musikundervisning på gymnasiesärskola kan se ut och hur musiklärare upplever sin undervisning.

  Detta har undersökts genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tre utbildade musiklärare som arbetar på programmet för estetiska verksamheter och det individuella programmet. Av intresse har varit att ta reda på vad lärarna har för mål med sin undervisning och hur de ser på sin verksamhet.

  Resultatet visar på att målet med musikundervisningen kan ses som både musikaliskt och utommusikaliskt. Detta beroende på vilka elever man undervisar då gymnasiesärskolan omfattar flera olika typer av funktionshinder. Ingen av lärarna har i sin grundutbildning berört metodik för funktionhindrade elever. Hos dem som lärare är den viktiga och gemensamma kompetensen den musikaliska. Samtliga upplever det utmanande att tillgodose elevernas individuella behov. Betyg inom gymnasiesärskolan ifrågasätts.

 • 1524.
  WANNEBY, JONATHAN
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Analys av musiken i Ocarina of Time: En studie i att lära sig musikteori med spelmusik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. Vilka tydliga kopplingar och terminologi till musikteori finns det i spelets musik? Genom musikanalys och nottranskription har musiken fått synlig form. Notskrivningsprogram har använts och formen har studerats mot musikteorilitteratur. Resultatet av studien har visat på att musiken i spelet täcker flera områden inom den västerländska musikteorin bland annat olika kyrkotonarter och behandlingen av ledmotiv. I spelmusik finns det styrkor som kan användas i musikundervisning, bland annat att intresset för spel och dess musik kan främja musikinlärandet. Undersökningen visar på tydliga musikteoretiska exempel som i slutändan kan användas i musikundervisning. Detta för att slutligen koppla till elevers sociala sammanhang och lärandesituationer för att öka relevansen i musikundervisningen och förhoppningsvis fungera motiverande hos elever.

 • 1525.
  Wassler, Josefine
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Låtskrivande: om att utveckla sitt låtskrivande och artisteri2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "Låtskrivande" handlar om mitt arbete som gick ut på att försöka hitta mitt egna musikaliska uttryck och att utveckla mitt låtskrivande samt mig som artist. Detta skulle sedan komma att resultera i konsert bestående till allra största del av eget material. Genom åren har jag breddat mig mycket musikaliskt men inte riktigt fokuserat på att helhjärtat gå in i vad jag som artist och låtskrivare vill förmedla och uttrycka. I mitt arbete skrev jag låtar och försökte göra detta på olika sätt och med olika hjälpmedel och metoder. 

 • 1526.
  Watanabe, Akiko
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Sköna dissonansackord: hur skapas dissonansackord som klingar behagligt?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1527.
  Watanabe, Akiko
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Teknik för det musikaliska språket: En tolkning av André Jolivets "Hymne à l'univers"2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1528.
  Wedar, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från Wikander till Whitacre: körsångsrepertoaren på Kungsholms gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium 1984–20092012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Livet är en repertoarfråga!”1 Att sätta samman repertoar inför en konsert med sin kör är ett utmanande och roligt arbete. Under mina åtta år som musiklärare och körledare på Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium (SMG) satte jag ihop cirka 80 konsertprogram med olika temata och inriktning. Utgångspunkterna varierade beroende på flera faktorer men de viktigaste var nog körernas sammansättning, vilken typ av konsert materialet skulle framföras på, och hur lång förberedelsetid med körerna jag hade till förfogande.

  Om jag skulle sjunga samma låtar med mina körer år ut och år in, vad skulle hända då? En organisation som inte förändrar sig kommer att dö så småningom. Gäller det klassisk musik? Gäller det körsång? Hur ser körsångsrepertoaren ut på Stockholms äldsta musikgymnasium?

  1984 flyttades musikgymnasiet från Adolf Fredriks Musikklasser (AF) till Kungsholmens gymnasium. 2009 firades 50-årsjubileum. Har repertoaren förändrats på dessa 25 år? På vilket sätt i sådana fall? Hur stor andel av repertoaren är svenskkomponerad? Sjöngs det mer klassisk västerländsk konstmusik för 25 år sedan än vad det gör idag? Har repertoaren inslag av mer lättsam karaktär?

  Till grund för mitt arbete ligger en katalogisering och analys av skolans 290 bevarade konsertprogram mellan åren 1984–2009.

 • 1529.
  Wedlund, Frej
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Komposition och det ickeljudande: tystnad, tysthet och intimitet inom konstmusik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag kommer i denna uppsats att reflektera över tystnad och tysthet (ett ord som jag i denna text, till skillnad från tystnad, använder för att referera till ljudsvaga klingande material) i förhållande till intimitet inom västerländsk instrumental konstmusik utifrån mitt egna och andras komponerande. Jag går inledningsvis kort in på dessa tre begrepp, för att sedan använda en redogörelse för mitt examensstycke Tre avslut för 15 stråkar och dess tre formdelar, i denna text kallade första, andra respektive tredje avslutet, som utgångspunkt för att utforska dem. Genom styckets gång, som också ger formen till denna text, kommer jag in bland annat in på hur jag ser på tystnad samt definierar olika tystnader. Jag skriver även om ett antal stycken som jag finner intressanta i relation till mitt egna skapande, bland annat Salvatore Sciarrinos Lo spazio inverso, Brian Ferneyhoughs andra stråkkvartett och Lisa Streichs Asche.

 • 1530.
  Wegberg, Emil
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Sonate pour Violoncelle et Piano: musikanalys och interpretation av Debussys cellosonat2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1531.
  Weiser, Anna E.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Vävskäl: anledning till komposition2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • 1532.
  Welin Vessberg, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Min Examenskonsert2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1533.
  Weng, Sheng-Ying Isabella
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Pitch processing and learning ability of the tone language Chinese: A correlational study of music and language2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As evidence of intimate music-language relations grow, a certain connection between the use of tone language and the ability of absolute pitch has been found. Genesis of absolute pitch has long been a controversial topic among scientists. While interest of learning the tone language Chinese increases, it is, from a pedagogical perspective, relevant and engaging to specifically study this connection.

  The purpose of this essay is to study a small group of young beginners in Chinese at close quarters. By implementing a pitch-based hearing test, their pronunciation skills in Chinese were compared with sense of pitch shown in the test. The findings point to complex interactions between several factors, and show for instance a significant importance of musical training and learning motivation.

 • 1534.
  Wennberg, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Mellan fyra väggar: en studie om musikpedagogers situation i klassrummet/årskurs 6-92015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1535.
  Wennström, Niklas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  The Nevskij prospekts. Autumn in Gdansk2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1536.
  Werme, Leonard
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Min konstnärliga skapandeprocess2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1537.
  West, Kristine
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  "Bort med knätofsen": en subjektivt jämförande studie mellan två musikaliska traditioner2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1538.
  West, Tore
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Spela tillsammans från början: musikundervisning grundad på orkesterspel1992Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1539.
  Westberg, Karin
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Wittmark, Madeleine
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikglädje, material och gemenskap. Lärares förväntningar på kort fortbildning i musik2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1540.
  Westbergh, Lina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Att skapa en audiovisuell konsert: En studie om svårigheter och möjligheter som uppstår när kontrollen över det visuella lämnas över till musikerna2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1541.
  Wester, Simon
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Två låtar: från idé till färdig produktion2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1542.
  Westerlund, Anna-Karin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Imperfekt-Presens-Futurum: en examenskonsert av, med och runt Anna-Karin Westerlund2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1543.
  Wetterbrandt, Gustav
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Felix Mendelssohn-Bartholdy: Konsertstycken op.113/114: klarinettistisk ekvilibrism under 1800-talet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Felix Mendelssohn-Bartholdy levde under första halvan av 1800-talet. Utöver att vara ett underbarn likt Wolfgang Amadeus Mozart var han även en mycket socialt kapabel person. Detta gynnade honom mycket då hans kompositionsförmåga lyftes fram som enastående av framstående personer som Johann Wolfgang von Goethe och drottning Victoria av Storbritannien. Han var en mycket produktiv komponist och skrev under sitt liv mängder av orkestermusik, kammarmusik, operor, solokonserter och pianoverk.

  I detta arbete har jag fördjupat mig i hans två Konsertstycken Op.113/114 för klarinett, bassetthorn och orkester, som Mendelssohn skrev till klarinettisterna Carl och Heinrich Bärmann. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för dessa två förbisedda verk samt jämföra instuderingsprocessen av en dubbelkonsert med det av en solokonsert. Jag har genom användning av partitur från G. Henle verlag analyserat Op. 113 och skrivit om mina konstnärliga ställningstaganden under instuderingsprocessen av både Op.113 och Op.114. Ur analysen framgår att musiken har allt annat än en strikt struktur. Mendelssohn bryter gärna de strukturella mönstren som förväntas av honom. Ur instuderingsprocessen framgår att arbetet med en dubbelkonsert har både stora för- och nackdelar jämfört med arbetet av en solokonsert, men att möjligheten till en diskussion mellan två parter är mycket givande för att skapa sig en klar bild av vad man vill komma fram till med sitt framförande av verket.

  Denna studie strävar efter en ökad fördjupning och förståelse av olika infallsvinklar som leder till en mer genomarbetad konstnärlig instuderingsprocess.

 • 1544.
  Wickman, Alexzandra
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Låtskrivaren: en intervjustudie om låtskrivarlärarens pedagogiska grundsyn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This interview study has been conducted with the purpose of investigating how the songwriter and songwriting teacher experience their life-world and by it visualize the songwriter's pedagogical perspective. Qualitative research interviews have been made with four songwriters and teachers in the subject of songwriting to investigate the phenomenon. The informants are active in the upper secondary school as music teachers. The result and analysis is done with a hermeneutic and phenomenological approach from a life-world perspective. Interview studies have shown that the informants find that their writing helps them to be structured, focused and to complete and achieve results, as well as process impulses and feelings. All informants testify to how the writing has become a way for informants to process events in life, easy as complicated, as a kind of therapy. The passion for their writing has been strengthened and become one with the informants the longer time passed and the more time the informants have given the music. They claim that inspiration is something that comes from the "making" and that it can be evoked if you only get started, and that the desire to own your own artistry is an important component of the creation that drive the songwriter forward.

 • 1545.
  Wickman, Alexzandra
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Molly Bán – ’Cowboys & Castles’: hur lyckas ett Countryband nå ut med sin musik i Sverige?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett projekt som kretsar kring tankar och visioner om en Countryplatta. Den skulle bli traditionell, men det jag trodde räknades som traditionellt var inte traditionellt, utan nytt och som enligt vissa inte kan kallas Country, så det skulle bli en ny Nashville platta, såsom Nashville ser ut idag. Men det landade ändå i att vi gjorde den till vår egen Country platta. Det blev en Country platta som många kommer ha åsikter om, precis som allt annat. En Country platta som började som en vision att vilja likna något jag älskar högt. Som sedan övergick till att få en egen identitet, bandets identitet. Influerad av Country, influerad av gamalt och nytt. Det blev en personlig resa, ett ställningstagande, jag lärde mig mer om mig själv och vad jag står för, vad jag brinner för och vad jag vill ägna min tid åt. Att musik måste komma från hjärtat det viste jag, men att hjärtat och hjärnan för en gångs skull kunde samarbeta, det var ändå lite nytt...;)

 • 1546.
  Wictorsson, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Subtleties in Film Music: a cautious approach from a composer’s perspective2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report focuses on subtleties in different musical elements composed for the two films Francis and The Pink Cloud Syndrome, produced at the Royal College of Music in Stockholm and Stockholm Academy of Dramatic Arts between 2014 and 2015. Examples of how subtleties in the film scores were intentionally implemented in relation to the films are provided to give the reader an insight to this specific topic. Through analysis and reflections it was shown that subtleties could be found in every musical element addressed in this report at some point in the films. 

 • 1547.
  Wiklund, Pontus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Kallocain2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1548.
  Wikman, Rickard
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Image eller inte image: det är frågan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur viktigt är image? Bonniers svenska ordbok skriver följande om image: den bild av sig själv som en person eller företag ger eller försöker ge omgivningen. Hårdrocksgruppen Kiss har en tydlig image som är ett varumärke för gruppen. Kiss valde sina medlemmar efter image inte efter hur bra de var på sina instrument. Olika artister har valt sin image själva eller fått den vald av media eller andra. Den kan uppstå genom slumpen eller via upptäckter av artisten själv som hen har utvecklat. Syftet med undersökningen är att förstå hur image har skapats samt att förstå hur viktig den är för artistens karriär. Studien har genomförts genom en intervju, inläst material, konstruktion av bilder av artisters image med tillhörande frågor av slumpvis utvalda respondenter. Resultat beskriver att den image som är den bästa är när artisten själv har valt den och att den är tydlig. Detta synliggörs genom svar från intervju samt igenkännande av bilder som tagits fram i samband med genomförd studie. Resultaten diskuteras med utgångspunkt i litteratur om vad artister sagt och berättat om sig själva och hur detta kan förstås.

 • 1549.
  Wikström, Linn
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Klarinettens klang2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete var syftet att söka förståelse för hur klarinettister på en professionell nivå förhåller sig till klangideal beroende på genretillhörighet. Främst har jag jämfört skillnaderna mellan klassiskt och jazz och de yttre faktorernas påverkan på klang. I detta fall innefattas de yttre faktorerna av klarinettens historia och utveckling, hur genreideal och personligt uttryck samverkar, samt vilken inverkan instrumentets olika delar har på klang. Två grupper om tre och fyra personer har deltagit i en enkätundersökning med öppna fokuserade frågor om klang och klangideal samt en klingande del med fyra exempel. I den fick respondenterna lyssna på olika versioner av samma stycke där de skulle beskriva den klangvariation som uppträdde enligt en graderad skala från Gridleys undersökning om klangfärg. Enkätundersökningen lade grund för den fokuserade gruppintervju som följde. Gruppernas resultat visade att den klassiska genren har mer tydliga klangideal medan jazzens är mer svårdefinierade då den innefattas av många undergenrer som påminner om varandra. Studien visar flera skillnader mellan genrerna när det kommer till val av instrument och dess betydelse för klangen samt hur ett genreideal kan påverka ett personligt uttryck. Förhoppningen är att musiker och pedagoger ska kunna tillämpa den teoretiska kunskap som undersökningen genererade praktiskt och på så vis kunna utöka sin genrebredd.

 • 1550.
  Wilhelmsdotter, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  ScenÖsterlen. Kulturprojekt för barn och ungdomar - betydelsefullt i en mindre kommun?2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
282930313233 1501 - 1550 of 1616
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf