Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 358
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Lindström, Christel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Sökandet efter karaktärer och emotionella uttryck: en studie om instuderingen av första satsen ur Liebermanns sonat för flöjt och piano, op. 23.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte är att utforska processen att studera in och interpretera första satsen ur Liebermanns sonat för flöjt och piano, op. 23 (1987), med fokus på att medvetandegöra sökandet efter karaktärer och emotionella uttryck. Vägledning för detta har jag fått ifrån kompositörens anvisningar i notbilden, lärare och instuderare, den klingande musiken, bakgrundsfakta om kompositören och sonaten och som ytterligare ett verktyg; en schematisk uppställning av basala emotioner kopplade till akustiska attribut.

  Mina frågeställningar som jag söker svar på eller vidare och fylligare resonemang omkring är:

  Vilka överväganden gör man utifrån det som är skrivet i text, noter, det man vet om kompositören och dennes syn på sitt komponerande och musikerns roll för att blåsa liv i ett stycke musik?

  Kan man, och i så fall hur, använda sig av medvetenheten om vilka akustiska egenskaper som kopplas till basala emotioner för att hitta mer tydliga karaktärer och spela mer espressivt?

  I första delen presenteras en kort bakgrund om kompositören och dennes syn på musik och sitt komponerande, en formanalys och grafiskt schema över första satsen ur Sonat för flöjt och piano, op. 23 (1987). För att ge ett lite vidare sammanhang till ämnet finns beskrivet delar ur en artikel som behandlar hur musiker uttrycker och kommunicerar känslor i musik, skriven av Juslin och Timmers (2010).

  I metodavsnittet beskriver jag verktygen jag har använt.

  Resultatdelen beskriver de problem jag stötte på och lösningar på dessa, samt vilka överväganden jag har gjort utifrån min förförståelse i dialog med verktygen.

  Avslutningsvis för jag en diskussion kring om det är användbart att ha ett mer tekniskt sätt att närma sig sökandet efter karaktärer och emotionella uttryck, växelverkan mellan att förfina hantverket och fylla sin musikaliska palett med fler färger.

 • 202.
  Lindström, Victoria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Min väg mot det nordiska uttrycket: Sibelius violinkonsert, sats 12018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 203.
  Lindström, Viktoria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete: tvärflöjt, kandidat2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 204.
  Linnerhed, Anton
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Den komponerande kyrkomusikern: processen att skriva ett verk för orgel ur en kyrkomusikers perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att som kyrkomusiker skriva musik för orgelinstrument upplevs angeläget av flera skäl, inte endast för att det skall fortleva som instrument betraktat, utan även för själva odlandet av Kyrkans musik, den ständiga pågående rörelsen i kyrkorummen som inte skall avstanna förrän tiden upphör. Därför vill jag med detta arbete visa min process att skapa ett verk för orgelinstrumentet, som ett bidrag också till den nyss beskrivna ”rörelsen” – och tillika framföra det vid min examenskonsert. Processen har bestått i att jag kontinuerligt fört journal/loggbok under skapandets gång, vilken legat till grund för de här nedan redovisade slutsatserna. Förhoppningsvis kan den slutligen givna manualen bli till gagn för andra komponerande kyrkomusiker. Detta arbete behöver nödvändigtvis inte enbart vända sig till kantorer och organister. De personer som är intresserade av orgeln och att skapa för den, kan även de finna intressanta aspekter i detta arbete. 

 • 205.
  Lovén, Britta
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Själ och landskap2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 206.
  Lundberg, Elinor
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Luft och artikulation: Teknik och analys i Grøndahls trombonkonsert2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om luft och artikulation används i trombonspelet. Först skriver jag om luft och artikulation i mera generella drag. Hur tungan rör sig och hur luften ska användas för att få ut så mycket som möjligt i varje andetag. Efter att jag skrivit om luft och artikulation mer generellt så reflekterar jag sen över min egen luftanvändning och min egen artikulation. Vad jag gör som är bra och vad som kan förbättras. För att sen få musiken i sitt sammanhang skriver jag ett avsnitt om Launy Grøndahl, hans liv och hans musik. Efter att läsaren fått ta del i Grøndahls liv så kommer en musikalisk och tematisk analys av hans trombonkonsert. Alla tre satser analyseras med tillhörande notexempel för att underlätta analysen.

 • 207.
  Lundberg, Filip
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Griegs cellosonat: att följa kompositörens anvisningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie omfattar en närmare analys av den första satsen ur Edvard Griegs stora sonat skriven för cello och piano 1882–83. Analysens fokus ligger på kompositörens noggranna anvisningar och huruvida användandet av dessa påverkar resultatet i praktiken. För att få en tydlig bild av skillnaden bearbetas också en skildring av två olika cellisters tolkning och användande av Griegs egna anvisningar i denna text. 

  Efter att ha gjort denna analys och jämförelse lyckades jag komma närmare min egen uppfattning om hur viktigt eller oviktigt det är att följa kompositörens anvisningar. För att undvika att bli partisk valde jag två fantastiska cellister vars spel och musicerande jag sympatiserar med i lika hög grad: Mstislav Rostropovich och Truls Mørk. Jämförelsen mellan de två inspelningarna visar att Rostropovich i det här fallet var den som följde Griegs anvisningar minst och Mørk mest. Min uppfattning om Rostropovichs inspelning var att han spelade med en större musikalisk övertygelse och personlighet än Mørk, och därför sympatiserade jag mer med Rostropovichs tolkning. Känslan jag fick av att lyssna på Rostropovich som inte följde notbilden lika noggrant som Mørk blev mycket starkare för mig eftersom jag i princip alltid uppskattar musiker som prioriterar att spela från hjärtat mer än att spela precis som det står och korrekt. 

  Jag hoppas och tror att denna kunskap kommer hjälpa mig att få fram min bästa tolkning och på så sätt vara användbar för mig i mina framtida studier.

 • 208.
  Lundin, Oda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete: program till kandidatkonsert 23 maj 20132013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  Lundmark, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Beethoven: Sonat för horn och piano, F-dur op. 17: Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 210.
  Lundqvist, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Messiaen - L'Ascension: Utifrån interpretativa aspekter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den franske 1900-talskompositören Olivier Messiaen komponerade L’Ascension fyra symfoniska meditationer för orkester 1933, men skrev något år senare om verket för orgel. I denna skriftliga reflektion diskuteras hur man, som interpret och organist, kan förhålla sig till den noterade bilden och därmed uppnå en mer genomarbetad instuderingsprocess och en ökad förståelse. Till grund för reflektionen ligger instudering av verket, samt studier av partitur, litteratur och cd-skivor. Ur analysen framgår bl a att framför allt modus 2 och 3 använts, samt att flera skillnader förekommer mellan de två olika versionerna av verket. Studien går igenom några av Messiaens olika kompositionstekniker och orgelversionen sätts i relation till orkesterversionen. I viss mån behandlas även olika möjligheter att tolka den symbolik som kan utläsas ur notbilden. L'Ascension är, liksom många andra av Messiaens kompositioner, starkt kopplat till hans kristna tro. Det 85-åriga verket ingår i en lång fransk tradition, men är samtidigt i högsta grad modernt.

 • 211.
  Lunnergård, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Att bygga upp kroppen för ett liv som violinist2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 212.
  Lyeteg, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 213.
  Låke, Max
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete: Låke på Akademien2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 214.
  Långberg, Margarita
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Identitetssökning: en konstnärssjäls dilemma2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete handlar om min musikaliska bana och skall ge en överblick av mig själv som musiker här och nu. Det blev många byten av instrument i min musikaliska karriär, som har skapat problem med min musikaliska identitet och bild av mig själv. Vem är jag egentligen, som musiker? Vilket instrument identifierar jag mig med? Uppväxt och utbildning i ett annat land har givit mig en grund att stå  på men har samtidigt skapat problem för mig med den svenska undervisningen. Vad är rätt och vad är fel? Finns det rätt eller fel? Hur har min identitet påverkats av de olika utbildningssystemen?

   Jag skapade en enkät för utländska studenter för att ta reda på om jag är ensam om mina upplevelser och därmed fånga eventuella skillnader.

  Uppväxt och skolgång påverkar  musikers identitet och man bär konsekvenserna av skolningen genom hela livet.

  Hur påverkas identiteten av instrumentval, repertoar och arbetsplats? Jag har tittat närmare på detta.

  Påverkas musikers identitet av kön? Hur lätt är det att vara kvinna och invandrare? Fungerar integrationen i Sverige? Jag försöker hitta svar på sådana frågor.

  I det sista kapitlet reflekterar jag över min examenskonsert och min musikaliska identitet.

  Jag har kommit fram till att min identitet är Musiker och Världsmedborgare. Jag är en stolt kvinnlig organist och kan växla mellan olika yrkesroller och instrumenten. Som kyrkomusiker bidrar jag med alla mina kunskaper från olika länder till den musikaliska utvecklingen i Sverige. Det krävs envishet och flitighet för att integreras i det svenska samhället, men belöning är värt mödan. 

 • 215.
  López Pérez, Salvador
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Who helped to develop the role of the tuba as a solo instrument?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to find out the process carried out by many people to achieve a solo role for the tuba. It also explains which individuals people helped the development of the instrument so as how different composers have contributed to the music field and especially to the evolution and growth of the tuba in the last century. In the musical part, the thesis talks about different standard tuba pieces and their importance. 

 • 216.
  Löfvenhom, Joakim
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Appassionata: om Sonate, nummer 23, opus 57, Beethoven och Sonatformen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Madar, Armaan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Franz Liszt: Vallée d'Obermann2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse Franz Liszt’s piece Vallée d’Obermann and to explain both the several incidents in Liszt’s own life which have influenced the piece and the role of de Senancour’s novel Obermann which was an important inspiration for the piece. I have come to the conclusion that especially in a narrative piece like this, which is linked to the life of its composer and has an important literary source, studying the information in detail gives necessary tools for a deep understanding of the piece for its performer. I believe that this can lead to an interpretation of the piece, which pays more respect to its composer and can afterwards give more freedom to the interpreter in creating a unique interpretation since the crucial background information is learned and the interpretation itself is created while aware of the sources of the composition. 

 • 218.
  Malmberg, Claes
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Manell, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Min examenskonsert: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 220.
  Mariottini, Filippo
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  The Passacaglia by Johann Sebastian Bach Interpretation perspectives: How the Bach score can lead to such different musical results2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 221.
  Markstedt, Rikard
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Asanga: vägen till konserten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 222.
  Marteleur, Sandra
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Mysterier och scourdatura: Om Heinrich Ignaz Franz von Bibers sonat nr 6 ur Mysteriesonaterna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet spelar jag och analyserar sonat nr 6 i c-moll för violin och basso continuo ur Mysteriesonaterna av Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704). Det är ett verk som är spännande på flera sätt. Verket utgår från den katolska böneserien Rosenkransen som beskriver olika händelser, så kallade mysterier, i Jesu och Jungfru Marias liv. Varje sonat beskriver ett mysterium som till exempel bebådelsen eller Jesu död på korset. Detta ger oss fler ledtrådar än vanligt om hur Biber såg på musiken, det närmar sig ju programusik. En annan sak som gör Mysteriesonaterna extra intressanta är användningen av scordatura, omstämd violin. Den första sonaten och den avslutande Passacaglian är komponerade för normalstämd violin, medan var och en av de resterande fjorton sonaterna är komponerade för en unik scordatura. Detta ger violinisten nya musikaliska möjligheter och även nya tekniska utmaningar. Jag fokuserar framförallt på vilka konsekvenser användningen av scordatura får vad det gäller intonation. Jag beskriver vad som händer när jag spelar sonaten i tre olika tempereringar. Med en temperering utvecklad av cembalisten Gabriella Sjögren speciellt för denna scordatura löser vi många av svårigheterna vad det gäller intonation.

 • 223.
  Martin, Isabelle
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  En fri tolkning av Trauermusik: en återspegling av vad musiken har för inverkan på mig2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är inte bara en analys av det klassiska verket Trauermusik (Paul Hindemith, 1936) utan även en återspegling av vad musiken har väckt för känslor hos mig i form av en ny tolkning. Som klassisk musikstuderande har jag länge upplevt en brist på att fritt kunna förmedla de känslor som musik kan väcka hos mig då utbildningen främst inriktar sig på att gestalta och återskapa. Detta har väckt ett behov och en nyfikenhet hos mig att få skapa och tillföra något eget i mitt musicerande och jag har därför valt att i detta arbete jobba med att översätta färger, stämningar, motiv och känslor från Trauermusik till ett nytt sammanhang. Resultatet involverade nya instrument och genrer och tack vare att min kreativitet kunde arbeta fritt utan restriktioner och ramar att förhålla sig till lyckades jag skapa något helt nytt och personligt och samtidigt behålla känslor och fragment från originalverket. Jag upplevde en enorm frihet och skaparglädje under arbetets gång och insåg hur mycket som finns att hämta ifrån den klassiska musiken om jag vågar bryta de regler och gå utanför de ramar som man så länge arbetat inom. 

 • 224.
  Martinsen, Joakim
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Chopins Sonat i Bb-moll: Bakgrund och Analys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Chopins andra pianosonat är, trots sin egendomlighet, ett av de stora romantiska pianoverken.I den här studien undersöker jagvad som binder ihopsonaten och gör den till det mästerverkden till slut har blivit erkändsom. För att undersöka detta har jagstuderat Chopins liv innan och under sonatens tillkomst för att försöka hitta hans personliga kopplingar till musiken. Sedan har jag även gjort en analys av sonatens fyra satser där jag analyserar verketsgenomgående teman och motiv.Genom mitt arbete har jag kommit fram till attdet finns ett tydligt narrativ i verket, om än inte i en klassisk sonatform. Sammanhanget finns snarare i det känslomässiga och det motiviska och därför tror jag det blir särskilt viktigt att betona i en tolkning. För mig personligen innebär resultatet ett steg i rätt riktning för mitt eget framförande av musiken, och kanskekan det även hjälpa andra att hitta sin väg genom en av den romantiska pianolitteraturens mest svårtolkade verk.

 • 225.
  Mateikaite, Daina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Bakom kulisserna: Min resa till minskad stress och ökad prestation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur man som professionell musiker lär sig att hantera stress och öka prestationen. Stress, nervositet och rampfeber är ett vanligt problem bland musiker som kan vara ett otroligt störande moment som förhindrar att man presterar på topp. I uppsatsen skriver jag om vilka metoder som finns för att motverka stress och dess symtom. Metoderna avser visualisering, meditation, idrottspsykologi och fysisk aktivitet. 

 • 226.
  Mateikaite, Daina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Dmitrij Sjostakovitj Violinkonsert nr.1 Op. 992016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 227.
  Meidell Blylod, Ida
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examenskonsert2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 228.
  Meitzner, Magdalena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Gränsryttaren/zaunreiten: ett projekt för dans och slagverk2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 229.
  Metsvahi, Liisi
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  "Ballade" by Eduard Tubin: An Estonian tale for violin and piano2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to ascertain if exercising mental training, analysis and research on a musical piece before beginning the physical practicing process will benefit and simplify the learning process.

  The piece chosen is Eduard Tubin’s “Ballade” for violin and piano. Different sections have been analysed and translated into a narrative from my point of view. Historical background information is presented and the piece is also visual as a graph.

  From my research I deduct that mental techniques should be much more engaged into the everyday practice routine to avoid frustration and physical injuries, and assist in the learning process.

 • 230.
  Michalak, Filip
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Piano Competitions: Preparation and Purpose2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 231.
  Michelin, Laura
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Mozart och flöjten: En analys av Flöjtkvartett i C-dur (KV 285b)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Wolfgang Amadeus Mozart föddes 1756 och skulle blir en av de allra största kompositörerna av klassisk musik i sekler framöver. Han skrev musik som har tilltalat och berört mängder av människor, allt från små sonater för piano skrivna vid 8-års ålder, till otaliga kammarmusikverk och stora, praktfulla operor. I den här arbetet redogörs för ett kammarmusikaliskt verk skrivet av Mozart år 1778: flöjtkvartett i C-dur K285b, första satsen. Arbetet fokuserar framförallt på musiken och innehåller en utförlig analys av satsen, men behandlar också Mozarts liv, tiden då han levde, flöjten som instrument på slutet av 1700-talet samt flöjtens roll i det valda stycket. Genom att lyssna på olika inspelningar av stycket, studera in det själv samt läsa om och studera tiden då denne kompositör levde, har material samlats för att kunna ge en bild av Mozart och hans relation till flöjten.

  I analysen finns hela första satsen redovisad med harmonisk analys, utmärkande teman och motiv och de fyra instrumentens olika stämmor och funktioner i stycket. Här är satsen beskriven utan synpunkter på möjliga musikaliska tolkningar. I sammanfattningen av resultatet diskuteras de tre använda inspelningarna och här ger jag min egen uppfattning om inspelningarna och hänvisar till dem när jag uttrycker min åsikt om interpretation. Här besvaras frågeställningarna som efterfrågas i syftet. Reflektionsdelen tar upp varför Mozarts musik tilltalar så många människor. Där står också om Quantz som i sin bok, skriven 1752, talar om för sina läsare vad som är det essentiella med musik: uttryck för känslor och beröring av sinnena. Detta kopplas till nutiden och faktumet att Quantz ståndpunkt fortfarande är gällande. 

 • 232.
  Michelin, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Orgelmusik - med makt att störa och beröra: om Svenska kyrkans orglar, organister och orgelmusik2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur jag som organist i Svenska kyrkan kan hålla orgeltraditionen levande i möte med nutidsmänniskan. En undersökning av hur man kan utforma och tänka inför en orgelkonsert så att den får relevans för dem som lyssnar.  Jag analyserar två konserter jag har gjort – förberedelser, själva konserterna samt mina egna och andras reaktioner efter konserterna.

 • 233.
  Mietola, Matti
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Practicing is listening: practicing viola with the help of self-recording2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis I have examined the benefits of working with a help of self-recording. I wanted to experiment self-monitoring with different working methods to improve my practicing skills as well my performing skills as I prepared for my examination concert. This process consisted of a lot of recording, listening and practicing and repeating this cycle numerous times. I wanted to implement different practice methods and reflect on different aspects of playing the viola. This thesis is written from a violist point of view.

  The main focus of this work is audio recording as a tool in self-monitoring practice. I have been using two main methods in reviewing the audio material gathered from practice sessions:  1) time between recording and reviewing the material and 2) recording, analyzing and practicing in line with the recordings within a practice session.

  I wanted to take self-recording process into more regular use because I see it as an essential part of the self-teaching process. A music student has to go through a lot of practicing hours and most of these are spent alone in a practice room. Some of this time is wasted and misused in learning unwanted habits. I wanted to learn to practice in the most deliberate way and use my practice hours as effectively as possible by structuring my practice in self-teaching phases and putting the emphasis on self-monitoring.

 • 234.
  Mikhaylova, Olga
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  The art of accompaniment2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 235.
  Mikonya, Eszter
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Om fagotten: grunderna till att spela fagott2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om grundläggande fakta om fagotten som instrument, om spelteknik och om hur man kan använda de informationerna i vardagslivet som fagottist. Jag tycker att en bra musiker måste veta hur sitt instrument fungerar för att kunna använda det. Därför ville jag veta mer om fagotten.

  För att jag ska kunna fortsätta att utvecklas musikaliskt, behöver jag stabila grunder, och jag måste förstå varför gör jag vad jag gör. Mitt mål med detta tema var att sammanfatta alla elementär information i en plats.

  Efter examen min lärare kommer inte att vara där för att hjälpa, så jag ville lära mig allting som behövs utveckla mer efter skolan. För att öva detta valde jag ett stycke (Crusell: Air Suédois) och försökte lära mig själv. Genom att analysera det här stycket vill jag demonstrera några övningsmönster som jag brukar använda.

  Tidigare spelade jag inte så mycket svensk musik, därför valde jag Crusell. Inte många kompositörer skriver musik för fagott tyvärr men han skrev två. Hans Fagottkonsert är berömd i hela världen, men Air Suédois är ganska okänt så det var ingenting som kunde påverka mig. Men själva stycket är värt att analysera och gräva djupare i.

 • 236.
  Molin, Ninni
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Vinterresa: en undersökning av tolkningsmöjligheter i Schuberts sångcykel Winterreise2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen beskriver arbetet med utvalda delar av Schuberts sångcykel

  Winterreise och vilka tolkningsmöjligheter jag som kvinnlig sångare har när jag

  framför ett verk med manlig huvudperson. I diskussionen redogörs tre möjliga

  tolkningar, där den slutliga tolkningen blir att se flickan i sångerna och

  huvudpersonen som en och samma person. De sju utvalda sångerna kommer efter

  min analys att spelas in.

 • 237.
  Moretti, Francesco
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Musicians Can Fly: Heterogeneous material, Renaissance sources and contemporary group improvisation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
 • 238.
  Mühlig, Anna Lisa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Meditation som medel för musikers inre trygghet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 239.
  Nakazawa, Kyoko
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examenskonsert2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Nilsson, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examenskonsert2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 241.
  Nilsson, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examination: programblad och reflektion inom examensarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 242.
  Nilsson, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Att övertyga en jury och fånga en publik: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om hur jag utvecklar mitt oboespel och min musikaliska förståelse för två stycken: Mozarts oboekonsert (sats 1 och 2) och Strauss oboekonsert (sats 1). Anledningen till att jag har valt just dessa stycken är att de vanligtvis är obligatoriska på provspelningar. Eftersom jag gärna vill ha ett orkesterjobb måste jag först vinna en provspelning. Syftet är därför att utvecklas både tekniskt och musikaliskt för att öka mina chanser att vinna en provspelning. Jag har även valt att spela Mozart på min examenskonsert för att sen kunna jämföra provspelningssituationen med konsert- situationen.Metoden jag har valt är att göra inspelningar för att sen lyssna och analysera vad jag kan förbättra. Dessutom ska jag åka på provspelningar och utvärdera min insats samt försöka få kritik från juryn.Jag har genomfört inspelningar vid fem tillfällen under ett års tid och under samma period varit på fyra provspelningar.I slutsatsen kom jag fram till att jag i den sista inspelningen spelar mer rytmiskt och har bättre intonation. Jag märker också en stor utveckling i linjen i mitt spel och hur jag får fram fraseringarna. Utvecklingen har också påverkat spelet i konsertsituationen på ett positivt sätt framförallt när det gäller faktorer som tekniska aspekter och automatisering. De här faktorerna har förbättrat helheten och mitt spel har blivit mer intressant att lyssna på.

 • 243.
  Nilsson, Thobias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Nino Rotas trombonkonsert2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet fördjupar jag mig i första satsen av Nino Rotas trombonkonsert. Nino Rota var en italiensk kompositör som var mest känd för sin filmmusik, och då särskilt musiken till Gudfadern I och Gudfadern II, men har även skrivit en stor mängd konsertmusik. Hans filmvana avspeglar sig även på hans konsertmusik. Jag gör i arbetet en motivkatalog, och en fördjupad interpretationsdel där jag tar upp hur jag vill att satsen ska spelas samt svårigheter med att få den just så. Slutligen bifogar jag en inspelning av satsen från min examenskonsert. 

 • 244.
  Nissfolk, Moa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Hör klockorna med ängsligt dån...: Att gestalta en text i ett ackompanjemang2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mitt arbete "Att gestalta en text i ett ackompanjemang" har jag valt att utifrån Fredmans epistel no 6 "Hör klockorna med ängsligt dån..." av C.M Bellman fördjupa mig i hur jag som instrumentalist kan lyfta fram en text i ett ackompanjemang och på så sätt bidra till ett kammarmusikaliskt samarbete mellan sångare och instrumentalist, där båda samverkar för att berätta sångens handling.

  Arbetet består av en överblick över C.M Bellmans liv och verk, en historisk bakgrund till "Hör klockorna med ängsligt dån..." samt en redogörelse för hur jag utifrån dessa två har arrangerat en gitarrstämma som enligt mig understryker vistextens handling.

  I min slutreflektion för jag ett resonemang kring orden samspel och samverkan samt på vilket sätt jag har utgått ifrån dessa när jag har arrangerat "Hör klockorna med ängsligt dån..." Min slutsats är att det kanske inte alltid är nödvändigt att som instrumentalist arrangera ett ackompanjemang ”ord-för-ord” såsom jag har gjort. Djupast sett handlar det snarare om en grundinställning hos instrumentalisten att vilja sätta sig in i en text och aktivt fundera kring sin egen berättarroll.

 • 245.
  Noden, Mary
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  ‘‘Just practice!’’  To what extent is practice the key to success in orchestral auditions?: An exploration of the factors affecting an oboist’s performance at audition.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 246.
  Norlöv, Matilda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Johannes Brahms opus 1082015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utgår från Johannes Brahms liv och bakgrund för att analysera och tolka hans Sonat för violin och piano Op. 108. En strukturell och delvis harmonisk analys beskrivs därefter samt en utläggning för hur styckets svårigheter angrips ur ett speltekniskt perspektiv. Syftet med studien är att få en helhet och överblick över sonaten både strukturmässigt men även att förstå kompositörens tonspråk med dess influenser och tankar kring musiken. Studiens resultat är en förståelse för hur musiken tolkas och hur inlärningsprocessen ser ut.

 • 247.
  Nowlain, Kristine
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Collaborative Storytelling through Contemporary Composition: Examining participation in the creation and performance of meaningful works through Judith Weir’s woman.life.song2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through examining Judith Weir’s woman.life.song (2000), the work presented in this written reflection is centered on the power of collaboration and context to create meaningful art and music that express important and often underrepresented experiences. Through a musical and sociological analysis of this piece, it is examined how the personal is political and how the creation of music and art are therefore inherently political projects. This paper argues that musicians have a responsibility to consciously select our repertoire: a conscience based upon an understanding of intersectionality. Such consciousness must take into account structures of sexism and racism, which positions music in its socio-political context and actively challenges the concept of “quality” as it is constructed in the art music canon. Placing the composer and authors within their broader socio-political contexts, it is argued that lifting pieces such woman.life.song are important contributions of a musician’s participation in music. This paper draws upon work in sociology that centers on identity to examine how structures of power impact the voices that are heard and that are represented in the musical canon.

 • 248.
  Nygren, Sarah
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examenskonsert2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 249.
  Nyman, Emma
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 250.
  Nyman Stjärnskog, Sara-Felicia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Partita nr. 3 för soloviolin av Johann Sebastian Bach: Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Johann Sebastian Bach var en flitig kompositör och organist. Han skrev tre sviter i italiensk stil för soloviolin som han valde att kalla partitor. Den tredje partitan är den mest spelade och i det här arbetet har jag valt att fokusera på loure och menuetterna. Jag var nyfiken på hur interpretationen av verket skulle påverkas med kunskap om Bach och om barockdanserna som ligger till grund för verket. Jag har behövt samla mig grundlig kunskap om partitan som form, menuett och loure både som dans och kompositionsform. I ett tidigt skede gjorde en analys av notbilden för att kunna knyta samman form och harmonik med dansperioder. Jag har även inspirerats och fått användbara fakta från seminarier i tidig musik i skolan. Efter genomfört arbete upplever jag att jag fått till en mer sammanhängande musikalisk tolkning. Där kunskapen framförallt öppnat upp ögonen för mig mentalt snarare än tekniskt.

2345678 201 - 250 of 358
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf