Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 643
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Hedström, Malin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Körsång som friskvård2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur körsångare upplever sitt sjungande och varför de vill sjunga i kör. Syftet är även att undersöka om körsångarna medvetet sjunger i kör för de positiva effekterna som kunnats visas i tidigare forskning. Metod för denna undersökning har varit semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med sex informanter samt observation av en kör på 30 personer.Resultaten visade att det inte går att säga att man som amatörsångare alltid sjunger i kör för den sociala gemenskapen, och de positiva effekter som kan uppstå i samband med körsång. Genom undersökningen har jag heller inte kunnat se att körsångare alltid upplever dessa positiva effekter av att sjunga i kör. Slutsatsen är att alla människor, oavsett om de sjunger i amatörkör eller avancerad kör kan få ut olika hälsoeffekter av att delta i körsång Det går inte att säga att alla amatörsångare får ut en likartad hälsoeffekt och professionella sångare en annan hälsoeffekt, utan deras upplevelser av hälsoeffekt skiljer sig från person till person.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Hedström, Peder
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  En instuderingsstudie av Heitor Villa-Lobos andra etyd2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 203.
  Hedström, Peder
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikalisk mångfald?: analys av musik- och kulturskolornas situation i ett föränderligt kulturliv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka och analysera Sveriges kommunala musik- och kulturskolors situation i ett föränderligt kulturliv. För att åstadkomma detta tillämpas en kombinerad forskningsmetod i form av en kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer med fokusgrupper och en person med verksamhetsansvar över en kulturskola.

  Någon samlad, instrumentalspecifik antagningsstatistik över elever vid Sveriges musik- och kulturskolor finns för närvarande inte att tillgå. För att ge en fingervisning om hur många elever som deltar i ett avgränsat urval av musikkurser har en enkätundersökning skickats ut till 48 skolor. Underlag från tidigare undersökningar har använts i sammanställningen av resultaten. Uppgifter lämnade av enkätdeltagarna visar fortsatt sjunkande deltagarantal för ett flertal instrument. Vidare tycks eleverna bli färre i högre takt än tidigare. För att undersöka hur unga människor resonerar kring instrumentval och musicerande har kulturskolelever indelade i fyra fokusgrupper intervjuats. Genom samtalen framträder generellt sett negativa inställningar till instrument och musik förknippade med särskilda attribut eller förhållningssätt. En verksamhetsansvarig vid kulturskolan intervjuas för att belysa studiens ämne ur ett strukturellt perspektiv. Samtalet kom att handla om skolans förhållande till uppdragsgivaren, brukaren och samhället i stort samt i vilken mån dessa intressen prioriteras. I den avslutande diskussionsdelen problematiseras vanligt förekommande resonemang gällande det traditionella musicerandets återväxtsvårigheter.

 • 204.
  Hedén, Katrina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad är det jag hör – Vad är det du gör?: vokal uppförandepraxis inom olika genrer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan vi veta vad det är för slags musik vi hör? Vad är det som är det typiska i varje genre och som gör dem så unika? Hur kan vi veta hur vi ska sjunga i olika genrer för att få den speciella fraseringen, utsmyckningarna, vokalljudet och svänget?

  Denna studie undersöker vokal genrespecifik uppförandepraxis i folksång, klassisk sång och rocksång, samt hur sångpedagoger uppfattar sig arbeta med sångelever inom respektive genre. Intervjuer med verksamma sångpedagoger har genomförts. I resultatet av studien framträder ett antal parametrar för vad som är vokal genrespecifikt uppförandepraxis i folksång, klassisk sång och rocksång. Resultatet förde också bland annat med sig en modell som visar en genrers uppbyggnad. Genrerna kan inte jämföras sinsemellan under samma premisser då de verkar under olika verksamhetssystem. Undersökningen visar hur pedagoger uppfattar sig undervisa genrespecifikt samt vilka redskap och begrepp dessa använder i undervisningen.

  Resultatet i denna studie kan ha betydelse för sångare och sångpedagoger som vill närma sig en, för dem, ny genre men också få verktyg att kartlägga en redan bekant musikalisk stil. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Hellström, Viveka
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Fou-projekt. Svenska jazzsångerskor2011Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Hellström, Viveka
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från viskningar till rop: en studie av fem kvinnliga Jazz i Sverige-röster2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to enhance the understanding of voice expression in jazz music, focusing on the interplay between words and music in recordings of selected singers. From a hermeneutic approach five recordings of different Swedish female jazz singers, all selected as Jazz in Sweden- artists, has been described and interpreted from a vocal pedagogical perspective. In relation to the jazz vocal tradition it turned out that two of the singers in different ways challenged the conventions of jazz singing. Study findings indicate that education strengthened female jazz singers to find different roles in their interaction with other musicians in the ensemble, also through vocal improvisation and as composers. All singers in the study expressed themselves through lyrics in English that mainly dealt with love motifs. In detailed analysis of the songs and the singers interpretations of lyrics the complexity of the singers vocal production was shown. The study shows how lyrics for the singer can fulfill different functions in the musical interplay, and also implies that studies of recorded voices can be an educational tool, for both jazz vocal teachers as well as for ensemble teachers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Hellström, Viveka
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vägen till orden som svänger: en studie om jazzsångerskan Nannie Porres2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Hennings, Helena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikterapi och lek: en intervjustudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  Henricson, Charlotta
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Det pedagogiska vrålet: om kulturskolelärares röstanvändning2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ intervjuundersökning av kulturskolelärares röstanvändning. Hypotesen var att kulturskolelärares kunskaper om skonsam röstanvändning och upplevda rösttrötthet, hänger ihop med i vilken utsträckning de har fått utbildning i detta under sina högskolestudier, och om de använder sig av den kunskapen i sitt arbete eller inte. Informanterna var två instrumentallärare på kulturskolan samt en logoped. Lärarinformanterna i den här undersökningen visade sig ha fått olika mycket utbildning i röstanvändning, men hade ändå liknande problem med rösttrötthet under sina första år i yrket, samt fortfarande vid undervisning i större ensembler. Resultatet visar att det behövs mer och eventuellt annorlunda utbildning i förebyggande röstvård i musikhögskolornas lärarutbildningar. Jämförelser med bakgrundsstudier visar också att kulturskolelärare upplever sig bli trötta i rösten vid samma situationer som andra sorters lärare. Det gäller i första hand vid stress, allmän trötthet och långvarigt tal utan paus.

 • 210.
  Henriques, Jakob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gitarrens stränga spel: en studie i notläsning för gitarrister i gymnasieåldern2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser notläsningsinlärning och notläsning hos sju gitarrister i gymnasieåldern med varierande bakgrund. Fokus i denna studie ligger i tonernas placering i förhållande till varandra, snarare än deras placering på greppbrädan. Studien är en prövning av en specifik metod som utgår ifrån att eleverna kan spela en skala eller figur och tar sin utgångspunkt i denna. Inlärningen sker i tre steg. För att mäta progressionen hos eleverna har tidsåtgångsaspekten använts. Resultatet av studien visar att samtliga som ingick i studien lyckades tyda och spela det sista notexemplet med ett tillfredsställande resultat och en tidsåtgång på mindre än åtta minuter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Herlitz, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Den livsviktiga kören Vaajmoe2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My work is about choral singing and to reinforce his ego by singing. But it's not about choral singing in general but a special project that I worked with for many years, Sami choir Vaajmoe-sing for life. This project has two inputs, and the choir is for young people with the same Sami belonging and to create a way for these young people to come together and feel great by singing. The second input has to do with the choir's purpose. It was started because there are so many Sámi youth who feel bad and that there are many who have taken their lives. Vaajmoe want to lift this heavy question and visualize the problems that exist, but do it in a joyful way. I want this essay examine the psychosocial effects of the project Vaajmoe had on both participants and audience and also politically.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Herlitz, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Uppkomsten av en cirkusorkester: arrangera demokratiskt2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min fascination för cirkus har pågått en längre tid, framförallt för den moderna formen nycirkus. I nycirkusföreställningar används musiken som ett viktigt element och jag har haft en längtan efter att få spela musik som skulle kunna passa ihop med cirkusnummer. Genom att komponera melankoliska och roliga melodier skapades ett underlag att jobba med för de personer som jag hittade till mitt projekt. Jag ville att alla skulle få känna sig delaktiga i arrangeringsprocessen och att det skulle göra melodierna till sina. Att jobba mot ett mål att spela in fyra låtar och ha en konsert gjorde att arbetet kunde sätta fart.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Hidemo, Mattias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att öva violin: en kvalitativ studie om övningsmetoder hos violinstudenter på musikhögskolenivå2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har jag studerat hur violinstudenter på högskolenivå resonerar kring sina övningsmetoder och vilka förberedelser, metoder och mentala strukturer de anser vara bäst för att lyckas med sin övning. Jag har även undersökt vilka metoder de anger att de använder för att stärka sitt självförtroende och hur de anser sig påverkas av stress. Datainsamlingen har skett genom fyra kvalitativa intervjuer med violinstudenter när de var under slutfasen av sina studier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Resultatet från intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av teorier från tidigare forskning om violinmetodik och mental träning. Studiens viktigaste resultat är att undersökningsdeltagarna angav en faktor som helt väsentlig för att lyckas med sin övning vilket är vikten av att ha mål i sin övning. De menade även att ett musikaliskt mål leder till bättre övning än ett speltekniskt mål, att det går att lyckas genom att undvika att misslyckas och att det är viktigt för självförtroendet att reda ut osäkerheter i repertoaren. De menade även att förmågan kunna spela ut är viktigt för att lyckas med övningen samt att olika nivåer i grundteknik mellan lärarstudenter och musikerstudenter tycks påverka övningens kvalitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Hidemo, Mattias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Undervisning av improvisation och komposition med film som pedagogiskt verktyg vid violinundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 215.
  Hilber, Petter
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Digitala verktyg i musikämnet: En undersökning i hur musiklärare på högstadiet förstår digitala verktyg2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande självständiga arbete är att få kunskap om hur musiklärare i högstadiet förstår digitala verktyg som ett redskap för lärande i musikundervisning. För att undersöka syftet gör jag en kort historisk redogörelse av datorns historia i skolan fram tills idag samt en sammanfattning om vad regeringen har gjort för att föra teknikintresset för Sveriges befolkning framåt. Därefter har tre intervjuer gjorts med högstadielärare med ämnet digitala verktyg. Studien har genomförts genom en kvalitativ chattintervju. Svaren har sedan tolkats utifrån ett social-konstruktionistiskt perspektiv och analyserats som diskurser. Resultatet visar att högstadielärarna i undersökningen använder digitala redskap primärt som ett roligt avbrott i musiklektionerna samt att det finns en statusordning bland digitala verktyg, både bland mjukvaror och hårdvaror. Resultaten visar även att lärarna använder även digitala redskap som ett sätt att ge musikämnet en högre status bland skolämnena. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Hillered, Maja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Dirigering och Identitet: En kvalitativ undersökning av hur kördirigenter tolkar dirigering utifrån identitetsbegreppet i ett fenomenologiskt perspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gester, tecken och rörelser tillhör dirigeringens gestik och inom ramen för dirigering finns utöver gestik även metodik, kommunikation och den musikaliska helheten. Dirigering är en komplex form av musicerande och den är intressant för forskning i sin praktik, teori och mentalitet, där till exempel kommunikation och interaktion mellan dirigent och kör är ett uppmärksammat område. Genom att se på dirigering ur identitetsperspektiv, det vill säga sätta in dirigeringens komponenter i identitetsbegreppet, är det min förhoppning att få en förståelse för hur dirigering är uppbyggd musikaliskt, tekniskt och teoretiskt.

  I denna kvalitativa undersökning om dirigering och identitet har syfte och frågeställning varit att undersöka hur kördirigenter tolkar och beskriver dirigering och deras relation till identitet och dirigering. För att försöka förstå begreppet identitet har det i analysen av intervjuer samt fokusgruppsamtal med kördirigenter använts tre begrepp — insida, utsida och runtomkring. Genom att fenomenologiskt analysera intervjuerna och fokusgruppsamtalet har de intervjuades tolkning av dirigering och identitet, separat och tillsammans, tagit form. För att förtydliga studiens syfte synliggjordes analysen i en tabell som åskådliggör dirigeringens egenskaper och hur de kan kopplas till identitetsbegreppet. Dirigering är ett konstnärligt musikaliskt och kommunikativt redskap som använder många olika komponenter för att synliggöra musiken och helhetsbilden för körsångarna, vilka i sin tur omvandlar gestiken till ett musikaliskt uttryck. De intervjuade kördirigenterna tolkar begreppet identitet olika, men ur fenomenologiskt perspektiv kan dirigering formuleras som en identitet då den från olika uppfattningar och erfarenheter formas och utvecklas. Dirigeringen är en social konstruktion som är i ständig förändring. En identitet fortsätter alltid att utvecklas, vilket dirigering gör varje gång en ny människa börjar dirigera och får agera och interagera med körsångare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Hillered, Maja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  "Där ord fallerar, kan ljud oftast tala": Stamning och sång2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stamning är en talstörning som cirka en procent av världens befolkning har. Stamning uttrycks olika hos olika individer och det finns inte enig forskning om vad ursprunget är.

  Studien handlar om de fysiologiska och emotionella skillnaderna mellan ett stammande tal och sång, samt om hur sång kan påverka stamning. Genom att intervjua personer som både stammar och sjunger och analysera litteratur har frågeställningarna gett form åt ett intressant resultat men som också gett nya frågor. 

  Studiens frågeställningar har varit: 

  • Vad händer i kroppen och röstorganet vid tal respektive sång? 
  • Hur reflekterar personer som stammar som också sjunger, över händelseförloppet som sker vid tal respektive sång?
  • Kan sång bidra till att man inte stammar?

  Resultatet pekar på att mycket av det som sker i kroppen, fysiologiskt och emotionellt, vid ett ett stammande tal påverkas av den andning och tajmning av stavelser som sker vid sång. Detta innebär att sången har betydelse för talet men kanske inte som botemedel. Det finns starka kopplingar till andningen både i intervjuerna med personer som stammar och i diskussionen kring Oskar Guttmanns teori och det lektor Per Alm skriver om andningens betydelse för talet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Hillerud, Viktoria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Övningsmotivation: En studie i elevers övningsvanor2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien utforskades begreppet ”motivation” för att beskriva barn och ungas vilja att öva ett instrument. Med motivation menas det som får en person att känna lust till att göra något, ifrån vilket man ofta talar om inre och yttre motivation. I kapitel ett presenterades två viktiga vetenskapsmän inom ämnet, Harlow och Deci, som bidrog till den viktiga forskningen om ett av det viktigaste drivet av alla hos en människa, det så kallade inre drivet. Syftet med studien var att ta reda på vad elever på kulturskolan anser motiverar dem mer och vad som motiverar dem mindre till att öva sina instrument. För att kunna genomföra studien valdes att analysera resultaten genom ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. Enkäter användes kvantitativt metodologiskt för att samla in svar från barn och unga i kulturskolan med frågor om deras musikaliska hemmiljö samt vad de anser motiverar dem mer och mindre. Studiens resultat ger en indikation om vad barn och unga blir mest motiverade av, nämligen att dessa barn och unga som svarade på enkäten till största del blir motiverade av sig själva, för att de finner det lustfyllt och roligt att spela sina instrument. I diskussionsdelen sammanfattades tankar kring resultatet samt idéer till eventuell fortsatt forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Hillås, Julia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att growla: extremsång utan röstskador2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Extremsång handlar om att uttrycka känslor, och då framförallt de aggressiva känslorna som man ofta hittar i olika sorters metalmusik. Min undersökning kretsar kring hur en vokalist kan göra för att lära sig extremsång på ett så skonsamt sätt som möjligt. Jag använde mig av de texter och beskrivningar som jag kunde hitta, och pratade med sångpedagoger som har erfarenhet av att arbeta med extremsång. Trots att informationen är knapphändig så är min källor motsägelsefulla. Min förhoppning är att denna text ska lägga grunden för mitt framtida arbete som sångpedagog. Min målsättning med denna uppsats är att göra teknikerna tillgängliga för alla som vill lära sig, samt ge andra blivande och aktiva sångpedagoger en inblick i hantverket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Hillås, Julia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Extremsång och vägen dit: pedagogiska vägar till extrem röstanvändning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Hilmerby, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Suzukiundervisning på klarinett: varför är inte klarinett ett officiellt Suzukiinstrument?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet tar upp Suzukiundervisning på klarinett. Syfte var att få fördjupad kunskap i varför klarinett inte är ett officiellt Suzukiinstrument.Tidigare forskning visar på det gynnsamma i att inhämta kunskap i unga år. Tidig start är en av byggstenarna i Suzukipedagogiken, men hur fungerar egentligen klarinettundervisning i unga år? Det finns en stor mängd litteratur som berör Suzukiundervisning på olika sätt. Forskning har också gjorts om instrumentalundervisning. Ytterst lite litteratur berör klarinett och Suzukiundervisning tillsammans.Det senaste instrumentet som introducerats som officiellt Suzukiinstrument är trumpeten. Detta arbete har gjorts av Ann-Marie Sundberg. Hennes arbete inspirerade mig till att skriva denna uppsats.Min undersökning är en triangulär undersökning. Jag har valt att fokusera på den kvalitativa intervjun som metod men samtal och observationer har också varit viktiga för min undersökning. I delstudie 1 besökte jag, gjorde observationer hos och förde samtal med lärare, pedagoger och musiker som på olika sätt är insatta i ämnet. Delstudie 2 bestod av en intervju med en klarinettpedagog. Enligt min undersökning är denna informant den som genom sin undervisning och sitt arbete har kommit närmast min frågeställning.Efter sammanställning och analys av det insamlade materialet har jag kommit fram till följande: resultatet visar att det inte finns ett enhetligt svar på min fråga då svaren från informanterna inte samstämmer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Hjalmarsson, Carl Jakob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vägen till Sväng: magi eller metod för svängigt trumspel?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Vägen till sväng - Fulltext
 • 223.
  Hoas, Viktor
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikalisk improvisationsanalys: en studie i att utveckla en metod för analys av jazzimprovisation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pat Martino är en gitarrvirtuos och lärare som har skrivit mycket om sitt sätt att betrakta gitarren och improvisation. Genom böcker och instruktionsvideor har han delgett hur han nyttjar sina egna improvisationskoncept. I detta arbete utvecklas en metod med syfte att ge djupare förståelse för vad det innebär att spela som Pat Martino. De 10 första fraserna i fyra improviserade solon av Pat Martino analyserades. Fraserna analyserades efter var de började och slutade, hur långa de var, vilket tonspråk och  tonalitet som användes i förhållande till bakomliggande ackord samt deras melodiform. Resultatet blev en metod som tydligt visar frasernas grundläggande placering, hur Martino förhåller sig till specifika ackord och hur han bygger upp vissa delar av ett solo. Denna metod kan fungera som ett komplement till stilanalys av gitarrister. Exempel på företeelser som metoden gav information om är: Den konstanta placeringen av en lång fras över takt 5, den överhängande majoriteten av fraser som börjar på den tredje 16-delen inom den första 16-delsgruppen samt Martinos tendens att avsluta en fras fallande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Holgersson, Per-Henrik
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gullö, Jan-Olof
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Lindeborg, Ronny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Teknik och kreativitet i ämneslärarutbildning inom musik: (work in progress)2016In: Teknik och kreativitet i ämneslärarutbildning inom musik: (work in progress), 2016Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Holmgren, Per
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från mörkret stiga vi mot ljuset: den tidiga svenska arbetarrörelsens strategiska musikanvändning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om den svenska arbetarrörelsens musikanvändning. Rörelsens användande av musik belyses och analyseras ur ett historiskt, politiskt och strategiskt perspektiv. Uppsatsen belyser arbetarrörelsens tidiga period i Sverige, vilket innebär att senare år och nutida perspektiv inte står i fokus. Den tidiga arbetarrörelsen definieras som rörelsens verksamhet mellan åren 1880 fram till ca 1925, innan rörelsen fått den självklara plats som en svensk kontemporär och historisk politisk maktfaktor den idag har. Uppsatsen fokuserar även på arbetarrörelsens syn på musik, kultur och kulturarv och hur rörelsens musikanvändning och kultursyn har format framväxandet den kommunala musikskolan. Slutligen ställs frågan vilka paralleller som kan göras mellan arbetarrörelsens musikanvändning och främjandet av det underifrånperspektiv historikern Howard Zinn talar om, när han argumenterar för att belysa historieforskning från de förtrycktas perspektiv.

  Metoden som används är intervjuer som utförts med verksamma politiker ur arbetarrörelsen, både ur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. De intervjuade har olika kopplingar till kultur och merparten arbetar direkt med kulturfrågor inom politiken.

  Den hypotes jag arbetat med är att musiken haft en viktig och betydande roll för att samla människor i den svenska arbetarrörelsen. Musiken har varit genomsyrande och använts genomgående i det politiska arbetet för den svenska arbetarrörelsen. Kultur och musik har även varit en betydande strategisk komponent för rörelsens utbredning, tillväxt och förmåga att hantera politiska problem och motgångar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Holmgren, Per
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Grafisk webbpresentation: skapandet av en konstnärlig och pedagogisk webbsida2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt projekt var att skapa en ny, väl genomtänkt och fungerande webbsida. På denna skulle jag presentera mig själv och min utbildning. Det skulle även finnas lyssningsexempel där jag spelar trumpet, i olika sammanhang. En presentation över nuvarande och tidigare musikprojekt skulle även finnas.

  Jag ville även utforska vad som kan vara en grafiskt och pedagogiskt tilltalande strategi för att utveckla en webbsida på. Jag ville även utforska vad min subjektiva konstnärliga preferens var, när det kommer till att skapa och utveckla webbsidor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Holmlund, Charlie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Spela country på gitarr: En undersökning om att lära sig improvisera i en genre genom plankning och analys2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Improvisation är den vanligaste och mest spridda musikaliska formen. Lärare väljer själva hur mycket av undervisningen som kommer att handla om improvisation och vilket syfte den fyller, och för att lära sig improvisera i ny genre kan man använda plankning och transkribering som metod. I den här studien undersöks vilka improvisationsmetoder countrymusikerna använder sig av i de stycken jag valt att studera samt vilka likheter och olikheter det finns mellan instrumentens improvisationer. Genom att planka, spela och transkribera improvisationer ur tre olika låtar har materialet analyserats. Analysen har utgått från litteratur i improvisationsmetodik och har hjälpt till att svara på den ställda syftesformuleringen. Resultaten visar att tonmaterialet går att härleda till vedertagna improvisationsmetoder och att countrymusiker ser varje ackord för sig, likt hur en jazzmusiker förhåller sig till harmonik. Jag har lärt mig att se samband mellan instrumentspecifika improvisationsmetoder utöver kartläggningen av toner, och för att lära sig spela en ny genre är det effektivt att använda sig av transkribering och plankning som metod för att lära sig countryns idiom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Holmlund, Kristina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur håller jag i 30 år? Vad krävs av mig som lärare?2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  2008_39_Holmlund.pdf
 • 229.
  Holmström, Adrian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  TV-spelsmusik2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att belysa vad två musiker har för tankar och åsikter om att, i symfoniorkester, framföra och lyssna på tv-spelsmusik. Metoden som används är kvalitativa intervjuer och frågorna som ställs till empirin handlar om tv-spel och tv- spelsmusiken som sådan, hur den upplevs i förhållande till musikernas kvalitetsreferenser, hur den upplevs att spelas, hur konsertarrangemangen upplevs, hur publiken upplevs och vad medmusikernas åsikter är. Frågorna ställs dels med utgångspunkt från musikernas generella åsikter om tv-spelsmusiken och dels utifrån musikernas erfarenheter av att spela tv-spel samt i jämförelse med musikernas erfarenheter av att framföra annan typ av musik. Utifrån svaren får man se vilka slutsatser om tv-spelsmusik man kan dra. Uppsatsen visar på att det krävs fler informanter än de två musiker jag intervjuade för att man ska kunna dra några större slutsatser. En slutsats jag ändå kunde dra var att även om informanterna uppfattar tv- spelsmusiken som enkel och repetitiv så tyckte de om den.

  Download full text (pdf)
  2010_19_Holmstrom.pdf
 • 230.
  Hugoson, Pernilla
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Infant directed singing: en pilotstudie om vaggsång vid rutinmässig blodprovstagning kan minska smärtrespons hos för tidigt födda barn2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Preterm infants are exposed to many painful procedures during their time in the NICU. There is a need to further investigate non-pharmacological pain management alternatives for preterm infants. Earlier research has shown that listening to recorded music during venous puncture or heel lance has positive effects on the physiological outcomes, heart rate, respiratory rate and saturation, as well as on the behavioral responses. Aim: This study investigates if infant directed singing, as a lullaby, can affect behavioral pain responses in preterm infants during routine venous puncture. Method: Ten preterm infants was studied while undergoing two routine venous puncture, one while a music therapist was singing a lullaby and one during silence. The study design is a cross over trial within subjects. All the interventions were videotaped for later analysis of the behavioral responses. Heart rate and saturation was registered continuously. The behavioral responses were analyzed with a pain score instrument for preterm infants, Behavioral Indicators of Infant Pain. Results: The statistical analysis showed that when infant directed singing was present the pain responses were significantly fewer than during interventions in silence. Heart rate and saturation were analyzed twice during intervention; 4.5 min after start of intervention just before venous puncture and after the recovery period. Saturation was significantly higher after the recovery period while infant directed singing was present then during intervention in silence, whereas the intervention did not affect heart rate. Conclusions: Infant directed singing, as a lullaby, reduces behavioral pain responses and increases saturation in preterm infants undergoing routine venous puncture.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Huovinen, Erkki
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Interaction affordances in traditional instruments and tablet computers: A study of children's musical group creativity2019In: Research Studies in Music Education, ISSN 1321-103X, E-ISSN 1834-5530Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to promote children’s collaborative musical creativity in new digital environments, we need a better understanding not only of the sound production capabilities provided by the new digital tools, but also of the interaction affordances involved. This study focuses on the interactional patterns emerging in children’s musical creativity, comparing creative group processes on iPad tablet computers (with GarageBand software) to processes on traditional musical instruments. Both instrumentations were assigned to five groups of four 10–12-year-olds for creating sound landscapes for a “space” movie. The traditional instrument groups’ processes were characterized by peer teaching as well as multimodal, improvisatory negotiations with rapid exchanges between the participants, both kinds of processes involving the intertwining of deictic expressions with hands-on musical demonstrations, and clear signs of group flow. By contrast, the tablet groups relied on solitary, parallel planning processes where possible coordinations between the participants took on a more abstract, conceptual form, at a remove from the actual musical ideas and their interplay. Also, there were far fewer signs of group flow than in the traditional instrument groups. In sum, the tablets did not seem to match traditional musical instruments in terms of their interactional and creative affordances. This may be because the traditional instruments offer richer textures of gestural and tactile qualities, visual cues, and spatial anchoring points for facilitating concrete musical interaction, and because the GarageBand software actually requires some reliance on abstract conceptual labels, channelling the participants’ attention toward pre-planning rather than hands-on musical play. The results are problematized with a view to our decision to treat the tablet computer as akin to a musical instrument rather than as an action environment of its own.

 • 232.
  Huovinen, Erkki
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Tuuri, Kai
  Pleasant musical imagery: Eliciting cherished music in the second person2019In: Music perception, ISSN 0730-7829, E-ISSN 1533-8312, Vol. 36, no 3, p. 314-330Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article introduces the notion of pleasant musical imagery (PMI) for denoting everyday phenomena where people want to cherish music ‘‘in their heads.’’ This account differs from current para- digms for studying musical imagery in that it is not based a priori on (in)voluntariness of the experience. An empirical investigation of the structure and experi- ential content in 50 persons’ experiences of PMI applied the elicitation interview method. Peer judgments of the interviews helped to bridge a phenomenological inves- tigation of particular experiences with systematic between-subjects analysis. Both structural features of the imagery (e.g., Looseness of structure or Looping) and content features of the imagery (e.g., Embodied evoca- tiveness and Object-directedness) showed significant associations with participants’ individual characteris- tics, personality, and/or cognitive style. The approach taken suggests a new paradigm for studying musical imagery—one that is based on tracing the interactional and enactive processes of ‘‘inner listening.’’

 • 233.
  Huovinen, Erkki
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ylitalo, Anna-Kaisa
  Puurtinen, Marjaana
  Early attraction in temporally controlled sight reading of music2018In: Journal of Eye Movement Research, no 2, p. 1-30, article id 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A music reader has to “look ahead” from the notes currently being played—this has usually been called the Eye-Hand Span. Given the restrictions on processing time due to tempo and meter, the Early Attraction Hypothesis suggests that sight readers are likely to locally in- crease the span of looking ahead in the face of complex upcoming symbols (or symbol re- lationships). We argue that such stimulus-driven effects on looking ahead are best studied using a measure of Eye-Time Span (ETS) which redefines looking ahead as the metrical distance between the position of a fixation in the score and another position that corresponds to the point of metrical time at fixation onset. In two experiments of temporally controlled sight reading, musicians read simple stepwise melodies that were interspersed with larger intervallic skips, supposed to create points of higher melodic complexity (and visual sali- ence) at the notes following the skips. The results support both Early Attraction (lengthening of looking ahead) and Distant Attraction (lengthening of incoming saccades) in the face of relative melodic complexity. Notably, such effects also occurred on the notes preceding the nominally complex ones. The results suggest that saccadic control in music reading depends on temporal restrictions as well as on local variations in stimulus complexity.

 • 234.
  Hustad, Birgit Mathea
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Jämlik Musik?: en musikalisk föreställning av och med kvinnor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den musikhistoriska forskningen visar att kvinnor inte fått inpass i musiklivet i samma utsträckning som sina manliga kollegor. Detta har skapat maktrelationer inom musikvärlden där mannen och det maskulina har blivit norm, något som bland annat kommer till uttryck genom genuspräglade val av instrument, mansdominerade genrepraktiker och andra maskulina praktiker som komposition och (jazz)improvisation.

  Detta självständiga arbete handlar om att skapa en musikalisk föreställning med material skrivet av kvinnor och med endast kvinnliga musiker på scen. Syftet är att använda föreställningen som ett sätt att belysa högstadieelever och deras lärare om genusproblematik i musikvärlden samt att erbjuda dem ny kunskap om kvinnliga låtskrivare, kompositörer och musiker i olika genrer. Föreställningen Jämlik Musik? framfördes på tre olika högstadieskolor i Stocholm och samtliga föreställningar avslutades med ett kort samtal och intervju med elever och deras lärare. Undersökningen visar bland annat hur musikklasser på högstadiet befinner sig i olika genusstrukturer men även hur dessa verkar förändras och bli mindre anmärkningsvrda som en konsekvens av nya läroplanen för grundskolan efter 2011-års reform. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Hustad, Birgit Mathea
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad är kunskap i musik?: en studie om musiklärares didaktiska val2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete söker efter musiklärares uppfattningar om grundskolans obligatoriska musikundervisning – att undersöka hur musiklärare samtalar kring val av ämnesinnehåll och härleda kvalitetsuppfattningar, samt relatera dessa till en didaktisk kontext. Musiklärares vardag består av en mängd val. Att välja mellan genre, aktivitet, metod, att välja stoff och/eller låta bli att välja. Musikundervisningen tar form i relation till dessa val, och en utgångspunkt är att med hjälp av kvalitativa intervjuer och observation identifiera vad tre musiklärare verksamma i grundskolan uppfattar som väsentligt i undervisningen – vilket samtidigt säger något om det innehåll som väljs bort. 

  Undervisning står ständigt i relation till och påverkas av olika fenomen som: läraren, eleven, resurser, tid, gruppstorlek och inte minst politiskt styrda dokument. Musiklärare kan inte enbart fokusera på "utlärande" – lärandeprocesser styrs av balansen mellan läraren, de resurser läraren har till handa och själva samspelet med eleverna. Det perspektiv som anläggs i studien kan beskrivas som en fenomenografi-inspirerad musikdidaktisk undersökning; jag har använt mig av fenomenografiska analysmetoder, vilka kompletterades med en musikdidaktisk läsning av empirin. Den föreliggande analysen visar att brist på tid och det stora elevantalet i förhållande till stipulerade kunskapskrav skapar utmaningar för musiklärarna och deras undervisning. Lärarna känner sig otillräckliga, bland annat när det gäller bedömning, progression och kunskapskrav, och undervisningen karaktäriseras ofta som lösningsorienterad. Av studiens resultat framgår också att lärarens utbildning och tidigare erfarenheter har påverkan på undervisningsinnehållet och trots att kursplanen öppnar mot andra förmågor, är det spel på instrument och det lärande som är kopplat till detta spel, som dominerar musikundervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Häger, Mikaela
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lost in translation: En studie i översättning av engelska sångtexter till svenska2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks olika aspekter som finns att ta hänsyn till vid sångöversättning. Översättning handlar om att överföra innehållet i en text från ett språk till ett annat. Vid sångöversättning behöver texten vara sångbar och detta kan vara svårt då texten är bunden till formen av musiken såsom melodi, rytm och betoningar. Syftet med detta arbete är att undersöka olika regler och modeller som finns att följa vid översättning av engelska låttexter till svenska samt hur dessa kan användas och vilka resultat det ger. I arbetet har en intervju gjorts med en översättare som även är sångare. Två engelska sånger har översatts till svenska efter att analys av originaltexten har gjorts. Resultatet visar att vid översättning behöver originaltextens struktur delvis ändras för att nå det bästa sångbara resultatet. En viss form av anpassning till det svenska språket behöver göras och översättaren behöver bestämma sig för vilket slutmål översättningen ska ha och efter detta göra vissa medvetna val. Diskussionen tar upp hur en översättning kan anpassas till det nya språket, hur det praktiskt går till vid översättning samt hur mycket en översättning behöver vara trogen originalet. 


  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Häger, Mikaela
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Varför sjunger vi?: En studie om hur dagens sångintresserade ungdomar motiveras till att sjunga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har det gjorts en studie kring elevers motivation till att sjunga. Tidigare forskning kring motivation till att musicera tas upp samt motivationsteori inom inre- och yttre motivation. Fyra gruppintervjuer har gjorts med högstadieelever som går musikprofil med antingen klassisk inriktning eller popinriktning. Resultatet visar att det som i första hand motiverar till att sjunga är att det är roligt. Att få sjunga tillsammans med andra och känslan av att lyckas är andra faktorer som skapar motivation. Resultatet visar också att rädsla för att misslyckas och press från andra minskar motivation. Slutligen diskuteras resultatet mot tidigare forskning där begrepp som autenticitet behandlas och avslutas med en diskussion kring hur lärare kan hjälpa sina elever med deras motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Häggqvist, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  När musik fungerar: en samhällsinriktad musikterapeutisk tolkning av babyrytmik2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe mothers ́ experiences of mother-child music groups in the theoretical frameworks of community music therapy. Five (5) semi- structured interviews with a mean duration length of 45 minutes were obtained during winter 2012 and hermeneutically processed. The mothers were highly educated women with a mean age of 32 years.The mothers in the study all prioritise hobbies that include music and they highly appreciate the common joy in singing and playing with their children. The clear structure in both music and created by the leader allows the mothers to fully relax and enjoy the music with their children. The results indicate that the music group activities support the private musical improvisations in the homes. Musical group activities give the mothers opportunities to support their children in one of their first encounters with a musical society and watch the child socially develop.The results were interpreted in a salutogenetic framework, focusing on both attachment theory in a music context and community music therapy. Mother-child music groups were theoretically grasped in this study by a community music therapy model, offering a theoretical explanation to the development from a dyadic relation (mother-child) towards a musical community.The conclusions of this study indicate that the theoretical framework for understanding how music can be used among families and with parents have clear potential to develop.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Häggqvist, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Psykodynamisk musikterapi i grupp: en litteraturstudie som utifrån hermeneutiskt perspektiv utforskar centrala psykodynamiska och analytiska teorier hos främst finländska teoretiker2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en litteraturstudie med fokus på psykodynamiska teorier och musik- terapi i grupp. Analysresultaten visar teman som möjliggör förståelse av musikens roll och dynamik: Inledningsvis beskrivs hur psykoanalytisk teori kan beskriva musik. Baserat på den metod Heidi Ahonen-Eerikäinen (2007) utvecklat, Group Analytic Music Therapy (GAMT), analyseras hur musik kan fungera som en bro mellan medvetna och omedvetna processer i en terapigrupp. Temat kollektiva musikaliska bilder analyserar hur musikaliska bilder kan fungera i en terapigrupp. Temat projektiva identifikationer beskriver musikens projektiva roll i en musikte- rapigrupp. Diskussionen behandlar terapeutiska implikationer av musikens hål- lande och terapeutiska kvaliteter i en terapigrupp, samt problematiserar olika teo- retikers uppfattning av vad ett psykodynamisk och psykoanalytiskt perspektiv kan innebära i en musikterapeutisk kontext.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Häller, Rebecca
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Låt musiken beröra: interpretationens betydelse för skillnader i uttryck inom sång2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att med hjälp av gestaltning och interpretation inom sång, jämföra skillnaderna i uttrycket utifrån ett videodokumenterat före- och efterresultat. Jag använde mig av två olika tekniker på fyra låtar och innan instuderingen började filmades det när jag sjunger varje låt för att få ett före-resultat. Efter instuderingen var gjord framfördes låtarna på en konsert, tillsammans med ytterligare fyra låtar för att förlänga konserten. Hela konserten videodokumenterades för att få ett tydligt efter-resultat. Avslutningsvis jämförde och analyserade jag skillnaderna mellan före- och eftervideorna för att se vilka uttryck som interpretationsteknikerna bidragit till.

  I resultatet jämför jag videodokumentationen med utgångspunkt att svara på undersökningsfrågorna: ”hur är blicken?”, ”hur kan ansiktsuttrycket beskrivas?”, ”hur är kroppsspråket?” och ”vilka musikaliska och tekniska skillnader är det?”. I diskussionen kommer jag bland annat fram till att det är mycket som förbättras genom att jobba med interpretation och uttryck. Även vikten i hur kroppsspråket används, att röra sig ihop med musiken och texten. Det kan vara övertygande att stå helt stilla efter mycket rörelse. Jag kommer också fram till att det är viktigt att hitta balansen mellan att stå vänd mot publiken, dit en känsla ska förmedlas, och att stå vänd mot bandet, för att kommunicera. Något som också tas upp är att jag upplevde att uttrycket minskade vid upprepade refränger och anser därför att det är viktigt att där lägga extra mycket fokus på interpretationen.

  Download full text (pdf)
  Häller Låt musiken beröra Självständigt arbete 2017
 • 241.
  Häller, Rebecca
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sinnesstämningars påverkan på sångrösten2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka interpretationens påverkan på artikulatorerna, käke och läppar, när sinnesstämningarna ilska, glädje, sorg och rädsla uttrycks genom sång samt hur det mätbara resultatet av artikulatorernas påverkan förhåller sig till det hörbara resultatet. För att undersöka detta lät jag fyra vokalister enskilt sjunga samma fras med fyra olika sinnesstämningar, utifrån interpretationsunderlag. Därefter gjordes ett lyssnartest då fyra sångpedagoger lyssnade på samtliga tagningar och markerade vilken av de fyra emotionerna de tyckte uttrycktes samt en motivering till svaret.

   

  Sammanfattningsvis visas det bland annat i resultatet att de utåtvända sinnesstämningarna ilska och glädje visar större och häftigare rörelser i både käköppning och läpprundning, att de inåtvända sinnesstämningarna sorg och rädsla visar svagare volym än utåtvända samt att artikulatorhastigheten inte brukas för emotionell färgning. Det blev också tydligt genom lyssnartestet att rädsla var den svåraste emotionen att urskilja och ilska den lättaste. Slutligen påvisade resultatet att informanterna kännetecknade de olika sinnesstämningarna genom kategorierna andning, ansats och avfraseringar, artikulation, effekter/tekniktermer, klangfärg, luftflöde, register, tonkvalité, tonlängd och fraslängd, vibrato samt volym. Båda de utåtvända sinnesstämningarna beskrevs som bland annat tydligt, ”framåt” och starkt, medan de båda inåtvända sinnesstämningarna beskrevs som luftigt, svagt, instabilt och kort.

   

  Förhoppningsvis kan resultatet av den här studien bidra med ökad kunskap om hur instrumentet sång responderar på olika sinnesstämningar och hur lyssnaren kan uppfatta olika uttryckta emotioner. Resultatet väcker nya frågor om till exempel hur teknik och uttryck är sammankopplat och kan användas till varandras fördel samt hur sångpedagoger och vokalister kan jobba med gestaltningen både auditivt och visuellt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Högquist, Marcus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad kan man när man kan läsa noter?: hur erfar gymnasieelever fenomenet notläsning?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för den här uppsatsen var att undersöka vad som är kunnandet inom fenomenet notläsning. Den här uppsatsen ska ses som ett led i att undersöka detta och syftet med arbetet var att undersöka hur gymnasieelever erfar fenomenet notläsning, och då främst elever med en musikalisk bakgrund inom genrer som i första hand inte använder sig av noter vid instudering av musikaliskt material. Uppsatsen har därmed ett tydligt elevperspektiv och intresserar sig för elevernas olika uppfattningar. Uppsatsen använder sig av observationer och intervjuer som metod och resultaten av dessa ligger till grund för en fenomenografisk analys, vars utfall diskuteras relaterat till tidigare forskning inom området.

  Resultaten visar att eleverna uppfattar notläsning som ett fenomen vars kunnande består av flera olika kunskaper och förmågor. Detta leder vidare till resonemang om att identifiera de viktiga aspekterna av kunnandet och att erbjuda elever möjlighet att urskilja dessa aspekter i undervisningen samt att kunskaperna och förmågorna är beroende av varandra för ett musikaliskt resultat. Resultaten visar att eleverna uppfattar att kunnandet dels har likheter med andra kunnande, som språk och matematik, men också att det är ett unikt kunnande. Undersökningen visar också på noternas roll och funktion som kommunikationsmedel och arbetsmaterial för olika musikutövare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Hülphers, Jenny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Övning och motivation: en studie om hur lärare inom instrumentalundervisningen kan påverka och motivera sin elev att öva2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 244.
  Iliev, Anja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Det är inte för sent: musikers och musiklärares erfarenheter av att börja spela huvudinstrument i tonåren2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 245.
  Inge, Jonna
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Rubinsztein, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kan du vara här om en halvtimme?: en studie i lärandet av notläsning2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 246.
  Ivarson, Karin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikalitet: en grupp danspedagogstudenters uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musikalitet är ett begrepp fyllt av spänning. För många är musikalitet något eftersträvansvärt, men att definiera vad musikalitet innebär är mycket svårt, och det finns ingen vedertagen vetenskaplig definition som är allomfattande. Det finns heller ingen speciell metod eller undervisning beskriven som särskilt utvecklar musikaliteten hos olika individer. Inom dans- och musikundervisning används begreppet mycket frekvent, men det är ofta oreflekterat och oklart vad som exakt menas. Syftet med min undersökning har varit att bland danspedagogstudenter söka mer förståelse för vad det kan innebära att vara musikalisk. Jag ville ta reda på hur en grupp danspedagogstudenter valde att beskriva sina uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet, samt hur de beskrev om, och i så fall hur man kan utveckla musikaliteten. Studien har genomförts som en semistrukturerad enkät och med hjälp av en fenomenografiskt inspirerad analys har studenternas svar som ett resultat kunnat sorteras i ett antal beskrivningsområden. Genom det kulturpsykologiska perspektivet framhålls vikten av att se till variationer i människors uppfattningar om musikalisk förmåga i relation till biologi och miljö, i relation till individ och kultur. Begreppet musikalitet verkar vara ett samlande begrepp för ett flertal musikaliska förmågor, en multipel förmåga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Ivsinovic, Karmela
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  När blir pianospel motiverande?: en studie om inre och yttre motivation i pianoundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som motiverar till pianospel under lektionstid samt vilken typ av motivation som framträder. Den undersöker även olika strategier för att som lärare kunna motivera sin elev i undervisningen. Undersökningen har genomförts med aktionsforskning och dokumenterats genom fältanteckningar och videoinspelningar. Insamlat material har observerats, analyserats och bearbetats och uppkomna förändringar har lett processen mot önskvärd riktning. Arbetet har drivits av teorin Self-Determination Theory och satt upptäckterna i relation till dess förespråkande inre och yttre motivation. Av resultatet framkom olika typer av motivation då faktorerna lek, egna val av material och erhållen beröm samt parametrarna att lyckas, känna igen material och spela utifrån rätt svårighetsgrad frambringade störst motivation och starkast vilja till deltagande och musicerande. Tillstånden av oförståelse, trötthet och påtvingande moment genererade i utesluten motivation. Reflektioner och lärdomar från upplevelserna samt nya förhållningssätt i praktiken har lyfts fram och tillskrivits uppsatsen. Upptäckten ger nytta och verktyg i att kunna tillgodose metoder och strategier för framtida bruk med avsikt att främja musikskapandet i undervisningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Ivsinovic, Karmela
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Pianoteknik en konstnärlig och pedagogisk utmaning: från start till slutresultat med Rachmaninovs Preludium Op. 32 No. 10 i b-moll2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det krävs en underliggande kunskap och en utvecklad grund för att kunna uppnå ett önskvrt resultat med ett verk. Denna undersökning har gått ut på att hitta olika tekniska tillvägagångssätt för pianospel med hjälp av Rachmaninovs preludium Op. 32 No. 10 i b-moll. Genomförandet har skett utifrån litteraturstudier, infallsvinklar från Johan Fröst, observationer av processen och dokumentation i form av videoinspelning. Undersökningen har resulterat i kunskap om olika tekniska tillvägagångssätt och lösningar till preludiets svårigheter, om Rachmaninovs livshistoria och om inspirationskällan till preludiets uppkomst. I sin förlängning kan den för andra möjliggöra individuella interpretationer av preludiet, egna ställningstaganden om vilka övningar som känns användbara och självständiga val av vad som önskas tillämpas i det egna pianospelet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Jacobbson, Lis
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ett annat slags hopp: om andlighet i musikterapi2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 250.
  Jalkéus, Anders
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att sjunga och intonera i grupp. Om en metod med målet att få en sångensemble att förbättra sin intonation2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  2008_35_Jalkeus.pdf
2345678 201 - 250 of 643
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf