Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1675
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bylund, Jakob
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Ett steg bakåt, två steg framåt.: Att utveckla en pianotrio.2020Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis I will describe the process of working with a piano trio. The trio consisted of Jonny Ek on piano, Uno Dvärby on bass and, me, Jakob Bylund on drums. This process included choosing musicians, studying influences, rehearsing, and the selecting and arranging songs.

   I will also reflect on my role as the drummer and band leader of the trio.

  The main purpose was to investigate what happens to a trio that does not only rehearse often, but also puts in a lot of work in to studying their role models, such as Oscar Peterson trio and Ahmad Jamal trio, by listening and transcribing arrangements played by them.

   By using these methods, the trio hoped to achieve a greater understanding of what these references were actually playing, and using that knowledge to develop its own interplay, dynamics and sound. 

  The impact of role models is analyzed by comparing the Oscar Peterson trio and Ahmad Jamal trio to each other, and to my own trio, finding the uniqueness of each group as well as the similarities between them. 

  During this project I have learned a lot as a drummer, arranger and band leader. Because of our many rehearsals and the way we studied our role models, I have gained a deeper understanding of my tendencies when drumming. I’ve also learned that the drummer in a piano trio could determine the direction of the music with very subtle but efficient ways, and therefore has a lot of power and responsibility to take care of the music. 

  As a result of using these methods the trio managed to get a deeper understanding of why its role models sounded like they did and use that information to develop in their footprints.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp3)
  ljud
 • 202.
  Byström, Kristoffer
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik- och medieproduktion.
  Färdigställande av album: inspelning och reflektion kring distribution2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 203.
  Byström, Lena
  Kungl. Musikhögskolan.
  Barnvisor på spanska, finska, serbokroatiska1985Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 204.
  Byun, Junghyun
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Practicing methods for a stage performance: my daily practice plan2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 205.
  Bäck, Signe
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Kreativ Frihet: Hur relationer kan inverka på kreativa processer inom musikskapande i utbildning2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka relationer mellan lärare och elever/studenter inom ramen för musikskapande i utbildningsmiljö, och hur dessa relationer påverkar elevers/studenters kreativa utveckling, uppspelssituationer och behållning av lärares feedback. Detta har gjorts med avstamp i ett relationellt perspektiv på lärande, Vygotskijs kreativitetsbegrepp, samt forskning och metodik inom återkopplingsbegreppet. Undersökningens empiri har inhämtats genom kvalitativa intervjuer av fyra personer, varav två studerar på gymnasium och två studerar på högskola. Alla fyra har erfarenhet av att skriva och producera musik som spelas upp i en klassrumssituation och som läraren ger återkoppling på. Resultaten visar att lärares relationella kompetens spelar roll för informanternas upplevelse av skapande, uppspel och feedback. Det framkommer flera beskrivningar av lärare som inte tar ansvar för de pedagogiska relationerna, men även exempel på motsatsen. Det som framstår som viktigt är att läraren möter eleven/studenten med ett genuint intresse, samt att feedbacken är saklig och föreslår konkreta åtgärder, vilka eleven/studenten sedan får avsatt tid till att prova.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Bäck, Signe
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Uttryck och avtryck: en explorativ studie av en skapandeprocess samt dess uttrycks avtryck på en publik2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [fi]

  Denna studie undersöker en explorativ skapandeprocess av en musik- och videoproduktion, samt hur dess resultat i sina olika delar påverkar en grupp lyssnare och tittare. Den övergripande teoretiska utgångspunkten för studien är Vygostkijs kreativitetsforskning. Undersökningen av skapandeprocessen har inslag av hermeneutisk vetenskapssyn och empirinära forskning. Metoden för insamling av publikens beskrivna reaktioner på produktionen är av kvalitativ art. Tio studenter agerar testpersoner och får i grupper lyssna på enbart musiken, titta på enbart videon, eller se och höra musikvideon i sin helhet. Deltagarna besvarar ett antal frågor om sina upplevelser, vilka sedan analyseras och jämförs med varandra och med mina intentioner. Resultaten visar att en förutsättning för ett explorativt skapande är en viss erfarenhet inom det aktuella området, samt att struktur behöver arbetas fram under processens gång för att skapa mening. Lyssnargruppernas svar visar på likheter och olikheter inom och mellan grupperna, att flera av deltagarnas svar överensstämmer med mina intentioner, och att ljud och bild genererar olika typer av associationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Bäckerud, Marcus
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Violinens akustik2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fiolbyggare världen över har i åratal försökt bygga violiner som låter lika bra som en Stradivari, men flertalet violinister föredrar fortfarande 1700-talsinstrumenten före en nybyggd kopia. Kan det vara så att de bästa violinerna i världen byggdes för 300 år sedan och ingen lyckats återskapa dessa mästerverk? I arbetet undersöks klangen av nybyggda fioler och gamla Stradivarivioliner både genom inspelningar och frekvensanalys i ljudbehandlingsprogrammet Audacity. Även andra gamla fina instrument av byggare som Andrea Guarneri och G. B. Guadagnini ingår i studien. Läsare får både lyssna till samtliga instrument och se hur frekvensgrafer ser ut för varje instrument i olika register. Av graferna kan utläsas att Stradivariviolinerna har aningen starkare övertoner runt 4000 Hz jämfört med sina moderna kopior.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp3)
  ljud
 • 208.
  Bäcklund, Linnéa
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik- och medieproduktion.
  Från konstnärlig idé till konstnärligt ID: En introspektiv studie i fundamentala preferenser, autenticitet och andra musikaliska val2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en introspektiv studie om preferenser, autenticitet, andra musikaliska val och erfarenheter som formar ens uttryck och konstnärliga ID. Syftet med denna studie är att konkretisera vad som utgör mitt konstnärliga ID för att undersöka vilka konstnärliga aspekter och tendenser som förekommer i ett mindre urval av egna låtar och dess produktioner. Genom detta söker jag få större förståelse för vad ett konstnärligt ID är, vad som egentligen utgör det samt mitt egna uttryck. Studiens syfte är också att skaffa kunskap om vilka preferenser jag har och vilket arbetssätt som, för mig, genererar autenticitet.

  Efter en genomgång av min konstnärliga bakgrund, för att påvisa vad som format mig som musikskapare innan denna studie, har jag utfört min empiriska inventering. Där har jag brutit ner text, melodi, konceptuella idéer och produktionselement och på så vis analyserat mitt låtmaterials beståndsdelar. Jag upptäckte under arbetets gång att skriva mina låtar till akustiska instrument - för att på det viset skapa råmaterialet - innan produktionen tar vid, är arbetssättet som för mig skapar mest autenticitet. Jag kunde vidare, tack vare min djupdykning i det färdigproducerade materialet, urskilja tydliga komponenter som är återkommande i mina produktioner. Genom detta blev mina preferenser och tendenser tydliga och jag kunde därmed dra slutsatsen att grundstenarna i mitt konstnärliga ID utgörs av: Hur jag använder text på ett bildligt sätt, att jag överlag styrs sceniskt i mitt musikskapande, mitt melodispråk, hur jag nyttjar min röst samt generella ljudpreferenser. Men jag insåg även att ens konstnärliga ID utgörs av mer än bara grundstenarna. Dessa bör enbart ses som fundament, men ett komplett konstnärligt ID är i övrigt expansivt, rörligt och påverkas av ens sammanhang. Det vill säga allt som på något sätt lämnar ett intryck hos en själv, i kombination med ens egna driv och nyfikenhet. Jag upplever att jag efter denna studie fick en större förståelse för mitt egna uttryck samt ett förhöjt självförtroende i mitt egna skapande. Jag har fått insikt i vad mitt konstnärliga ID utgörs av.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Bäckman, Marta
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan.
  Starborg, Maria
  Kungl. Musikhögskolan.
  La Rythmique; en översättning och kommentar till delar av Jaques-Dalcrozes första volym.1988Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 210.
  Bäckström, Björn
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Where’s the Melody, Where’s the Harmony?2020Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is about my process of composing and performing music inspired by The Great American Songbook. Doing this via tools acquired by analyzing the works from composers like Irving Berlin, George Gershwin, Arthur Johnston and other composers from that era. I have analyzed and found common associations with form and harmony, the use of melodic content and often used clichés which I have incorporated in my own composing. It also deals with my progress to arrange and rehearse the music to present it in form of a concert at The Royal College of Music on the 6thof March 2020. I reflect about the process of composing and if I achieved the same level of freedom playing my compositions as I have playing jazz standards. I come to the conclusion that I feel as confident performing these tunes as I do music from The Great American Songbook.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Where's the Melody, Where's the Harmony?
  Ladda ner (pdf)
  Bilagor Noter
  Ladda ner (mp3)
  Examenskonsert Ljudbilaga
 • 211.
  Bäckvall, Maria
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan.
  Holdar, Ulrika
  Kungl. Musikhögskolan.
  Notre Dames1991Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 212.
  Bärlund, Ludvig
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examenskonsert2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 213.
  Bådagård, Matilda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Livsbejakande: Brassegung fyller Mosebacke2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  2010_4_Badagard.pdf
 • 214.
  Bådagård, Matilda
  Kungl. Musikhögskolan.
  O cantor carioca: Vägen till det brasilianska sångsoundet2009Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete försöker jag sätta fingret på vad det är som gör att en sångare låter brasiliansk. Jag har försökt fokusera på det rent sångtekniska och undersökt och jämfört fem utvalda sångare/sångerskor som betytt mycket för brasiliansk musik. Jag har begränsat mig till samba från Rio de Janeiro. I min förundersökning har jag genom litteraturstudier och genom att skriva ner mina egna erfarenheter försökt ringa in hur sång används i Brasilien.

  Min undersökning har jag delat upp i två delar. En vetenskaplig del då jag själv gjort en röstanalys av varje sångare, samt intervjuat en sakkunnig på området, Margareta Thalén, som är sångpedagog och logonom. Den andra delen består av en intervju med en brasiliansk sambasångare, Will da Mangueira, som sjunger i den berömda sambaskolan Mangueira. Med denna intervju ville jag undersöka hur brasilianarna själva ser på sin sång.

  Resultatet var som väntat svårt att analysera. Ämnet är stort och det blir lätt att man utgår från ”tycke och smak”. Det jag har kommit fram till är ändå att det finns några gemensamma komponenter för de sångare jag har undersökt. Mycket handlar om frasering, men även hur man gestaltar en text och använder språkets ljud i tonbildningen, samt vilket register man väljer att använda.

  Titeln O cantor carioca är på portugisiska och betyder Sångaren från Rio de Janeiro (Carioca kallas de som är födda i Rio de Janeiro.)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  2009_32_Badagard.pdf
 • 215.
  Bådagård, Signe
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Bli vän med sin egen musik: Från fritonal jazz till kommersiell pop (och vart på skalan däremellan hör jag hemma?)2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This bachelor thesis aims to give the reader an understanding of my musical journey during the years at the Royal College of Music in Stockholm, as well as in my life before that. I describe my struggling with what genre I want to identify with as a composer and vocalist because of my love for pop music, coming from a heavily jazz influenced background (and studying at a Jazz Institution).

  I describe the work I put in the five songs that is the result of this project and I present the people that have been involved (such as co-writers, mixing engineers, producers and band members). 

  I talk about my love for improvisation and jazz and how I feel that I can incorporate that into my more and more commercial sounding pop songs.

  The last parts of the thesis will include reflections on my lyrics as well as all the different ways of composing music I have come to use and love.

 • 216.
  Bårman, Oscar
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Ett dyk i George Russells musik – eller hur man tar sig vatten över huvudet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Böen Lauritzen, Are
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Determining the qualities of cane2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 218.
  Börelius, Johan
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Berättarkonst: interpretation av operaarior2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Börjeson, Björn
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ingen bokstav i världen berättar vad jag kan!: upplevelsen av att sätta och få betyg i musik på gymnasiet2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 220.
  Bø, Kristine Heide
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik- och medieproduktion.
  Original versus akustisk: Hvordan kan et arrangement påvirke lytterens tolkning av en låt?2020Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [no]

  Abstrakt

  Hvordan kan en låt oppfattes ulikt ut ifra hvordan den er arrangert og fremført? Hvilke følelser bringer ulike instrumenter med seg? Hvilken rolle spiller produksjonen for hvordan en låt blir tolket? Jeg har i forbindelse med dette prosjektet laget en akustisk live-versjon av en av mine egne, utgitte låter og har undersøkt hvordan disse to versjonene oppleves forskjellig av lytterne. Låten heter ”Du” og er i utgangspunktet en veldig produsert poplåt med fullt band og jeg ville se hvordan låten blir oppfattet med et helt annet arrangement. For å få svar på dette har jeg sendt de to versjonene og et spørreskjema til 9 personer. Prosjektet har gitt meg en ny oppfattelse av hvordan ulike mennesker tolker ulik fremførelse av musikk. Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hva det er som gjør at man opplever samme låt på forskjellig måte ut ifra hvordan den blir fremført og presentert. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Original versus akustisk av Kristine Heide Bø
 • 221.
  Caballero Parra, Carlos Andrés
  Instituto Tecnologico Metropolitano.
  The recording and sound aesthetics of tropical music in Colombia2019Ingår i: Proceedings of the 12th Art of Record Production Conference: Mono: Stereo: Multi / [ed] Jan-Olof Gullö, Stockholm: Royal College of Music (KMH) & Art of Record Production , 2019, s. 55-70Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The record production made in Colombia during the boom of danceabletropical music between the 1960s and the 1970s had a prominenttranscendence in the historical development of the Colombian musicindustry. On the other hand, the phenomenon of tropical urban music oftoday is similar to that of more than 40 years ago, considering that the twomoments take place mostly in the city of Medellín, and are more related tosociocultural situations than to the purely musicological ones. Thus, thispaper aims to show the points of coincidence of both eras from the study oftheir record productions versus the commercial and socioculturalcircumstances of these genres

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Cajler, Bartosz
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Music competitions: demands and expectations2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 223.
  Calite, Iveta
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Piano Concerto in G by Maurice Ravel: The performance preparation process in the context of various influences on the performer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study, I do a research on my own ways and the influences that helped me to prepare Ravel’s Piano Concerto in G interpretation and performance. Is it an intuition, inspiration from a recording or something I have learned in a master- class. I went through Ravels’ piano music to see the development of the interpretation that blossomed into the Concerto. I looked at the preparation process that I did on my own, then together with the second pianist and at the end with the conductor. I have described my feelings after the performance as well as looked into different recordings of famous artists.

  The various influences are hard to measure since the artistic process is always under a constant change and development but looking closer to the sources of inspiration made me realize that everything I have experienced in connection to Ravel’s music has influenced my understanding and interpretation of the Concerto, most of all the master-classes with J.Hlinka, P.Roberts and M.Sturfält.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (wmv)
  film
 • 224.
  Calite, Iveta
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Scriabin's "Black Mass": The Ninth Piano Sonata of Alexander Scriabin2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse Alexander Scriabin’s Sonata No.9 ”Black Mass” from a musical perspective. This work includes a biography of the composer that helps to discover his philosophical ideas and the background of his musical world. His mental state and the surroundings of the time were among the biggest influences on his music. There is no comparison to his imaginative world.

  This work includes a chapter about Scriabin’s 10 Sonatas where I have reviewed the main characteristics of each of the sonatas. It also includes an overview of the particular 9th Sonata.

  The analysis of this sonata is from a musical point of view. The analysis focuses on the tools Scriabin was using to evoke a mystical and demonic atmosphere of the piece.

   

  I have analysed the importance of the musical motives – the way of building the form with the motives and transforming the initial ideas of the main themes.

  I have also analysed the interpretations of three world famous interpreters of Scriabin’s music, as well as some significant background connected to Scriabin if applicable. All of the interpreters are extremely different in their manner of playing Scriabin’s music and I have tried to find out the ways in which they have become so different.

 • 225.
  Calle, Lindkvist
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Utommusikalisk form: situationer som formidé i kammaroperan Utomjording2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 226.
  Cameron, Nevil;
  Kungl. Musikhögskolan.
  Musikpedagogik och dess möjliga funktion1991Studentuppsats (Examensarbete)
 • 227.
  Carlberg, Alexander
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musikutövares olika förhållande till puls: och deras utsagor om dess effekt på musik2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien undersöks musikers och pedagogers uppfattning om musikutövares olika individuella förhållande till puls och vad deras erfarenhet av vad olika förhållanden till puls har för effekt på musik. Undersökningen genomfördes i form av två delstudier; skriftlig enkät och kvalitativa intervjuer. Enkäten distribuerades digitalt och resultaten från båda delstudierna analyserades genom tematisering och summering utifrån ett sociokulturellt perspektiv där förhållanden till puls liknas vid yttringar i en dialog.

  Resultaten av undersökningen visar att musikers och pedagogers uppfattning om hur musikutövares individuella förhållande till puls påverkar musik beror på den musikaliska kontexten och att olika förhållanden till puls påverkar musik, i synnerhet, i samspel med andra.

 • 228.
  Carlberg, Alexander
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Rytmisk manipulation: definitioner & analys av polyrytmik, polymetrik & metrisk modulation2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rytmisk manipulation
 • 229.
  Carls, Oskar
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Nu var det klart!: en klarhet i tid2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 230.
  Carlsson, Alf
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  En Studie i Time: en djupdykning i time, sväng och groove2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Carlsson, Jennifer
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Vägen från barns unisona sång till flerstämmighet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att ge en övergripande uppfattning om hur man kan arbeta med barn för att introducera flerstämmighet. Jag har tagit del av relevant litteratur samt utfört intervjuer av tre pedagoger med erfarenheter både inom undervisning i vanlig skolklass samt musikklass och kör med antagningsprov.Jag har undersökt hur man kan gå tillväga i arbetet med flerstämmighet, vilken betydelse den unisona sången har för flerstämmighet, och vad som avgör om undervisningen baseras på gehörsinlärning eller med hjälp av noter.Av min undersökning kan jag dra flera slutsatser. Den unisona sången anses vara en förutsättning för flerstämmighet, men flerstämmighet tycks även vara ett sätt att förfina den unisona sången. Några olika typer av stämmor är vanligt förekommande och det är viktigt att inte för tidigt dela in barn i olika stämmor för att ge rösten träning i olika register. I undervisning i kör i vanlig skolklass är gehörsinlärning det vanligaste, medan noter har en större och mer betydande roll i musikklass och kör med antagningsprov, där högre krav kan ställas på barnen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Carlsson, Jenny
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Var det bättre förr?: en jämförelse av kursplanernas ämnesinnehåll i ämnet musik – Lpo94 och Lgr112014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Flumskola” eller ”katederundervisning”? Ja det har varit många benämningar på den svenska skolan genom åren och 2011 kom en ny läroplan som skulle ersätta den tidigare läroplanen. Det finns många lärare som har arbetat med flera olika läroplaner. Hur har skiftet till nya läroplaner påverkat deras undervisning, planering och arbetssituation?

  Denna undersökning är en analys av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 1994 (Lpo94) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) som gäller sedan hösten 2011 och deras kursplaner i musik. Undersökningen består av två delar, en enkätundersökning där verksamma musiklärare i grundskolan har fått beskriva sina upplevelser av läroplanen, kursplanen samt en textanalys av kursplanerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Carlsson, Sara
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Så länge skutan kan gå: att presentera Evert Taube och hans visor2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Evert Taube (1890-1976) var författare, konstnär, vissångare och kompositör. Han vidareutvecklade den svenska visan och skapade en egen musikalisk värld, med influenser från många olika håll. Syftet med detta arbete var dels att få kunskap om Evert Taube som visdiktare, och dels att hitta lämpliga presentationsformer för visor och bakgrundsmaterial. Målet var att göra en enkel temakväll om Taube, med en blandning av ord, bilder och musik. Materialet hämtades från litteraturen om Taube, visböcker och inspelningar, och kompletterades med egna fotografier. Resultatet blev en enkel men varierad presentation av Taubes liv och visor, och en bra kommunikation med besökarna.  Bakgrundsinformationen förstärkte upplevelsen av musiken och väckte positiva känslor och minnen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Carlstrand, Emil
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examenskonsert2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 235.
  Carron, Pontus
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Sergei Rachmaninov: Pianosonat nr. 2 i B-moll op. 36 (1931)2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sergei Rachmaninov är en av de allra största profilerna som funnits inom den klassiska musiken. Den ryske pianisten, dirigenten och kompositören med de jättelika händerna var en av de allra sista romantiska tonsättarna och var inspirerad av äldre ryska tonsättare som Tchaikovsky och Rimsky-Korsakov och hade pianot som central punkt i sitt komponerande. Genom sin pianistiska skicklighet utforskade Rachmaninov instrumentets möjligheter till bredden med verk som ”Etudes Tableaux” opus 33 och 39, den första pianosonaten (op. 28) och pianokonserterna (op. 1, 18, 30 och 40) för att nämna några. Den andra pianosonaten i Bb-moll, op. 36, kom att bli ett av de största, mest kända och krävande verk för solopiano som Rachmaninov komponerade. Sonaten skrevs 1913 och fick ett gott mottagande när den uruppfördes i december samma år med Rachmaninov själv vid flygeln.

  Syftet med den här uppsatsen är att grundligt gå igenom bakgrunden till sonaten som troligtvis är ett av de verk Rachmaninov arbetat på mest, och att ge en praktisk guide för andra som önskar spela sonaten.

  I kapitel 2 kommer jag göra en kort sammanfattning av Rachmaninovs liv och belysa relevant information om mannen bakom verket. Det tredje kapitlet handlar om bakgrunden till sonaten, tiden innan den skrevs och de olika versionerna och det fjärde kapitlet är en djupdykning i notbild och text och hur jag gått till väga med övning och framförande. Slutligen avslutas denna text med en kort slutsats.

 • 236.
  Casallas Fernandez, Jose Andres
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Making Music with a guitar orchestra: Motivation and friendship2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  How can I, as a leader, keep the motivation of the participants in a group?

   

  When I started to write this report, I was focused on, how a group could affect the participants motivation of the participants, but little by little I realized that the biggest motivation came from that this group affected mostly my own motivationmyself. The guitar orchestra has given me the opportunity to learn and it has given another sense to my knowledge as musician and teacher. Analysing what I have done with the guitar orchestra has awakened more questions than answers. What exactly did I do? Why did I do it? Was it really effective?

   

  This written part of my project at KMH describes how, together with my colleagues, we have organized an orchestra of guitars in Avonia music institute based in Espoo, Finland and how this group and my own motivation have affected the motivation of the participants.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp3)
  audio 1 moods clear
  Ladda ner (mp3)
  audio 2 moods in love
  Ladda ner (mp3)
  audio 3 moods fear
  Ladda ner (mp3)
  audio 4 Koto
  Ladda ner (mp3)
  audio 5 Taiko
  Ladda ner (mp3)
  audio 6 Two in one upon a ground
  Ladda ner (mp4)
  Video 1 Matthew Whittall Archipelago... Avonian kitaristit
  Ladda ner (mp4)
  Video 2 Twinkle 1 and 2
  Ladda ner (mp4)
  Video 3 Twinkle 3 and 4
  Ladda ner (mp4)
  Video 4 Twinkle 5 and 6
  Ladda ner (mp4)
  Video 5 Vivaldi, Winter, Largo, Extract
  Ladda ner (mp4)
  Video 6 Pirates of the Caribbean Avonia... Avonian kitaristit
  Ladda ner (mp4)
  Video 7 Vivaldi Allgro Winter
  Ladda ner (mp4)
  Video 8 Serenata 1
  Ladda ner (mp4)
  Video 9 Serenata 2
  Ladda ner (mp4)
  Video 10 Serenata 3
  Ladda ner (wmv)
  Video 11 poke improo
  Ladda ner (mp4)
  Video 12 Cumbia percussion
  Ladda ner (mp4)
  Video 13 Twinkle percussion
  Ladda ner (mp4)
  Video 14 Tuikkari variaatiot
  Ladda ner (mp4)
  Video 15 Serenata notturna practice 3
  Ladda ner (mp4)
  Video 16. 3. Rondo, Serenata Notturna (Lynch)
  Ladda ner (mp4)
  Video 17 KMH Ika I Rutan
  Ladda ner (mp4)
  Video 18 KMH Games Of Thrones
  Ladda ner (mp4)
  Video 19 KMH Two in One Upon A Ground
  Ladda ner (mp4)
  Video 20 KMH Season Spring Danza Pastorale
  Ladda ner (mp4)
  Video 21 KMH Season Winter Largo
  Ladda ner (mp4)
  Video 22 KMH Season Winter Allegro
  Ladda ner (mp4)
  Video 23 KMH Serenata Notturna I Marcia
  Ladda ner (mp4)
  Video 24 KMH Serenata Notturna II Waltz
  Ladda ner (mp4)
  Video 25 KMH Serenata Notturna III Rondo
  Ladda ner (mp4)
  Video 26 Koto & Taiko
 • 237.
  Castro Rodriguez, Sabela
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  MAKI ISHII: DISCOVERING JAPANESE MUSIC THROUGH THE NATURE OF THREE PERCUSSION COMPOSITIONS2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  examsarbete
  Ladda ner (mp3)
  CD
 • 238.
  Cazzanelli, Sara
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Pictures for an audition: Reflections on the role of roots and background in the composing and performing processes2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  "Pictures for an audition" are a visual tool I created to help in performing orchestral excerpts.

  I always had the aim to get deeper in the knowledge of the Zeitgeist of the composers I was facing, and as a consequence the aim to communicate this knowledge, this richness of roots, to the audience in a way as widely understandable as possible. I have been reflecting on the role of roots and background keeping as a reference point the figure of Dvořák, due to his strong connections with the Czech land and tradition. The inspiration I get from the composers’ background influences choices I do in dynamics, colors, articulation, and most of all expression. But how to get this inspiration when the situation is that of an orchestral audition, when the excerpts are so short, different in style and background, and played in a row with just few seconds between one and the other one? It is not possible for me to remember in few seconds what is more important about a particular excerpt, not even if I would prepare a written summary, since only to read that it would take at least one minute. Instead, visual memory is instantaneous, and somehow produces in me a more immediate inspiration than written concepts.

  Therefore, I decided to translate into visual inputs, i.e. selected pictures, photographs, or very short evocative sentences, the concepts which are for me more relevant about five excerpts which are often required in clarinet auditions. For each excerpt, these visual inputs have been put together in a A4 paper, and the outcome I called, for the sake of simplicity, the “picture for an audition”.

  I used this tool during my practice; after a while I recorded myself, and, finally, I used the picture as a reference point to check if in the recording it was clear enough what I wanted to express. In this comparison, the pictures made me more attentive to details I would have otherwise overlooked, and became an inspiration also to find new ways to practice the excerpts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Cebrián Puig, Paula
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Jeanine Rueff Sonata: did the composer use some dodecaphonic series in the piece or did she write it in a free form?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Jeanine Rueff ́s Sonata is a dodecaphonic piece for an unaccompanied saxophone. The aim of this thesis is two fold: First I will do an analysis of the Sonata to try to discover if she used some characteristic series (original, inverted, retrograde, inverted-retrograde...) in her style or, otherwise, she wrote free form.

  Then, I am going to talk about this technique and the evolution from classical music to atonality and, eventually, I am going to perform the piece in my final master recital.

  Key words: Saxophone, Jeanine Rueff, twelve-tone technique, classical saxophone, analysis, musical research, Daniel Deffayet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp4)
  ljud
 • 240.
  Cederquist, Susanna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet?: Dyslexi, musik och musikpedagogik2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Har dyslexi någon inverkan på musikens område? Har notläsningsproblematik en koppling till de lässvårigheter som är vanliga hos personer med dyslexi?

  Jag ville ta reda på hur dyslexi fungerar i samband med musik och musicerande samt belysa de musikpedagogiska konsekvenser detta innebar. Det har jag gjort genom att gå igenom litteratur inom området och genom intervjuer med 9 musicerande dyslektiker. Jag har dessutom använt mig av mina egna erfarenheter och teorier som jag utvecklat genom att själv vara musicerande dyslektiker och jag har relaterat detta till allmän kunskap på området och till resultaten från intervjuerna.

  Kunskaperna inom området är ännu inte omfattande och Sverige verkar inte ligga i framkanten när det gäller att producera eller praktisera kunskaper kring dyslexi och musik.

  Resultatet av mina intervjuer överensstämde till stor del med litteraturen och mina egna erfarenheter. Musicerandet påverkas av dyslexi och framför allt utifrån det sätt som vi här i väst oftast valt att närma oss musiken och musikpedagogiken. Det sätt som man med dyslexi fungerar på, som resulterar i dyslektisk problematik runt läsning och skrivning, påverkar även musiken och framför allt användning av notskriften. Förmågan att tillgodogöra sig musik via noter är negativt påverkad, vilket är något som är oerhört viktigt att veta om. Detta särskilt för att man som elev inte skall kunna bli stoppad och utestängd inom musikens område på grund av missförstånd.

  Det tankesätt som man med dyslexi har, kan också påverka musicerandet positivt. Det snabba tänkande och den närhet till bilder och kreativitet som är typiskt för dyslektiker är ofta till fördel när det gäller musikaliskt uttryck. En frihet inom spel via gehör och improvisation beskrivs utförligt och positivt både i litteraturen och av informanterna i undersökningen. Denna effekt verkar vara primär och naturlig, den verkar inte kunna förklaras av dyslektikers kompensation för svårigheter de har på andra områden inom musiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  2009_36_Cederquist.pdf
 • 241.
  Cederstrand, Martin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Effektiv instudering: problemlösning i Bartóks violakonsert2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Celestino, Vitor
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  The open arrangement: an introduction to the Brazilian concert music2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 243.
  Charas, Mirjam
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Interpretation och vägen dit: en studie kring Szymanowskis sonat för  violin och piano2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 244.
  Charry Qvarforth, Antonio
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Prestationsångest i fokus: Studenters och elevers relation till Music Performance Anxiety2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ämnet prestationsångest attackeras från många vinklar och är något som de allra flesta kan känna igen sig i. I denna studie fördjupar jag mig i förhållandet mellan prestationsångest och individens upplevelse av hur det är att musicera med andra. Studien inriktar sig mot musikstudenters relation till prestationsångest i undervisning och ensemblespel, med syftet att belysa begreppet Music Performance Anxiety (MPA). Genom fokusgruppsintervju och deltagarobservation har jag tagit fram underlag samt kartlagt hur deras upplevelse av MPA ter sig i musikämnet och i ensemblesammanhang. Hur skiljer sig upplevelsen av detta i ensemblesammanhang från individuella sammanhang och hur skiljer sig känslan av MPA i undervisning i jämförelse med andra musikutövande sammanhang? Genom kvalitativ data och analys av deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser har studien lett fram till en djupare inblick i hur dessa individer upplever prestationsångest i musiksammanhang, samt hur den sociala aspekten av att musicera får en betydande roll när ämnet ska belysas. Generellt uppnådde samtliga deltagare kriterierna för en mer eller mindre utvecklad form av MPA och den generella uppfattningen var att de inte fått några verktyg eller arbetat med ämnet prestationsångest kontinuerligt i sina pågående eller föregående studier. Min uppfattning är därför att vidare forskning kring detta ämne behövs för att konkretisera, och på ett ett bättre sätt, kartlägga känslor och sociala strukturer som hämmar studenters musikaliska utveckling såväl som det konstnärliga uttrycket. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 245.
  Chenevier, Lisa
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  En klarare bild: hur utvecklar jag min instuderingsmetodik?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (mp3)
  fulltext
 • 246.
  Christiansson, Malin
  Kungl. Musikhögskolan.
  Musikundervisning: pedagogisk inriktning och intention2003Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om att hitta den rätta vägen till att undervisa musik. Det finns många olika inriktningar och metoder om hur, vad, varför och på vilket sätt man ska undervisa musik i skolan. Jag begränsade mig genom att göra en jämförande litteraturstudei av tre olika material. Jag började med att undersöka undervisningsmaterialet, Attacca, In i musiken av Anders Rosén och jämförde sedan innehållets metodiska tankar med åsikter ifrån David J Elliotts, Music Matters och delar ur Ralf Sandbergs avhandling, Musikundervisningens yttre och inre liv. Syftet var att ta reda på den pedagogiska intentionen och inriktningen av materialet och hitta likheter/skillnader emellan de tre källorna. Jag ville även se om In i musikens innehåll var användbart för mig. Slutsatsen av undersökningen blev att jag hittade tre stora inriktningar i In i musiken som stämde överens med de andra källorna: social och personlig, bevarande av bestående värden och ideal och musikaliska kunskaper och färdigheter. Jag har även fått nya tankar och idéer om hur, vad, varför och på vilket sätt jag skall undervisa i musik. In i musiken är ett material som går att plocka idéer och tankar ur och som man sedan kan tillämpa i sin undervisning.

 • 247.
  Christoffersson, Johan
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Naturlag eller uppfinning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Claar, Mirjam
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Landsbygd möter storstad2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 249.
  Cochrane, Robin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för folkmusik.
  Reflektion över examenskonsert. Takamba: stilanalysarbete2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 250.
  Coldenberg, Fanny
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Sångares plats i ensemblen: Observation- och intervjustudie om ensembleundervisning på gymnasiet2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka didaktiska strategier en lärare använder sig av i ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program, med främst fokus på arbetet med sångare. Forskningsfrågorna som lade grund för studien var: Hur inkluderar lärare sångare i ensemblen? Vilka utmaningar upplever lärare med att undervisa sångare i ensemble? Skiljer sig arbetet med sångare jämfört med ensemblens resterande instrumentalister? Med observation av tre ensemblelektioner och kvalitativa intervjuer med tre verksamma ensemblelärare som metod fick jag resultatet från att ha sett lärarnas arbetssätt och hört deras tankar och upplevelser. Resultatet visar att lärarna till viss del ser på sångare som ett annorlunda instrument och att sångare har en annan typ av roll i ensemblen i jämförelse med de andra instrumentalisterna. Lärarna upplever en del utmaningar med att undervisa sångare på grund av att sång är ett instrument som sitter inuti kroppen och är unikt för varje person, det är inget en person varken kan gömma sig bakom eller gå iväg från. Resultatet visar att lärarens arbete med att skapa trygga grupper tillsammans med eleverna är nödvändigt för gruppens musikaliska och konstnärliga utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 av 1675
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf