Change search
Refine search result
43444546474849 2251 - 2300 of 2580
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2251.
  Söderström, Nicholas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Keep A Lid On It: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2252.
  Söllscher, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ju mer man övar desto mer tur har man: Om läroprocesser och framförande av klassiska musikstycken2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min undersökning syftar till att undersöka vilka strategier klassiska musiker använder i läroprocessen av klassiska musikstycken så att det konstnärliga uttrycket får de bästa förutsättningarna, stycket i slutändan känns så säkert som möjligt vid ett framträdande och inlärningsprocessen går så snabbt som möjligt.

  Bakgrunden beskriver minnets funktioner i just detta sammanhang. Det handlar om hur minnet fungerar allmänt men också specifikt inom området musik, betydelsen av förkunskaper när vi spelar instrument och lär oss musikstycken samt hur stress, press och nervositet påverkar minne och musicerande. Jag beskriver och analyserar även fyra minnessystem som används i läroprocesser i samband med instudering av musikstycken.

  Undersökningen består av tre intervjuer med professionella klassiska gitarrister tillika gitarrpedagoger, som ger sin bild av övning, instudering, minnesluckor, framförande med mera. Resultatet visar att de intervjuade har väldigt liknande strategier i läroprocessen och betonar bland annat vikten av självförtroende vid framträdanden, att vara noggrann under inlärningsprocessen samt problematiken att öva in för sent eller göra ändringar i sista stund i musikstycken.
 

 • 2253.
  Söllscher, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Mellan fiol och cembalo: Att arrangera Johann Sebastian Bachs andra fiolsonat BWV 1003 för klassisk gitarr2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete har handlat om att arrangera tre satser ur Johann Sebastian Bachs andra fiolsonat, BWV 1003, för klassisk gitarr. Till min hjälp hade jag dels Bachs originalkomposition av sonaten men också ett arrangemang för cembalo förmodligen gjort av Wilhelm Friedemann Bach (Nicholas 2009). Arrangemangen är tänkta att i framtiden användas som konsertmaterial.

 • 2254.
  Söllscher, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Nocturnal: analys och tolkning av Benjamin Brittens op. 702016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nutida musik kan ibland vara både svårlyssnad och svårbegriplig för dagens publik. Genom den här studien vill jag undersöka hur jag kan göra ett nutida instrumentellt verk, Benjamin Brittens Nocturnal, mer lättlyssnad och lättare att ta till sig för åhöraren. Min tes är att en grundlig analys av stycket ger mig som musiker djupare förståelse för musiken och därmed bättre kan guida lyssnaren genom mitt framförande. 

 • 2255.
  Sönnerbrandt, Christopher
  Royal College of Music in Stockholm.
  IT i musikundervisningen. Beskrivning av en elevutprovning av Interaktiv Musik (IMUS).1999Student thesis
 • 2256.
  Sörensen, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  The Chromatic Approach: en studie i vilka påverkningsbara faktorer som visar sig genom aktionsforskning av en modern traditionsbrytande jazzimprovisationsmetod2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom aktionsforskning undersöka vilka påverkningsbara musikpedagogiska faktorer som visar sig gällande nivåanpassning av den Amerikanska jazzsaxofonisten George Garzones jazzimprovisationsmetod The Chromatic Approach (TCA). Aktionsforskning tillämpades som vetenskaplig metod där en progressiv nivåutveckling av varje students musikaliska möjligheter till anammande av TCA utarbetades. Tre interventioner genomfördes totalt, två med en Kungl. Musikhögskolestudent och en med en Gymnasiestudent. Bakgrunden till studien ligger i vikten av att som musiker få utveckla förmågan till genrebrytande improvisation, en motverkan mot att fastna i givna och stigmatiserade musikaliska bojor som kan kväva studentens nyfikenhet och lust till utveckling av den egna unika musikaliska rösten. Studiens resultat och analys visade på utkristalliserade faktorer som under utvecklingsprocessen arbetats fram och tydliggjorts där vikten av musikpedagogiska förberedelser med nykomponerade övningar behövdes för att nivåanpassa med hänsyn till instrumentteknisk nivå och även till respektive students musikteoretiska förkunskaper. I studiens avslutande diskussion problematiseras aktionsforskningsmodellen som vetenskaplig utgångspunkt för pedagoger som genom sin forskning får dubbla roller. Pedagogen och forskaren i samma person. 

 • 2257.
  Tafvelin, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Egna toner: min väg in i improvisationen2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2258.
  Takala, Tuomas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  An expedition to technical secrets of clarinet playing2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2259.
  Talp, Linnéa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Ett utforskande kompositionsarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta konstnärliga arbete har jag velat öppna upp för en ny musikalisk riktning. Jag är låtskrivare och kompositör, och från att främst ha arbetat med textburen musik i en populär-musikalisk kontext ville jag under denna kompositionsprocess skriva musik utifrån längre musikaliska förlopp. Under kompositionsarbetet har jag hämtat inspiration från drone-baserad musik. Dessa influenser har jag sedan kombinerat med ett formspråk som befinner sig närmre en traditionell låtstruktur. Jag har sökt mig till en ljudbild som gör anspråk på ett stort rumsligt utrymme vad gäller långa förlopp och tidsrymd, samt experimenterat med en ljudbild som rymmer ett brett dynamiskt spektrum. Som utgångspunkt i detta utforskande satte jag inledningsvis upp ett ramverk bestående av en tidslinje samt en karta över de formdelar som jag ville inkludera. Inom dessa ramar ville jag få möjlighet att skapa fritt, med improvisation och intuition som verktyg. Att i början av ett arbete sätta upp en struktur som befäster en någorlunda tydlig riktning, samt därefter ges stor frihet, gav för mig upphov till ett lustfyllt och kreativt skapande - erfarenheter som jag hoppas kunna ta med mig in i mitt fortsatta kompositionsarbete.

 • 2260.
  Tamm, Niklas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Titan?: Hör jag en roman eller bara musik?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2261.
  Tanzborn, Helén
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rörelse i kyrkan: kyrkans rörelser1997Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2262.
  Tapanen, Eeva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Pianist med små händer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur går det att spela på en modern flygel, vars tangenter med tiden blivit bredare och tyngre, om man inte har Rachmaninovs, Liszts eller ens Chopins spännvidd? Den här uppsatsen avhandlar ämnet ”Små händer i pianospel”. Syftet med följande uppsats är att undersöka vad den med ringa spännvidd kan göra för att optimalt kunna använda de verktyg ̶ fingrar, händer och hela kroppen ̶ som hon eller han är född med.

  Vid början av detta arbete, fanns det överraskande lite lösningsinriktat material tillgängligt för pianister med små händer. Det har därför känts viktigt att grundläggande diskutera och framhäva ämnets olika sidor rörande såväl historia, problematik som möjliga lösningar.

  Små händer och korta fingrar ställer stora krav på en pianist inom flera olika delområden. Att övervinna de utmaningar som pianister med små händer konfronterar handlar inte enbart om arbetet vid pianot utan även det arbete som utförs med den egna kroppen. Efter att fysiologiska hörnstenar står på en fast grund, rör det sig företrädesvis om sakkunskap. I vilket fall behöver en ringa spännvidd inte kännas som en stor begränsning när det gäller valet av repertoar; pianorepertoaren är väldigt bred. Därtill finns det speltekniska ”strategier” som den med små händer kan utnyttja för att kompensera sin korta spännvidd. Om en pianist, trots stora ackord och långa avstånd på tangenterna, på olika sätt lär sig bevara handens neutrala position, erbjuder denne sin kropp och hela systemet en nyckel till hälsosamt och kraftigt pianospel.

 • 2263.
  Tapper, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  ”Antal Verktyg i Verktygslådan”: en studie i tre instrumentallärares förhållningssätt till undervisning2014Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta specialarbete handlar om strategier och metoder inom instrumentundervisning på främst trummor, men även elbas. Tre erfarna pedagoger har intervjuats om deras personliga tankar kring utmaningar, genusfrågor, motivation och vad som är viktigt att tänka på i undervisningssituationen. Resultatet lyfter fram tjejer och killars olika förhållningssätt till musik och sitt instrument, nycklar till elevers motivation samt värdefulla lärdomar från deras mångåriga erfarenheter som pedagoger.

 • 2264.
  Tapper, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Gospel - musik som berör2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2265.
  Tellin, Jacob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Time to groove: ett arbete med timing i groove-rytmer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2266.
  Tengholm, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Solist med storband2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project deals with the different aspects and problems that I associate with being a soloist with a big band, playing my own music. I put together a big band with some of my favorite musicians, wrote four arrangements on original tunes and played them on a concert at The Royal College of Music on the 7th of March 2019. In the arranging process, I tried to focus on making my trumpet playing sound as natural as possible. The goal throughout the whole project has been to make the music match my trumpet playing and improvisational sound.

 • 2267.
  Tengstam, Karin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musikterapi i särskolan1988Student thesis
 • 2268.
  Tesch Holmberg, Ingrid
  Royal College of Music in Stockholm.
  Pianoskolan som tidsdokument: tendenser i svensk pianoundervisning 1930-19901990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2269.
  test, test
  Royal College of Music in Stockholm.
  test: testar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 5 HE creditsStudent thesis
 • 2270.
  Tham, Richard
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musiker eller dator? Betydelsen av två olika inspelningssätt2005Student thesis
 • 2271.
  Theodoridis, Ioannis
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Theme and Variations for guitar Op. 77: an analysis and background of Lennox Berkeley’s brilliant composition for the guitar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay on Lennox Berkeley’s Theme and Variations for Guitar serves as the written half of my final dissertation for my bachelor’s degree in classical music, following my studies for Peter Berlind Carlson at the Royal College of Music in Stockholm between the years 2011- 2014. The other half of this project consists of a studio recording and a concert performance of this piece that I have analysed.

  Originally, this paper was written in Swedish but also translated to English to serve as an academic writing sample for the Royal College of Music in London, necessary for approving my continued postgraduate studies there starting in September 2014. Other reasons for translating this paper to English is partly the piece’s English origin but also the lack of other available information on this beautiful composition for the guitar. Hopefully, this paper may be of help to guitarists and Berkeley enthusiasts in exploring this remarkable piece of music and Lennox Berkeley’s relationship to the guitar.

 • 2272.
  Theorell, Töres
  et al.
  Department of Music, Pedagogy and Society, Royal College of Music.
  Bojner Horwitz, Eva
  Department of Music, Pedagogy and Society, Royal College of Music; Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.
  Emotional Effects of Live and Recorded Music in Various Audiences and Listening Situations2019In: Medicines, ISSN 2305-6320, Vol. 6, no 1, article id 16Article in journal (Refereed)
 • 2273.
  Theorell, Töres
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Kowalski, Jan
  Bojner Horwitz, Eva
  Royal College of Music in Stockholm; Karolinska Institutet .
  Music listening as distraction from everyday worries2019In: Nordic Journal of Arts, Culture and Health, ISSN 2535-7913, Vol. 1, no 1, p. 35-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Anecdote suggests that listening to music can help to distract from worries about ongoing life problems.

  Purpose: In this study we examine the phenomenon and ask, to what extent does music listening alleviate worry, and under what circumstances? Our focus was on the immediate temporary effects.

  Methodology: We performed four pilot experiments with audiences comprised of different ages and backgrounds of musical experience. As part of these experiments, we constructed a visual analogue scale (VAS) to assess “daily worry” together with the three other dimensions of tiredness-arousal, sadness-happy and anxiety-calmness. Participants were asked to listen to live classical music and to fill out the VAS before and after assessments. The experiments enabled us to examine the similarities and differences among audiences of different ages and music experience with regard to the capacity for music to distract them from their worries, what we term ‘worry distraction’.

  Findings: In the different listening situations, the self-rating of daily worries decreases after listening to live, high-quality professional performances of classical music. In our experiments, previous experience of classical music does not have a significant effect on decreased worry while listening. University level education in general, however, is associated with an increased effect. This prompts a discussion regarding the role education plays as a determinant for health – including the relationship between experiences of music in relation to health.

  Originality: It is striking that live classical music could affect daily worries of people across different age groups evaluated with our simple and easily distributed Visual Analogue Scale. This could therefore be recommended for evaluations in other contexts.

 • 2274.
  Thilander, Peter
  Royal College of Music in Stockholm.
  Bearbetningar av 2 frågeställningar i anslutning till Sköndalsprojektet.1984Student thesis
 • 2275.
  Thofelt, Tove
  Royal College of Music in Stockholm.
  Reflektioner kring utbildning vid rytmiklärarlinjen.1996Student thesis
 • 2276.
  Thom, Gisslén
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Co-writing: en konstnärlig process mellan två låtskrivare på distans2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att beskriva den konstnärliga processen när jag och en annan låtskrivare, på distans, har skrivit låtar till en kommande skiva. Co-writing är en term inom, bland annat, låtskrivande som innebär att skriva låtar tillsammans med andra musiker. Detta sätt att jobba har för många låtskrivare varit framgångsrikt och det är oftast mer regel än undantag att stora hits har minst två upphovsmän. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att jobba på samma fysiska plats, men med dagens teknik går det även att jobba effektivt på distans.

  Metoden för detta arbete har främst involverat digitala verktyg såsom Skype, Dropbox och Google Drive för att möjliggöra att jobba på distans. För att kunna beskriva händelser och skeenden i den konstnärliga process som undersöks har loggbok och videoinspelningar varit en viktig del för insamling av information.

  Arbetet resulterade i tre låtskisser. I min resultatdel beskriver jag processen med dessa tre låtar från första idé till demostadiet. Beskrivningen av musikaliska händelseförlopp förtydligas med notexempel och klingade ljudfiler. Den viktigaste slutsatsen efter detta arbete är vikten av kommunikation och planering när man jobbar på distans.

 • 2277.
  Thomasson, Monica
  Royal College of Music in Stockholm.
  Manuel Garcia. Den felande länken i sångpedagogikens historia.1985Student thesis
 • 2278.
  Thompson, Paul
  et al.
  Leeds Beckett University.
  Harding:, Phil
  Leeds Beckett University.
  A ‘Service’ Model of Creativity in Commercial Pop Music at P&E Studios in the 1990s2019In: Proceedings of the 12th Art of Record Production Conference: Mono: Stereo: Multi / [ed] Jan-Olof Gullö, Stockholm: Royal College of Music (KMH) & Art of Record Production , 2019, p. 287-302Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Producers in pop and dance music genres have a significantly different role tomusic producers in other music genres such as rock (Frith in Frith & Zagorski-Thomas: 2012). A prominent difference is that pop music producers areoften part of a production team that involves direct collaboration and participationwith songwriters, programmers, musicians, artists, record companyA&R executives and managers. Pop music songwriting and production teamsare therefore more frequently part of a larger creative collective (Hennion:1990) in creating a musical product. This historical study introduces the recordproducer as ‘team leader’ and the creative production workflow at P&EMusic Studios located within the Strongroom Studio complex in London duringthe 1990s. It investigates the ways in which the production team workedwithin the creative system of pop-music making and presents the pop music‘Service Model’, which illustrates the various stages of the commercial popsongwriting and production process at P&E during the 1990s.

 • 2279.
  Thomsson, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm.
  Lär av barnen - och barnen kan lära sig av dig. En studie av den pedagogiska idén "autonom röstträning" och hur barn spontant förhåller sig till sång.2001Student thesis
 • 2280.
  Thor, Anne-Li
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rytmikhistorik1993Student thesis
 • 2281.
  Thorell, Daniel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Bachs sjätte cellosvit: Jakten på den rätta notbilden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2282.
  Thorell, Magnus
  Royal College of Music in Stockholm.
  Hur upplevs nervositet av musiker i yrkeslivet?2005Student thesis
 • 2283.
  Thorleiksson, Helgi
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Xenakis Rebonds b: Preperation, Practise and Performance2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every percussionist is faced with many challenges in their studies and their careers.  In this paper I hope to shed light on what kind of work goes into preparing, practising and performing a large solo percussion piece and share some of my personal experience with solo percussion music. This is done by choosing a piece from the repertoire and documenting what processes and methods are used from the time a piece has been chosen until it is ready for performance. The subject of this thesis is Rebonds b by Iannis Xenakis for solo percussion. The result is a blueprint that can be useful for young percussionists when they are faced with a large piece from the repertoire and guidelines for what to do when faced with challenges.

 • 2284.
  Thornberg, Max
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Berusa er!: om samverkan mellan text och musik2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2285.
  Thorsell, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Från student till violinist2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2286.
  Thorsen, Malin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att leda barnkör i konsertprojekt: en körledares arbete med barn mot konstnärliga resultat2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2287.
  Thorsen, Malin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Skolkörens funktion och betydelse i grundskolan: en kvantitativ studie av den gemensamma sångens närvaro i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ, webbaserad enkätstudie undersöka skolkörens förutsättningar och funktion ur musiklärares perspektiv och således skapa en uppfattning om skolkörsverksamhet i grundskolan årskurs 1-9. 58 respondenter besvarade enkäten och undersökningen visar att alla de som anger att de leder skolkör har någon form av relevant musikutbildning. Vidare så visar resultatet att skolkör till 90 procent leds av kvinnor och att majoriteten av de elever som deltar är flickor. Skolkör är ofta schemalagd så att det konkurrerar med andra aktiviteter så som bland annat idrott och utelek som traditionellt sett lockar fler pojkar. Eleverna som deltar i körverksamheten gör det frivilligt men det varierar om musiklärarna räknar in skolkören i den sammantagna bedömningen i musikämnet. Målen med skolkör kopplas dock snarare till kursplanen och kunskapskraven i musikämnet än till de övergripande målen i Läroplanens första delar som handlar om skolans värdegrund, uppdrag och riktlinjer.

  De praktiska förutsättningarna för skolkör varierar enligt respondenterna, men generellt upplever de ett bra stöd hos kollegor och skolledning. Skolkören är traditionsbärande och ett viktigt inslag på högtider så som Lucia, FN-dagen och skolavslutningar.

  Skolkören har många olika parallella mål. En viktig funktion för skolkören är dess gruppstärkande och sociokulturella perspektiv som glädje, sångglädje, gemenskap och ökad självkänsla hos eleverna. Min undersökning visar att skolkörledarna anser att skolkör tränar många förmågor som är svåra att mäta eller betygsätta så som personlig utveckling.

 • 2288.
  Thoäng, Ann-Mari
  Royal College of Music in Stockholm.
  Lekutrymmet i musikterapi. Om humor, intuition och improvisation1999Student thesis
 • 2289.
  Thureson, Henrik
  Royal College of Music in Stockholm.
  Att lära sig spela rock. En granskning av svenska rockmusikläromedel2005Student thesis
 • 2290.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Benny Andersson – kompositör, musiker, kapellmästare, producent och entreprenör2011In: / [ed] Dan Lundberg, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Presentation av planerat forskningsprojekt

 • 2291.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Karriärvägar inom det svenska musikundret – en fallstudie om Shellback och Karlshamn Musikforum2016In: / [ed] Thomas Florén, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta abstract är att genom Shellback och Karlshamn Musikforum som fallstudie exemplifiera forskning om alternativa karriärvägar inom det svenska musikundret.  

   

 • 2292.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Klezmer som svensk folkmusik2008In: Judisk Krönika, Vol. 76, no 4, p. 23-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hur gick det egentligen till när klezmern kom till Sverige? När, var och på vilket sätt nådde denna medryckande musik våra svenska kuster? De allra första spåren leder bakåt till 1970-talets svenska progressiva musikrörelse. I den svenska progressiva musikrörelsen, populärt kallad ”proggen”, florerade en fäbless för folkmusik, såväl svensk som europeisk och utomeuropeisk. Under 1970-talet existerade ännu inte begrepp som ”world music” eller ”multikulti” men det var under denna tid som intresset alltmer började gry. 

 • 2293.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Music in movement: scenes and subcultures in Swedish progressive rock in the 1970’s2008In: Voicing Sounding Visualizing / [ed] Petter Stigar, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is a presentation of my doctoral dissertation in musicology. It consists of two case studies of local practices, scenes and subcultures in the Swedish progressive rock movement in the 1970’s: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. 

 • 2294.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Music in movement: scenes and subcultures in Swedish progressive rock in the 1970’s2008In: ACS Crossroads of Sacred Crossroads / [ed] Barry Chevannes, Oxford: Routledge , 2008, Vol. 22Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is a presentation of my doctoral dissertation in musicology. It consists of two case studies of local practices, scenes and subcultures in the Swedish progressive rock movement in the 1970’s: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. 

 • 2295.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  ”Music stretches time”: Mike Oldfields tillämpning av syntbaserad filmmusik i The Killing Fields (1984)2009In: Musikvetenskap i dag / [ed] Boel Lindberg, Lund, 2009Conference paper (Refereed)
 • 2296.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Om populärmusik som filmmusik: Analyser av tillämpningar av ABBA:s musik i Muriels Bröllop (1994) och Mamma Mia! (2008)2013In: / [ed] Jacob Derkert, 2013Conference paper (Refereed)
 • 2297.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  ”Orientalisk musik i polkadräkt”: En översikt över klezmer i dagens Sverige2005In: / [ed] Gunnar Ternhag, Växjö, 2005Conference paper (Refereed)
 • 2298.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Recension av Alf Arvidsson: Musik och politik hör ihop – Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-19802009In: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, no 1-2, p. 82-83Article, book review (Refereed)
 • 2299.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Recension av David Toop:  Haunted Weather – Music, Silence and Memory  2005In: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, no 2, p. 40-41Article, book review (Refereed)
 • 2300.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Satirer över kvinnans roller – Analys av observationsdata i filmerna Muriel´s Wedding och Mamma Mia! – The Movie2015In: Knowledge formation in and through music: Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015 / [ed] Jan-Olof Gullö & Per-Henrik Holgersson, Stockholm: KMH , 2015, p. 211-216Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bröllopskomedierna Muriel's Wedding (1994) och Mamma Mia! – The Movie (2008) kan uttolkas som samhällssatirer som problematiserar kvinnoroller. Filmerna har fascinerande kvinnogestaltningar som här analyseras och diskuteras. Både Muriel's Wedding och Mamma Mia! har blivit stora succéer, såväl konstnärligt som kommersiellt. Faktum är att den oväntade framgången för den australienska lågbudgetproduktionen Muriel's Wedding inspirerade till musikalen Mamma Mia! (1999) som sedermera vidareutvecklades till Mamma Mia! – The Movie... 

43444546474849 2251 - 2300 of 2580
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf