Change search
Refine search result
44454647484950 2301 - 2350 of 2476
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2301.
  Voegler, Sebastian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Sing your song2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2302.
  von Döbeln, Jonathan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barbershop och klassiskt: komposition av körmusik som metod för utforskande arbete kring genrebredd2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2303.
  von Döbeln, Jonathan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barbershop och klassiskt: Komposition av körmusik som metod för utforskande arbete kring genrebredd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genrebredd är något som det ofta pratas om i olika musikaliska sammanhang. Det sägs att genrebredd är viktigt och att fler borde forska kring allt vad det innebär, att fler borde applicera genrebredd på sitt vardagliga musicerande. Ändå får jag ofta känslan av att detta bara är ”tomt snack”, att genrebredd är något som man kan ägna sig åt när man har tid och energi till det men att många faller tillbaka till sin ”hemmaplan” när det väl gäller. Vad är då genrebredd? Denna fråga måste ju ändå ha ett subjektivt svar. För vissa innebär det att välja olika låtar eller stycken från olika genrer och försöka få allt att låta lika bra med samma resurser, i mitt fall en kör som kan sjunga många olika genrer. En annan sida av genrebredd kan istället innebära arbetet mellan olika genrer genom influens. Hur influerar olika genrer varandra? Vilka är skillnaderna och vilka är likheterna? Hur låter det om man sjunger barbershop med klassisk teknik, och tvärtom? Detta är något som jag vill utforska. Intresset för denna fråga kommer av egna upplevelser och erfarenheter efter många år i olika körer. Jag har fått uppleva attolika genrer, främst barbershop och klassisk körsång, påverkar varandra. Däremot har jag ännu inte riktigt kommit fram till på vilka sätt den ena genren tjänar på att låta sig influeras av den andra. Av just detta skäl har jag komponerat och arrangerat musik i klassisk stil och barbershop, som senare ska användas i ett examensarbete med syfte att vidare undersöka dessa frågor och förhoppningsvis räta ut några frågetecken. Själva kompositionen har inneburit en betydande del av arbetet, gällande utnyttjande av såväl tid som av energi. Den är uppdelad i fyra delar: tre tonsättningar av dikter skrivna av Nils Ferlin samt ett barbershop-arrangemang. Eftersom planen är att få användning av musiken vid ett senare tillfälle behöver kompositionerna och arrangemanget vara av hög kvalitet, vilket kräver en stor mängd tid. Med detta sagt kommer jag att komplettera kompositionerna i efterhand för att uppnå önskad kvalitet. Kompositionsarbetet gick till en början relativt friktionsfritt då jag inledde arbetet med att skriva den klassiska delen av projektet. Denna sorts musik är jag väl förtrogen med, även om jag aldrig tidigare har komponerat från grunden. Däremot har jag arrangerat vokalmusik många gånger tidigare, därför bedömde jag att barbershop-arrangemanget skulle gå relativt snabbt att färdigställa. När den klassiska kompositionen var på en för mig acceptabel nivå började jag så att skriva ett barbershop-arrangemang. Detta visade sig dock ta lång tid med många hinder på vägen. Jag tvingades att byta låt att arrangera men åstadkom till slut ett fullt respektabelt resultat av mitt arbete. Arrangemanget kommer däremot inte att användas till den framtida studien av genreöverskridande arbete.

 • 2304.
  von Heijne, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rörelsens betydelse för sånglig utveckling.1999Student thesis
 • 2305.
  Wadman, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Konstnärlig kandidatexamen: programblad och reflektion inom examensarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2306.
  Wadén, Ragnhild
  Royal College of Music in Stockholm.
  I hopp om bättre tider: en betraktelse över barnets uppväxtvillkor1984Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2307.
  Waern, Peder
  Royal College of Music in Stockholm.
  Improvisation i fokus: övning av improvisation i jazzmusik2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2308.
  Waern, Peder
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Kandidatarbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2309.
  Wahl, Magnus
  Royal College of Music in Stockholm.
  Vem kan man lita på? En studie av elevers syn på sin kontakt med vuxna i skolan.1997Student thesis
 • 2310.
  Wahlberg, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Big in Japan: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2311.
  Wahlberg Vannérus, Josefin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Mer musik på schemat - bättre resultat i skolan?2008Student thesis
 • 2312.
  Wahlström, Karin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Gruppundervisning i fiol för nybörjare med rytmikmetoden1985Student thesis
 • 2313.
  Wahlström, Thommy
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Skifta hamn: alternativ representation av ljud och musik2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2314.
  Waldemarson, Åse
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Åberg, Maria
  Royal College of Music in Stockholm.
  Är sångteknik en förutsättning för god interpretation?1996Student thesis
 • 2315.
  Waldetoft, Tove
  Royal College of Music in Stockholm.
  En kravlös tillvaro? Hur behandlas kurslitteratur? En jämförande studie med fokus på Musikhögskolan i Stockholm.2005Student thesis
 • 2316.
  Walfridson, Marie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sångterapeut?: en analys av enskild sångundervisning och musikterapi2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att ta reda på huruvida sångpedagoger kan kallas musikterapeuter. Fyra sångpedagoger och tre sångelever intervjuades kring sångpedagogrollen, lärare-elevrelationen, lektionernas betydelse och inverkan samt musikens påverkanskraft. Intervju användes som metod eftersom jag var intresserad av att ta reda på hur sångpedagoger och sångelever resonerar kring dessa frågor. Respondenternas svar analyserades i förhållande till Kenneth E. Bruscias kriterier för musikterapeutiskt arbete. Resultatet visade att det finns många gemensamma nämnare och beröringspunkter mellan sångundervisning och musikterapeutiskt arbete. Eftersom inte alla kriterier uppfylldes blev dock svaret att sångpedagoger inte kan kallas musikterapeuter även om sångundervisning kan ge musikterapeutiska effekter.

 • 2317.
  Wall, Jakob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  The House of Life: om instuderingsmetodik och tolkning av en sångcykel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar min instudering av sångcykeln The House of Life, med dikt av Dante Gabriel Rossetti och musik av Ralph Vaughan Williams, med hjälp av en specifik övningsmetod; ett så kallat randomised practice schedule. Den teoretiska bakgrunden innefattar kortfattade biografier om textförfattaren, tonsättaren och den valda metoden. Metodkapitlet behandlar mitt tillvägagångssätt vid instudering. I de nästföljande resultat- och diskussionskapitlen presenteras tolkningar av text och musik, samt reflektioner över instuderingsmetoden och –processen. Den valda instuderingsmetoden har överlag varit effektiv, och samtidigt krävande på ett mentalt plan. Vid tillämpning av metoden gjordes vissa avvikelser ifrån den ursprungliga planen, vilka tas upp i resultatkapitlet. Genom metoden har en stark anknytning skapats till det textliga materialet, som sedan kunnat stödja och underlätta tolkningsprocessen och även den musikaliska inlärningen.

 • 2318.
  Wallentin, Jeneneh
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att sjunga fritt. Fyra sångpedagogers syn på improvisation2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2319.
  Waller, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Dyslexi och musik i klass: undervisning som öppnar dörrar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats belyser tre musiklärares erfarenheter av metodiska anpassningar, när både elever med och utan dyslexi deltar i samma klass. Syftet är att kartlägga metodiskt material som är anpassat för elever med dyslexi i klassundervisning i musik. Forskningsfrågan för studien är:

  Vilka metoder använder musiklärare i klassundervisning för att underlätta lärandet för elever med dyslexi?

  I denna studie används kulturpsykologi som vetenskapligt perspektiv för att studera vilka kulturella verktyg musiklärare använder sig av tillsammans med dyslektiker i klass.

  Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med musiklärare som har erfarenhet av dyslektiker i musikundervisningen. Resultatet av studien visar att det största hindret dyslektiker möter i musikundervisningen är skriftspråket, både vad gäller noter och läsande och skrivande. Texter och noter är således kulturella verktyg som behöver anpassas efter de elever som har dyslexi. Lösningen kan vara att byta ut ett kulturellt verktyg mot ett annat, till exempel att byta ut sångtexten mot bilder.

  En annan slutsats av denna uppsats är att de nödvändiga anpassningar som görs för dyslektiska elever i musikundervisningen, fungerar lika bra även för icke-dyslektiska elever. Den viktigaste anpassningen är att undervisa på gehör så mycket som möjligt. Förekomsten av text och noter bör minimeras, men inte undvikas helt.

  Musikläraren måste på ett tidigt stadium ta hänsyn till de dyslektiska elevernas behov, för att försäkra sig om att inga hinder på vägen uppstår för dem.

 • 2320.
  Wallin, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  A Hollywood Concerto: En studie om Korngolds violinkonsert2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2321.
  Wallin, Kajsa
  Royal College of Music in Stockholm.
  Polyrytmik.1986Student thesis
 • 2322.
  Wallin, Marianne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musiken skapar en bro mellan människor: en intervjustudie med personal inom Daglig Verksamhet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is a research project on how personnel appreciate music in the branch of care that provides activities for persons suffering from severe to mild intellectual deficiency. The study also attempts to find answers to what kind of observations the personnel have concerning the use of music as activity. The problem area of the study arises from the meeting point between on the one hand the practical, everyday application of music on persons with reduced intellectual capacity. On the other hand, the study will illustrate the adaptional possibilities of the theories of the topic area. The research results show that there is information which is completely based on tested experience among the group of individuals included in the research project, and further that there is an explicit need for supplementary theoretically based knowledge. The research results point to different perspectives concerning observations of the application of music. These results have later in the study been treated in the discussion part and shed light on by theories which are presented in the topic area. The method being used in the study is the qualitative research interview. The theoretical scientific perspective is taken from the hermeneutics.

 • 2323.
  Wallin Pérez, Carolina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Snurra min jord igen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2324.
  Wallius, Rut
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musik och gruppdynamiska processer i skolan2001Student thesis
 • 2325.
  Wallius, Rut
  Royal College of Music in Stockholm.
  Orka, hantera, förstå. Musikterapi med barn som lever med våld i nära relationer2009Student thesis
 • 2326.
  Wallius, Rut
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rytmik - mer än musikpedagogik?1987Student thesis
 • 2327.
  Wallmyr, Karl
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Melodipresentation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2328.
  Wallmyr, Per
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Kandidatarbete2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2329.
  Wallner, Olof
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Brahms första pianokonsert: Individualism genom texttrogenhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Brahms första pianokonsert i d-moll är ett av pianorepertoarens största verk, med en genomspelning som tar cirka 50 minuter. Det är ett maratonlopp får pianisten som konstant måste hävda sin rätt gentemot den stora orkestreringen. I detta arbete undersöks sambandet mellan framförandet av tre olika pianister samt deras relation till notskriften i Brahms första pianokonsert i d-moll. Syftet är att starta en diskussion varför det kommer sig att olika pianister kan uppfatta och tolka musiken olika även om de utgår ifrån samma notbild.

 • 2330.
  Wallén, Jenny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  "Gå hem och läs texten": metodutveckling av textgestaltning för sångare2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har valt att fördjupa mig i begrepp och metoder för textlig gestaltning inom klassisk romanssång. Min undersökning rör dels vad olika begrepp kopplat till textgestaltning innebär, och dels vilka metoder sångare använder eller kan använda sig av i en textgestaltningsprocess. Jag har använt mig av böcker skrivna av bl.a. skådespelare, litteraturvetare och sångare och intervjuer med en sångare och regissör samt en rytmikpedagog. Ett resultat är en metodologi i fyra kategorier som inkluderar tyst läsning, memoreringsteknik, prosodiskt arbete samt textgestaltningens förhållande till musiken. Vidare har undersökningen visat att olika metodiska begrepp som kan sägas höra ihop med textgestaltning kan ha olika innebörd för olika individer, möjligen beroende på huruvida begreppet är hämtat från andra vetenskapliga discipliner än teater- eller musikvetenskap.

 • 2331.
  Wang, Kerstin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Alexander Scriabin: Piano-sonat no.42018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2332.
  Wangby Björling, Elisabet
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikundervisning på gymnasiesärskola: ur lärares perspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att få en ökad kännedom kring hur musikundervisning på gymnasiesärskola kan se ut och hur musiklärare upplever sin undervisning.

  Detta har undersökts genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tre utbildade musiklärare som arbetar på programmet för estetiska verksamheter och det individuella programmet. Av intresse har varit att ta reda på vad lärarna har för mål med sin undervisning och hur de ser på sin verksamhet.

  Resultatet visar på att målet med musikundervisningen kan ses som både musikaliskt och utommusikaliskt. Detta beroende på vilka elever man undervisar då gymnasiesärskolan omfattar flera olika typer av funktionshinder. Ingen av lärarna har i sin grundutbildning berört metodik för funktionshindrade elever. Hos dem som lärare är den viktiga och gemensamma kompetensen den musikaliska. Samtliga upplever det utmanande att tillgodose elevernas individuella behov. Betyg inom gymnasiesärskolan ifrågasätts.

 • 2333.
  Wangby Björling, Elisabet
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikundervisning på gymnasiesärskola: Ur lärares perspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att få en ökad kännedom kring hur musikundervisning på gymnasiesärskola kan se ut och hur musiklärare upplever sin undervisning.

  Detta har undersökts genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tre utbildade musiklärare som arbetar på programmet för estetiska verksamheter och det individuella programmet. Av intresse har varit att ta reda på vad lärarna har för mål med sin undervisning och hur de ser på sin verksamhet.

  Resultatet visar på att målet med musikundervisningen kan ses som både musikaliskt och utommusikaliskt. Detta beroende på vilka elever man undervisar då gymnasiesärskolan omfattar flera olika typer av funktionshinder. Ingen av lärarna har i sin grundutbildning berört metodik för funktionhindrade elever. Hos dem som lärare är den viktiga och gemensamma kompetensen den musikaliska. Samtliga upplever det utmanande att tillgodose elevernas individuella behov. Betyg inom gymnasiesärskolan ifrågasätts.

 • 2334.
  WANNEBY, JONATHAN
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Analys av musiken i Ocarina of Time: En studie i att lära sig musikteori med spelmusik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. Vilka tydliga kopplingar och terminologi till musikteori finns det i spelets musik? Genom musikanalys och nottranskription har musiken fått synlig form. Notskrivningsprogram har använts och formen har studerats mot musikteorilitteratur. Resultatet av studien har visat på att musiken i spelet täcker flera områden inom den västerländska musikteorin bland annat olika kyrkotonarter och behandlingen av ledmotiv. I spelmusik finns det styrkor som kan användas i musikundervisning, bland annat att intresset för spel och dess musik kan främja musikinlärandet. Undersökningen visar på tydliga musikteoretiska exempel som i slutändan kan användas i musikundervisning. Detta för att slutligen koppla till elevers sociala sammanhang och lärandesituationer för att öka relevansen i musikundervisningen och förhoppningsvis fungera motiverande hos elever.

 • 2335.
  Ward, Mari
  Royal College of Music in Stockholm.
  Diggit Sarah! En resa med Sarah Vaughan genom 1900-talets jazzmusik.1994Student thesis
 • 2336.
  Wargert, Camilla
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rum i rörelse och musik.1983Student thesis
 • 2337.
  Wassler, Josefine
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Låtskrivande: om att utveckla sitt låtskrivande och artisteri2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "Låtskrivande" handlar om mitt arbete som gick ut på att försöka hitta mitt egna musikaliska uttryck och att utveckla mitt låtskrivande samt mig som artist. Detta skulle sedan komma att resultera i konsert bestående till allra största del av eget material. Genom åren har jag breddat mig mycket musikaliskt men inte riktigt fokuserat på att helhjärtat gå in i vad jag som artist och låtskrivare vill förmedla och uttrycka. I mitt arbete skrev jag låtar och försökte göra detta på olika sätt och med olika hjälpmedel och metoder. 

 • 2338.
  Watanabe, Akiko
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Sköna dissonansackord: hur skapas dissonansackord som klingar behagligt?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2339.
  Watanabe, Akiko
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Teknik för det musikaliska språket: En tolkning av André Jolivets "Hymne à l'univers"2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2340.
  Wedar, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från Wikander till Whitacre: körsångsrepertoaren på Kungsholms gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium 1984–20092012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Livet är en repertoarfråga!”1 Att sätta samman repertoar inför en konsert med sin kör är ett utmanande och roligt arbete. Under mina åtta år som musiklärare och körledare på Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium (SMG) satte jag ihop cirka 80 konsertprogram med olika temata och inriktning. Utgångspunkterna varierade beroende på flera faktorer men de viktigaste var nog körernas sammansättning, vilken typ av konsert materialet skulle framföras på, och hur lång förberedelsetid med körerna jag hade till förfogande.

  Om jag skulle sjunga samma låtar med mina körer år ut och år in, vad skulle hända då? En organisation som inte förändrar sig kommer att dö så småningom. Gäller det klassisk musik? Gäller det körsång? Hur ser körsångsrepertoaren ut på Stockholms äldsta musikgymnasium?

  1984 flyttades musikgymnasiet från Adolf Fredriks Musikklasser (AF) till Kungsholmens gymnasium. 2009 firades 50-årsjubileum. Har repertoaren förändrats på dessa 25 år? På vilket sätt i sådana fall? Hur stor andel av repertoaren är svenskkomponerad? Sjöngs det mer klassisk västerländsk konstmusik för 25 år sedan än vad det gör idag? Har repertoaren inslag av mer lättsam karaktär?

  Till grund för mitt arbete ligger en katalogisering och analys av skolans 290 bevarade konsertprogram mellan åren 1984–2009.

 • 2341.
  Wedlund, Frej
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Komposition och det ickeljudande: tystnad, tysthet och intimitet inom konstmusik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag kommer i denna uppsats att reflektera över tystnad och tysthet (ett ord som jag i denna text, till skillnad från tystnad, använder för att referera till ljudsvaga klingande material) i förhållande till intimitet inom västerländsk instrumental konstmusik utifrån mitt egna och andras komponerande. Jag går inledningsvis kort in på dessa tre begrepp, för att sedan använda en redogörelse för mitt examensstycke Tre avslut för 15 stråkar och dess tre formdelar, i denna text kallade första, andra respektive tredje avslutet, som utgångspunkt för att utforska dem. Genom styckets gång, som också ger formen till denna text, kommer jag in bland annat in på hur jag ser på tystnad samt definierar olika tystnader. Jag skriver även om ett antal stycken som jag finner intressanta i relation till mitt egna skapande, bland annat Salvatore Sciarrinos Lo spazio inverso, Brian Ferneyhoughs andra stråkkvartett och Lisa Streichs Asche.

 • 2342.
  Wegberg, Emil
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Sonate pour Violoncelle et Piano: musikanalys och interpretation av Debussys cellosonat2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2343.
  Wegmann, Caroline
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rytmik i två skolformer1998Student thesis
 • 2344.
  Weiser, Anna E.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Vävskäl: anledning till komposition2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • 2345.
  Welander, Jonas
  Royal College of Music in Stockholm.
  Spela bas1994Student thesis
 • 2346.
  Welin Vessberg, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Min Examenskonsert2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2347.
  Wendel, Christer
  Royal College of Music in Stockholm.
  Registerbalans. En grundläggande faktor i sångundervisningen.1996Student thesis
 • 2348.
  Weng, Sheng-Ying Isabella
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Pitch processing and learning ability of the tone language Chinese: A correlational study of music and language2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As evidence of intimate music-language relations grow, a certain connection between the use of tone language and the ability of absolute pitch has been found. Genesis of absolute pitch has long been a controversial topic among scientists. While interest of learning the tone language Chinese increases, it is, from a pedagogical perspective, relevant and engaging to specifically study this connection.

  The purpose of this essay is to study a small group of young beginners in Chinese at close quarters. By implementing a pitch-based hearing test, their pronunciation skills in Chinese were compared with sense of pitch shown in the test. The findings point to complex interactions between several factors, and show for instance a significant importance of musical training and learning motivation.

 • 2349.
  Wenman, Eva
  Royal College of Music in Stockholm.
  Hörselskadades behov av musik/musikterapi. Något om hörselskadade, deras bakgrund, miljö och kontakt med musik/rytmik i hörselklass.1984Student thesis
 • 2350.
  Wennberg, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Mellan fyra väggar: en studie om musikpedagogers situation i klassrummet/årskurs 6-92015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
44454647484950 2301 - 2350 of 2476
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf