Change search
Refine search result
45464748495051 2351 - 2400 of 2571
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2351.
  Ullman, Tim
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hitlåtens text: textrelaterade riktlinjer i populärmusik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad gör en riktigt bra låttext? Om man tittar på de mest framgångsrika låtarna just nu, kan man då urskilja riktlinjer i texterna som hjälpt låtarna att nå framgång? I denna undersökning har målet varit att ta reda på om sådana riktlinjer existerar och vilka de är. Finns det likheter i lyriken mellan de låtar som är mest populära just nu? Områden som utforskas är låttexters struktur, innehåll samt relation till musiken.Syftet med undersökningen är att utforska olika sätt att skriva en låttext som har maximal potential att bli en hitlåt. Med andra ord en låt som många personer dras till och vill ta del av om och om igen. Eftersom dessa låtar får mycket stor spridning är det av särskilt intresse vad låttexterna har för budskap. Det finns utrymme att anta att folk påverkas av det de hör på radio om och om igen. För läraren kan detta arbete var intressant då skapande är en del av kursplanen i grundskolan.I arbetet undersöks vilka textmässiga likheter och skillnader som återfinns i de mest populära låtarna de senaste åren. Studien genomfördes i flera steg. Det första steget var att läsa litteratur om låtskrivande med fokus på låttexter. Därefter valdes moderna framgångsrika låtar ut för att analyseras och jämföras med litteraturen. Låtarna är hämtade ur amerikanska Billboard Year End Charts som är den mest omfattande mätningen och sammanställningen av hitlåtars populäritet just nu. Urvalet bestod av de fyra låtar från Billboard Year End Charts som rankats högst varje år från 2012 till 2015. Först analyserades en låt i taget och sedan jämfördes de fyra låtarna med varandra.Resultatet indikerar att flera textrelaterade faktorer kan hjälpa en låt att nå framgång. Refrängrepetition i synnerhet ökar låtens sannolikhet att bli en hit, men även repetition överlag, till en gräns. De låtar som analyserades var av olika slag, men behandlade ofta mer positivt laddade ämnen och var inbördes konsekventa. Tonen, språkbruket och stilen i texterna höll en röd tråd. I texterna kunde man oftast urskilja logiska, formmässiga sekvenser i  berättelserna, men detta verkade vara av mindre betydelse så länge känslan i texten var densamma genom låten. Detta arbete kan betraktas som en verktygslåda där flera verktyg samlats genom egna analyser och andra låtskrivares bidrag. Dock är det viktigt att betona att det är fråga om just verktyg snarare än regler skrivna i sten. Dessa verktyg har jag i arbetets slutfas använt för att skriva och analysera mitt egna text- och låtmaterial som konstnärlig del av arbetet.

 • 2352.
  Ullman, Tim
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Prestationsångest i sångundervisning: fyra sångpedagoger om elevers prestationsångest2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöktes sångpedagogers syn på och erfarenheter av elevers prestationsångest och hur sångpedagoger kan arbeta med förebyggande och hantering av elevers prestationsångest i undervisningen. Fyra sångpedagoger intervjuades i semistrukturerade, kvalitativa intervjuer angående tankar kring elevers prestationsångest. Informanterna hade främst erfarenhet av undervisning på gymnasienivå. Resultatet sammanställdes med hjälp av tematisk analys. Informanterna definierade prestationsångest som ett begrepp som kunde delas in i olika nivåer beroende på hur starkt eleven upplevde det. Dessa nivåer benämndes med angränsande begrepp där ord som användes var nervositet, scenskräck, stress, riktig ångest, starkt missnöje och besvikelse samt prestationsönskemål. Den högsta graden av prestationsångest beskrevs av vissa informanter som när eleverna bröt ihop och började gråta och eventuellt lämnade rummet på ett dramatiskt sätt. Informanterna menade att elever som drabbades av prestationsångest ofta var högpresterande, tjejer och yngre gymnasieelever snarare än äldre elever. Informanterna trodde också att sångelever drabbades oftare och värre av prestationsångest än andra musikelever. I resultatet framgick vidare att sångpedagogernas erfarenheter var att eleverna hade svårigheter med att hantera negativa känslor. Dessa känslor uppstod särskilt inför konserter, men för yngre gymnasieelever även i privatlektioner. Informanterna tyckte sig kunna identifiera markörer som visade när eleverna upplevde prestationsångest och använde dessa markörer vid hantering. Hanteringsstrategier som togs upp var att introducera moment stegvis beroende på elevens reaktion, samtal kring elevens oro, byte av fokus, peppande och avdramatiserande. Strategier kring förebyggande som presenterades handlade om praktiska och mentala förberedelser samt skapande av tillåtande miljöer. Överlag stämde resultatet överens med tidigare forskning. En viss kritik återfanns dock i tidigare forskning kring lärares brist på kompetens gällande hantering av prestationsångest samt låg frekvens av samtal kring prestationsångest i musikundervisning. Detta stämde till övervägande del inte överens med resultatet. Vidare forskning kring elevers syn på och erfarenheter av prestationsångest ses dock som nödvändig för mer precisa jämförelser.

 • 2353.
  Ullsten, Alexandra
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  "Det finns ett språk bortom orden": en kunskapsöversikt av musikterapeutisk rehabilitering av skador i prosodi och pragmatik vid högersidiga traumatiska hjärnskador2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2354.
  Ullén, Henning
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  I Worship Your Anthem2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2355.
  Umaerus, Petra
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rock'n'rolling. Musik som ett instrument för framgångsrik ryggmärgsskaderehabilitering2006Student thesis
 • 2356.
  Unander - Scharin, Carl
  Royal College of Music in Stockholm.
  "Kan man förstå musik?" eller "Kan man lära någon att förstå musik?" eller "Är det ens värt att försöka?" --- Ett arbete om att undervisa i musikteori1991Student thesis
 • 2357.
  Unge, Nina
  Royal College of Music in Stockholm.
  Sommarkurs i musik för barn i musikföreningen BMU:s regi.1993Student thesis
 • 2358.
  Unsöld, Felix
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Bekräftad och berörd av musik: en studie i hur två musikterapeuter arbetar med improvisation i musikterapi.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur två musikterapeuter arbetar med improvisation i musikterapi och vad de får för resultat. Jag var även nyfiken på effekterna och essenserna av terapeuternas arbete. Vilken roll spelade musiken och vad blev terapeutens roll i terapin? Kunde resultaten ses som allmängiltiga eller var de unika för musikterapin?

  Undersökningen bygger på musikaliska möten med två musikterapeuter, en efterföljande stimulated recall samt en öppen intervju kring terapeuternas metoder, erfarenheter, de tankar som kom fram genom stimulated recall samt min egen förförståelse inom fältet för musikterapi. Detta material har jag sedan strukturerat enligt grounded theory och genom det fått fram resultat och kategorier.

  Resultaten visar att musikterapeutiska metoder som bygger på improvisation ger klienten möjlighet att på ett bredare sätt uttrycka sig. Effekterna av detta blir ofta att klienten får ett ökat socialt samspel och kan komma vidare med olika problem i sitt liv.

 • 2359.
  Valkare, Klara
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rytmik och eurytmi. En jämförelse med utgångspunkt i fyra pedagogers tankar2004Student thesis
 • 2360.
  Valle, Marino
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Blå sång av röda starar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2361.
  van Gilpen, Margareta
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musikterapeutisk lek. Fallbeskrivning av Kalle, 6 år.1988Student thesis
 • 2362.
  Varga Karlsson, Gabriella
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  John Williams fagottkonsert The Five Sacred Trees 1. Eó Mugna 2. Tortan: analys av musikaliskt innehåll samt instudering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  John Williams är att betrakta som en av giganterna inom den amerikanska filmmusikkompositionen. Förutom filmmusik så har han komponerat ett flertal beställda solokonserter för betydande instrumentalister och orkestrar, däribland The Five Sacred Trees för fagott och symfoniorkester som är skriven för New York Philharmonics 150-års jubileum och denna orkesters solofagottist Judith LeClair. I detta examensarbete analyseras de första två satserna från ett motiviskt, strukturellt och i viss mån harmoniskt perspektiv, samt genomgås hur det kan påverka instuderingsprocessen och författarens interpretatoriska val. Referensmaterialet som används är främst en pianoreduktion av stycket, samt en doktorsavhandling gällande styckets pedagogiska användningsområden av John Michael Lopinto från 2004.

  Slutsatser efter analysen inkluderar bland annat att de två satserna i stora drag kontrasterar varandra, att konserten innehåller så pass många olika klangkaraktärer att det krävs extra arbete från solistens sida för att kunna framföra denna med endast piano, samt att John Williams kontinuerligt utvecklar motiv från tidigare verk och inkorporerar dem i konserten och har fortsatt att arbeta på detta vis även efter tillkomsten av denna konsert.

  Min förhoppning är att det här arbetet ökar min egen och omvärldens insikter om denna konsert, och ökar sannolikheten för att detta verk framförs i större utsträckning i framtiden.

 • 2363.
  Vartia, Selma B.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musik är livsviktigt! Musikterapeutisk fallstudie1991Student thesis
 • 2364.
  Vasquez Rojas, Rodrigo
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik i migration: En etnografisk studie om latinamerikanska musiker i Sverige -Motivation, autodidaktik och integration2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this magister's thesis, the aim is to highlight the circumstances that caused four Latin American autodidactical musicians to leave their countries and migrate in order to settle down in the Swedish capital of Stockholm. The propose is to give a greater understanding of how the musicians learned music and how they perceived their dreams and their motivation in relation to reality. The method for collecting the data was obtained from interviews and the study es based on an ethnographic approach. The interviews provided interesting statements that provided the raw material for the study. The statements were about the informants' childhoods, when they became musicians, their relation to the music and how they found their way to Sweden. The results of the study indicate that the motivation that was the driving force for the informants to satisfy their dreams also was the same force that caused the dream to vanish when it was fulfilled.

 • 2365.
  Verdonk, Sophie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  MAKE IT INDIE: Att producera och släppa musik på egen hand2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This independent study has the intention of bringing forward increased knowledge about  methods that may be used by an artist, music producer or songwriter in order to reach out with their own music independently without a record company being involved. Through artistic research, four musical pieces have been produced of which two consequently were released on different digital music streaming platforms. The study includes on one hand the process of creating the music, and on the other hand the entrepreneurship regarding the music release, i.e. the digital distribution and even subjects regarding publishing rights and marketing. The result of the study is presented as actual sound recordings and also in an analysis of how the music was received by the listeners on the different digital platforms. The conclusion of this study shows that the fastest and easiest way of obtaining many stream listenings (for example on Spotify) was to succeed in getting the music included on Spotifys own playlists. More followers of a playlist means more listeners. The more streams the song gets the more lists it can get included on. In conclusion the discussion contains the skills needed in order to release music and secure royalties for the artistic effort.

 • 2366.
  Veremeeva, Tania
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Fiolpedagogisk väg till improvisation: en studie av fiolpedagogers undervisning på grundskolan, kulturskolan och gymnasiet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to find out how violin teachers work with improvisation in classical music education. What factors affect the teacher's view of improvisation and the use of improvisation are presented in the study. Interviews of seven violin teachers who are working as violin teachers and musicians are reported in the study. The interviews have been analysed through a cultural-historical perspective and were issued as a thematic analysis that includes teachers' backgrounds, education, essential tasks as teachers and use of improvisation in teaching. This study reveals how teachers' backgrounds affect their interpretations and use of improvisation in teaching. Vygotsky's cultural-historical perspective is followed and stated by the report of his books and articles. Vygotsky's ideas about how civilization constantly affects the mental characteristics and behaviour of man are reported. Improvisation's use is very wide and used in poetry, dance, theatre and music. Different music genres based on improvisation have been investigated in the study. During the 20th century improvisation disappeared from music education and tinted down in the musical performances. The elements, which have influenced the disappearance of improvisation in classical music and theories about these facts, are highlighted in this study. Four out of seven violin teachers use improvisational moments in the classroom, but there was no connection between the use of improvisation in teaching as well as performance and the background of the teachers. The violin teachers who are interested in improvisation as phenomena and subjects for personal reasons use improvisation in their teaching.

 • 2367.
  Vesamäki, Eeva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Surviving Over-practice Injury: The quest to find freedom in violin technique2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My journey from an over-practice injury to the final exam concert on a master level. I start with my background and with investigating the possible reasons for my injuries, then continue with providing solutions to my problems. The solutions consist of technical advice, knowledge of ergonomy, information on the Alexander Technique, Feldenkrais and the psychological factors. The goal of this thesis was to manage to perform the Tchaikovsky Violin Concerto and get away from that experinece without renewing my injury.

 • 2368.
  Vesterberg, Albin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Skriva musik för gitarrtrio: reflektioner om mig och min konst2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2369.
  Vetosjkina, Olga
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikundervisning och musikterapi: En kvantitativ studie om musiklärarnas arbete med elever med funktionsnedsättning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study’s purpose is to illuminate issues about the use of music therapy at schools in Sweden. Music therapy occasionally comes into use during music education with students who have disabilities. Primarily this seems to apply when a music teacher is also a trained music therapist. One problem is which type of music therapeutic knowledge and competence can actually be used when working with students with disabilities in schools. Another problem is the way in which music teachers are given the opportunity, to take part in music therapeutic knowledge and skills during their education. The hypothesis that forms the basis of the present study, is that music teachers need knowledge and competence about music therapy when teaching students with different development disorders. The study is based on a quantitative questionnaire survey, aimed at music teachers who teach students with disabilities. The study's research questions read: How many of the music teachers in the survey have some sort of music therapy as part of their education? How many people use some form of intervention that requires music therapeutic knowledge or competence in their teaching? And how often does this happen? How do teachers see the use of music therapy in schools? The result showed that the teachers felt that more educated music teachers with music therapeutic competence were needed in all school forms to provide students with the necessary support in development. The teachers’ thoughts about how music therapy and music therapeutic tools can be used as a health-promoting, developing resource in the pedagogical work in different school activities and as part of student health are part of the result. The study's conclusion is that a model or a concept is needed for the preparation and use of music therapeutic knowledge and competence in music teachers training when working with students at schools.

 • 2370.
  Videfors, Ellinor
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  DU#kulturskolan: En kvantitativ studie om hur elever ser på sitt engagemang då de musicerar och undervisas på kulturskolan.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2371.
  Videfors, Ellinor
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Libre: sångteknik i den klassiska genren och instudering av klassiska sånger2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet har inneburit att öva klassisk tonbildning och att interpretera fyra sånger från den klassiska genren. För att lära känna dessa sånger har jag läst om kompositörerna samt översatt sångtexterna. Förutom obligatorisk litteratur kompletterades projektet med självbiografin Rösten skriven av operasångare Thomas Quasthoff. Jag har genom mitt projekt fått en inblick i den klassiska sångtekniken. Arbetet har krävt egen regelbunden övning och samspel med en pianist. Projektet har även innehållit sånglektioner. Sånglektionerna genererade direkt respons på min sång och jag har fått med mig användbara sångövningar. Övningarna och sångtekniska tankar finns dokumenterade för att i framtiden kunna användas vid egen övning. Projektet ledde också till ett pedagogiskt material till framtida sångelever. Avslutningsvis gjordes en inspelning av sångerna.

 • 2372.
  Vidlund, Martin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Webbaserade gitarrlektioner: Hur används olika semiotiska resurser i en webbaserad lektion för att skapa mening för mottagaren?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och analysera vilka aspekter man behöver förhålla sig till vid webbaserade videolektioner. Som föremål för mina observationer har jag tittat på tre stycken gitarrlektioner från olika webbplatser. Frågeställningen har varit: hur används olika semiotiska resurser i en webbaserad lektion för att skapa mening för mottagaren? Jag har använt mig av ett multimodalt designteoretiskt perspektiv i mina observationer. Urvalet har bestått av två manligt ledda videolektioner och en kvinnligt ledd videolektion från olika geografiska områden. Resultatet belyser vad webblektionerna har gemensamt och vad som skiljer dem åt i fråga om tillvägagångsätt och använda resurser. Resultatet visar också hur dessa skapar mening för användaren. I den avslutande diskussionen vägs för-och nackdelar mot varandra.

 • 2373.
  Vigil, Julian
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Östros, Peter
  Royal College of Music in Stockholm.
  Öppna eget - eller konsten att vara gitarrlärare.1999Student thesis
 • 2374.
  Viisanen, Nikolas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Le Spectacle: Skapandet av en mbalaxkonsert2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Le Spectacle eller på svenska; ”spektaklet/showen” är ofta vad en konsert med sabar, mbalax, dans och festatmosfär i typisk senegambisk anda kallas. I mitt masterarbete har jag jobbat med att fördjupa mig i slagverkstraditionen sabar och musikgenren mbalax (mbalakh) för att skapa egen musik i stilen. Den största skillnaden jämfört med typisk mbalax är att min musik främst är instrumental med trombon som lead-instrument. Mbalax bygger vanligtvis mycket på sången och interaktionen med publik. Jag tog på mig rollen som frontfigur och i det ingick att jag även dansade och interagerade med publiken på olika sätt.

  Genom studier i sabarspel och mbalaxmusik har jag sedan skrivit egen musik med utgångspunkt i att närma mig dessa traditioner på ett stiltroget sätt samtidigt som jag har blandat in andra influenser i varierande grad. I kompositionerna har jag använt mig av några av de mest stiltypiska element som tempo-ändringar, bakks (sabar-rytmfraser), kontrasterande dynamik, taasou (rytmiserad spoken word), marimba (DX7II synt, ett typiskt mbalax-instrument) tillsammans med de mest använda rytmerna kaolack, leumbeul och barambaye. Målet var att skapa en varierad helhet i ett konsertformat.

  Under dessa två år gjorde jag totalt fyra konserter med mitt mbalax-band NJAWARA varav den sista var min examenskonsert. Min examenskonsert var den som till antalet innehöll flest antal egenskrivna låtar vilket blev totalt fem stycken. Jag hade dock haft som mål att göra ungefär tio låtar. Det blev en varierad helhet samtidigt som jag hade ytterligare idéer till variation än vad jag i slutändan hann klart med. Konserten blev lyckad som helhet och innehöll många av de bitar som jag älskar i mbalax. Samtidigt hade jag önskat att jag lyckats göra klart flera låtar och att vi hade hunnit detaljrepa mer.

 • 2375.
  Viisanen, Nikolas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Roots of rhythm2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2376.
  Vikström, Anton
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Autonomistödjande musikundervisning?: Grundskoleelevers körundervisning utifrån self-determination theory2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motivation och hur den förhåller sig till autonomi är ett relativt utforskat område. Däremot finns det få kvalitativa undersökningar som utforskar frågan från ett musikaliskt perspektiv. Föreliggande studie undersöker hur elever förhåller sig till autonomi och hur den påverkar motivationen i musikundervisningen jämfört med dem övriga ämnen. Studien genomfördes utifrån self-determination theory. Metoden var kvantitativ i form av en pilotenkät där tjugosex körsångselever från en högstadiemusikklass deltog samt kvalitativ i form av halvstrukturerade intervjuer där sju av dessa elever intervjuades. Resultaten visar att behovet av kompetens ochsamhörighet utgör grunden som skapar plats för behovet av autonomi. Repertoar som är välanpassad till kören är viktig för att främja behovet av kompetens. En god kommunikation mellan elever och lärare, en god ledarstil samt möjligheten för elever att ge återkoppling till läraren är viktigt för att främja samhörigheten i kören. Resultaten visar även att körsångens fokus på kollektivet snarare än individen gör att behovet av autonomi inte prioriteras lika högt som behoven av samhörighet och kompetens samt öppnar upp nya möjligheter för att utmana elever. Dessutom visar resultaten att prestationsmål och en konkurrenskraftig lärandemiljö kan hämma autonomi och inre motivation, då eleverna styrs i dessa sammanhang av yttre motivatörer som prestation och konkurrens. I diskussionen diskuteras vikten av at medvetandegöra dessa parametrar som påverkar motivation samt hur man kan skapa goda förutsättningar för att främja elevers inre motivation.

 • 2377.
  Vikström, Anton
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kompassen till kompgitarr: Verktyg för rytmspel på akustisk gitarr2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om att använda olika musikaliska verktyg för ackompanjera bättre på akustisk gitarr. Under arbetets gång har jag tagit del av olika kompverktyg och arrangerat ett medley för gitarr och sång där jag använder mig av dessa olika verktyg. Resultatet blev ett varierat och svängigt ackompanjemang som inte tar över sången. Arbetet bygger på mina anteckningar av processen att arrangera detta medley och att jobba fram ett passande ackompanjemang till varje låt. Tack vare detta arbete har jag fått erfarenhet kring vilka kompverktyg som är mest användbara samt hur man kan använda denna kunskap för att förbättra undervisningen av rytmgitarr.

 • 2378.
  Vikström, Linnea
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Min examenskonsert: en analys av Francks Cellosonat och Sjostakovitjs Pianotrio No.22017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en beskrivning av min examenskonsert och förarbetet inför den. Jag berättar om verken jag spelade: César Francks Cellosonat i A-dur och Sjostakovitjs Pianotrio No. 2. Uppsatsen innehåller även information om tonsättarnas och verkens bakgrund, jag analyserar verken och reflekterar kring min upplevelse av konserten. Mina slutsatser är att jag hade goda förutsättningar för att göra en konsert då jag planerade i god tid inför den, spelade med duktiga musiker och hade en mycket trevlig publik. Jag kommer också fram till att historien bakom verken förändrade och berikade mina konstnärliga tolkningar.

 • 2379.
  Vila Caballer, Pau
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  A proposal of electroacoustic percussion: the Wu instrument2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this project is to describe the designing process of a new electroacoustic percussion instrument called Wu. To do so, I have first reflect on the composers and creators whose contributions to percussion have been particularly inspiring in the construction of the instrument. Next, I review and expose the aesthetic and perceptual motivations that have led me to its design, to finally describe the manufacturing process, from the physical part to the electroacoustic part. In short, I have developed a proposal of musical innovation that combines the interpretative aesthetics of the classical percussion, with an electroacoustic sonority in harmony with current historical-social momentum: the digital era.

 • 2380.
  Vileika, Nandi
  Royal College of Music in Stockholm.
  Verktyg för sceniskt arbete? Konstnärligt skapande med rytmik enligt Jaques-Dalcroze2008Student thesis
 • 2381.
  Vinderson, Helena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. -.
  Sångideal – stjälp eller hjälp?: En studie ur pedagogens perspektiv om hur dagens sångideal påverkar unga sångröster2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2382.
  Vinkeloe, Biggi
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musikterapi i skolan1999Student thesis
 • 2383.
  Vinsander, Erik
  Royal College of Music in Stockholm.
  Kohornet – igår, idag och i morgon2001Student thesis
 • 2384.
  Viper, Marianne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik som tröst: En studie om betydelsen av musik vid avsked och sorgearbete2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the role of music at the condolence in the grieving persons. In related areas, international and Scandinavian research have explored the therapeutic and psychological role of music. This topic has been missing in earlier Swedish research. The study has a qualitative approach and the analytical prism used for the semi-structured interviews was informed by a hermeneutic method. The empirical basis of the essay is based on 12 life stories of survivors participating in grief support groups. The interviews talk about grief and loss and the ways in which they relate to music at the funeral and during the grieving process. The material which emerged from the interviews in semi-structured form is presented in the results section. The role of music in the ritual condolences has changed. Relatives are now more involved in choosing music than in the past. Music is selected based on personal criteria. Music associated with positive memories of the loved one can convey emotions of recognition. Music therapy during the grieving process, or listen to music of own choice, may act as a spiritual force that gives hope and consolation to the grieving persons.

 • 2385.
  Virin, Martin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Operarepetitören och operadirigenten: om en arbetsrelation i musikteatervärlden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2386.
  Voegler, Sebastian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Sing your song2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2387.
  von Döbeln, Jonathan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barbershop och klassiskt: komposition av körmusik som metod för utforskande arbete kring genrebredd2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2388.
  von Döbeln, Jonathan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barbershop och klassiskt: Komposition av körmusik som metod för utforskande arbete kring genrebredd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genrebredd är något som det ofta pratas om i olika musikaliska sammanhang. Det sägs att genrebredd är viktigt och att fler borde forska kring allt vad det innebär, att fler borde applicera genrebredd på sitt vardagliga musicerande. Ändå får jag ofta känslan av att detta bara är ”tomt snack”, att genrebredd är något som man kan ägna sig åt när man har tid och energi till det men att många faller tillbaka till sin ”hemmaplan” när det väl gäller. Vad är då genrebredd? Denna fråga måste ju ändå ha ett subjektivt svar. För vissa innebär det att välja olika låtar eller stycken från olika genrer och försöka få allt att låta lika bra med samma resurser, i mitt fall en kör som kan sjunga många olika genrer. En annan sida av genrebredd kan istället innebära arbetet mellan olika genrer genom influens. Hur influerar olika genrer varandra? Vilka är skillnaderna och vilka är likheterna? Hur låter det om man sjunger barbershop med klassisk teknik, och tvärtom? Detta är något som jag vill utforska. Intresset för denna fråga kommer av egna upplevelser och erfarenheter efter många år i olika körer. Jag har fått uppleva attolika genrer, främst barbershop och klassisk körsång, påverkar varandra. Däremot har jag ännu inte riktigt kommit fram till på vilka sätt den ena genren tjänar på att låta sig influeras av den andra. Av just detta skäl har jag komponerat och arrangerat musik i klassisk stil och barbershop, som senare ska användas i ett examensarbete med syfte att vidare undersöka dessa frågor och förhoppningsvis räta ut några frågetecken. Själva kompositionen har inneburit en betydande del av arbetet, gällande utnyttjande av såväl tid som av energi. Den är uppdelad i fyra delar: tre tonsättningar av dikter skrivna av Nils Ferlin samt ett barbershop-arrangemang. Eftersom planen är att få användning av musiken vid ett senare tillfälle behöver kompositionerna och arrangemanget vara av hög kvalitet, vilket kräver en stor mängd tid. Med detta sagt kommer jag att komplettera kompositionerna i efterhand för att uppnå önskad kvalitet. Kompositionsarbetet gick till en början relativt friktionsfritt då jag inledde arbetet med att skriva den klassiska delen av projektet. Denna sorts musik är jag väl förtrogen med, även om jag aldrig tidigare har komponerat från grunden. Däremot har jag arrangerat vokalmusik många gånger tidigare, därför bedömde jag att barbershop-arrangemanget skulle gå relativt snabbt att färdigställa. När den klassiska kompositionen var på en för mig acceptabel nivå började jag så att skriva ett barbershop-arrangemang. Detta visade sig dock ta lång tid med många hinder på vägen. Jag tvingades att byta låt att arrangera men åstadkom till slut ett fullt respektabelt resultat av mitt arbete. Arrangemanget kommer däremot inte att användas till den framtida studien av genreöverskridande arbete.

 • 2389.
  von Heijne, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rörelsens betydelse för sånglig utveckling.1999Student thesis
 • 2390.
  Wadman, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Konstnärlig kandidatexamen: programblad och reflektion inom examensarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2391.
  Wadén, Ragnhild
  Royal College of Music in Stockholm.
  I hopp om bättre tider: en betraktelse över barnets uppväxtvillkor1984Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2392.
  Waern, Peder
  Royal College of Music in Stockholm.
  Improvisation i fokus: övning av improvisation i jazzmusik2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2393.
  Waern, Peder
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Kandidatarbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2394.
  Wahl, Arild
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Wahls Trio: Att använda sin egen grupp som experimentverkstad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Wahls Trio

  This paper’s main purpose is to describe the process of using your own band as an experimental workshop. The paper explores the various different steps of composing and also describes how the process can be different from time to time. The impact of role models is analyzed and used as a point of discussion, by comparing them to each other and finding the uniqueness of each band. By using the analysis of role models there are possibilities to explore ways of mimicking soundscapes and musical conditions. This way you can find paths to transfer them to one’s own band.The paper brings up questions about what energy is and what it means in a musical context. It also covers what it is like to record jazz music in a studio environment and how different ways of recording can affect the music and the musicians. In the concluding reflections the role as a drummer is analyzed in relation to the comfort level in different musical situations.The paper concludes in reflections on the learnings from the whole musical process that finalizes in the exam concert.

 • 2395.
  Wahl, Magnus
  Royal College of Music in Stockholm.
  Vem kan man lita på? En studie av elevers syn på sin kontakt med vuxna i skolan.1997Student thesis
 • 2396.
  Wahlberg, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Big in Japan: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2397.
  Wahlberg Vannérus, Josefin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Mer musik på schemat - bättre resultat i skolan?2008Student thesis
 • 2398.
  Wahlström, Karin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Gruppundervisning i fiol för nybörjare med rytmikmetoden1985Student thesis
 • 2399.
  Wahlström, Thommy
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Skifta hamn: alternativ representation av ljud och musik2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2400.
  Waldemarson, Åse
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Åberg, Maria
  Royal College of Music in Stockholm.
  Är sångteknik en förutsättning för god interpretation?1996Student thesis
45464748495051 2351 - 2400 of 2571
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf