Change search
Refine search result
48495051 2501 - 2541 of 2541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2501.
  Åkered, Kerstin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Sångprojekt på Stentägtskolan.2001Student thesis
 • 2502.
  Åkerfors, Jimmy
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Björck, Hugo
  Royal College of Music in Stockholm.
  Diktatorn vid datorn? Ett studium av musikproducentens roll inom den moderna populärmusiken2007Student thesis
 • 2503.
  Åkerlund, Emanuel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Elgitarrer som sjunger i kör.: ett inspelningsprojekt med körarrangemang där röster byts ut mot elgitarrer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2504.
  Åkerlund, Emanuel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik utan språk: en undersökning där undervisning i musik sker utan verbal kommunikation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan att använda verbal kommunikation. Undervisningstillfällena dokumenterades med video för att sedan analyseras. Under analysen har jag studerat vilka typer av tecken läraren använder för att instruera eleverna. Detta med en utgångspunkt i multimodala teorier. Vidare har jag analyserat om eleverna förstår instruktionerna genom att studera om eleverna gör det läraren önskar att de ska göra. Som bakgrund för studien har jag lyft fram forskning som berör aktivt lärande, rytmik och olika former av kommunikation. Resultatet visade att eleverna nästan alltid förstod de icke-verbala instruktionerna. Särskilt när instruktionerna innefattade det jag valt att kalla för enkla tecken. I diskussionsdelen diskuteras den icke-verbala kommunikationen mellan läraren och eleverna. Denna form av undervisning verkar öka elevernas aktivitet.

 • 2505.
  Ålöw, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm.
  "Om man inte får med sig högerbenet, så haltar man..." Om musikteoribegreppet2006Student thesis
 • 2506.
  Åman, Jonas
  Royal College of Music in Stockholm.
  Kan man sätta ett rättvist betyg i sång?2008Student thesis
 • 2507.
  Årman, Ester
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Här och nu2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2508.
  Årman, Ester
  Royal College of Music in Stockholm.
  Scennärvaro2010Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är ett försök att ringa in och samla ihop tankar kring vad det är att vara närvarande på scen samt hur man kan lära ut det. Arbetet innehåller citat och referat från intervjuer med sju personer: En skådespelare, en koreograf, en jazzsaxofonist och improvisatör, två sångerskor och sångpedagoger, en sångerska och låtskrivare samt en klassisk altviolininst. Här finns också citat och referat ur relevant litteratur. Arbetet ska ses som en ingång till ämnet snarare än en djupdykning.

 • 2509.
  Åsander, Martin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Valvet - ett möte mellan musik och bild2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2510.
  Åslundh, Therese
  Royal College of Music in Stockholm.
  Projekt "Jesus Christ Superstar".1994Student thesis
 • 2511.
  Åström, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Examensarbete Johan Åström2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2512.
  Öberg, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Allas plats i rummet: kvinnors möjligheter till musikaliskt skapande i det offentliga rummet utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2513.
  Öberg, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Kmh.
  Musikskapande och producentrollen: en studie om musikproduktion som gymnasiekurs2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musikproduktion är ett relativt nytt utbildningsområde i skolväsendet. Detta faktum, i kombination med att arbetsredskapen är under ständig utveckling, kan tänkas medföra att det finns flera olika uppfattningar i fråga om hur utbildningen bör utformas. Syftet med den här uppsatsen är att söka uttolka hur gymnasielärare förhåller sig till musikproduktionskursernas innehåll och hur de utformar undervisningen, särskilt angående musikskapande och musikproducentrollen. De tre forskningsfrågor som står till grund för studien berör väsentliga förmågor i rollen som musikproducent, fundamentala arbetsmoment för en musikproducent samt hur lärare förhåller sig till kursplanen vad gäller musikskapande.

  I bakgrunden för undersökningen behandlas tidigare forskning kring kreativitet, Skolverkets riktlinjer för de två gymnasiekurserna i musikproduktion, musikskapande i undervisning, musikproducentens uppdrag och den ojämlika arbetsfördelningen mellan kvinnor och män när det kommer till musikproduktion. Studiens genomförande utgjordes av kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare som undervisar i musikproduktion. Analysarbetet har gjorts med stöd av och hänsyn till framför allt det sociokulturella och kulturpsykologiska perspektivet samt en så kallad ad hoc-metod. Genusperspektivet som lyfts har granskats genom det sociokulturella synsättet som berättar att människans läroprocesser påverkas av hennes sociala och kulturella omgivning.

  Resultatet av undersökningen visar att samtliga fyra lärare tolkar musikskapande som en central del av musikproduktionsområdet och inkluderar momentet i sin undervisning på ett eller annat sätt, trots att skapande inte finns med i kursplanens direktiv för musikproduktionskurserna. Vidare indikerar studien att föreskrifter saknas även gällande en musikproducents primära arbetsuppgifter, därjämte att musikproduktion som utbildningsområde är en ojämnställd arena sett ur ett genusperspektiv. 

 • 2514.
  Öberg-Roald, Ulrica
  Royal College of Music in Stockholm.
  Med musik som medel skapa läs- och skrivförutsättningar hos en flicka med Downs syndrom.1987Student thesis
 • 2515.
  Ödegården-Richter, Gustav
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Gotthard Arnér, hans elever och nordisk orgelmusik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2516.
  Ögren, Göran
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musikterapins roll på en barnpsykklinik1988Student thesis
 • 2517.
  Öhling, A.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Ensembleverksamhet på högstadiet1991Student thesis
 • 2518.
  Öhman-Wallen, Elisabeth
  Royal College of Music in Stockholm.
  "The popular Song in America" eller Varför Tin Pan Alley ljuder än idag.1991Student thesis
 • 2519.
  Öhrling, Christina
  Royal College of Music in Stockholm.
  Omväxling förnöjer. Hur viktigt är det med en varierad undervisning för att bibehålla elevens lust?2004Student thesis
 • 2520.
  Öhrvall, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Konstnärens triangel: sökandet efter min egna konstnärlighet2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta konstnärliga projekt handlar om processen till att förstå mitt eget konstnärskap. Syftet med projektet var att hitta ett språk för min konstnärlighet, för att därmed kunna gå djupare in i mitt konstnärskap. Jag har kommit fram till att mitt konstnärskap kan beskrivas som en triangel där hörnen utgör livsåskådning, intuition och hantverksskicklighet. När jag musicerar så är alla dessa tre områden viktiga i min roll, för att kunna förmedla ett djupare konstnärligt uttryck som sångerska. För att komma fram till slutsatsen med triangelns tre områden arbetade jag med textsättning till Spiegel im Spiegel av Pärt. Jag läste och använde lyrik av Tranströmer. Jag läste även litteratur om Pärts liv och hans musikskapande.

 • 2521.
  Öhrwall, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm.
  Solens gång.1990Student thesis
 • 2522.
  Ömalm, Torbjörn
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Kandidatarbete2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2523.
  Ömalm, Torbjörn
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lukkari: försångarens och försångens betydelse, tradering och historia inom östlaestadianska församlingar i Norrbottens län2014Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta pedagogiska specialarbete är en undersökning av lukkari – försångarens och försångens betydelse, tradering och historia inom östlaestadianska församlingar i Norrbottens län. Resultatet, som framkommit genom kvalitativa intervjuer med informanter, visar att val av lukkari och dess traderingsprocess mellan personer och generationer grundar sig utifrån parameterar såsom sångröst, personens mod och ansvarstagande, en levande kristen tro samt i vissa fall även arv. Det framkomna resultatet visar även på skillnader i lukkaritraditionens status och fortlevnad i de områden och församlingar som undersökts. Ny information och relevant fakta kring lukkaritraditionens historia har även lyfts fram. Resultatdelen sammanfattas under egen rubrik och reflektioner samt analyser kring arbetet redovisas i en avslutande diskussion.

 • 2524.
  Ömalm, Torbjörn
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Ödebygdsmusik: att gräva där man står2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2525.
  Östberg, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur yrkesverksamma musiker instuderar nytt material: man lär sig piano, men även annat, genom att spela piano2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe how professional musicians learn new material. The investigation is based on five qualitative interviews that has been conducted with a method described in Kvale (2009). The interviews are then thematised and analysed based on keywords found in the interviews. The theoretical frame of the investigation is based on John Deweys pragmatism. The investigation shows, among other things, that the participants based their learning of new material mainly by ear. The investigation also shows that every participant was very focused on the particular song they wanted to learn, and that they even used that song to practise different exercises for their own personal musical development. Time restraint was also a distinctive factor which could supposedly lead to severe negative consequences for the musicians. 

 • 2526.
  Östberg, Helena
  Royal College of Music in Stockholm.
  Föräldrarnas inverkan på sina barns musicerande2005Student thesis
 • 2527.
  Östblom, Liselotte
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Att vara jazzsångare och en musiker i bandet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt projekt handlar om att vara jazzsångare och att reflektera över vad jag anser att en jazzsångare är. Det handlar också lika mycket om processen att utvecklats i min musikerroll och utforska de många aspekternas innebörd. I de individuella sånglektionerna hos Irene Sjögren under min kandidatutbildning har det inte varit en skarp skiljelinje mellan att vara sångare och musiker; båda ryms inom begreppet jazzsångare. Det reflekterar också mitt synsätt på min egen identitet som jazzsångare och att samtidigt vara bandledare. 

  Målet är därför att försvara jazzsångarens legitimitet som improvisatör och musiker, och redovisa projektet i en konsert som blir mitt personliga ”statement i jazzsång” tillsammans med en jazztrio. Jag konkretiserar en del av de aspekter som utgör en jazzsångare och samtidigt visar min process hur jag repeterade och planerade programmet för att lyfta fram dessa aspekter i konserten. Arbetetet fokuseras därför till stor del på musikledarskap och hur jag som jazzsångare leder mitt band för att uppnå en bra konsert.

 • 2528.
  Österberg, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm.
  Håll dig på din kant! Slagverkare eller trummis?2000Student thesis
 • 2529.
  Österberg, Olov
  Royal College of Music in Stockholm.
  Tycker våra pensionärer på äldreboendet bara om Taube? En undersökning om lyssnarvanor på två äldreboenden2004Student thesis
 • 2530.
  Östergren, Lisa
  Royal College of Music in Stockholm.
  Barns musikpreferenser i åldrarna 7-12 år2008Student thesis
 • 2531.
  Östling, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  "Vi spelar stråk": observationsstudie av gruppundervisning i fiol vid kulturskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is an observational study regarding group education in violin and viola at the Swedish Municipal School of Arts. As an object of study, group teaching in violin and viola was chosen. Both instruments have a long tradition of individual teaching, but also group teaching in ensemble form, not seldom combined, which means an individual lesson and an ensemble lesson. The purpose of the study was to investigate the form and structure of such group education and to get a closer look at how pupils and teachers interacted in that form of teaching. The study has a multimodal social semiotic and ethnographic methodological approach, and investigate through a combination of these, implemented through observation of teaching as well as transcription and analysis of selected parts recorded in audio and video. The observant was present but was not participating in the teaching process. Two municipal schools of arts, where the violin and viola education has a long and substantial tradition, were selected, and some of the teachers at these schools were chosen to participate in the study. The results show that the education formed the way that the pupil mimicked the teacher, that the teacher often helped the pupils to adjust and place the instrument, and that singing or different frames was used for rhythm learning. Differences were identified regarding teaching in bigger versus smaller groups by form and structure as well as how the participants interacted, communicated and applied knowledge from each other. The result gives an insight into how group teaching in violin and viola at two municipal schools of arts in Stockholm might function, and contributes to further research regarding group education.

 • 2532.
  Östman Aksberg, Erika
  Royal College of Music in Stockholm.
  Skillnader mellan flickor och pojkar i musikundervisningen1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2533.
  Östnäs, Lise-Lott
  Royal College of Music in Stockholm.
  Andningen - hög, låg eller hur? Om andningsteknik och dess användning i sångundervisningen2003Student thesis
 • 2534.
  Özan, Selen
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  A till Ö: från första tonen till färdig produktion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2535.
  Özan, Selen
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Arbetssätt och metoder inom musikproduktion: En undersökande studie i hållbara, kreativa och långsiktiga musikproduktionsprocesser2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att redovisa några av mina viktigaste erfarenheter från de konstnärliga musikproduktionsprojekt som jag genomfört under de gånga två åren. Min förhoppning att dessa erfarenheter kan vara till hjälp för andra såväl verksamma som blivande musikproducenter. Vidare är syftet även att beskriva några av de arbetsmetoder som jag utvecklat i dessa konstnärliga projekt med fokus på hållbarhet som sammantaget utgör den konstnärliga delen i mitt examensarbete. De erfarenheter och arbetsmetoder som redovisas är utvecklade och framtagna under kreativa processer i professionella sammanhang inom musikproduktion och komposition. Viktiga aspekter som tas upp är schemaläggning och metoder för fastställande av tidsåtgång, kreativa lösningar och råd för att komma vidare vid utebliven inspiration, redogörelse av variationer på, och användning av templates som ett tidseffektivt redskap samt utförande och planering av projekt. Slutligen följer en tillhörande reflektion över metodernas styrkor och brister. Min övergripande förhoppning är att de erfarenheter jag redovisar i detta arbete ska kunna bidra till att andra, såväl verksamma som kommande musikproducenter, utvecklar effektiva arbetssätt för ett produktivt, kreativt och hållbart skapande inom musikproduktion.

 • 2536.
  Řehák, Milan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Jindřich Feld: Analysis of Concert Piece For Accordion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis intends to illustrate the music language presented in Jindřich Feld’s compositions for accordion. Jindřich Feld (1925-2007) was a very important Czech composer of the second half of the 20th century. As the best example of this music language, I have chosen his “Concert Piece For Accordion” which is certainly one of the most respected accordion compositions ever written. I have always appreciated the music of Jindřich Feld, which is the reason why I decided to write about him and his composition. In this thesis, I focused mainly on an insight into the form and style of “Concert Piece”. Most of my comments and analyses come from my personal experience and from my perspective as an interpreter. This composition, most likely, has not been performed in Sweden before, or it is not well-know at least. I hope that my thesis will help other accordionists and musicians to understand Feld’s music, and contribute to better and more frequent performances of his accordion music.

 • 2537.
  Řehák, Milan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Recording and amplifying of the accordion: What is the best way to capture the sound of the acoustic accordion?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis I discuss, analyse and intend to answer the question: What is the best way to capture the sound of the acoustic accordion? It was my desire to explore this theme that led me to this research, and I believe that this question is important to many other accordionists as well. From the very beginning, I wanted the thesis to be not only an academic material but also that it can be used as an instruction manual, which could serve accordionists and others who are interested in this subject, to delve deeper into it, understand it and hopefully get answers to their questions about this subject. The thesis contains five main chapters: Amplifying of the accordion at live events, Processing of the accordion sound, Recording of the accordion in a studio - the specifics of recording of the accordion, Specific recording solutions and Examples of recording and amplifying of the accordion in practice of other accordion players, and two recordings: D. Scarlatti - Sonata D minor K 141, V. Trojan - The Collasped Cathedral. My aim is that this thesis will contribute to create a comprehensive insight into the specifics of capturing the accordion sound, contribute to better understanding of the acoustic properties of the instrument and bring practical answers to questions that many accordionists have. I have chosen to mention very basic technical aspects related to how to capture the sound of the acoustic accordion with respect to potential elementary knowledge of some people in this area. But, I also discuss very specific and professional details and focus on how different kinds of microphones can be used to capture the sound of the acoustic accordion. This is a subject that clearly is understudied and probably not has been a matter for proper research before. Most of my comments and analysis come from my personal experience and different experiments but there is also an interview included in the thesis with one very experienced accordionist who also is a professional music producer. I hope that my thesis will help other accordionists, sound engineers, and anyone else to understand the accordion and its specifics regarding both studio recording and live amplifying.

 • 2538.
  Rosenberg, Susanne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Folk Song Lab - Antennfestival: improvisationskonsert med Susanne Rosenberg, Eva Rune, Maria Misgeld, Sofia Sandén och Karin Lindström Kolterud.2019Artistic output (Refereed)
 • 2539.
  Misgeld, Olof (Musician, Creator)
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Ahlbäck, Sven (Musician, Creator)
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Berndalen, Petter (Creator, Musician)
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Fri Form Folk: Sven Ahlbäck, Petter Berndalen och Olof Misgeld spelar låtar efter Gustaf Jernberg2019Artistic output (Refereed)
 • 2540.
  Frisk, Henrik (Composer, Musician)
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Elberling, Anders (Cinematographer)
  Machinic Propositions2018Artistic output (Refereed)
  Abstract [en]

  Machinic propositions is an artistic project and an attempt tocritically examine Deleuze and Guattari's theorems ofdeterritorialization as found in chapter seven and ten of their seminalbook A Thousand Plateaus (Deleuze & Guattari, 1980).

  The artistic method is one where conceptual deduction and improvisationplay central roles. It has grown out of our thinking about contemporarymedia and our attempts to critically examine both our own pro-technicalapproach and the hyper media-landscape we live in. This method wasdeveloped based on our artistic ideas, the needs of the projects weengage in and the conditions of our respective practices. At the core ofour work lies the attempt to deconstruct the relationship between soundand image. Our work process is slow, and the work on the present projectbegan in 2016 and is likely to continue in the future.

  There are interesting parallels between the way we work, and the ideaput forward by Deleuze of style as the ability to "stammer in one's ownlanguage". Our working process is situated in the attempt to stutter in"language" while avoiding it in "speech".

  The modes of synchronization that have become central to our works willbe further explored through the modes of thinking relating to thetheorems introduced by D\&G. There are however, many points ofentry. The systems of de/re-territorialization in this context areinterpreted as attempts to detach both sound and image from their highlydefined modes of engagement. Not in order for them to merge into one,but to become what may be described as the opposite of a couple.

 • 2541.
  Conference paper (Refereed)
  Abstract
48495051 2501 - 2541 of 2541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf