Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 612
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Jenner, Cassandra
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Jämlik Musik?: en musikalisk föreställning av och med kvinnor med syftet att belysa genusproblematik i musikvärlden2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom musikvärlden finns det genusstrukturer som ur flera aspekter påverkar musicerande

  människor negativt. Att känna känslor av osäkerhet och prestationsångest kopplat till musik är

  vanligt förekommande hos framförallt tjejer som sysslat med musik under sin uppväxt. Detta

  självständiga arbete handlar om att skapa en musikalisk föreställning som framförs på

  högstadieskolor med ett musikaliskt material skrivet av kvinnor och med endast kvinnliga

  musiker på scen. Syftet med arbetet är att genom föreställningen göra elever och lärare

  medvetna om genusproblematiken i musikvärlden samt erbjuda dem ny kunskap om kvinnliga

  kompositörer, låtskrivare och musiker i olika genrer. I arbetet går att läsa om hur processen

  genom gedigen research efter kvinnliga låtskrivare/kompositörer, kontakt med skolor och

  kvinnliga musiker för deltagande i projektet, planering av föreställningens innehåll samt

  samtal med elever resulterade i den färdiga föreställningen Jämlik musik? som framfördes för

  tre högstadieskolor i Stockholm. Förhoppningen är att projektet leder till ett fortsatt arbete

  med föreställningen och ett fortsatt arbete till att inspirera ungdomar till att våga gå utanför

  normerna, bryta sina musikaliska barriärer och bli friare i sitt musikaliska utövande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Jenner, Cassandra
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Jämställd musikundervisning?: Grundskolelärares ensembleundervisning utifrån genusperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det primära syftet med föreliggande studie är att utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka vilka didaktiska resurser lärare använder för att bredda elevers förmåga till att spela instrument, inklusive sång, under ensemblelektioner i grundskolan. Studien genomfördes utifrån ett genusvetenskapligt- och ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv som teoretiska utgångspunkter. Genom det genusvetenskapliga perspektivet går det att synliggöra de genusstrukturer som uppstår under musikundervisningen bland elever och lärare. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet möjliggör en analys av hur mening skapas genom lärares multimodala kommunikation med avseende på genus. Undersökningen genomfördes med hjälp av känd och icke deltagande observation som huvudmetod samt kompletterades med kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att musiksalens uppbyggnad samt lärares gestik, musikaliska referenser och tidfördelning av instrument påverkar elevers möjligheter till lärande och meningsskapande ur en genussynpunkt. Även lärares tillvägagångssätt i förhållande till vilket instrument eleverna spelar på under lektionerna och elevers genuskodade handlingar som exempelvis ansvarstagande under lektioner påverkar deras möjlighet att bredda sin förmåga att spela instrument. Resultatet indikerar även att lärares val av genre och att låta eleverna själva välja instrument att spela på leder till att genusnormer får större genomslagskraft. Vidare visar resultatet att musikundervisningen genomsyras av en populärmusikalisk diskurs och därmed den maskulina norm som råder inom denna diskurs. I analysen diskuteras vikten av att medvetandegöra lärare i vad de multimodalt kommunicerar till sina elever i form av traditionella genusmönster för att framledes kunna utmana dessa mönster och på så vis skapa en mer jämställd musikundervisning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Jepson, Katarina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sjung svenska folk?: sångens roll i svensk grundskoleutbildning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sångens roll i grundskolans musikundervisning har varierat över tid. I denna uppsats undersöks sångens plats i musikämnets kursplanstexter över tidsspannet 1962–2011.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket utrymme momentet sång har getts i kursplanstexterna, och vilken roll sången skulle kunna ha i grundskolans musikundervisning i framtiden. Frågeställningen är:

  Hur uttrycker sig kursplanerna från 1962–2011 om momenten sång och röst?

  Frågeställningarna besvaras dels genom olika metoder av textanalys – strukturell textanalys, komparativ analys, funktionell analys, och till viss del läsbarhetsanalys – och dels genom faktainsamling. Textanalysmetoderna tillämpas på valda delar ur kursplanerna 1962–2011 för musikämnet i grundskolan.

  Slutsatsen pekar mot att språket har formaliserats och riktar sig mer till en utbildad musikpedagog än till någon som inte har en formell musikutbildning. Vidare förutsätts förförståelse av momenten i musikundervisningen hos läraren. Sångens utrymme i läroplanerna har minskat till förmån för det instrumentala spelet samt digitala verktyg.

  Vad gäller potentiella fördelar med att öka fokus på sång visar ny forskning på kopplingar till bättre hälsa, att det är kostnadseffektivt, samt att det kan vara en källa till personlig utveckling. Andra fördelar kan vara att lärare frigör mer tid och möjliggör fördjupning i ämnet om musikämnet begränsas till exempelvis sång.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Johan, Börelius
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ett osynligt instrument: sångpedagogers idéer om verbal kommunikation2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Johannesson, Jacob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Inspelning för reflektion2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  2010_23_Johannesson.pdf
 • 256.
  Johannsson, Tomas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Plankning och transkribering: Metod för att utveckla ett jazzspråk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Improvisation är ett ämne som teoretiserats och dissikerats inom jazzpedagogiken. Undervisningen utgår ofta från att lära sig rätt skalor och arpeggion över rätt ackord medan forskare och framstående jazzmusiker framhäver plankning och transkription som viktigt för att lära sig improvisera. Syftet med detta arbete var att undersöka hur plankning och transkription kan utveckla improvisationsförmågor. Metoden för detta arbete var att spela in mig själv när jag improviserar, planka fyra jazzsolon och sedan spela in mig själv igen för att analysera eventuella skillnader i mitt spel utifrån det jag plankat. Studien tyder på att plankning och transkription utvecklar improvisationsförmågor avseende fundamentala stildrag inom jazz såsom timing och frasering. I detta arbete har jag kommit fram till att plankning och transkribering är effektiva medel för att utveckla ett jazzspråk, men de bör kombineras med vedertagna metoder såsom Chord Scale Approach (CSA).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Johannsson, Tomas
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Holmlund, Charlie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  För ökad självständighet i ensemblespel: Gymnasielärares organisering och konstruerande av ensembleundervisning för att möjliggöra läroprocesser utanför lektionstid2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A substantial part of music education takes place outside of scheduled lesson time. This study has been based on the concepts of formal and informal learning. The purpose of the study was to explore how ensemble teachers in upper secondary school's aesthetic program with music orientation organize their teaching to stimulate an increased degree of independence in students. A phenomenographic approach was employed. Qualitative semi-structured interviews were conducted with six ensemble teachers from aesthetic high schools. The material was analyzed, using a phenomenographic method. The results of the study indicate that the teacher's leadership roles varied, depending on the pupils current learning process and degree of independence. The teachers described how they motivated students by working with student-selected repertoires. The results also indicate that homework was rarely given and that students learned a lot by themselves, using strategies such as planking, playing to recordings or via instructional videos on YouTube. According to the teachers participating in this study, the rehearsal method they used during recitals had a correlation with their perception of how pupils learned music on their own. Three types of leading roles were identified: the enabler, the active coach and the controller. The enabler’s intention was to initiate a learning process and then let the pupils manage the recital activity. The active coach was involved in the ensemble activity and contributed to the learning process. The controller managed several ensemble groups simultaneously and divided his or her time between these ensembles to make sure that the pupils work progressed. This study suggests assigned homework such as an extra scheduled ensemble reciting in ensemble education without a teacher present.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Johansson, Catrin
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Toftgård, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ackordgehör. Hur kan vi lära ut ackordgehör i melodiinstrumentalundervisningen?2006Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 259.
  Johansson, Emelie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Filmmusikens makt: hur musik kan påverka filmupplevelse2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on how music can affect the experience you get from motion picture, and the process of writing music to it. A scene from the movie Jurassic Park from 1993, was used to write new movie music to, with the purpose of investigating whether the new music could induce other feelings than the original music. After preparations, studying and composing the new written orchestra piece The Dinosaur emerged, which was recorded with both digital sounds and real string instruments. A survey was made where test persons got to see both scenes with the two different music components and describe their feelings by answering a questionnaire. Questionnaire showed that the test persons felt more different feelings to the scene with the new music, and showed more the same emotions when the scene with the original music was shown. This work has resulted in the author gaining a deeper understanding of the composing of film music, as well as how movie music can affect an audience’s feelings. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Johansson, Emelie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Jag ska bli trummis!: En studie om lusten att spela trummor2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag föreligger skillnader mellan män och kvinnor när det gäller val av instrument, detta är särskilt framträdande då det rör sig om instrumentet trummor. Frågan är vad som påverkar mäns och kvinnors val att spela trummor såväl som vad som lockar dem att fortsätta spela detta instrument. Syftet med föreliggande uppsats är därför att förstå vad som påverkar trummisar att välja just trummor. Forskningsfrågor är:

  Vad är det som inspirerat fyra trummisar att välja trummor som instrument? Vad anser de vara av vikt för att erhålla fortsatt lust att spela? Fyra yrkesverksamma trummisar från blandade genrer och med blandade kön har bivit intervjuade för att försöka se om det går att hitta likheter och skillnader. Därefter gjordes ett analysarbete med hermeneutik som teoretiskt perspektiv. Under intervjuerna framkom det bland annat att hemmamiljön och familjen varit positiv för instrumentval och inspiration för samtliga. Förebilder i alla olika slags former har också spelat roll, både i form av idoler och människor i ens närhet. Vad som visade sig vara en markant skillnad mellan männen och kvinnorna var att kvinnorna stött på fördomar som bidragit till att de fått problem med självförtroendet i att identifiera sig som trummis, då de hela tiden känt sig ifrågasatta av människor de stött på i arbetslivet. Detta har antagligen att göra med att trummor sedan länge ansetts vara ett maskulint instrument och att denna syn ständigt reproduceras. I diskussionen lyfts bland annat frågor om vad som skulle kunna bryta denna tradition, exempelvis att fler kvinnliga trummisar tillåts att synas i rampljuset för att normalisera könskodningen i form utav förebilder. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Johansson, Emma
  Royal College of Music in Stockholm.
  Folkmusik - ett verktyg vid identitetsskapande?: tre invandrade folkmusiker om deras roll som pedagog och musiker2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 262.
  Johansson, Joel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musisk lek med Musiklek2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie vars syfte varit att undersöka musisk pedagogik i förhållande till traditionell förmedlingspedagogik. De pedagogiska försöken har ägt rum hos 4 olika barnkörer med åldrarna 5-8 år vid 2 tillfällen vardera, där barnen fått bekanta sig med nyskrivet material. I arbetet har teorier om musisk pedagogik legat som grund, liksom författarskap kring barnrösten, barnkörmetodik och utvecklingspsykologi. Teorier kring delaktighet har tillsammans med interaktionsanalys legat som grund för analys och resultat, där diskussionen återkopplar till de resultat och den litteratur som arbetet vilar på. Resultaten visar att lek, fantasi och rörelser påverkar barnens musicerande positivt; deras interpersonella intelligens och delaktighet stärks. Eleverna håller enklare fokus, hyser större engagemang och får en sundare röstteknik. De ges också en större möjlighet att utveckla sina intrapersonella intelligenser, där mänskliga byggstenar som empati, förståelse för andras känslor och självuppfattning utvecklas genom samtal och ökad gruppacceptans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Johansson, Markus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barns sociala utveckling genom El Sistema2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att undersöka hur elever kan växa socialt genom El Sistema. El Sistema är en orkesterinriktad musikskola med stort socialt engagemang. El Sistema har sina rötter ifrån Venezuela där det startades som ett projekt för att bryta fattigdom och kriminalitet. I Sverige är funktionen annorlunda. De vill jobba mot ett bättre samhälle samt ge barn och ungdomar djupare musikaliska kunskaper. Undersökningen har skett på El Sistema Bredäng, Stockholm. Metoden för uppsatsarbetet har inneburit intervjuer med lärare, elever och föräldrar samt observationer av lektioner för stråk och brass, blåsorkester, symfoniorkester samt uppträdanden.

  Genom observationerna upptäcktes två sociala områden som El Sistemas verksamhet genomsyras av, nämligen en tydlig struktur under lektionerna och en bred social samvaro på såväl som utanför lektionerna. Detta åtföljs dessutom av en glädje som blir en direkt positiv effekt av såväl musikalisk som social utveckling. Jag har valt att inte undersöka den musikaliska utvecklingen, men i min studie framgår att den sociala utvecklingen är en förutsättning för den musikaliska utvecklingen, och därför blir det svåra att skilja dem åt. Slutsatsen är att barn växer socialt genom att lära sig arbeta strukturellt och disciplinärt samt genom att förhålla sig till en grupp. Detta visar att musiklärare borde vara medvetna om barnens sociala utveckling och att den är viktig för den musikaliska processen. 

  Download full text (pdf)
  Barns sociala utveckling genom El Sistema - Markus Johansson
 • 264.
  Johansson, Markus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Disciplin för nytta och onytta: en studie om disciplin i ett musikklassrum2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Disciplin i skolan är idag ett högaktuellt debattämne i Sverige och det engagerar folk i allmänhet och politiker i synnerhet. Debatten växlar mellan hur aktörers syn på disciplin ser ut, där några menar att det handlar om att använda striktare arbetsmetoder, medan andra menar att det handlar om att ge eleverna större inflytande över det egna lärandet. Denna kvalitativa studie behandlar hur synen på och förhållandet till disciplin i svenska skolan idag kan se ut för musiklärare och elever. Arbetet med att generera data har genomförts med hjälp av olika typer av intervjuer, nämligen genom att intervjua tre musiklärare som arbetar på grundskolan samt fyra gruppintervjuer med elever i grundskolan.

  Studien visar att disciplin kan uppfattas på olika sätt, men de två mest framstående förhållningarna till disciplin är enligt studien upprätthållande av ordning samt självkontroll och eget ansvar. Disciplin genomsyrar därmed alla musiklektioner på ett eller annat sätt. Upprätthållandet av ordning och regler är mer frekvent i lägre årskurser, medan lärare och elever i äldre årskurser ser mer disciplin utifrån att eleverna ska kunna hitta en egen självdisciplin och inre motivation genom att bland annat bygga upp ett förtroende till lärare. Studien visar att för musikämnet är det viktigt att eleverna lär sig arbeta utifrån ett självdisciplinerat beteende, då lärarens närvaro i musikklassrum inte alltid är garanterad. Enligt studien ser elever disciplin mer utifrån regler som kan både vara en hjälp och en stjälp. Studien föreslår att lärarhögskolor kan erbjuda mer praktisk kunskap om hur lärare kan förhålla sig till disciplin i musikklassrummet och för att få en bättre förberedelse ut i arbetslivet. 

  Download full text (pdf)
  Markus Johansson Disciplin för nytta och onytta
 • 265.
  Johansson, Oskar
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Bach eller bulle?: om sångare i amatörkörer och drivkraften att sjunga i kör2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till försöka beskriva de faktorer som gör att sångare i amatörkörer väljer att sjunga i just kör. Den syftar även till att undersöka hur väl amatörsångarnas körledare uppfattar dessa anledningar och om det finns en samsyn kring vad som är viktigt i körverksamheten. Studien bygger på enkätundersökningar som körsångarna har svarat på, samt intervjuer med körledarna.

  I bakgrunden så beskrivs körsångens historia och var amatörkören kommer ifrån. Bakgrunden innehåller även statistik om körsången i Sverige idag. Huvuddelen utgörs av källor som beskriver olika aspekter som kan kopplas till varför amatörsångare gärna sjunger i kör.

  Resultatet visar att det finns en mängd olika anledningar för amatörer att sjunga i kör. Tre huvudteman är dock tydliga, nämligen det sociala samspelet och den gemensamma sången, hälsoaspekten av att sjunga i kör och de musikaliska upplevelserna. Körsångare befinner sig alltså i en positiv social miljö, i vilken de får en förbättrad hälsa och får delta i musikaliska aktiviteter. Det framgår också att samsynen hos körledare och körsångare är mycket god vad gäller vad som är viktigt i att sjunga i kör.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Johansson, Sören
  Royal College of Music in Stockholm.
  Klart tänkande kring blandade känslor? En intentionsanalys av musikinspelningar prövad på studenter vid Högskolan i Dalarna2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 267.
  Johansson, Sören
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Är högskolan vår tids kyrka?: fallstudie av några ungdomars föreställningar om högskolestudier inom musik och media2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 268.
  Jonesig, Ted
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Öva gitarr up to date: övningar baserade på populärmusik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Jonsson, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från samarbete till samklang: hur det sociala klimatet kan påverka klangen i kören2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöktes aktiva körledares inställning till att arbeta med det sociala klimatet i

  kören i syfte att förbättra klangen, samt vilka metoder de använder för detta. Undersökningen

  gjordes som en enkät, som distribuerades digitalt och sedan analyserades efter kvantitativa

  och kvalitativa parametrar. Enkätsvaren visade att många av de deltagande körledarna anser

  att det sociala klimatet påverkar klangen och gav även uttryck för på vilket sätt. Dessa åsikter

  tillsammans med exempel på övningar analyserades mot tidigare forskning om körsång och

  hälsa, samt sociokulturella teorier om kultur, kontext och intersubjektivitet. Undersökningen

  resulterade i flera argument för att arbeta med det sociala klimatet i konstnärligt syfte, samt

  exempel på övningar. Resultatet kan användas av körledare på alla nivåer, både för de

  enskilda praktiska exemplen men också som grund för ett medvetet arbetssätt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Jonsson, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Kmh.
  När Taylor Swift möter Thomas Morley: arrangering av poplåtar för kör i renässansstil2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta projekt handlar om arrangering av poplåtar för kör i renässansstil. Under senare delen av renässansen utvecklades den funktionsharmonik som sedan dess legat till grund för den västerländska musiken, såväl konstmusiken som populärmusiken. De senaste decennierna har det däremot skett en skiftning i popmusiken där förhållandet tonika-dominant är inte längre lika viktigt, inte heller att melodin håller sig inom samma tonala ram som harmoniken. Mot bakgrund av detta vill jag undersöka vad som händer när jag låter den nutida popmusiken möta renässansens musikaliska ideal. Som körledare och arrangör faller det sig naturligt att arrangera musiken för vokalgrupp. Under den tidiga renässansen var sång det vanligaste instrumentet och den musik jag haft som förebild är uteslutande vokal. I studien arrangerades två låtar utifrån två olika tillvägagångssätt: den ena efter en stilistisk förebild och den andra utifrån studier i 1500-talets kontrapunkt. I resultatet konstateras att det i musikstilarna finns vissa skillnader som är svåra att överbrygga utan att göra kompromisser åt det ena eller andra hållet. Likaväl finns det likheter som visar på renässansens arv i vår moderna musik. Detta resultat kan användas för att presentera den äldre musiken för den som ännu inte råkat den och kanske har uppfattningen att den är irrelevant för vår tid. Det kan också användas i skolan som en introduktion av en epok. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Jonzon, Joakim
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gitarrundervisning: med eller utan hjälp av IT-resurser2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur gitarrelever upplever autodidaktiska inlärningsmetoder såsom videolektioner jämfört med lärarledda lektioner. Syftet har varit riktat mot att undersöka vilka likheter och skillnader, samt för- och nackdelar som eleverna uppfattar med respektive inlärningsmetod. Undersökningen gjordes genom observationer och kvalitativa intervjuer med fyra elever som fick prova på en lärarledd lektion och en videolektion med mig som lärare. Resultatet visar att eleverna blev mest inspirerad av den fysiska lektionen och beskriver möjligheten att kunna kommunicera med läraren som en viktig del i inlärningen. Det rådde dock skilda meningar om vilken lektion som gav bäst resultat.

 • 272.
  Josefsson, Maja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att levandegöra kurslplanen: musiklärares tankar kring arbetssätt, bedömning och elevinflytande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Josephson, Isabel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Andras låtar – eget uttryck2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har gått ut på att undersöka vad som är essensen i en låt för att sedan kunna göra nya versioner av andras låtar. Under arbetets gång läste jag litteratur om människors upplevelser av och tankar om musik samt analyserade och jämförde coverinspelningar med originalinspelningar av många olika låtar inom nutida populärmusik. Baserat på jämförelserna valde jag att arrangera och spela in tre olika låtar enligt olika metoder. Metoderna kan användas såväl i eget musicerande som inom undervisning, för att hitta sitt eget sound och uttryck i olika låtar, tänja på gränserna för vad man får och inte får göra med skriven musik, samt ge idéer till vidareutveckling av sina egna arrangemang.

 • 274.
  Josephson, Marcus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Den skapande läraren: en källa till inspiration2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete handlar om att komponera och spela in populärmusik och att undersöka om pedagogens kreativitet utanför arbetsplatsen påverkar kreativiteten inom densamma. Under projektets gång har skrivande, arrangerande och inspelning av musik varit i fokus och arbetet resulterade i sju inspelade låtar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Josephson, Marcus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Då känns det som att noterna kommer som ett brev på posten: om musikklasselevers upplevda kunskaper inom notläsning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har varit omvälvande för musikbranschen då digitala verktyg har gett den strömmade musiken en allt större plattform. Vi har idag möjlighet att lätt nå miljoner låtar med endast några knapptryck, och barn i vår tid har under sin uppväxt tillgång till musik på ett sätt som ingen annan tidigare generation har upplevt. Detta gör att noter och notläsning kan tyckas föra en tynande tillvaro då det är så lätt att istället lära sig sånger via sitt gehör. Hur påverkar detta barns inställning till musikteori och notläsning? Finns det fortfarande barn som anser att det är viktigt att kunna läsa noter och sjunga sånger ”direkt från bladet”? Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka källor som elever i tre musikklasser upplever som viktigast för deras notläsningskunskaper och om de upplever att det är viktigt att kunna läsa noter. Är det så att det är instrumentundervisning utanför skolan som är viktigast eller är det teorilektionerna i skolan, eller rentav körsångslektionerna? Har de tagit vara på möjligheten att lätt söka efter information på internet när de har studerat? Undersökningen genomfördes påbåde kvantitativ och kvalitativ väg med hjälp av en enkät som fylldes i av alla elever i varje klass samt intervjuer med tre utvalda elever. Resultatet visar föga förvånande att teorilektionerna är det som de allra flesta anser är den största källan till deras kunskaper inom notläsning. De vittnar om att dessa lektioner hjälper dem att sätta ord på vad de gör när de sjunger och övar deras gehör. Likaså uppger de elever som spelar instrument utanför skoltid att den undervisningen har varit väldigt viktigt för dem. Något som troligtvis beror på att de har fått mycket tid för individuell undervisning samt lätt har kunnat tillämpa teorin direkt på sitt instrument.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Jältfors, Katarina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Nisch eller genrebredd?: en studie av undervisningsinnehåll i fråga om genrer inom akustisk gitarrundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger som undervisar i akustisk, nylonsträngad gitarr inom musik-och kulturskolan förhåller sig till musikgenrer i undervisningsinnehållet. Detta har studerats med avseende på hur repertoaren väljs genremässigt och vad som har inverkan på detta. Datainsamlingen har gjorts med utgångspunkt från kvalitativa intervjuer med tre gitarrpedagoger. Resultaten visar att genrebredd präglar undervisningen. En viktig aspekt av detta ur pedagogens perspektiv är att visa på gitarrens bredd och möjligheter. Ur ett elevperspektiv ges möjligheter till inflytande över undervisningsinnehållet. Studien visar att förutsättningarna för gitarrundervisning har förändrats över tid i takt med IT-utvecklingen och elevernas allt större musikaliska medvetenhet. Studien pekar på att pedagogerna måste förhålla sig till såväl tradition, samtid som elevinflytande i valet av undervisningsinnehåll med avseende på genrer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Kainz, Johannes
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Planeringens dilemma: hur förbereder sig stråklärare?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka stråklärares erfarenheter av den egna lektionsplaneringen. Detta område utgör en viktig del av den pedagogiska processen och jag kände att jag under min utbildning på Kungl. Musikhögskolan saknade den biten. Genom fem intervjuer med aktiva stråklärare försökte jag få svar på hur de skapade sina lektionsplaneringar och hur de resonerade detta. De lärare som jag talat med före min studie hade svårt att sätta ord på deras planeringsarbete, vilket gjorde mig nyfiken på att gräva djupare och se om jag genom mer utförliga frågor kunde få svar kring detta. Utifrån lärarnas utsago kan jag konstatera att samtliga stråklärare i min studie planerar sina lektioner mer eller mindre. Ju mer erfarna lärarna är desto mindre tid lägger de på sin lektionsförberedelse. Lärarnas planering handlar i första hand om att hitta lämplig repertoar till sina elever. Jag kan även konstatera att de erfarna lärarna reflekterar mer kring eleverna snarare än sig själva till skillnad från de mindre erfarna som reflekterar mer kring sig själva. Överlag verkar det som om de mindre erfarna reflekterar mycket mer än de mer erfarna.

  Jag kan konstatera att stråklärarna i min studie hade svårt att formulera sig om hur de tänkte kring sin planering. Det verkade som om de inte lagt så mycket vikt vid att reflektera kring sin förberedelse, utan att att lektionsplaneringen fungerade som ett slags ”hjälpmedel” vid sidan om.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Kajlinger, Peter
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Skrolla ner och kolla mer!: om IKT i sångundervisningen på gymnasiet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande undersökning berör sångpedagogers förhållningssätt till digitala verktyg i undervisningen på gymnasiet. Metoden har varit kvalitativa strukturerade intervjuer med tre verksamma lärare på olika gymnasier i Stockholm. Syftet med undersökningen är att ta reda på om och i vilken utsträckning digitala verktyg används i den enskilda sångundervisningen på gymnasiets estetiska program. Vidare lyfts lärarens fördelar och nackdelar fram, men även hur lärarna ser på elevens användande av de digitala verktygen. Som utgångspunkt i studien nämner jag digitaliseringen som tidsfenomen där konstarterna står i beroende. Vidare ställs sjungandet i kontrast till digitaliserad elektronik, där frågan om framtidens sångundervisning får svar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Kaladjev, Stojan
  Royal College of Music in Stockholm.
  Ergonomi i musikutbildningen: ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 280.
  Kalmér, Karin
  Royal College of Music in Stockholm.
  En studie i elevers attityder till könsseparerad musikundervisning.1996Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Karin, Andersson
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sjung din sång: en jämförelse av sångtekniker i genrerna country, folkmusik och opera2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min utbildning till sångpedagog ställs krav på genrebredd vilket har väckt mitt intresse för olika sångstilar och sångtekniker. Denna undersökning fokuserar på de grundläggande faktorerna i sång: stödarbete, stämbandsarbete och artikulationsarbete. Likheter och skillnader undersöks i sångteknikerna i genrerna country, folkmusik och opera. Undersökningen sker genom en studie av två olika handböcker i sångteknik, intervjuer med professionella sångerskor i respektive genre samt egna erfarenheter från övning. Resultatet visar tydliga skillnader i artikulationsarbetet och stämbandsarbetet i olika genrer men endast vissa skillnader i stödarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Karlsson, Benjamin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Wow! Vilken sångröst!: Definitionen av en ”bra" sångröst2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den råder många bud om vad en bra sångröst skulle kunna innebära och alla har vi säkert en

  egen uppfattning om hur den skulle kunna låta. Syftet med den här studien är att komma fram

  till vad en bra sångröst innehåller för beståndsdelar från en objektiv synvinkel. Det kommer

  blir en djupdykning efter rösten som berör oss och vad den innehåller.

  Som medel för att nysta i detta sammelsurium av åsikter har vi bland annat forskning kring

  vad en ”ful” röst innebär. Vi undersöker även huruvida sångteknik och uttryck står sig mot

  varandra, klarar sig det ena utan det andra?

  Olika metoder som använts under studien är en enkät där de svarande fick betygsätta

  sångegenskaper som mer eller mindre viktiga, när de lyssnar till en röst. Enkäten besvarades

  även av fyra sång- och musikpedagoger som blev intervjuade för att ytterligare ge ett mer

  professionellt utlåtande om vad en bra sångröst innebär för just dem.

  En musikalisk analys har också utförts på olika videoklipp för att försöka komma närmre det

  eventuella svaret på en bra sångrösts olika beståndsdelar.

  Både forskning och undervisningslitteratur visar att uttryck och äkthet spelar stor roll när vi

  lyssnar till en sångröst, att det är grundat i riktiga känslor. Detta är en tydlig linje som många

  av resultaten i studien pekar mot och som sammanfattar den på ett bra sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Karlsson, Benjamin
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Miller, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Design för lärande i en pop-och rockensemble: En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. The whole rehearsal was documented with videocameras and later we interviewed the informants about their experience and approach towards the task. They also got to answer a questionnaire about their musical background and former experience of learning song by ear or reading sheet music. All of the empirical materials has been analyzed through a design theory perspective. The resultat are divided in three main categories; the strategies and designs of the individual, those of the ensemble and the different roles that appeared in the ensemble. Our analysis, regarding the overall design used by the ensemble, is supported by tables giving perspicuous overviews of the learning processes. Our most important results are that notation as well as musical sounds need one other to receive deeper musical meaning. This is shown by the informants as they notate musical sound in different ways as well as make sound of notation in order to help each other in the process. All of the informants used their voice in different ways to learn their individual parts as well as when they helped each other. The approaches to learn each song were also different in the way that the sight reading-song was divided in sections during the rehearsal. Playing by ear, the participants rehearsed the song in a holistic way by playing it from the start till the end multiple times. The result of this study can be used by music teachers in their choice of recourses when teaching students, in a pop/rock ensemble, new songs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  ljud
 • 284.
  Karlström, Ylva
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Engdahl Nilsson, Lovisa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Fri konkurrens och musikskolecheck: Vad händer med den kommunala musikskolan när den konkurrensutsätts och finansieras via musikskolecheck?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract                                                                                               

  The purpose of the study was to illustrate and compare the changes taking place in municipal music school activities when these were exposed to competition and financing via voucher systems. The investigation was limeted to Nacka and Österåker, the municipalities where the system has been used the longest. We examined, through interviews with city officials and music school managers – plus a questionnaire study among music masters – the factors that had led to changes in the activities and how people reacted to these changes, as well as how the various parties appraised the future of the music school. The results of the survey showed that the changes in the activities were due to the design of the voucher system and the municipality's control. Nacka and Österåker had created different voucher systems that led to different consequences for the activities. Österåker’s system was more generous to the customer than the Nacka system. Meanwhile Österåker chose to a greater extent to control the activities of the music school in order to achieve a certain degree of fairness between the parties. A positive result of the opening to competition was, according to the informants, that customers did not have to queue up for activities. On the other hand, the consequence of no queuing was that it has become harder for many teachers fill up their posts with pupils. The continuous process of recruiting new pupils and the feeling of responsibility for filling up their own posts caused stress among the teachers. On a competitive market, the need for marketing is increasing and we saw a risk that the breadth of musical instruments and genres will decrease if the customer does not receive sufficient information about the offerings of the local music school. The teachers and three out of four informants wished for the future that the local music school should have the mission to preserve the diversity and breadth regarding genres and musical instruments.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Karlén, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Rumslyssnande. Om lyssnande i rytmikmetoden2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  2008_22_Karlen.pdf
 • 286.
  Karmeborg, Emma
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Skolverkets kursplaner - blev det som det var tänkt? En undersökning om grundskolans musikundervisning2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  2008_53_Karmeborg.pdf
 • 287.
  Kellermann, Jacob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Nöta, stödja och hitta genvägar: pedagogiska verktyg och tillvägagångssätt i arbetet med dyslektiska gymnasieelever inom konstmusik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka vilka typer av pedagogiska verktyg och förhållningsätt som är behjälpliga för en instrumentallärare inom konstmusikområdet i undervisningen av en elev på högstadie- eller gymnasienivå med dyslexi.

  Det finns en del angränsande forskning på kopplingen mellan dyslexi och musik tillgänglig på svenska som uppmanar lärare till att på ett eller annat sätt ”strunta i noterna”. Denna uppsats vilar på antagandet att mer eller mindre flytande notläsning är en nödvändighet för alla som vill verka inom konstmusikområdet och försöker därför hitta konkreta verktyg och förhållningsätt som har till uppgift att stärka elevens notläsningsförmåga. Slutsatser har uppnåtts genom att intervjua sex respondenter som på olika sätt bidrar med att teckna en bild av en dyslektisk musikers verklighet samt att ge konkreta förslag på hur musikpedagogik mot dyslektiker bör utformas. En medvetet heterogen grupp respondenter har valts för att få så många infallsvinklar på ämnet som möjligt: musiklärarens, musikelevens, den aktive dyslektiske musikern samt specialpedagogen som arbetar med dyslexi i allmänhet.

  Resultatet av intervjuerna sätts även i ett bredare sammanhang genom att jämföras med pedagogiska tankar från andra länder (framför allt pianopedagogen Sheila Oglethorpes) samt de hjälpmedel som används i svenska skolan för arbete med läs- och skrivsvårigheter bland dyslektiker. Uppsatsen avslutas med ett diskuterande kapitel där det tydliggörs att flera av respondenterna använder liknande strategier (bl.a. användandet av färgpennor och symboler för att tydliggöra notbilden, uppförstoring av notbilden, arbete med gehör etc.) för att klara av notläsningen. Dessutom finns det många likheter i deras egna erfarenheter av musikstudier, deras professionella verksamhet och hur de skulle vilja se att pedagoger fortsatt arbetar och tar hänsyn till dyslektiker inom musikundervisningen. Uppsatsen avslutas genom att kategorisera dessa svar och jämföra dem med exempelvis Oglethorpes teorier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Khaef, Afshin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Pathetique på YouTube2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 289.
  Kihlman Wibe, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Om lärarrollen: nyblivna musiklärares syn på sin yrkesroll2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Kindlund Stark, Inger
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Röst, åldrande och körsång: En studie om lärande och utveckling under hela livet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här forskningsstudien har varit att få kunskap om pedagogiska arbetssätt som passar för att utveckla åldrande kvinnoröster. Med en bakgrund som sångerska och sånglärare har jag upplevt svårigheter att hitta verktyg för att arbeta metodiskt med sångare, fysiologiskt och psykologiskt, som vill fortsätta sjunga långt upp i åren och som vill behålla sin röstkvalitet länge. För många är sång och en körgemenskap en stark faktor för livsglädje och sång har även en stor och viktig hälsoaspekt.

  Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer med tre sångpedagoger som även är körledare. Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering och strukturering och ett sociokulturellt perspektiv har använts som teorimodell.

  Resultatet visar att vanliga problem som uppstår hos åldrande kvinnoröster är förändringar i hormonbalansen, vilket gör slemhinnorna torrare. Detta kan leda till att övertonerna i rösten reduceras och rösten blir klangfattigare. En minskad lungvolym samt svårigheter att aktivera den nedre raka bukmuskeln kan ge ett ökat vibrato och svårigheter med att hålla ut toner.

  Resultatet visar också att det är av stor vikt som äldre sångare att vara fysiskt aktiv, arbeta aktivt med andningsteknik och att hela tiden ha en vilja att utveckla sin sångteknik. Målet för röstutveckling bör av pedagogen alltid sättas lite i överkant för att lärande ska kunna ske, enligt Vygotskijs teori om proximal utveckling.

  Forskningen av åldrande kvinnoröster är eftersatt och det är svårt att hitta metodikböcker i ämnet. Pedagogers samlade erfarenhet i ämnet är därför viktig i sammanhanget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Kindstedt-Snell, Liv
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gymnasieskolans dyrbara poäng: elevers strategier vid individuella val2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Kjebon, Tina
  Royal College of Music in Stockholm.
  Att spela till barndans1995Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 293.
  Kjellander, Daniel
  Royal College of Music in Stockholm.
  Gehörsbaserade undervisningsformer: en granskning av några teoretiska perspektiv200?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 294.
  Kjellstrand, Carolina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Varför gör du så?: Hur musiklärarens musikaliska bakgrund och preferenser påverkar klassrumsundervisningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Kjellström, Patric
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikskapande i grundskolan: komposition, kommunikation, interaktion och produktion2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to provide insight, comprehension and ideas of how to interpret the ele- ment of music-creating according to the current curriculum in Music in Swedish primary school – Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – Lgr11. With a focus in qualitative method, I have interviewed four active music teachers in hope of giving a somewhat clarifying insight to how they reflect around the element of music- creating in primary school. My main question in this study read as follows: how do primary school music teachers interpret the element of music-creating in the curriculum in Music? I have analyzed the interview material with inspiration and help from a hermeneutic and fenomenographic perspective sprung out of a humanistic scientific point of view. The result of this study seems to indicate four prominent interpretations of music-creating in primary school: 1) music-creating as songwriting composition; 2) music-creating as sha- ping communication; 3) music-creating as musicking interaction; 4) and music-creating as digital production. Four different interpretations that, according to earlier research in the subject and by Skolverket’s definition of the term music-creating; all seem to be fair and legit interpretations of the element of music-creating in Swedish primary school 2015.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Klingfors, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikvideoproduktion: från idé till genomförande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta arbete har varit att utifrån mina konstnärliga ambitioner och tekniska förkunskaper och förutsättningar skapa en musikvideo. Musiken är ett resultat av ett sammarbete med Gunno Klingfors, som också har arrangerat och producerat musiken.

  Utifrån den låten jag valde att arbeta med skapade jag en idé om hur jag skulle förmedla känslan och budskapet i musiken med hjälp av en video.

  Projektet har resulterat i en video inspelad i två olika miljöer. Under arbetets gång har jag lärt mig om bildspråk, ljussättning, videoredigering och effektapplicering. De svårigheter jag har varit tvungen att överkomma har stått i direkt relation till bristande tekniska kunskaper samt tekniska motgångar. Det jag i första rummet tar med mig från detta projekt är dels den färdiga produkten men även en fördjupad kunskap inom inom områdena videomedia och videoredigering.

 • 297.
  Klingfors, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Status - Musikstil - Attityd: en enkätundersökning bland studenter och lärare på Kungl. Musikhögskolan och några utvalda grund- och gymnasieskolor i Stockholm2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to determine whether pupils, students and teachers at various music schools feel that there is a difference in status between different music styles/genres, and if this has an impact on the individual level. The survey was conducted with a digital survey that was e-mailed to junior/high schools with music profile in the Stockholm area and to all the teachers and students at the Royal College of music in Stockholm (KMH). Due to low participation by students and teachers from the junior/high schools the students and teachers of KMH became the main object of the study. The results shows that a majority of the main group of this study feels that there is a difference in status between different music styles/genres. The study also shows that half of the participants believe that the difference in status affects them on an individual level. The discussion that follows the results focuses on the difference in status as a result of the education structure and therefore the normative structure of the school.

  Download full text (pdf)
  Status-Musikstil-Attityd
 • 298.
  Klint, Viktoria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Barnkör i kyrkan: balansen mellan musikaliskt och socialt arbete2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker tre barnkörledares erfarenheter och upplevelser av sitt arbete med barnkör i Stockholmsområden med låg socio- ekonomisk status. Syftet med studien är att undersöka hur barnkörledare upplever balansen mellan musikaliskt och socialt arbete i deras barnkörsverksamhet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre barnkörledare verksamma inom Svenska kyrkan i Stockholm. Studiens resultat visar att barnkörledarna upplever att balansen mellan socialt och musikaliskt arbete är god när de får möjlighet att dela det sociala ansvaret i arbetet med barnkören tillsammans med en kollega. Resultatet visar även att barnkörledarna inte känner sig förberedda för sitt arbete med barnkören från sina musikaliska utbildningar.

 • 299.
  Knutsson, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ackordgehör: Ur ett lärandeperspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har undersökts hur musiker ser på nyttan av ackordgehör. Genom intervjuer har frågor om ackordgehör ställts för att få reda på varför, var och när de haft anledning att använda sitt ackordgehör eller varför de inte behövt använda det. I arbetet har också ett fokus legat på att ta reda på vart och hur de har lärt sig. Det har framkommit att goda motivationsfaktorer för ackordgehörsanvändande kan vara en vilja att spela låtar som inte finns noterade eller att öva inför gehörsprov. Arbetet har också visat på att nyttan av ackordgehör är stor även om en del musiker klarar sig utan i många situationer. Goda miljöer att öva upp sitt ackordgehör är i hemmiljö, ensemble och andra musiklektioner där man praktiskt använder gehöret. Det viktiga är att den lärande ger det tid då det behövs mycket repetition för att bli säker i lyssnandet. 

  Download full text (pdf)
  Knutsson2013
 • 300.
  Kolterud, Lena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Improvisation - en rörelse framåt: improvisationens roll i förhållande till lärande och musikalisk utveckling2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker improvisationens roll i pedagogiska sammanhang i förhållande till lärande och musikalisk utveckling. För att få insikt i hur improvisation kan användas i musikundervisning har intervjuer gjorts med tre personer med gedigen kompetens och erfarenhet om och av improvisation såväl när det gäller eget utövande som i pedagogiska sammanhang. Alla tre informanter jobbar som pedagoger på en musikhögskola. Studien utgår ifrån en generell frågeställning rörande improvisation i musikundervisning. Samtidigt finns även avsikten att genom resultaten av studien försöka förstå vad improvisation kan bidra med mer specifikt i sångundervisning. I analysen av resultaten stöd tagits av delar ur Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori om utveckling och lärande, rörande fantasi och kreativitet för att kunna ringa in improvisationens betydelse i musikalisk utveckling.

  Resultatet visar på att informanternas gemensamma uppfattning är att studenterna genom improvisatoriska övningar utvecklar både sin egen skapande drivkraft genom att använda den kreativa förmågan, och kommunikationen i musicerandet. Närmare visar undersökningen hur pedagoger via konkret utformade improvisationsövningar kan skapa förutsättningar för studenten att öva på olika musikaliska parametrar och så även forma det personliga uttrycket. Resultatet i denna studie kan ha en betydande roll i en möjligt kommande utformning av improvisation som konkret metod i musikutbildning, med fokus på att utveckla det personliga uttrycket.

  Utmaningen med analysarbetet rörande ämnesvalet improvisation var att intervjuerna förde med sig fler abstrakta begrepp så som; fritt flöde, resonans och impuls. Rörande improvisationens kognitiva inverkan i relation till utveckling och lärande skulle vidare forskning kunna bidra till att konkretisera dessa abstrakta begrepp och därmed skapa förutsättningar för vidareutveckling av improvisation i undervisningssammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
3456789 251 - 300 of 612
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf