Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 618
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Kolterud, Lena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Improvisation - en rörelse framåt: improvisationens roll i förhållande till lärande och musikalisk utveckling2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker improvisationens roll i pedagogiska sammanhang i förhållande till lärande och musikalisk utveckling. För att få insikt i hur improvisation kan användas i musikundervisning har intervjuer gjorts med tre personer med gedigen kompetens och erfarenhet om och av improvisation såväl när det gäller eget utövande som i pedagogiska sammanhang. Alla tre informanter jobbar som pedagoger på en musikhögskola. Studien utgår ifrån en generell frågeställning rörande improvisation i musikundervisning. Samtidigt finns även avsikten att genom resultaten av studien försöka förstå vad improvisation kan bidra med mer specifikt i sångundervisning. I analysen av resultaten stöd tagits av delar ur Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori om utveckling och lärande, rörande fantasi och kreativitet för att kunna ringa in improvisationens betydelse i musikalisk utveckling.

  Resultatet visar på att informanternas gemensamma uppfattning är att studenterna genom improvisatoriska övningar utvecklar både sin egen skapande drivkraft genom att använda den kreativa förmågan, och kommunikationen i musicerandet. Närmare visar undersökningen hur pedagoger via konkret utformade improvisationsövningar kan skapa förutsättningar för studenten att öva på olika musikaliska parametrar och så även forma det personliga uttrycket. Resultatet i denna studie kan ha en betydande roll i en möjligt kommande utformning av improvisation som konkret metod i musikutbildning, med fokus på att utveckla det personliga uttrycket.

  Utmaningen med analysarbetet rörande ämnesvalet improvisation var att intervjuerna förde med sig fler abstrakta begrepp så som; fritt flöde, resonans och impuls. Rörande improvisationens kognitiva inverkan i relation till utveckling och lärande skulle vidare forskning kunna bidra till att konkretisera dessa abstrakta begrepp och därmed skapa förutsättningar för vidareutveckling av improvisation i undervisningssammanhang.

 • 302.
  Konefal, Magdalena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sångskolning och personligt sound2014Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar musikalisk personlighet uttryckt genom rösten i förhållande till sångskolning. Syftet är att undersöka hur sångpedagoger verbaliserar området kring personligt och skolat sound. För att utforska hur sångpedagogerna ser på sångskolningens påverkan på röstsound har jag gjort intervjuer med tre sångpedagoger som undervisar i afro- och populärmusikgenrer. Resultatet visar att en mängd olika faktorer spelar in på hur elever kommer att låta. Sångpedagoger med sina respektive sångmetodiska och musikermässiga ideal, media med dess flödande musikutbud, elevernas röstförutsättningar samt värderingen av det egna lärandet i förhållande till olika läromiljöer är alla exempel på faktorer som påverkar sångarens sound. Dom olika faktorerna påverkar eleverna både individuellt och i samspel med varandra. Kunskapen och medvetenheten om dessa olika faktorers inverkan på soundet kan hjälpa sångpedagogen undvika att hamna i mönster och rutiner som avlägsnar dom från bevarandet av elevers autonomi.

 • 303.
  Korpela, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vem dömer mig?: om självkänsla inom konstnärligt skapande2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 304.
  Korpela, Sara
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Magnusson, Agnes
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Strukturerat kaos: metoder för estetiska lärprocesser i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar högstadieskolors användning av estetiska lärprocesser i grundskolans åk 7–9. Estetiska lärprocesser är ett begrepp som beskriver ett arbetssätt i skolan där eleverna får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet, bland annat genom att integrera estetiska och praktiska uttryck med teoretiska ämnen. Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan främja arbetet med estetiska lärprocesser i grundskolan, genom att ta del av verksamma lärare och rektorers erfarenheter. Metoden som tillämpades var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare och rektorer på två grundskolor i Stockholm. Båda med kulturprofil som använder sig av estetiska processer och tematiskt arbete i stor del av undervisningen. Resultatet visar att en viktig grundfaktor som gör att arbetssättet fungerar på skolorna är att det tematiska arbetet genomsyrar hela verksamheten, skolorna har en tydlig kulturprofil och gemensam värdegrund. Andra viktiga faktorer var: flexibilitet hos lärare och elever, gemensam planeringstid, tydlig struktur, samarbetsförmåga, tydlig arbetsfördelning, bra schemaläggning samt ändamålsenliga lokaler. Studien utfördes under höstterminen 2014.

 • 305.
  Korsgaard, Mads
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Den sceniske Skabelseproces. Idenfor musik og teater2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 306.
  Koverman, Benjamin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Den blivande låtskrivaren: metoder för att få igång en skapande process2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att låta olika metoder för låtskrivande växa fram för att sedan kunna sortera ut vilka som är mest fördelaktiga för mig. Begrepp som kreativitet, självkritik, flow och speedwriting har varit centrala för denna typ av process. Metoddelen beskriver loggboksanvändande och olika metoder för lätskrivande. Jag använde mig av gitarr, bas och piano där jag på varje respektive instrument skulle skriva två låtar inom två olika tidsramar. Loggboken fylldes i efter varje pass för att kunna utläsa hur jag skulle gå vidare i arbetet. Resultatet blev sex olika låtar— eller grunder till låtar. Jag upplevde att låtarnas genreval baserades på vilket instrument som användes och de olika färdigheter jag hade på respektive instrument. Tidsbegränsningen gjorde det lättare att ignorera min inre kritiker, och en kombination av de båda verkade vara ett vinnande koncept. Att sätta ord på sådant som jag ibland upplevt i kreativa processer har varit hjälpsamt. Det har skapat en större medvetenhet om vad som kan ske när man skapar något. Det jag i framtiden vill göra är att plocka bort det ouppnåeliga jag upplevt med att skapa och visa mina framtida elever att även de kan skapa musik. 

 • 307.
  Krafft Helgesson, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kommunikation med musik och tecken: en experimentell studie med vuxna om inlärning av Tecken som AKK med stöd av musik2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines, through an experiment, if music supports the learning of manual signs. People communicate in different ways and music can be motivation for learning. In the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities one can read about the right to communication. People with intellectual disabilities often need the support from the environment in their communication and language development. The participants were adults with close relation to people with intellectual disabilities who use or need manual signs as an augmentation and/or an alternative to their communication. The participants (40 in all) were divided into four groups. The groups were randomly assigned to four different conditions: music or not each condition with known or unknown song. In total, in three tests the skills of manual signs of 20 different signs were investigated. The tests were performed three times spread over five weeks. The results showed that participants in their learning of manual signs supported by music had retained most manual signs after five weeks. The study provides a background to the concepts of music and music therapy, communication and language, as well as research and discussion of these concepts. The study also provides suggestions for future research issues in the subject.

 • 308.
  Krigström, Rasmus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Creative Productions.
  Paradigm Shift: The musical developement of barbershop harmony between 1939-20182019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Barbershop harmony in the form of quartet singing has its roots in the USA from the middle of the 19th century and has grown into its own unique genre. Towards the end of the 1930’s the genre had almost disappeared, and in 1938 an organization was formed to preserve it. A year after the organization started, a yearly contest to crown the best barbershop quartet was held for the first time. These contests have now been going on for eighty years and have played a very important role in keeping the genre alive and well. The contests also meant change for the genre; new quartets came up with new ideas and new takes on how the genre can be performed. This called for a set of rules to be applied to the contest, and they have changed as the style has progressed over the years. The purpose of this study is to compare the contestable songs sung by barbershop champion quartets over the past eighty years, exploring how the genre has changed, first and foremost looking at musical aspects from an arranger's perspective, searching for paradigm shifts and musical trends within the genre. The material that has been gathered to perform the study is in form of recordings from all eighty champion quartets. The method of the study is to decide on one definition of the genre and thoroughly walk through what the definition implies, then to listen through the material in chronological order and see how well it follows the definition of the style, but also how it has evolved over the years. The study resulted in a noticeable change from ‘less barbershop’ in the early days of the contest to ‘more barbershop’ according to today’s definition. For about 30 – 40 years this solidification of the genre was more or less the same. Then it started changing more and more towards the kind of barbershop we often hear today. The biggest written change in the genre has been from almost complete homophony to more polyphony, as the arrangements have become more and more advanced. Also, the vocal range has widened, and voicings are sometimes more divorced than the usual close harmony version of barbershop. Fusion with other styles such as pop, blues or musical has become more usual, evident in both the arrangements and how the singers treat the music. Even the chord vocabulary itself has ever so timidly started to grow. The results show a wider variety of barbershop on contest stage today. This hopefully makes the genre more accessible than ever, even though the elite groups have become more advanced.

 • 309.
  Kron, Ulrika
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kan sång motverka stress?: en studie av sångens upplevda effekter2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka tre skolade sångerskors egna upplevelser av sångens effekter både fysiologiskt och psykologiskt. Genom en semistrukturerad djupintervju och en enkät med VAS-metoden (visuell analog skala) och POMS-metoden (profile of mood states) söktes svar på den huvudsakliga frågan om aktiviteten sång kan motverka stress. Framförallt var jag intresserad av att ta reda på om det upplevdes ha en avslappnande och välgörande effekt och i så fall varför.

  Tidigare forskning har visat ett samband mellan sång och ökat välbefinnande. Det har varit tydligt att sång kan ha en positiv verkan på den som sjunger, men faktorerna till det inverkande resultatet är flera och därför kan man mest se vad totaleffekten av sång är.

  Uppsatens teoretiska bakgrund består av litteraturstudier som behandlar frågan vad stress är och dess effekter på kroppen, likaså vad som händer i kroppen vid sång. Jag har både valt att ta med vetenskapliga fakta och mer kontroversiella teorier som bakgrund, då jag tror att båda kan belysa frågorna i min undersökning.

  Resultatet visar att sången hade en positiv effekt såväl psykologiskt som fysiologiskt på intervjupersonerna. De upplevde att det var mindre stressade efter sångtillfället och kände sig dessutom gladare, piggare och mer hoppfulla än innan.

 • 310.
  Kron, Ulrika
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Körsång i integrationsprocesser: en musikterapeutisk studie om körsång som aktivitet för främjande av integration för nyanlända2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 311.
  Kullberg, Berit
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Jazz Pop Gospel: artister, historia, låtar, improvisation1993Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 312.
  Kuuse, Anna-Karin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kroppen i analytisk musikterapi: en studie av begreppet "Psychodynamic Movement in Analytical Music Therapy"2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera ”Psychodynamic Movement in Analytical Music Therapy”, en metod inom analytiskt orienterad musikterapi där kropp och rörelse används som terapeutiska redskap, för att stimulera till ökad kunskap om psykodynamiskt rörelsearbete i musikterapi. Metoden ”Psychodynamic Movement in Analytical Music Therapy”, har kroppen som medium för rörelseimprovisation och kroppsuppfattning i musikterapi. Användandet av kroppen i rörelse anses stimulera till ökad kontakt med inre rörelse såsom sinnesförnimmelser, känslor och blockerad psykisk energi, som i sin tur anses underlätta uttryck och erfarenhet av dessa inre processer. I uppsatsen jämförs metodens innehåll även med andra kroppsinriktade tekniker inom psykodynamiskt orienterad terapi. Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv diskuteras avslutningsvis argument för och emot användandet av psykodynamisk rörelse i musikterapi.

 • 313.
  Kuuse, Anna-Karin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Teknik och känsla: konstruktioner i samtal med lärare inom högre musikalisk utbildning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is the thesis about the usage of language around art and artistic actions in the area of music. It want to problematize the difficulty of sharing language around these concepts within different parts of academic learning in music; education for teachers in music, education for musicians and education for music therapists. How do teachers in musical disciplines at three Swedish academies of music talk and construct meaning around art in music, around the pedagogic implementa- tions of the subject art in artistic education and the governmental issue with this artistic education that they are supposed to work inside. The discussions between these teachers are analyzed through a discourse analyses or rather discourse psy- chology. The rhetoric themes and the positions that the different agents are sup- posed to take inside the discourse are here seen as the signs of the discourse. Two discourses are clearly found and in the last part discussed in matter of historical discourse and implications for music education.

 • 314.
  Kvarnbrink, Johannes
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Klang, form, struktur eller funktion?: En kvalitativ studie i hur gitarrlärare och gitarrelever ser på ackordundervisning på elgitarr.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how a small selection of guitar teachers go about to teach chords on electric guitar, as well as how a small selection of guitar students have experienced the phenomena during their studies. To answer the research questions, two experienced guitar teacher and two guitar students were subjects to qualitative interviews. The theoretical perspective of the study was hermeneutic. The results showed that the methods employed by the teachers to a high degree related to how they have been taught and also learned by themselves. Another result is that the combination of systems, music theory and practical musical performance can help guitar students to reach a point of musical independence. The results provide an insight in how chordal playing on electric guitar can take place on a higher level, and also opens up for research within several areas of guitar education.

 • 315.
  Källstrand, Bengt
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Fordrande ord: en kritisk diskursanalys av konsertinstitutioners informativa texter inför konserter2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master’s thesis is to explore concert institutions’ informative texts prior to upcoming concerts – texts in promotional materials and descriptive texts in programme papers. The thesis is carried out from a critical discourse analytical perspective. The discourse analysis is focusing on finding the texts’ messages and it asks the question: To whom are these texts addressed? Theoretical support is mainly taken from Foucault’s theory about the relation between power and knowledge. On the basis of this theoretical framework, Fairclough’s critical discourse analysis (CDA) is applied to an analysis of informative texts from Swedish public financed concert institutions. In addition to a linguistic text analysis the discourse analysis also turns to the texts’ intertextual and interdiscursive relationships and to the texts’ historical, cultural and social contexts. The results show that the texts, analysed in this study, primarily address individuals already initiated and established within the discourse. The texts are also addressing individuals not yet belonging to the discourse who, in order to become established within the discourse, have to acquire the cultural and social characteristics that are requested by the discourse. The discourse analysis indicates that the language of the informative texts contain an exclusive mechanism. With this mechanism, the texts constitute a barrier hindering access to the art form. Based on these findings, it is concluded that concert institutions for Western art music could be more generally inviting by using a more inclusive language in their informative texts prior to upcoming concerts.As I haven’t found any previous Swedish or other Nordic studies of texts that are published prior to upcoming concerts, it seems likely that a small research gap has been discovered.

 • 316.
  Kåhrström, Eva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Elev eller kund?: det svenska skolväsendet 20 år efter friskolereformen2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med friskolereformen och det fria skolvalet har skolväsendet blivit en konkurrensutsatt marknad. Föräldrar och elever blir inte längre tilldelade en skola utan ges genom det fria skolvalet möjligheten välja var man vill studera. Det leder till att skolor i dag behöver elever för att erhålla den skolpeng som varje elev ger. Påverkar det skolornas inställning till eleverna? Syftet med studien har varit att belysa om, och i så fall hur, synen på eleven har förändrats sedan friskolereformen 1992. Intervjuer med två rektorer har genomförts, en från en kommunal skola och en från en fristående skola, där jag tagit reda på deras uppfattning kring frågor som rör marknadsföring och konkurrens inom skolväsendet. En huvudfråga lyder: Är det elever eller kunder vi möter i skolorna? Resultatet visar att även om man inte vill benämna sina elever som kunder har man en medvetenhet kring att eleven kan välja att gå på en annan skola. Såväl kommunala som fristående skolor marknadsför sig numer för att locka elever, något som kan ske både med och utan ekonomiska medel. Framtida forskning i ämnet skulle kunna utgöras av en större studie av hur synen på eleven har förändrats under en trettioårsperiod.

 • 317.
  Kåhrström, Eva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikproduktion: att lära sig grundläggande färdigheter inom inspelningsteknik2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här projektet har handlat om att jag ska bli mer självständig som musiker i frågor gällande inspelning och arrangering av min egenkomponerade musik. Men det har kanske främst kommit att handla om min egen inlärningsprocess och de svårigheter jag stött på under arbetets gång. Arbetet har resulterat i en inspelning av låten Kött och socker som jag komponerat och spelat in tillsammans med Kalle Edin.

 • 318.
  Ladopoulos Nalbantis, Perikles
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Improvisera mera!: Improvisation som krydda eller som kitt i musikundervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine to what extent teaching of music improvisation is a good tool for achieving the purpose and objectives of the syllabus of Music in upper secondary school, how teachers interpret the concept of music improvisation and how they apply it in the classroom. The interest in the subject lies in the possibilities of improvisation when being a tool for developing an artistic and personal musical expression. In the role as a teacher improvisation as a tool is perhaps not used to that extent it should. Three music teachers have, from a hermeneutic perspective using qualitative interview as a method, been interviewed on their definition and application of improvisation. The results show that students' musical development is promoted by the teaching of music improvisation. Furthermore, the results show that teachers have a broad understanding of music improvisation and that they have an insight into how it fosters students' musical development. However, they do not fully utilize the potential of improvisation teaching. They want to introduce it earlier in students' education, but they may not quite know how to. Lastly why the teaching of music improvisation should be used more is discussed as well as how it can be designed and when it is suitable to start with. The link between improvisation teaching and attainment in the subject of music in Skolverket's policy documents is also discussed.

 • 319.
  Landh, Evelina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Arrangering för vokalgrupp2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att synliggöra processen vid arrangerandet av en låt för vokalgrupp i den afroamerikanska genren. Bland annat musikteoriprofessorn Roine Janssons idéer om vokalgruppsarrangering, The Real Groups- och Trey McLaughlins vokalgruppsarrangemang har inspirerat detta arbete. För att undersöka processen har den dokumenterats genom loggboksskrivande, sparade sibeliusutkast och videoinspelningar från träffar med en ihopsatt vokalgrupp som testar arrangemanget allteftersom det utformats. Undersökandet av vad en kreativ process innebär har också stått i fokus. I mitt resultat har det kommit fram vad jag har lagt störst vikt vid. Det har varit variation, dynamisk balans, låta röster härma andra instrument, sociala aspekter vid arrangerandet och att ha tid och att bejaka och testa allt. Jag har till stor del arbetat efter eget tycke och smak med att arrangera och experimentera för att hitta en helhet så som jag vill ha den och som fungerar för sångare i målgruppen. I diskussionen tar jag upp insikter om arrangering och vad som har gynnat kreativiteten.

 • 320.
  Langenbruch, Jana
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Konsten att utsmycka en melodi: att lära ut ornamentation inom tidig musik2014Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker på vilka sätt fyra professionella blockflöjtister lärde sig att ornamentera inom tidig musik. Fokus ligger på deras utbildningsväg före högskolestudier. Det undersöks vilka olika metoder deras lärare använder sig av och på vilka sätt källstudier från 1500- till 1700-talet spelar en roll inom ramen för deras undervisning.

 • 321.
  Lardén, Helena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikaktiviteter för barn i förskoleåldern.1995Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Larsson, Christina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Rörande metaforer: om figurativt språkbruk i individuell sångundervisning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Larsson, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad är det som gör en bra baslärare till just en bra baslärare?2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 324.
  Larsson, Karl
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Reflektioner om musikteori: en undersökning om hur musikteoriämnets problem och utvecklingspotential uppfattas och tolkas av elever och en lärare på en gymnasieskola2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med diskussioner om allt sämre förkunskaper i musikteori hos bland annat studenterna vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm väcks tanken att söka sig längre bak i ledet för att reflektera över hur ämnet ser ut, upplevs och arbetas med på gymnasiet.

  I denna uppsats undersöks elevers och en lärares uppfattning till musikteoriämnet. Finns det gemensamma åsikter om ämnets svårigheter och förbättringspotential? Med de tillfrågade diskuteras också eventuell synergi med andra ämnen, och då särskilt med matematikämnet. Granskningen och fakta har inhämtats genom enkätstudie, observationer och intervju på ett musikestetiskt gymnasium i Stockholm.

  Undersökningen visar att eleverna har samma upplevelser av vad som är svårt och skulle kunna förbättras med ämnet. Såväl läraren som eleverna anser att det finns positiva synergieffekter med ämnesövergripande arbeten, exempelvis med matematik då dessa ämnen förefaller likna varandra på flera punkter.

  Vad som också framkommit av undersökningen ifråga om förbättringspotential är att en elevcentrerad undervisningsform med kärnfulla, korta genomgångar, mycket repetition, praktiskt arbete och verklighetsförankring är gynnsamt för musikteorin.

 • 325.
  Leanderson-Andréas, Elinne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Input - output: låtskrivandes utveckling genom samspel2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project is about developing my songwriting and the importance of getting both input and output from my fellow musicians and thereby inspired to compose and arrange. I write songs in the genre of pop / singer-songwriter but as I myself am a violinist, I have chosen to play with only stringed instruments and vocals. The band consists of me singing and playing the violin, a cello and a violin player who also sings. In this project, you can read about the process by composing, arranging and repeating the four songs I've written. The goal is to write songs, arrange them, repeat them, record them in the studio, mix songs and have a public play. There is also a personal goal to evolve musically and personally, and self courage of the music I write. Now there are songs uploaded on the Internet (http://soundcloud.com/ violinne) and I am very happy with the results.

 • 326.
  Leanderson-Andréas, Elinne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Samlärande i musikundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, I aim to examine how, when and in what manner a peer interaction can take

  place in music education. Through observations and interviews examines how children

  learn from each other during the music lessons. The concept of peer interaction can be

  described as all learning that takes place between humans, and the concept is based on

  how we can advocate participation, communication and diversity of ideas and thoughts in

  the learning process. Vygotsky and Piaget have had a major impact on the role of

  collaboration in our school curricula, which is primarily shown by teaching through a

  democratic perspective. However, it seems as though the importance of collaboration

  between children has decreased in the school curricula through the years. There are

  several factors that matter in order for children to learn from each other. Among other

  things, the teacher’s role to encourage the students to cooperate is very important. Based

  on Vygotsky's theories on the Zone of Proximal Development a number of different

  models of peer interactions, used in teaching, have emerged. In music education, students

  can concretely practice peer interaction, both by learning to work together and also as a

  method of musical development. In the lessons students can learn from each other and

  with each other, and by seeing each other's knowledge as an asset the students become

  equal and the exchange of knowledge more democratic.

 • 327.
  Lekander, Catharina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikterapi och symboliseringsförmåga: inom psykodynamisk teoribildning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 328.
  Lempiäinen, Kristoffer
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Floating: Metoder för att skriva låtar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport fokuserar på ämnet att skriva låtar med olika metoder, och handlar huvudsakligen om tre metoder som jag har använt mig av. Det tas även upp om begreppen kreativitet och flow, och hur det tillämpades kring låtskrivarprocessen. I bakgrunden presenteras det tidigare studier och litteratur som berör dessa ämnen. Som metod utgick jag ifrån Metod 1 – att få helt fritt komponera och skriva idéer, Metod 2 – att använda sig av en rytm, och Metod 3 – att skriva med struktur. Dessa metoder har tagits från Lathund För Låtskrivare och andra artiklar som berör låtskrivning. Resultatet blev att omkring 70 låtar skapades. Tio valdes ut att bli färdigställda, samt sju stycken valdes ut för konsert. Slutsatsen blev att Metod 1 användes betydligt mer än Metod 2 och 3, eftersom jag upplevde mer kreativitet och flow under den metoden. Detta tas upp mer ingående i resultat och diskussion. 

 • 329.
  Leopoldson, Max
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Improvisationsutveckling genom plankning och transkription2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. I denna studie vill jag hämta inspiration från tre solister vars spel jag ser upp till, genom att lyssna på och lära mig solona (planka), samt skriva ner (transkribera) och analysera vilket språk och vilka improvisationsmetoder solisterna använder i sitt spel. Med hjälp av både litteratur inom improvisationsmetodik och intervjuer med musiker och pedagoger inom jazz hoppas jag få djupare förståelse och komma närmare ett svar på frågan: Är plankning och transkription bra metoder för att bli en bättre improvisatör?

  I denna studie har jag kommit fram till att plankning och transkription bidrar till nya influenser och tvingar en utanför sin bekvämlighetszon. Dessa metoder är bra komplement till att öva upp sin egen röst. Genom analys och inövning utvecklas nya verktyg att använda i sitt musicerande. Jag anser att man måste få influenser utifrån för att få idéer i sitt eget skapande. Att endast blicka in i sig själv för att hitta inspiration hämmar förståelsen för andra musiker, och förmågan att musicera och improvisera med andra musiker påverkas därefter. Att planka och transkribera för mycket kan dock hämma ens egna musikaliska idéer. Ju mer välutvecklad ens inre röst och instrumentala kunskaper är, desto mer receptiv är man för att hämta inspiration från andra musiker.

 • 330.
  Lerme, Hilda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att bli en medveten låtskrivare: vägen till texterna2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  Lerme, Hilda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att fånga en sång: Metoder för musikalisk instudering i sångundervisning på gymnasiet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna undersökning är att ta reda på hur sånglärare på gymnasiet talar med elever om instudering och att få en inblick i vilka metoder de erbjuder sina elever att använda sig av när de ska lära sig en ny sång, samt att undersöka eventuella skillnader i pedagogiska infallsvinklar mellan de olika sånglärarna. Jag vill också ta reda på hur de intervjuade sånglärarna förhåller sig till läroplanen Lgy11 när det kommer till musikalisk instudering. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem sånglärare, verksamma i gymnasieskolan i Sverige. Resultatet visar att samtliga sånglärare har skapat egna metoder för musikalisk instudering utifrån olika medierande redskap. De huvudsakliga redskap som används är texttolkning, lyssning, visuella bilder, interpretation och i viss mån notbild. En stor skillnad i de olika lärarnas instuderingsmetoder ligger i hur man ställer sig till användandet av notläsningsträning i undervisningen.

 • 332.
  Lillqvist, Eva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lyssna på djupet: litteraturstudie om symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lillqvist, Eva: Listen to the depths – A literature study of symbols and symbolization in music therapy. A thesis carried out within the context of the Master Program in Music Education, profile Music Therapy at the Royal College of Music in Stockholm, KMH 2016.

  The purpose of this study was to examine the importance of symbols and symbolization and their use in music therapy. The thesis is a qualitative research approach with hermeneutic elements and descriptive literature, on the basis of texts about mental health, communication, symbolic language and music therapy. The results obtained from the texts of symbol formation, mental illness from the feminist perspective, music therapy's play area, communications elements in therapeutic work and the use of symbols in music therapy and related fields. The concept of symbol and symbolization are described from different angles to the latter part of the thesis, result in concrete examples of how this is used in various forms of music therapy. The symbol therapeutic approach is illustrated from different perspectives. The conclusions were a wider and deeper theoretical understanding of how symbols are used in therapeutic work in general and music therapeutic work in particular, and the realization that there is great potential to develop and deepen this work.

 • 333.
  Lindberg, Elin
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ersson, Christina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur får elever motivation till att lära?: en jämförande studie av Kulturskolan och Lilla Akademien2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine how students get their motivation to learn. How two different schools, Kulturskolan in Stockholm and Lilla Akademien, practises motivation when they teach the violin. The method was field studies and qualitative interviews. The result of the study indicates the importance of teaching students how to practise to get progression on their playing, to develop their learning skills to get them motivated. The result of the study indicates that the social environment and the positive experience of playing matters in terms of motivation. It also shows that to reach a professional level of playing the violin, a goal is needed.

 • 334.
  Lindberg, Hanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hoppas att du har förstått: Om multisensoriskt arbete med grundläggande sångteknik i kör2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Körrepetitionen är en gruppundervisningssituation där samtliga korister förväntas lära utifrån samma förutsättningar, trots att vi människor har olika sätt att tänka samt föredrar olika slags metoder och instruktioner. De fakta att många av röstinstrumentets delar sitter gömda inne i kroppen samt att eventuella missförstånd kan leda till långvariga röstproblem gör körledarens uppgift utmanande.

  I det här arbetet undersöktes resultatet av multisensoriska tillvägagångssätt i arbete med röst- vård och grundläggande sångteknik i kör. Ett multisensoriskt övningspass utformades och testades på medlemmarna i två blandade vuxenkörer, som sedan fick fylla i ett frågeformulär i form av en digital enkät. Enkätsvaren visade på att majoriteten av respondenterna uppfattade ledarens syfte med övningarna samt uppskattade övningspassets variation. De flesta angav att de föredrog övningsmomenten med taktil och kinestetisk stimulering. Kanske eftersom dessa tydligt frångick de vanligaste metoderna för arbete med sångteknik i kör. Resultatet argumen- terar för varierad och mångsidig undervisning som tillgodoser olika personers sätt att lära.

 • 335.
  Lindberg, Hanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Röstens fysioterapi: om förebyggande och kurativt arbete mot röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Muskuloskeletala besvär som triggerpunkter eller generellt ökad muskeltonus utgör ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Spända axlar och käkar är exempel på reflexmässiga skyddsreaktioner vid negativ, okontrollerbar stress. Sådana ihållande muskelspänningar kan på flera sätt hämma sångrösten samt orsaka röststörningar. I det här arbetet har fyra personer, som i sin tur representerar olika discipliner vad gäller arbete med röst, intervjuats; en sångpedagog, en logonom, en logoped och en fysioterapeut. Detta i syfte att belysa hur ihållande muskelspänningar kan påverka sångrösten samt på vilka sätt sångare kan motverka röststörningar orsakade av muskelspänningar.

  Utifrån en fenomenografisk ansats gjordes insamlingen av forskningsmaterial genom kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering och struktur. Därefter användes fenomenografiska analysmetoder vilka bland annat visade på att muskelspänningar hos sångare ofta förekommer i nacke, käke och tunga samt att ihållande muskelspänningar kan ge upphov till symtom som minskat tonomfång, minskad uthållighet och värk eller smärta i nacke, huvud och hals. De kan även leda till kompensatoriska beteenden som exempelvis förändrad sångteknik. Sångare under stress bör vara extra vaksamma då de psykologiska faktorerna har stor inverkan på kroppens muskeltonus. Röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar kan bland annat motverkas genom fysisk träning och stretch samt ökad medvetenhet om god sångteknik och röstfysiologi.

 • 336.
  Lindberg Karlsson, Gunilla
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Räcker gruppundervisning?: En jämförelse mellan professionella orkestermusikers tidiga studier och Kulturskoleutredningens undervisningsmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  43 musiker i 4 olika professionella orkestrar i Sverige har deltagit i en enkätstudie med syftet att kartlägga omfattningen av deras individuella respektive gruppbaserade undervisning innan de påbörjat högre musikstudier. Ingen i den undersökta gruppen hade enbart haft gruppundervisning innan högre musikstudier. Endast 3 av 43 undersökta musiker har någon gång haft uteslutande gruppundervisning och då har det endast rört sig om musikstudier i de allra yngsta åldrarna, upp till 10 år. Resultatet av studien visar att Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69) förslag att elever ska utöva konstuttryck i första hand i grupp kan minska möjligheten för elever att få en utbildning som kan leda till en professionell karriär. Kulturskolans roll som enda institution i Sverige som kan erbjuda barn subventionerad instrumentalutbildning diskuteras. Om Kulturskoleutredningens förslag om mer gruppundervisning leder till att yrkesförberedande studier endast finns inom privatfinansierade skolor minskar likvärdigheten i musikutbildning för barn.

 • 337.
  Lindberg, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kommunikativa handlingsmönster i enskild sångundervisning: observationsstudie av tre sångpedagoger på gymnasiets estetiska program2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate ways in which vocal coaches communicate with students: which communicative tools do vocal coaches use and how are these combined in various patterns of behaviour. The study is limited to analysing the part of the singing lesson dealing specifically with exercises. The study does not analyse the communication efficiency. Instead, the focus is on mapping the communication in the aforementioned part of the lesson. The analysis shows three types of actions: framing, inspiration and feedback. Within these actions, four different patterns of behaviour commonly occur: mirroring, exaggeration, marking and offering. Through these patterns of behaviour, the vocal coach uses various communication tools. These are combined in various ways depending on the context, the communicators and the content of the communication. The individual singing lesson is a learning environment where the vocal coach is important to the knowledge offered to the student. Knowledge is mediated through the use of different types of communication tools such as words, gestures and facial expressions.

 • 338.
  Lindberg, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Strategier för gruppundervisning i sång: observationsstudie av sångundervisning på kulturskola och gymnasium2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study examines strategies used by voice coaches in small groups and how they apply cultural-mediating tools. The analysis is primarily based on Hultberg’s theory of cultural-psychological model of musical learning by making music (2009). However, here the strategies are defined as cultural tools through which knowledge is mediated, rather than as part of the framework.  Three voice coaches have been observed through video recordings: two at Swedish kommunala kulturskolor (municipal cultural schools) and one at a gymnasium’s (high school) arts program. The study focuses on similarities rather than differences between the voice coaches. According to the study, the voice coaches use ten thematically different strategies, which they combine in different ways and together with other kinds of cultural-mediating tools. The strategies are: routine, questions, placement, mirroring, focusing, openness, peer resources, listening and performance, body awareness, and happiness. According to the analysis, it is possible to adapt the education to the individual abilities of each student through the use of these strategies. In addition, the distributed knowledge becomes an asset for the individual student as well as for the group through interaction. 

 • 339.
  Lindberg, Mats
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur skiljer sig musikaliskt kunskapande och musicerande åt mellan självlärda och skolade musiker?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to compare the formally educated and the selftaught

  professional musicians’ approach to their own learning, practicing

  and playing. The study is based mainly on the semi-structured interview

  form with four professional musicians, primarily active in the commercial

  music field in blues, pop, rock, show music and, to some extent, jazz. The

  survey shows that there are some differences between the two communities’

  views of practicing music. The untrained group moved away very early from

  traditional classroom-style music teaching, which had seemed to hamper

  their own drive, passion and creativity. The consequences of that departure

  were not mastering sightseeing reading, or music theory. In addition, their

  individual practice became very unstructured and time-consuming,

  something they very much regret today. At an early age, the trained group

  had a less clear and less independent approach to playing. They exhibited,

  however, a musical motivation to learn structured exercise and music theory.

  My study shows the different aspects that can give bearing to the

  development of tools and methods in a teaching situation where traditional

  music teaching methods demonstrate limitations.

 • 340.
  Lindblad, Katarina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Samtalet i musikterapi: en hermeneutisk analys av tre sessioner2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about verbal dialogue in music therapy, a subject which is seldom discussed in the literature. A short description of music therapy as a clinical and academic discipline is presented, and a survey is made of some of the literature on methodology in professional dialogues and what little has been written about dia- logue in music therapy. The study is based on three music therapy sessions ar- ranged especially for the purpose and interviews with the three therapists. The sessions were filmed and the interviews were recorded and copied out. It is a qualitative study, constructed as an experimental, instrumental, multiple case study. The theoretical perspective is hermeneutic and the method of analysis used was hermeneutic interpretation analysis. The method used to analyze the films was inspired by phenomenology. In the thesis the three music therapy sessions are described in condensed form and the interviews are summarized. This is followed by an analysis of the result which appears to fall into two parts. The first section is a thematisation of the verbal interventions that occur during the sessions. The interventions are thematised as questions, other interventions, silence, paradoxes and rephrasings, metaphors and interpretations. A special section is devoted to theway the therapists talk about music. The second part of the analysis explores the functions that the verbal dialogues seem to have had during the sessions. The the- ory tested is that they can; lead to a greater feeling of security, which in its turn can lead to a genuine encounter; deepen the client’s experience; clarify the cli- ent’s life story.

 • 341.
  Lindeborg, Ronny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från musikbildningsarbete till kommunal musikskola. Vägen mot musikpedagogiska traditioners institutionalisering i Stockholm 1954-19611999Student thesis
 • 342.
  Lindeborg, Ronny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Skolblåsorkestern - reproduktionsapparat eller utvecklingsmiljö.1991Student thesis
 • 343.
  Lindell, Samuel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kreativitet i gruppundervisning: instrumentallärares strategier för individualisering i heterogena elevgrupper2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka instrumentallärares syn på individualisering för elever i gruppundervisningssituationer i de fall gruppen kan betraktas som heterogen i ett eller flera avseenden. Samtidigt undersöks även för- och nackdelar med både gruppundervisning och individuell undervisning. Som metod används kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två verksamma instrumentallärare och observationer av två grupplektioner med dessa lärare.

  Empirin från denna studie har jämförts med tidigare studier inom ämnet. Den tidigare forskning som granskats har delats in i tre delar – gruppundervisning som undervisningsform, individualisering i gruppundervisning samt kreativitet och dess roll inom musikundervisning.

  Resultatet från studien visar att instrumentallärare använder sig av flera pedagogiska strategier för att främja individualisering och kreativa uttryck i heterogena elevgrupper. Exempel på strategier som framkom innefattar vikten av lärarens förmåga till flexibilitet och individanpassning, fasta ramar som verktyg för att möjliggöra elevers kreativa uttryck och betydelsen av sociala upplevelser för att stärka den sociala sammanhållningen i en grupp. Utfallet pekar även på flera för- och nackdelar med såväl gruppundervisning som individuell undervisning. Informanterna menar dock att det skulle vara önskvärt att ge både individuell och gruppundervisning till alla elever. Studien visar att möjlighet till kreativa uttryck spelar en avgörande roll för att främja elevers musikaliska och sociala utveckling.

 • 344.
  Lindner, Jonatan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Mötas i Musik: En musikterapeutisk metod utforskad med stöd av grundad teori2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay is a method description of the music therapy method Meeting in Music (MiM) that has been carried out within the Adult Habilitation Unit at Region Örebro County. The method focused on individuals with autism spectrum disorder (ASD) with normal intelligence. The aim of the essay is to, using grounded theory, map, describe and analyze the music therapy method MiM. The result showed that the contents in MiM can be described based on the core category meeting and sub-categories structure, invitation, participation, interaction, challenge, adjustment, security, courage and shared joy. The content in MiM is discussed in relation to other music therapy methods, how MIM can meet the difficulties that are common among individuals with ASD with normal intelligence and how MiM can be viewed in the light of the theoretical framework Symbolic interactionism.

 • 345.
  Lindsjö, Anton
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lära utan lärare: hur lärarens närvaro påverkar vilka redskap för lärande som eleverna tillägnar sig under ensemblelektionerna2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att studera hur dagens gymnasieelever interagerar och lär i skolans ensembleverksamhet. Uppsatsen utgick från ett sociokulturellt perspektiv för att lyfta de lärprocesser som sker i det sociala samspelet mellan elever och lärare. Två ensemblelektioner observerades. En av dessa var lärarledd medan den andra till största delen pågick utan lärarens närvaro. Dessa två undervisningssituationer kom att påvisa två fundamentalt olika kulturella praktiker med olika spelregler och förutsättningar för lärande.Resultatet visade att lärarens närvaro påverkar vilka musikkulturella redskap för lärande som eleverna erbjuds och utvecklar. Även deras roller i musikskapandet påverkades. I den lärarledda undervisningen låg fokuset på att höja den musikaliska kvaliteten och läraren fungerade som förmedlare av redskap för att förhöja denna. Eleverna överlät åt läraren att leda undervisningen och ta musikaliska beslut gällande musikens karaktärsdrag. Detta fick konsekvensen att eleverna utvecklade redskap för kalibrering och nyansering av musiken istället för redskap för egna musikaliska värderingar. I den lärarlösa undervisningen tog eleverna själva initiativ till att reflektera över musiken och det kollektiva framförandet för att sedermera ta musikaliska beslut. De utvecklade därför sociala och pedagogiska redskap för eget värderande av musiken på ett sätt som snarare påminner om den informella replokalens förutsättningar, men de fick inte samma tillgång till redskap för djupare nyanser. Undersökningen visar alltså att lärarens närvaro eller icke närvaro ger helt olika förutsättningar för att utveckla musikkulturella redskap.

 • 346.
  Lindström, Åsa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikupplevelser vid förvärvad hjärnskada: en intervjustudie av musikterapeuters erfarenheter2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Music Therapy with brain-damaged patients is the topic of this paper, written as a part of the master program in music education profile music therapy, at the Royal College of Music in Stockholm, Sweden, 2012. The objective is to focus on how music therapists understand and interpret the music experiences of brain damaged patients, as the patients may show reduced communication skills, aphasia, empathic difficulties, flattened emotions and/or rigid facial expression. The essay has a qualitative research approach including hermeneutic elements. The material consists of interviews with a research group of three professionally active music therapists who have worked with patients suffering severe acquired brain damage. The method used is semistructured interviews and the material has been interpreted hermeneutically. The research question is: How do three music therapists perceive the experiences of brain damaged patients in music therapy?

 • 347.
  Lindén, Christopher
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Co-writing eller självständigt låtskrivande2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur den kreativa processen skiljer sig åt när jag skriver musik självständigt eller ihop med andra, så kallad co-writing. Även hur ramverk och begränsningar påverkar kreativiteten har varit av intresse. Under arbetets gång har jag skrivit musik självständigt och i sessioner med andra och fört loggbok över mina upplevelser och tankar. Loggboken har varit underlaget för min analys och resultat. Resultatet visar att co-writing är en metod som fungerar bra för mig. Arbetsformen innebar att processen blev mer effektiv, mindre präglad av självtvivel och mer lustfylld än när jag skrev musik självständigt. Den visar också att begränsningar så som tidsramar eller att skriva för ett visst antal instrument kan fungera som en katalysator för kreativitet. 

 • 348.
  Linnros, Emma
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Livspusslet: vägen till två genomarbetade låtar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349. Loimusalo, Nina
  Memorizing silently to perform tonal and nontonal notated music: A mixed-methods study with pianists2018In: Psychomusicology, ISSN 0275-3987, E-ISSN 2162-1535, Vol. 28, no 4, p. 222-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Musicians use silent music reading for memorizing, and this includes different types of mental imagery and analytical functions. The aim of this mixed-methods study was to address the effects of musical expertise, general level cognitive traits, and situational strategies on pianists’ performances after silent memorizing of notated music. We also compared pianists’ silent memorizing strategies between tonal and nontonal music. Thirty pianists performed short musical excerpts from memory after silently reading the notation for 1 minute. Following this, they described their memorizing strategies in an interview, and completed tests of cognitive style, aural skills, working memory, and music-processing style. The performances were assessed in terms of “recall rate” separately for both hands (accuracy of memorization) and “overall impression” (pianistic fluency and style). In tonal music, pianists’ aural imagery focused on imagining the melody, whereas in nontonal music, aural imagery typically focused on rhythmic aspects. In tonal music, conceptual strategies were related to traditional music analysis, whereas in nontonal music they were more piecemeal and atomistic in nature. According to linear mixed-effect models, right-hand recall rate was associated with higher aural skills, but left-hand recall rate was related to verbal cognitive style and analytical music-processing style, that is, more frequent use of music analysis in regular practice. Better performances in terms of overall impression were related to higher aural skills. Music education develops skills and strategies that are effective for memorizing, and beyond one’s working memory capacity. However, cognitive styles may also play a role in musicians’ silent memorizing.

 • 350. Loimusalo, Nina
  et al.
  Huovinen, Erkki
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Puurtinen, Marjaana
  Successful approaches to mental practice: A case study of four pianists2019In: Music Performance Research, ISSN 1755-9219, E-ISSN 1755-9219, Vol. 9, p. 101-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Musicians often use mental practice for enhancing performance, but individuals may have different preferences and skills in their characteristic, individually successful ways of carrying out such practice. In this study, we focus on the approaches to mental practice of four pianists who, according to the ratings of a panel of expert judges, showed outstanding improvement in their performances following their mental practice of a new piece in at least one of the two conditions: silent reading of the score or reading the score while simultaneously listening to the music. The four pianists’ approaches to mentalpractice were studied through self-reports in post-task interviews that were compared with eye-tracking data gathered during the actual mental practice. In successful mental practice, the pianists relied on their experience and the skills they had practised in audiation, use of recordings, imaginary rehearsal, and structural analysis. The results encourage musicians to explore their characteristic approaches to mental practice, and to deliberately practise and develop versatile mental practice skills in order to apply them flexibly in different musical situations. Eye tracking was found to be a useful tool for validating and supplementing musicians’ subjective self-descriptions and for revealing covert mental processes in the context of music reading.

45678910 301 - 350 of 618
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf