Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 583
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Larsson, Christina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Rörande metaforer: om figurativt språkbruk i individuell sångundervisning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  Larsson, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad är det som gör en bra baslärare till just en bra baslärare?2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Larsson, Karl
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Reflektioner om musikteori: en undersökning om hur musikteoriämnets problem och utvecklingspotential uppfattas och tolkas av elever och en lärare på en gymnasieskola2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med diskussioner om allt sämre förkunskaper i musikteori hos bland annat studenterna vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm väcks tanken att söka sig längre bak i ledet för att reflektera över hur ämnet ser ut, upplevs och arbetas med på gymnasiet.

  I denna uppsats undersöks elevers och en lärares uppfattning till musikteoriämnet. Finns det gemensamma åsikter om ämnets svårigheter och förbättringspotential? Med de tillfrågade diskuteras också eventuell synergi med andra ämnen, och då särskilt med matematikämnet. Granskningen och fakta har inhämtats genom enkätstudie, observationer och intervju på ett musikestetiskt gymnasium i Stockholm.

  Undersökningen visar att eleverna har samma upplevelser av vad som är svårt och skulle kunna förbättras med ämnet. Såväl läraren som eleverna anser att det finns positiva synergieffekter med ämnesövergripande arbeten, exempelvis med matematik då dessa ämnen förefaller likna varandra på flera punkter.

  Vad som också framkommit av undersökningen ifråga om förbättringspotential är att en elevcentrerad undervisningsform med kärnfulla, korta genomgångar, mycket repetition, praktiskt arbete och verklighetsförankring är gynnsamt för musikteorin.

 • 304.
  Leanderson-Andréas, Elinne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Input - output: låtskrivandes utveckling genom samspel2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project is about developing my songwriting and the importance of getting both input and output from my fellow musicians and thereby inspired to compose and arrange. I write songs in the genre of pop / singer-songwriter but as I myself am a violinist, I have chosen to play with only stringed instruments and vocals. The band consists of me singing and playing the violin, a cello and a violin player who also sings. In this project, you can read about the process by composing, arranging and repeating the four songs I've written. The goal is to write songs, arrange them, repeat them, record them in the studio, mix songs and have a public play. There is also a personal goal to evolve musically and personally, and self courage of the music I write. Now there are songs uploaded on the Internet (http://soundcloud.com/ violinne) and I am very happy with the results.

 • 305.
  Leanderson-Andréas, Elinne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Samlärande i musikundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, I aim to examine how, when and in what manner a peer interaction can take

  place in music education. Through observations and interviews examines how children

  learn from each other during the music lessons. The concept of peer interaction can be

  described as all learning that takes place between humans, and the concept is based on

  how we can advocate participation, communication and diversity of ideas and thoughts in

  the learning process. Vygotsky and Piaget have had a major impact on the role of

  collaboration in our school curricula, which is primarily shown by teaching through a

  democratic perspective. However, it seems as though the importance of collaboration

  between children has decreased in the school curricula through the years. There are

  several factors that matter in order for children to learn from each other. Among other

  things, the teacher’s role to encourage the students to cooperate is very important. Based

  on Vygotsky's theories on the Zone of Proximal Development a number of different

  models of peer interactions, used in teaching, have emerged. In music education, students

  can concretely practice peer interaction, both by learning to work together and also as a

  method of musical development. In the lessons students can learn from each other and

  with each other, and by seeing each other's knowledge as an asset the students become

  equal and the exchange of knowledge more democratic.

 • 306.
  Lekander, Catharina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikterapi och symboliseringsförmåga: inom psykodynamisk teoribildning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 307.
  Lempiäinen, Kristoffer
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Floating: Metoder för att skriva låtar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport fokuserar på ämnet att skriva låtar med olika metoder, och handlar huvudsakligen om tre metoder som jag har använt mig av. Det tas även upp om begreppen kreativitet och flow, och hur det tillämpades kring låtskrivarprocessen. I bakgrunden presenteras det tidigare studier och litteratur som berör dessa ämnen. Som metod utgick jag ifrån Metod 1 – att få helt fritt komponera och skriva idéer, Metod 2 – att använda sig av en rytm, och Metod 3 – att skriva med struktur. Dessa metoder har tagits från Lathund För Låtskrivare och andra artiklar som berör låtskrivning. Resultatet blev att omkring 70 låtar skapades. Tio valdes ut att bli färdigställda, samt sju stycken valdes ut för konsert. Slutsatsen blev att Metod 1 användes betydligt mer än Metod 2 och 3, eftersom jag upplevde mer kreativitet och flow under den metoden. Detta tas upp mer ingående i resultat och diskussion. 

 • 308.
  Leopoldson, Max
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Improvisationsutveckling genom plankning och transkription2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. I denna studie vill jag hämta inspiration från tre solister vars spel jag ser upp till, genom att lyssna på och lära mig solona (planka), samt skriva ner (transkribera) och analysera vilket språk och vilka improvisationsmetoder solisterna använder i sitt spel. Med hjälp av både litteratur inom improvisationsmetodik och intervjuer med musiker och pedagoger inom jazz hoppas jag få djupare förståelse och komma närmare ett svar på frågan: Är plankning och transkription bra metoder för att bli en bättre improvisatör?

  I denna studie har jag kommit fram till att plankning och transkription bidrar till nya influenser och tvingar en utanför sin bekvämlighetszon. Dessa metoder är bra komplement till att öva upp sin egen röst. Genom analys och inövning utvecklas nya verktyg att använda i sitt musicerande. Jag anser att man måste få influenser utifrån för att få idéer i sitt eget skapande. Att endast blicka in i sig själv för att hitta inspiration hämmar förståelsen för andra musiker, och förmågan att musicera och improvisera med andra musiker påverkas därefter. Att planka och transkribera för mycket kan dock hämma ens egna musikaliska idéer. Ju mer välutvecklad ens inre röst och instrumentala kunskaper är, desto mer receptiv är man för att hämta inspiration från andra musiker.

 • 309.
  Lerme, Hilda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att bli en medveten låtskrivare: vägen till texterna2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Lerme, Hilda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att fånga en sång: Metoder för musikalisk instudering i sångundervisning på gymnasiet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna undersökning är att ta reda på hur sånglärare på gymnasiet talar med elever om instudering och att få en inblick i vilka metoder de erbjuder sina elever att använda sig av när de ska lära sig en ny sång, samt att undersöka eventuella skillnader i pedagogiska infallsvinklar mellan de olika sånglärarna. Jag vill också ta reda på hur de intervjuade sånglärarna förhåller sig till läroplanen Lgy11 när det kommer till musikalisk instudering. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem sånglärare, verksamma i gymnasieskolan i Sverige. Resultatet visar att samtliga sånglärare har skapat egna metoder för musikalisk instudering utifrån olika medierande redskap. De huvudsakliga redskap som används är texttolkning, lyssning, visuella bilder, interpretation och i viss mån notbild. En stor skillnad i de olika lärarnas instuderingsmetoder ligger i hur man ställer sig till användandet av notläsningsträning i undervisningen.

 • 311.
  Lillqvist, Eva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lyssna på djupet: litteraturstudie om symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lillqvist, Eva: Listen to the depths – A literature study of symbols and symbolization in music therapy. A thesis carried out within the context of the Master Program in Music Education, profile Music Therapy at the Royal College of Music in Stockholm, KMH 2016.

  The purpose of this study was to examine the importance of symbols and symbolization and their use in music therapy. The thesis is a qualitative research approach with hermeneutic elements and descriptive literature, on the basis of texts about mental health, communication, symbolic language and music therapy. The results obtained from the texts of symbol formation, mental illness from the feminist perspective, music therapy's play area, communications elements in therapeutic work and the use of symbols in music therapy and related fields. The concept of symbol and symbolization are described from different angles to the latter part of the thesis, result in concrete examples of how this is used in various forms of music therapy. The symbol therapeutic approach is illustrated from different perspectives. The conclusions were a wider and deeper theoretical understanding of how symbols are used in therapeutic work in general and music therapeutic work in particular, and the realization that there is great potential to develop and deepen this work.

 • 312.
  Lindberg, Elin
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ersson, Christina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur får elever motivation till att lära?: en jämförande studie av Kulturskolan och Lilla Akademien2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine how students get their motivation to learn. How two different schools, Kulturskolan in Stockholm and Lilla Akademien, practises motivation when they teach the violin. The method was field studies and qualitative interviews. The result of the study indicates the importance of teaching students how to practise to get progression on their playing, to develop their learning skills to get them motivated. The result of the study indicates that the social environment and the positive experience of playing matters in terms of motivation. It also shows that to reach a professional level of playing the violin, a goal is needed.

 • 313.
  Lindberg, Hanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hoppas att du har förstått: Om multisensoriskt arbete med grundläggande sångteknik i kör2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Körrepetitionen är en gruppundervisningssituation där samtliga korister förväntas lära utifrån samma förutsättningar, trots att vi människor har olika sätt att tänka samt föredrar olika slags metoder och instruktioner. De fakta att många av röstinstrumentets delar sitter gömda inne i kroppen samt att eventuella missförstånd kan leda till långvariga röstproblem gör körledarens uppgift utmanande.

  I det här arbetet undersöktes resultatet av multisensoriska tillvägagångssätt i arbete med röst- vård och grundläggande sångteknik i kör. Ett multisensoriskt övningspass utformades och testades på medlemmarna i två blandade vuxenkörer, som sedan fick fylla i ett frågeformulär i form av en digital enkät. Enkätsvaren visade på att majoriteten av respondenterna uppfattade ledarens syfte med övningarna samt uppskattade övningspassets variation. De flesta angav att de föredrog övningsmomenten med taktil och kinestetisk stimulering. Kanske eftersom dessa tydligt frångick de vanligaste metoderna för arbete med sångteknik i kör. Resultatet argumen- terar för varierad och mångsidig undervisning som tillgodoser olika personers sätt att lära.

 • 314.
  Lindberg Karlsson, Gunilla
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Räcker gruppundervisning?: En jämförelse mellan professionella orkestermusikers tidiga studier och Kulturskoleutredningens undervisningsmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  43 musiker i 4 olika professionella orkestrar i Sverige har deltagit i en enkätstudie med syftet att kartlägga omfattningen av deras individuella respektive gruppbaserade undervisning innan de påbörjat högre musikstudier. Ingen i den undersökta gruppen hade enbart haft gruppundervisning innan högre musikstudier. Endast 3 av 43 undersökta musiker har någon gång haft uteslutande gruppundervisning och då har det endast rört sig om musikstudier i de allra yngsta åldrarna, upp till 10 år. Resultatet av studien visar att Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69) förslag att elever ska utöva konstuttryck i första hand i grupp kan minska möjligheten för elever att få en utbildning som kan leda till en professionell karriär. Kulturskolans roll som enda institution i Sverige som kan erbjuda barn subventionerad instrumentalutbildning diskuteras. Om Kulturskoleutredningens förslag om mer gruppundervisning leder till att yrkesförberedande studier endast finns inom privatfinansierade skolor minskar likvärdigheten i musikutbildning för barn.

 • 315.
  Lindberg, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kommunikativa handlingsmönster i enskild sångundervisning: observationsstudie av tre sångpedagoger på gymnasiets estetiska program2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate ways in which vocal coaches communicate with students: which communicative tools do vocal coaches use and how are these combined in various patterns of behaviour. The study is limited to analysing the part of the singing lesson dealing specifically with exercises. The study does not analyse the communication efficiency. Instead, the focus is on mapping the communication in the aforementioned part of the lesson. The analysis shows three types of actions: framing, inspiration and feedback. Within these actions, four different patterns of behaviour commonly occur: mirroring, exaggeration, marking and offering. Through these patterns of behaviour, the vocal coach uses various communication tools. These are combined in various ways depending on the context, the communicators and the content of the communication. The individual singing lesson is a learning environment where the vocal coach is important to the knowledge offered to the student. Knowledge is mediated through the use of different types of communication tools such as words, gestures and facial expressions.

 • 316.
  Lindberg, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Strategier för gruppundervisning i sång: observationsstudie av sångundervisning på kulturskola och gymnasium2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study examines strategies used by voice coaches in small groups and how they apply cultural-mediating tools. The analysis is primarily based on Hultberg’s theory of cultural-psychological model of musical learning by making music (2009). However, here the strategies are defined as cultural tools through which knowledge is mediated, rather than as part of the framework.  Three voice coaches have been observed through video recordings: two at Swedish kommunala kulturskolor (municipal cultural schools) and one at a gymnasium’s (high school) arts program. The study focuses on similarities rather than differences between the voice coaches. According to the study, the voice coaches use ten thematically different strategies, which they combine in different ways and together with other kinds of cultural-mediating tools. The strategies are: routine, questions, placement, mirroring, focusing, openness, peer resources, listening and performance, body awareness, and happiness. According to the analysis, it is possible to adapt the education to the individual abilities of each student through the use of these strategies. In addition, the distributed knowledge becomes an asset for the individual student as well as for the group through interaction. 

 • 317.
  Lindberg, Mats
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur skiljer sig musikaliskt kunskapande och musicerande åt mellan självlärda och skolade musiker?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to compare the formally educated and the selftaught

  professional musicians’ approach to their own learning, practicing

  and playing. The study is based mainly on the semi-structured interview

  form with four professional musicians, primarily active in the commercial

  music field in blues, pop, rock, show music and, to some extent, jazz. The

  survey shows that there are some differences between the two communities’

  views of practicing music. The untrained group moved away very early from

  traditional classroom-style music teaching, which had seemed to hamper

  their own drive, passion and creativity. The consequences of that departure

  were not mastering sightseeing reading, or music theory. In addition, their

  individual practice became very unstructured and time-consuming,

  something they very much regret today. At an early age, the trained group

  had a less clear and less independent approach to playing. They exhibited,

  however, a musical motivation to learn structured exercise and music theory.

  My study shows the different aspects that can give bearing to the

  development of tools and methods in a teaching situation where traditional

  music teaching methods demonstrate limitations.

 • 318.
  Lindblad, Katarina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Samtalet i musikterapi: en hermeneutisk analys av tre sessioner2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about verbal dialogue in music therapy, a subject which is seldom discussed in the literature. A short description of music therapy as a clinical and academic discipline is presented, and a survey is made of some of the literature on methodology in professional dialogues and what little has been written about dia- logue in music therapy. The study is based on three music therapy sessions ar- ranged especially for the purpose and interviews with the three therapists. The sessions were filmed and the interviews were recorded and copied out. It is a qualitative study, constructed as an experimental, instrumental, multiple case study. The theoretical perspective is hermeneutic and the method of analysis used was hermeneutic interpretation analysis. The method used to analyze the films was inspired by phenomenology. In the thesis the three music therapy sessions are described in condensed form and the interviews are summarized. This is followed by an analysis of the result which appears to fall into two parts. The first section is a thematisation of the verbal interventions that occur during the sessions. The interventions are thematised as questions, other interventions, silence, paradoxes and rephrasings, metaphors and interpretations. A special section is devoted to theway the therapists talk about music. The second part of the analysis explores the functions that the verbal dialogues seem to have had during the sessions. The the- ory tested is that they can; lead to a greater feeling of security, which in its turn can lead to a genuine encounter; deepen the client’s experience; clarify the cli- ent’s life story.

 • 319.
  Lindeborg, Ronny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från musikbildningsarbete till kommunal musikskola. Vägen mot musikpedagogiska traditioners institutionalisering i Stockholm 1954-19611999Student thesis
 • 320.
  Lindeborg, Ronny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Skolblåsorkestern - reproduktionsapparat eller utvecklingsmiljö.1991Student thesis
 • 321.
  Lindell, Samuel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kreativitet i gruppundervisning: instrumentallärares strategier för individualisering i heterogena elevgrupper2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka instrumentallärares syn på individualisering för elever i gruppundervisningssituationer i de fall gruppen kan betraktas som heterogen i ett eller flera avseenden. Samtidigt undersöks även för- och nackdelar med både gruppundervisning och individuell undervisning. Som metod används kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två verksamma instrumentallärare och observationer av två grupplektioner med dessa lärare.

  Empirin från denna studie har jämförts med tidigare studier inom ämnet. Den tidigare forskning som granskats har delats in i tre delar – gruppundervisning som undervisningsform, individualisering i gruppundervisning samt kreativitet och dess roll inom musikundervisning.

  Resultatet från studien visar att instrumentallärare använder sig av flera pedagogiska strategier för att främja individualisering och kreativa uttryck i heterogena elevgrupper. Exempel på strategier som framkom innefattar vikten av lärarens förmåga till flexibilitet och individanpassning, fasta ramar som verktyg för att möjliggöra elevers kreativa uttryck och betydelsen av sociala upplevelser för att stärka den sociala sammanhållningen i en grupp. Utfallet pekar även på flera för- och nackdelar med såväl gruppundervisning som individuell undervisning. Informanterna menar dock att det skulle vara önskvärt att ge både individuell och gruppundervisning till alla elever. Studien visar att möjlighet till kreativa uttryck spelar en avgörande roll för att främja elevers musikaliska och sociala utveckling.

 • 322.
  Lindner, Jonatan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Mötas i Musik: En musikterapeutisk metod utforskad med stöd av grundad teori2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay is a method description of the music therapy method Meeting in Music (MiM) that has been carried out within the Adult Habilitation Unit at Region Örebro County. The method focused on individuals with autism spectrum disorder (ASD) with normal intelligence. The aim of the essay is to, using grounded theory, map, describe and analyze the music therapy method MiM. The result showed that the contents in MiM can be described based on the core category meeting and sub-categories structure, invitation, participation, interaction, challenge, adjustment, security, courage and shared joy. The content in MiM is discussed in relation to other music therapy methods, how MIM can meet the difficulties that are common among individuals with ASD with normal intelligence and how MiM can be viewed in the light of the theoretical framework Symbolic interactionism.

 • 323.
  Lindsjö, Anton
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lära utan lärare: hur lärarens närvaro påverkar vilka redskap för lärande som eleverna tillägnar sig under ensemblelektionerna2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att studera hur dagens gymnasieelever interagerar och lär i skolans ensembleverksamhet. Uppsatsen utgick från ett sociokulturellt perspektiv för att lyfta de lärprocesser som sker i det sociala samspelet mellan elever och lärare. Två ensemblelektioner observerades. En av dessa var lärarledd medan den andra till största delen pågick utan lärarens närvaro. Dessa två undervisningssituationer kom att påvisa två fundamentalt olika kulturella praktiker med olika spelregler och förutsättningar för lärande.Resultatet visade att lärarens närvaro påverkar vilka musikkulturella redskap för lärande som eleverna erbjuds och utvecklar. Även deras roller i musikskapandet påverkades. I den lärarledda undervisningen låg fokuset på att höja den musikaliska kvaliteten och läraren fungerade som förmedlare av redskap för att förhöja denna. Eleverna överlät åt läraren att leda undervisningen och ta musikaliska beslut gällande musikens karaktärsdrag. Detta fick konsekvensen att eleverna utvecklade redskap för kalibrering och nyansering av musiken istället för redskap för egna musikaliska värderingar. I den lärarlösa undervisningen tog eleverna själva initiativ till att reflektera över musiken och det kollektiva framförandet för att sedermera ta musikaliska beslut. De utvecklade därför sociala och pedagogiska redskap för eget värderande av musiken på ett sätt som snarare påminner om den informella replokalens förutsättningar, men de fick inte samma tillgång till redskap för djupare nyanser. Undersökningen visar alltså att lärarens närvaro eller icke närvaro ger helt olika förutsättningar för att utveckla musikkulturella redskap.

 • 324.
  Lindström, Åsa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikupplevelser vid förvärvad hjärnskada: en intervjustudie av musikterapeuters erfarenheter2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Music Therapy with brain-damaged patients is the topic of this paper, written as a part of the master program in music education profile music therapy, at the Royal College of Music in Stockholm, Sweden, 2012. The objective is to focus on how music therapists understand and interpret the music experiences of brain damaged patients, as the patients may show reduced communication skills, aphasia, empathic difficulties, flattened emotions and/or rigid facial expression. The essay has a qualitative research approach including hermeneutic elements. The material consists of interviews with a research group of three professionally active music therapists who have worked with patients suffering severe acquired brain damage. The method used is semistructured interviews and the material has been interpreted hermeneutically. The research question is: How do three music therapists perceive the experiences of brain damaged patients in music therapy?

 • 325.
  Linnros, Emma
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Livspusslet: vägen till två genomarbetade låtar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 326. Loimusalo, Nina
  Memorizing silently to perform tonal and nontonal notated music: A mixed-methods study with pianists2018In: Psychomusicology, ISSN 0275-3987, E-ISSN 2162-1535, Vol. 28, no 4, p. 222-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Musicians use silent music reading for memorizing, and this includes different types of mental imagery and analytical functions. The aim of this mixed-methods study was to address the effects of musical expertise, general level cognitive traits, and situational strategies on pianists’ performances after silent memorizing of notated music. We also compared pianists’ silent memorizing strategies between tonal and nontonal music. Thirty pianists performed short musical excerpts from memory after silently reading the notation for 1 minute. Following this, they described their memorizing strategies in an interview, and completed tests of cognitive style, aural skills, working memory, and music-processing style. The performances were assessed in terms of “recall rate” separately for both hands (accuracy of memorization) and “overall impression” (pianistic fluency and style). In tonal music, pianists’ aural imagery focused on imagining the melody, whereas in nontonal music, aural imagery typically focused on rhythmic aspects. In tonal music, conceptual strategies were related to traditional music analysis, whereas in nontonal music they were more piecemeal and atomistic in nature. According to linear mixed-effect models, right-hand recall rate was associated with higher aural skills, but left-hand recall rate was related to verbal cognitive style and analytical music-processing style, that is, more frequent use of music analysis in regular practice. Better performances in terms of overall impression were related to higher aural skills. Music education develops skills and strategies that are effective for memorizing, and beyond one’s working memory capacity. However, cognitive styles may also play a role in musicians’ silent memorizing.

 • 327. Loimusalo, Nina
  et al.
  Huovinen, Erkki
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Puurtinen, Marjaana
  Successful approaches to mental practice: A case study of four pianists2019In: Music Performance Research, ISSN 1755-9219, E-ISSN 1755-9219, Vol. 9, p. 101-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Musicians often use mental practice for enhancing performance, but individuals may have different preferences and skills in their characteristic, individually successful ways of carrying out such practice. In this study, we focus on the approaches to mental practice of four pianists who, according to the ratings of a panel of expert judges, showed outstanding improvement in their performances following their mental practice of a new piece in at least one of the two conditions: silent reading of the score or reading the score while simultaneously listening to the music. The four pianists’ approaches to mentalpractice were studied through self-reports in post-task interviews that were compared with eye-tracking data gathered during the actual mental practice. In successful mental practice, the pianists relied on their experience and the skills they had practised in audiation, use of recordings, imaginary rehearsal, and structural analysis. The results encourage musicians to explore their characteristic approaches to mental practice, and to deliberately practise and develop versatile mental practice skills in order to apply them flexibly in different musical situations. Eye tracking was found to be a useful tool for validating and supplementing musicians’ subjective self-descriptions and for revealing covert mental processes in the context of music reading.

 • 328.
  Lorentzi, Ebba
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Keyboardist eller pianist?: en jämförelse mellan två musikerroller2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att jämföra keyboardistrollen med pianistrollen samt undersöka vad keyboard-musicerande innebär idag genom att utgå från tre perspektiv; musikerroller, ljudteknik och bransch. Musikerroller syftar på relationen mellan pianistrollen och keyboardistrollen. Ljudteknik handlar om de tekniska kunskaper och hantverket som måste innehas av en keyboardist. Bransch berör framtid och utveckling i musiklivet som sedan följs av en diskussion om hur pianoundervisningen kan komma att se ut i framtiden.

  Studien genomfördes med en intervjudel där tre aktiva musiker intervjuades var för sig. Den andra metoddelen bestod i att jag dokumenterade min förberedelse inför en konsert där jag agerade både keyboardist och pianist.

  Resultatet visar bland annat att keyboard-musicerande idag framförallt innebär att avsätta förberedelsetid för programmering och lära sig hantverket, ha en vilja att utvecklas inom ljudteknik och känna att det finns ett intresse i den delen av musicerandet.

 • 329.
  Lundberg, Robin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Fysisk träning som sånguppvärmning: En fallstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar ta reda på hur fysisk träning fungerar som sånguppvärmning på en van sångare. Tidigare forskning har visat övervägande positiva effekter av fysisk träning sånguppvärmning, men de flesta tidigare studierna fokuserar på kvinnliga sångare. Denna uppsats är en pilotstudie och är således en test av metod inför kommande större studie. En testperson i 28 års-ålder rekryterades via bekvämlighetsurval till studien. Han utförde två olika typer av sånguppvärmningar vid två olika testtillfällen, en traditionell sånguppvärmning samt en fysisk träning som uppvärmning. Därefter sjöng han en sång som spelades in i musikstudio för att sedan fylla i en enkät som innehöll frågor om hur han upplevde att hans röst kändes vid framförandet av sången. Svaren från enkäten visar att testpersonen upplevde att han hade en större och tätare klang, han hade mer vibrato och var mer egaliserad i registerövergångar efter att ha utfört den fysiska träningen som uppvärmning. Endast en testperson ingår i denna studie vilket gör att det inte är rimligt att dra allomfattande slutsatser från resultatet. Metoden i sin helhet fungerar väl, det kan dock vara lämpligt att göra ändringar gällande antalet testpersoner samt utformningen av den fysiska träningen i kommande studier.

 • 330.
  Lundgren, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik, idrott och prestation2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay contains of a study on how a music teacher and a sports coach are working with their students and players before an achievement. The study also includes the music teacher and sports coach tuition with the after work of an achievement. I have investigated their different methods through qualitative interviews and observations. The results show that both the music teacher and sports coach works diligent with both the before and after work of an achievement. Many similarities and differences in their tuition process are shown in the results. However, based on the results of the study you cannot draw any general conclusions on how the work of an achievement differs between music and sport.

 • 331.
  Lundgren, Hampus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Iscensätta övning: gitarrlärares iscensättande av övningsstrategier på enskilda gitarrlektioner2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine and analyse how teachers present strategies for practice within single student guitar lessons on a level corresponding to that of the Swedish gymnasium. In this study, a multimodal and design theoretic perspective was used. It has been relevant to observe how guitar teachers, on a conscious or unconscious level, utilize different sign systems to stage possible strategies for practice in these situations. In the study, video observation has been used as a method, and three teachers has been observed, each for the duration of one lesson each. The selection has consisted of guitar teachers from two separate music schools and one private teacher. The teaching has been estimated to be on the level of the Swedish gymnasium or higher. The results highlight how different sign systems are used together for staging, and what types of strategies they can be seen to represent. In the study identifies two types of presentations are identified; the performance-based and the pedagogic. In the study’s final chapter their potential advantages and disadvantages in individual instrumental practice are discussed.

 • 332.
  Lundgren, Jennie
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att bereda plats för lärande. Tre rytmiklärares uppfattningar om olika vägar till inlärning2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 333.
  Lundgren, Markus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ljudmiljön i musiksalen: trummornas ljudvolym2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 334.
  Lundstedt, Camilla
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Flow & sång. Att hitta närvaro, uttryck och att beröra2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Lundström, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  ”Jag kan se musik i allt”: studenters upplevelser av rytmikens påverkan på deras konstnärliga utveckling2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the self-perceived effect on the own artistic development that Eurhythmics education had on some of the students who took those courses at the Royal College of Music in Stockholm between the years of 2009-2014. It does so by applying the research procedures of grounded theory to data gathered from interviews in focus groups, where topics concerning artistry within Eurhythmics, teacher roles, the classroom environment and other aspects were discussed. In examining the data, this study formulates a grounded theory about how the research subjects were spurred in their artistic development by doing Eurhythmics, and why the method is capable of having this effect on its pratcitioners.

 • 336.
  Lundström, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Resilient musik: ett perspektiv på hållbart musicerande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Resilience signifies the ability to withstand and/or recover from disturbance. This work explores the possibility of adapting the concept of resilience, as it is understood within the field of ecology, for use in a musical context and as a means to achieve artistic sustainability. It tracks one individual creative process, the writing and performing of songs in the singer- songwriter genre, into which theories of resilience were fused, and examines the results to find out how resilience thinking can strengthen and enrich musical practices.

 • 337.
  Löfberg, Anton
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  I dirigentens verktyglåda2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilka redskap två dirigenter använder under orkesterrepetitioner, hur deras repetitionsteknik är utformad, samt att undersöka hur för- och efterarbetet sker. Metoderna var observationer under repetitioner, enkät till musikerna i orkestern samt intervjuer med dirigenterna som analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar bland annat att dirigenterna i undersökningen använde sig av snarlika fysiska och intellektuella redskap och att skillnaden i deras repetitionsteknik låg i en dirigents önskan att vara mer effektiv under repetitionen. Arbetet synliggör vilken påverkan dirigentens repetitionsteknik och användandet av olika redskap har på orkestern, samt att om redskapen används på oreflekterat sätt kan de skapa hinder för andra redskap och orkestern.  

 • 338.
  Löfberg, Anton
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Är det så jag låter?: hur inspelning kan ge elever insikt i sitt musikaliska lärande2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka om man med inspelning som verktyg kunde vidareutveckla musikaliska kvalitéer som upptäckes genom att lyssna på sig själv via en inspelning. Ifall detta verktyg kunde skapa motivation till lärande undersöktes också. Detta har gjorts genom att spela in två elever vid tre olika tillfällen vardera. Efter varje tillfälle har eleverna fått lyssna på sin inspelning och hitta något som de vill utveckla, för att sedan komma på hur de ska öva det momentet. Elevernas tankar skrevs både ner i en loggbok och spelades in. Efter alla inspelningstillfällen var klara gjordes enskilda intervjuer med eleverna. Arbetet resulterade i slutsatsen att man kunde använda inspelningen som verktyg för att vidareutveckla musikaliska kvalitéer. Eleverna uttryckte också att metoden var ett bra verktyg för dem att få insikt i vad de skulle kunna utveckla i sin egna musikalitet. Resultatet visade också på att verktyget kunde leda till motivation. 

 • 339.
  Lönn, Jesper
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Bortom tekniken: musikaliskt uttryck inom trumsetsundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Lönn, Jesper
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kan en tjej vara trummis?: Om genusnormer vid trumsetet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats handlar om varför det finns betydligt färre kvinnor än män som spelar

  trummor. I en intervjustudie har jag försökt att få svar på vad som driver fyra professionella

  kvinnliga trumslagare till att fortsätta musicera. Vad har drivit dem och vad anser de vara

  väsentligt för att fler tjejer ska satsa på att spela trummor? Respondenternas svar på vad som

  har drivit dem och vad de anser vara väsentligt för att fler tjejer ska börja spela har blivit i

  stort sätt detsamma. I resultatdelen har jag presenterat det jag har fått fram och delat in

  resultatet i olika teman som varit särskilt framstående.

  Förebilder är ett av dem teman som framkommer i resultatdelen. Förebilder har varit varit

  viktigt både för respondenternas egna driv till att fortsätta och som en möjlig orsak till den

  skeva fördelningen mellan kvinnor och män bakom trummorna. Informanterna har talat om

  hur ett inre driv är helt avgörande för om du ska kunna ta ditt musicerande vidare. De har

  också talat om hur de upplever att det fortfarande finns en manlig norm och en betydande del

  av intervjuerna har handlat om vad som behövs för att förändra normen.

  Den här uppsatsen kan möjligen bidra med en knuff i rätt riktning till att såväl tjejer som

  killar upplever att trumsetet är ett instrument som är tillgängligt för dem.

 • 341.
  Malmborg, Lena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  "Jag sjunger och spelar piano" En kartläggning av tio tjejers attityd till att musicera2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 342.
  Manell, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sponsring av kultur- och musikskola2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 343.
  Mannikoff, Jon
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kollegialt lärande för instrumentallärare: en studie om Learning study som modell för utveckling av kollegialt lärande i musik- och kulturskola2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how Learning Study can act as a model for developing collegial learning and contribute to experience-sharing between teachers in the Community School of Arts and Music. In order to investigate this, four guitar teachers at a Community School of Music has participated in a joint learning study, with the author as a researcher/facilitator. To evaluate the process and taking part of the participating teachers’ experience of learning study a method combining observation and interview was used. The result shows that by using the learning study method a kind of collegial conversations and experience-sharing was created, which the participating teachers had not experienced before. It also inspired the teachers to try new ideas in their own teaching.

 • 344.
  Marklund, Elisabeth
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik i palliativ vård: en intervjustudie med vårdpersonal2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to examine whether music is used in palliative care in Sweden and how it is described and justified. It is a qualitative study with hermeneutic approach. The survey consists of interviews with five different professionals working in palliative care (nurse, physiotherapist, occupational therapist, counselor, physician). Contact with the interviewees is established by a proclamation of a newsletter published by Swedish Palliative Network, SPN. The thesis provides a theoretical background of palliative care, crisis, death, ethics, music, music therapy and music therapy in palliative care. The result demonstrates that music is used in care situations and is justified by concrete experiences of how music can affect people physically, mentally and socially in the final stages of life.

 • 345.
  Martin-Löf, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Pojkröst och flickröst, är det någon skillnad?2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 346.
  Martinsson, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur skriver jag en visa jag vill höra?: En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. Jag upptäckte att det inte fanns så mycket material att hitta kring hur jag skulle kunna gå tillväga för att skriva en egen vistext. Därför blev syftet med mitt arbete att svara på dessa frågeställningar: ”Vilka gemensamma nämnare finns det i de vistexter jag själv anser är ”bra”?” och ”Hur skulle en mall kunna se ut för att skriva en vistext, baserat på de gemensamma nämnarna?” Som metod valde jag att analysera texterna i fyra visor som jag själv tycker om. Dessa analyserade jag med hjälp av de så kallade metafunktionerna. De fyra visor jag valde var Trubbel, Flickan och kråkan, I den stora sorgens famn och Är du fortfarande arg. Mitt resultat blev att det fanns en del gemensamma nämnare i texterna hos de fyra visor jag analyserat. Det fanns likheter i användning av rim, melodirepetition, användning av jag/du perspektivet och att ha med någonting som berör i texten. De gemensamma nämnare använde jag mig sedan av som en mall för att skriva en egen vistext. Min egen visa blev en sång som jag själv tycker väldigt mycket om. Visan som jag skrev utifrån min analys visade på att det går att skapa en mall för att skriva en vistext. Att arbeta med att skapa mallen gav mig också en bättre överblick över min egen skaparprocess och varför jag skapar. Däremot räcker inte min mall till för hela processen i skapandet eftersom den inte täcker in hur själva idén till en låt kommer till. Mallen skulle kunna användas i ett pedagogiskt syfte framöver och det vore en intressant komplettering att undersöka närmare hur själva startidéen för en låt kommer till. 

 • 347.
  Martinsson, Camilla
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att börja med sopran- eller altblockflöjt. Vad är bäst för eleven?2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Martinsson, Helena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Instrumentdöden - vem bryr sig?: udda instruments förutsättningar i musik- och kulturskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to find out how working conditions in different music schools and schools of arts are, or has been, for teachers on oboe and bassoon, and how the conditions may affect the regrowth of these instruments. The interviews were performed with teachers on bassoon and oboe; two active teachers and one former teacher. Experience shows that it can be difficult to recruit these instruments to orchestra courses for young people. An assumption was made in the study that the conditions for these instruments in the schools of music and arts are not the best, which was indicative of the survey. The results of the study show that the interviewed teachers on these instruments struggle with a whole series of problems such as poor facilities, too short teaching time, few students that require many hourly based employments and many time consuming journeys. It also shows that adaption has occurred to different conditions on different schools where also the recruiting of students works differently. The problem can be traced to scarce financial resources, absence of a national structure for music development or principals with indifference, ignorance or lack of mandate from the politics to take responsibility for a good qualitative development that leads to diversity and a vibrant music scene.

 • 349.
  Melander, Julia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vokal Mångsidighet: Gymnasieelevers röster om genrebred undervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med en bakgrund inom både klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer har jag själv upplevt svårigheter med vokal mångsidighet och genrebredd över genrer som är sångtekniskt och interpretationsmässigt olika. Syftet med denna studie är att undersöka hur det arbetas med ’vokal mångsidighet’ på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor med fokus på elevperspektivet. Studien har genomförts genom en enkät som har skickats ut till 50 gymnasieelever på åtta olika skolor som går tredje året på estetiska programmet med sång som huvudinstrument. Studien visar på att val av repertoar till stor del är intressedrivet, att populärmusikgenrer verkar få större utrymme i undervisningen än klassisk sång och att de flesta eleverna tycker att genrebredd är viktigt. Studien visar också på att arbetet i gymnasieskolan fokuserar mycket på sångteknik och att det läggs vikt på sångteknik som kan kopplas till både klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer. Min studie kan bidra till en inblick i elevernas syn på arbete med vokal mångsidighet.  

 • 350.
  Melén, Gustaf
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Folkmusiken på musikskolan, då, nu och imorgon. Vilka metoder använder fiolpedagoger i sin folkmusikundervisning på musikskolan?2009Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
45678910 301 - 350 of 583
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf