Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 1532
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Elin, Olsson
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ska jag minnas allt det här?: En studie om att memorera klassisk musik2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid musicerande kopplas minnen, som det auditiva, det visuella och det motoriska minnet på. Dessa minnen är av stor vikt när det kommer till att spela musikstycken utantill. Det auditiva minnet minns melodier och harmonier, det visuella minns mönster och det motoriska minns  rörelser, så som greppväxlingar. 

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur metoder för memorering kan utformas och genomföras. Studien utfördes på de första två satserna av Francis Poulencs Flöjtsonat, där olika metoder för memorering undersöktes. Memoreringen av första satsen inleds enbart på gehör utan att betrakta noterna, medan andra satsen instuderas först med noter för att sedan läras in utantill. Memorering är en tidskrävande process, vilket gjorde det nödvändigt att tillämpa flera metoder för utantillspel under tidens gång. De båda satserna studerades in utantill, dock med varierande säkerhet. Tidsaspekten blev en central del under arbetet, memorering tar tid och är ingenting som går att stressa fram. 

 • 302.
  Ellus, Jesper
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  ”Vad har man datorn till?”: ett arbete om datorns programvaror som hjälpmedel2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 303.
  Elmquist, Hanna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  INTERPRETATION INOM SÅNG- PEDAGOGIK I DEN AFROAMERIKANSKA GENREN2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract svenska

  Studiens syfte var att undersöka hur sångundervisning idag tar sig an interpretation, med inriktning på musikergymnasium. Idag känner många sångelever till begreppet och har varit i kontakt med det i sin undervisning, men då jag själv utbildades var så inte fallet. Denna studie undersöker därför om och hur utveckling skett på området.

  Interpretation är även ett bekant begrepp för den som ägnar sig åt exempelvis musikal, eller opera, men det är inte lika vanligt att man talar om begreppet inom jazzvärlden, således har jag valt att inrikta mig på att undersöka de afro- amerikanska genrerna, och med det avses för det mesta pop, soul, jazz, visa, blues.

  Studien använder sig av intervjuer, deltagande observationer, samtal och litteratur. Jag har närvarat vid två musikgymnasium, och informanterna i studien är sångerskor och sångpedagoger inom afro-genren.

  Analysen visar att inom litteraturen på området rör det sig främst om metodik för musikal och/eller opera, dock är dessa metoder även anammade inom de afro- amerikanska genrerna för det mesta. De måste dock modifieras och användas annorlunda då sångare inom afro- genren oftast icke har så givna scenarion att förhålla sig till som inom opera och musikal, vilket jag upptäckt under mina deltagande observationer vid två musikergymnasium. Detsamma framgår i de intervjuer jag genomfört.  Undervisningen i interpretation blir således ett verktyg för att utveckla sin förmåga till uttrycksfullhet.

   

  Nyckelord: sångare, interpretation, jazz, utbildning, musikal, opera, sång.

 • 304.
  Elvin, Amanda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Interaktion, interpretation & inspiration: en inblick i arbetet med sångcykeln "Hjärtats sånger" från ett pianistiskt perspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna text vill ge en inblick i vad romansinterpretation är, och vilken roll man som pianist spelar i tolkningen av både text och musik. Den musikaliska utgångspunkten är sångcykeln ”Hjärtats sånger” av Gunnar de Frumerie, med texter av Pär Lagerkvist. För att kunna belysa så många sidor som möjligt av arbetet som romanspianist studerade jag in alla sex sånger med två sångare som har helt olika rösttyper: Åsa Lansfors Lindblom, en lyrisk sopran som främst sjunger romansrepertoar och Nils Gustén, en bas som utbildar sig till operasångare.

  Varje sång i sångcykeln beskrivs dels utifrån mina personliga tolkningar av texten och musiken, dels utifrån de diskussioner jag haft tillsammans med sångarna i övningsrummen. I flera fall är utgångspunkterna för tolkningarna liknande i de båda processerna, medan det i några av sångerna ges exempel på hur olika interpreter kan ha helt skilda undertexter till samma sång. I dessa fall har jag funnit att jag som pianist kan känna mig bekväm i att arbeta med tolkningen utifrån båda undertexter, att mitt egna spel och min tolkning kan anpassas till den rådande situationen och den musikaliska helhet som gäller i ögonblicket. Genomgången av arbetet med sångerna ger också, genom exempel på dialoger från repetitionsarbetet, en inblick i den process som i vanliga fall sker bakom stängda dörrar. Detta visar att det i arbetet med romansinterpretation krävs en kommunikation mellan sångare och pianist och att båda parter är lika viktiga för slutresultatet.

  I diskussionsdelen lyfter jag fram olika element i repetitionsarbetet som jag funnit särskilt viktiga i romansinterpretation. Eftersom sångare och pianist är jämbördiga gäller det att ge och ta från varandra, att ha en god kommunikation och att hitta en balans mellan att vara lyhörd och att våga ta plats. För att kunna gå in på djupet i tolkningen av romanser lyfter jag även fram vikten av trygghet i repetitionsrummet, att ge arbetsprocessen gott om tid och hur central texten är i arbetet. Jag jämför även de olika tolkningarna och reflekterar över hur sångarnas rösttyper påverkar arbetet med musiken, samt hur olika tonarter påverkar upplevelsen av text och musik.

 • 305.
  Elvkull, Erik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Modernism för nybörjare: Grafisk analys som hjälpmedel vid instudering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Quattro Pezzi av Ingvar Lidholm (1921-2017) är ett verk skrivet i den tolvtonsteknik som senare kom att känneteckna både Lidholm och kanske också den svenska modernismen. Trots det har dagens musikhögskolestudenter inte speciellt mycket erfarenhet av att spela denna typ av musik. I föreliggande studie utreds analysens, och speciellt den grafiska analysens, vikt vid instudering av denna typ av modernistisk musik. Verket instuderas under tiden som det analyseras och efteråt dras slutsatser om till vilken hjälp analysen var. Efter studien blev slutsatsen att grafisk analys kan ge stor hjälp för att kunna ge verket en konkret form och ge en klarare bild av hur delarna och motiven förhåller sig till varandra. Analysen av själva tolvtonen gav inte så mycket information till nytta för själva musicerandet men bidrog till förståelse för musikens inre struktur och varför den låter som den gör. Vid instudering kan den inte speciellt tidskrävande grafiska analysen snabbt bidra med större förståelse för musiken.

 • 306.
  Emilsson, Anders
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  På väg mot konstnärligt ledarskap2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 307.
  Emilsson, Mikael
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Hur mitt absoluta gehör påverkar mitt sätt att komponera och improvisera2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project aims to explore and substantiate the approach which I use in composing, practicing and improvising, from the perspective of me as a saxophone player with perfect pitch. This will be done through writing music and describing the process, my own practicing and the rehearsals in preparation for the examination concert. The approach relies on a musician´s ability to, like a painter, have a clear vision of the end result imagined. This is a big advantage as opposed to only knowing the rules and the norms regarding composing and improvising, as the musician then can have a clear idea of a sound which then can be performed, for example a musical melody that the musician can hear before playing it. The question I ask myself is how this ability can interact, and perhaps form a symbiotic relationship, with other abilities such as knowledge of music theory and the limits of my technical ability on my instrument and how I as a musician can learn from this in order to advance as an improviser and a composer. This project is done through my perspective as a saxophone player. 

 • 308.
  Eneström, Marit
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  När själen sjunger: en introduktion till Diane Austins musikterapeutiska modell Vocal Psychoterapy2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en deskriptiv studie av den amerikanska musikterapeuten Diane Austins musikterapeutiska modell, Vocal Psychotherapy. Austin använder sig av röst, sång och improvisation inom en analytiskt orienterad musikpsykoterapi i syfte att främja intrapsykisk och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet för klienten. Uppsatsen består av en litteraturstudie, intervju och videodokumentation, vilka belyser både teoretiska och kliniska aspekter av modellen. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats för förståelse och tolkning av det undersökta materialet.

 • 309.
  Enghag, Markus
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ljung, Karin
  Kungl. Musikhögskolan.
  Strategier vid klassrumsmusicerande. Samtal kring teorier och praktiker i musikundervisning2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 310.
  Englin, Anders
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att skriva låtar med och utan begränsningar: En undersökning av ramars påverkan på kreativa processer2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, ramar påverkar min kreativa process när det kommer till att skriva låtar. Fem låtar har skrivits delvis eller helt färdigt och jag har i arbetet med tre av dem begränsat mig själv kreativt på olika sätt och med de övriga två har jag inte gjort det. Jag har fört loggbok efter varje genomfört arbetspass och har använt den för att analysera hur arbetsprocessen har fortlöpt och framför allt upplevts.

  Resultatet av min undersökning är att ramar kan fungera som en katalysator för min kreativa process. Eftersom jag upplevt att mer övning inom området är den viktigaste faktorn för att jag ska utveckla mina färdigheter som låtskrivare kommer jag fortsättningsvis också använda olika ramar när jag skriver låtar då de kan stimulera till arbete.

 • 311.
  Englund, Daniel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Konsten att vara ledare. Ledarskap inom Sveriges SMASK-organisationer2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 312.
  Engman, Karolin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik- och medieproduktion.
  När musiken ska möta sin lyssnare: Om marknadsföring av musik2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som musikskapare har jag länge skrivit och producerat musik, men mycket av musiken har aldrig nått sin lyssnare. I denna uppsats har jag valt att skriva om hur processen kan se ut när ny musik ska publiceras och hur marknadsföringen kan se ut.

  Jag har samlat in data genom att intervjua verksamma inom musikbranschen samt. tagit del av ett podcastavsnitt och webbsidor. Jag har även använt mig av en exempellåt som jag själv varit med och skrivit.

  Genom processen har jag kommit fram till en analys av PR inom musikbranschen. Jag har tagit upp kommersiell musik, radio, Spotify, samarbeten mellan A&R:s och artister. De resultat jag kommit fram till genom intervjuerna visar även på hur ett kontrakt mellan ett musikbolag och en artist kan se ut.

  I slutsatsen tar jag upp att det finns många olika sätt att jobba med PR, antingen själv som artist eller med hjälp av ett musikbolag. Jag har även kommit fram till att kontrakt mellan artist och musikbolag kan se väldigt olika ut.

  Under rubriken Framtida Forskning skriver jag att det vore intressant att analysera vidare i ämnet och kanske gå in mer på siffror och statistik.

 • 313.
  Engman-Bredvik, Isabelle
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Filmmusik - skapande och kommunikation: kompositionsprocess för examensfilm2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim with this master's thesis is to describe the work process with the graduation film Player, by a composers perspective and given conditions. It provides a detailed insight into how the work was done from the script stage to the end result, scene by scene reflecting about both the musical performance and the collaboration between the director and me as a composer. The work was done during the spring term of 2012 at the Royal College of Music in Stockholm and Stockholm Academy of Dramatic Arts.

 • 314.
  Engman-Bredvik, Isabelle
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik- och medieproduktion.
  Två musikaliska gestaltningar till bild: ett examensarbete i komposition, musik- och medieproduktion2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 315.
  Engström, Fredrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Körsång: några amatörsångares tankar och upplevelser2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 316.
  Engström Höglund, Maria
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  So much more. Skriftlig del till konstnärligt examensarbete. Inspelningsprojekt2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 317.
  Engström, Joel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Kollektiv realisering: en reflektion över det gemensamma skapandet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 318.
  Engström, Joel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Musikdramatiska möten: tankar kring arbetet med kammaroperan Mayday Payday2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 319.
  Engström, Marit
  Kungl. Musikhögskolan.
  Med musiken som livskraft: möte, musik, människa1995Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 320.
  Ericsson, Christian
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Konsertprogram examensarbete: programblad och reflektion inom examensarbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 321.
  Ericsson, Sara-Rebecka
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Schelomo: Rhapsodie Hébraïque2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 322.
  Erik, Nilsson
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Berättande jazzimprovisation2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöker jag den berättande kvalité jag finner inom vissa improviserade jazzsolon. Denna kvalité har varit intressant att undersöka för att få utökade kunskaper inom improvisationskonsten och att hitta pedagogiska redskap för att undervisning i improvisation inte ska fastna i instrumentteknisk färdighet och harmonisk medvetenhet. Arbetet tar upp teorier om narrativ ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv men tar också upp idéer om narrativ i musikalisk kontext. För att undersöka berättande improvisation har jag analyserat två jazzsolon där jag upplever denna kvalité, genomfört en intervju, spelat in egna improvisationer med en ensemble innan och efter jag praktiskt undersökt berättande improvisation. Inspelningarna har sedan spelats upp och diskuterats med en fokusgrupp. Resultatet visar på tydliga kopplingar mellan teorier om narrativ och berättande improvisation men att vägarna dit är många och att det är svårt att peka på objektiva företeelser som skapar detta.

 • 323.
  Eriksson, Adam
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Gitanjo2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 324.
  Eriksson, Björn
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Musikskapande med  slumpen som inspiration2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is about getting inspiration from and creating with chance, and how I discovered different ways to create random notes and rhythms for the purpose of writing jazz compositions. I have used different software and apps to create random content and tried to get inspired from it. In some occasions I only needed a few notes or a simple rhythm to get enough inspiration to create a full composition. 

  I got the idea of using chance to create music a couple of years back when I was studying music at Fridhems Folkhögskola. There I recorded a bag of microwave popcorn popping and quickly realized that it was full of rhythmic material. I transcribed some of the rhythms and composed a song from it. In this process I wanted to develop my method and think of new ways to create random sequences. I found several apps useful for this purpose. I also found a way to export these sequences as MIDI-information in the form of note pitches and rhythms into the notating software Sibelius, which allows you to rearrange these notes and rhythms in many ways.

  In my work I discuss the effect of having randomly created elements in music. How does ”random” sound in a jazz context? How does musicians react to music that is composed from random elements and what effect can it have on the improvised parts? When working with randomly created notes and rhythms there’s also a discrepancy between me as a creator and the random musical content which is derived from something else, outside myself. That is something I found useful in the sense of reducing some of the self criticism which often occurs when creating and writing music.

  The differens tools I used in my work can create an endless amount of material. 

 • 325.
  Eriksson, Bård
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examensarbete: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 326.
  Eriksson, Caroline
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för folkmusik. Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att spela fiol med hela kroppen: en studie i Jonny Solings pedagogiska metoder2016Studentarbete övrigt, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 327.
  Eriksson, Caroline
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ergonomi och mental närvaro i samspel för en hållbar kropp: en fallstudie om kulturella verktyg och metoder för ett ergonomiskt musicerande2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende främst stråkmusiker. Studien är metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer i kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial. Genom det kulturpsykologiska perspektivet kartläggs rytmik- och rörelsepedagogen Helle Axel-Nilssons kulturella verktygslåda. Axel-Nilsson är verksam vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Yttre (fysiska) påverkansfaktorer är kroppsliga besvär som uppstår av repetitiva rörelser, ensidiga och felaktiga ställningar i musicerandet. Med rätt metoder medvetandegörs vikten av dynamiken mellan spänning och avspänning. Inre (psykiska) påverkansfaktorer är en inre mental process, vi människor har möjlighet att förändra, hantera och påverka våra sinnen med tankens kraft. Mental närvaro bidrar till att upprätthålla en hållbar kropp. Det yttre och det inre samspelet bildar tillsammans en helhet och är beroende av varandra. För att vara en hållbar musiker och/eller pedagog är det viktigt att koppla samman den mentala närvaron med ergonomisk medvetenhet och att se hela kroppen som en helhet och inte som separata delar. Studiens övergripande resultat är att Axel-Nilsson kombinerar kunskaper från flera olika områden inom det yttre och det inre samt samspelet dem emellan i sin undervisning. Samspelet mellan det yttre och det inre utgör den pedagogiska metod Ki- kommunikation som Axel-Nilsson utformat och utövar. Hon arbetar med hela kroppens resurser och lyckas skapa en varierande undervisning med många sinnen aktiva. Genom att lära sig grunderna i hur man använder sin tyngdkraft i kroppens längd och rörelsemönster finner man sitt kroppsgehör för sitt kinistetiska sinne som tillsammans med mental närvaro ökar förutsättningarna för att upprätthålla en hållbar kropp.

 • 328.
  Eriksson, Cecilia
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Det är som att träna utan att springa: en kvalitativ undersökning om kultur på recept.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2010 startade Region Skåne ett pilotprojekt kallat Kultur på recept där sjukskrivna personer med diagnoserna lätta till medelsvåra depressioner, stress och långvarig smärta fick olika kulturaktiviteter utskrivet på recept. Projektet har utvecklats och förstorats och genomförs i en ny version fram till december 2014. Även Jönköpings läns landsting genomför ett nästintill identiskt projekt. Att remittera kultur på recept kan ses som en drastisk åtgärd både från primärvården och från kultursektorns håll. I denna undersökning undersöks syftet med projekten Kultur på recept och varför kultur behöver remitteras på recept. Undersökningens resultat baseras på kvalitativa intervjuer med personer från primärvården, Kultur på recept och kulturlivet i övrigt. Resultatet utgörs av fyra olika underavdelningar. Där framkommer det att primärvården är i behov av fler behandlingsalternativ för att möta det ökande antalet vårdsökande med psykisk ohälsa, att Kultur på recept kan fungera som en väg tillbaka till ökad aktivitet vid sjukskrivning, att gruppen som bildas under receptperioden utgör en viktig del av rehabiliteringen samt att Kultur på recept blir en viktig plattform där kulturpolitiska mål som tillgänglighet och delaktighet kan uppnås.

 • 329.
  Eriksson, Cecilia
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Figaro: Ett relationsdrama på lika vilkor2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen beskriver arbetet bakom föreställningen Figaro. Figaro är en omarbetad

  och nedkortad version av Mozarts älskade opera Figaros bröllop. Föreställningen har arbetats

  fram utifrån ett genusperspektiv och har gemensamt skapats och formats av hela

  sångensemblen och dirigenten. Ambitionen har varit att behålla operans ursprungliga

  hierarkier och maktförhållande mellan rollfigurerna, men att göra en översättning av

  handlingen till modern tid. Ett stort arbete har gjorts med att försöka skapa situationer och

  rollfigurer som känns verklighetstrogna. I föreställningen vill vi synliggöra några av de

  strukturer och mönster som vi är vana att möta på operascenen, på våra arbetsplatser och på

  musikhögskolan. Central i handlingen står Rosina Almaviva och hennes förhållande till de

  övriga karaktärerna.

 • 330.
  Eriksson, Cecilia
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  När kroppen följer tanken och tanken följer kroppen: om samspelet mellan scenisk gestaltning, musikalisk interpretation och sångteknik2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  Eriksson, Henrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examensarbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 332.
  Eriksson, Ivar
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examensarbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 333.
  Eriksson, Jesper
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examensarbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 334.
  Eriksson, Jesper
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  My Improvisation Practice: the act of improvising in individual instrumental practice, collaboration projects and performance2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study I research and reflect on the way I have been practicing with my saxophone, how I have been collaborating with others and how I’ve worked with performance during my two master years, with a focus on improvisation. The study is a presentation of my Professional Integration Project on NAIP-European Master of Music-program. I have had many different projects that will be presented. By playing, listening, and analyzing free improvisation I wanted to learn more about myself as a musician and about improvisation in general. I am also going to present individual exercises for improvisation I’ve been using, as well as exercises for group improvisation. I am going to present time-lines of events to see how one thing leads to another. I will present the product of a piece with improvised aspects, that led me and my collaborators to find our own ways of rehearsing. By summarizing the many aspects, I present my findings by describing what I want to learn, and how I want to learn it, and how I’ve been working with free improvisation groups and music collaboration, and what is important for me while performing improvisations. The findings of my studies suggest that I have developed my improvisational skills by playing free improvisation and doing exercises. My projects has also shown that you can combine written music with improvisational aspects in a classical setting by using different ways of rehearsing. Lastly, I found that it is important that, while improvising, musicians have a total mental presence to avoid energy loss in the music.

 • 335.
  Eriksson, Joel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik- och medieproduktion.
  Jakten på Känslan: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 336.
  Eriksson, Kalle
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Faller du så tar vi emot dig: trygghet, tillit och kommunikation i gruppundervisning med fokus på kroppen som verktyg2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 337.
  Eriksson, Karl Andreas
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Att angöra en opera: reflektion över en dirigents personliga process under arbetet med Gounods Faust2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 338.
  Eriksson, Karl Andreas
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Från skiss till tolkning: reflektion kring Hugo Alfvéns Midsommarvaka genom interpretens perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 339.
  Eriksson, Ludvig
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  For The Remains: examenskonsert och reflektion2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 340.
  Eriksson Långbacka, Lisa
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för folkmusik.
  Bakom den stängda dörren: tankar kring hur intuition och reflektion samverkar i kreativa processer med utgångspunkt i föreställningen Kom ta min hand2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 341.
  Eriksson, Markus
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik- och medieproduktion.
  Lärkskogsvägen: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag, Markus Eriksson, och Gustav Löfstrand samarbetat och skapat 7 instrumentala musikstycken av filmmusikkaraktär. Vi har båda som mål att i framtiden skriva musik till film och tänker använda resultatet av detta arbete som en del av vår gemensamma portfolio. Då vi inte haft något bildmaterial att utgå ifrån, har vi i text skrivit egna scenarion. Dessa utspelar sig i fyra olika lägenheter i ett hyreshus och skildrar människorna som bor i huset och deras vardag. Anledningen till att vi gjorde det var för att ge oss själva något dramaturgiskt att utgå ifrån och gestalta med hjälp av musiken. Detta resulterade i ett scenario för varje lägenhet. Vi komponerade då ett musikstycke till var och ett av dessa scenarion, samt ett stycke som gestaltar miljön utanför huset, ett stycke som är en sorts introduktion till projektet och ett som symboliserar trapphuset. För att underlätta arbetet enades vi tidigt om ett arbetssätt vi trodde skulle fungera bra för oss. Arbetet planerade vi att utföra dagtid mellan kl. nio och fem där den första perioden helt och hållet bestod av komposition. Vi bollade idéer, skissade och dokumenterade det vi gjorde med enkla demoinspelningar. Det sistnämnda var främst av anledningen att undvika att fastna i detaljer, t ex att ställa in rätt ljud och istället fokusera fullt ut på kompositionerna samt låta idéerna få tid att landa. Därefter följde inspelning och slutproduktion. Under inspelningen valde vi att inte ge de musiker vi tog hjälp av noter. Istället spelade vi upp melodier och stämmor och berättade vad musiken var tänkt att gestalta och bollade våra grundläggande musikaliska idéer med dem. Detta var av anledningen att vi ville öppna upp för att låta musikerna komma med egna idéer och värna om det intuitiva. Vi arbetade även mycket med improvisation. Det var mycket intressant att se hur vårt samarbete fungerade och utvecklades under arbetets gång och även hur de arbetssätt vi enats om påverkade oss. Slutligen resulterade projektet i 7 musikstycken som vi tillsammans komponerat, spelat in, producerat och mixat.

 • 342.
  Eriksson, Nina
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Gudmundsdottir, Brynja
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musikskolecheck. En undersökning om den nya musikskolechecken i Nacka kommun2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 343.
  Eriksson, Simon
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Sitter "soundet" i banden?: en undersökning om bandad- och bandlös elbas i live- och studiosammanhang2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om skillnader och likheter mellan bandad- och bandlös elbas. I studien undersöks användningsområden och även musikaliska uttryck. Metoder i undersökningen var intervju, transkribering och inspelning där en undersökning i arrangemang, musikaliskt uttryck och roll i ensemble sker.

  Studien genomfördes i tre delar: en intervjudel där fyra aktiva basister intervjuades. En del där jag transkriberade en basstämma som ledde till den sista delen med två inspelningar där jag spelar elbas. Det transkriberade och inspelade materialet är basstämman i Paul Youngs version av låten Wherever I Lay My Hat. Samma bakgrundsmusik har använts vid inspelning på både bandad- och bandlös elbas.

  Resultatet visar på skillnader i live- och studiosammanhang. Resultatet visar även att förberedelsetid på de respektive instrumenten skiftar, en differens i klang, roll och plats i ljudbilden beroende på live- eller studiosammanhang.

 • 344.
  Eriksson, Uffe
  Kungl. Musikhögskolan.
  Rörit1984Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 345.
  Erlandsson, Fredrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Fredrik Erlandsson & his Orchestra. En konsert för storband och solist2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 346.
  Erlandsson, Mats
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Revalveringar: den elektroniska musikens framförandeformer i den post-digitala tiden2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 347.
  Espedal, Ingvill
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Meetings between night and day: Creating a collaborative music performance for children aged 0–3 years2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Møter mellom natt og dag (Meetings between night and day) was my Professional Integration Project (PIP). It was a musical collaborative performance implemented in three kindergartens in the municipality of Fjell, outside of Bergen on the west coast of Norway, between March 17th and March 19th 2015. The target audience for the performance was children aged three years and under. The performance consisted of 10 folk songs from the countries of Norway, Sweden and Malawi. In addition I employed voice improvisation accompanied by small instruments such as djembe, an mbira, a glockenspiel and a rain stick. The performance integrated a visual presentation of pictures taken by photographer Ingvild Festervoll Melien.

  In the findings I present my relation to the audience, the roles of the adults in the kindergarten, the difference between being a musician and not a teacher in the audience setting, my aspects of time and digital media, how participation and interaction were integrated in the performance, and how the collaboration with photographer Melien functioned, as well as describe my own development in regards to new acquired skills and experiences. The findings are presented through my own reflection, and through discussions where I point to literature concerning perspectives on children and arts.

  My conclusion shows that I have managed to create a successful musical collaboration performance in terms of developing my own artistry and engaging with the target audience of children between 0-3 years, in a performance especially created and designed for them. It also points to ways for how I can continue developing as an artist making performance for small children, and how these aspects also are transferable to other areas for musical performance.

 • 348.
  Espås, Karoline
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Skapande med klass: musiklärares strategier för undervisning i musikskapande i årskurs 4-62015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om musiklärares strategier för att arbeta med musikskapande i åk 4-6. Studien har gjorts med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer med musiklärare i grundskolan och en analys av dessa. Syftet är att få en inblick i hur musiklärare undervisar i musikskapande för årskurs 4-6 och hur undervisningen förhåller sig till det centrala innehållet för åk. 4-6 i Lgr11; ” Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, t.ex. ackordföljder och basgångar” (Skolverket, 2011) med frågeställningen ”Vilka strategier har musiklärare för undervisning i momentet musikskapande för årskurs 4-6?” I resultatet framgår det att respondenternas strategier är utvecklade av dem själva och att musikskapandet ofta sker med utgångspunkt i textskapande och att de sällan arbetar med utgångspunkt i basgångar. Det framgår också att lärarna anpassar sin undervisning i förhållande till miljön i klassrummet och i relation till bedömningsarbetet och att det saknas strategier för elevernas spontana skapande.

 • 349.
  Essabih, Karima
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examensarbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 350.
  Eto, Ikumi
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Körsång och välmående: hur körsång kan påverka välmående och livskvalitet hos människor som lever med epilepsi2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
45678910 301 - 350 av 1532
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf