Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 557
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Prim, Joel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Tekniker av olika slag: Om hanteringen av trumstockar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbetet undersöker jag slagtekniker vid användningen av trumstockar. Definitionen av slagtekniker i detta arbete är; ”hanteringen av trumstocken under slagets gång”. Slagteknikerna behövs för att kunna spela olika slagvarianter och variationer av dem på ett avslappnat och kontrollerat sätt. Dessa varianter kan spelas i till exempel olika tempon och dynamik. För att komma till stadiet att bemästra detta krävs övning och förståelse för meningen med att lära sig slagteknikerna och att hitta balansen mellan att spela tekniskt och att ”spela med känsla”. 

   

  Jag undersöker hur slagteknikerna kan användas vid ett trumset med ett så kallat matched grip vilket betyder att trumstockarna greppas likadant i båda händerna. Slagteknikerna undersöks genom att studera slagvarianter och grepp. En enskild slagvariant kan utföras med hjälp av en eller flera bemästrade slagtekniker som innefattar hantering av grepp och kontroll av leder till exempel handleder och fingrar. För att undersöka variationerna av teknikerna som valts att studeras har en fenomenografisk analys av femtiosex Youtubefilmer genomförts. Variationerna av slagvarianterna blev indelade i sex beskrivningskategorier som tar upp hur trumstockarna greppas, hur lederna i axeln, armbågen, handleden och fingrarna rör sig vid användningen av slagvarianter, vilka styrkor och svagheter lederna har i utförandet av olika slag med trumstockar och hur de olika lederna kan samarbeta vid hanteringen av trumstockar. 

   

  För att undersöka hur slagteknikerna används i praktiken då dessa inte är i fokus utfördes en undersökning där två trumslagare filmades. Undersökningen visar att användningen av trumstockens studs är en viktig och gemensam nämnare i de flesta slagvarianterna. I praktiken tycks inte variationen av hur trumstockarna greppas och vinklas användas i lika stor utsträckning som variationerna av slagvarianterna. Undersökningen visar en didaktisk plattform som har tydligare fokus på variationerna av sätt att hantera trumstockarna både mellan de olika slagvarianterna men även inom enskilda slagvarianter.

 • 402.
  Pucek, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sång mot seger: den unisona sången inom svensk arbetarrörelse2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om den svenska arbetarrörelsens musikaliska historia, och unison sång som framkallare av samhörighet och gemenskap. Den är genomförd ur ett historiskt perspektiv, med betoning på musikens ideologiska och sociala betydelse inom en politisk folkrörelse. Undersökningen fokuserar främst på arbetarrörelsens historia gällande vokal musik, och gör jämförelser med hur det ser ut inom rörelsen idag. Den huvudsakliga tyngdpunkten för undersökningen ligger i unison sång med politiska budskap, så kallad kampsång. Metoden består i litteraturanalys av främst äldre kampsånger, äldre i bemärkelsen uppkomst runt tiden vid sekelskiftet 1900. Genom att studera texter och jämföra dem ur ett historiskt perspektiv, samt melodierna och deras upphov, ges en historisk inblick i gängse praxis för kampsånger vid den aktuella tiden. Vid sidan av litteraturanalys genomförs intervjuer och mailintervjuer, för att tillfoga den historiska delen information om hur det ser ut inom arbetarrörelsen idag gällande unison sång och musikutövning.

  Den hypotes jag har arbetat utifrån är att musik har verkat som en enande kraft emellan människor inom den svenska arbetarrörelsen. Genom det har den indirekt haft betydelse för rörelsens politiska och sociala genomslagskraft under 1900- talet. Med denna hypotes följer ett antal frågeställningar som också har fungerat som riktlinjer för vad jag har eftersökt under arbetets gång.

  Tidigare genomförd forskning visar att såväl unison sång som instrumental musik alltid har haft en betydande plats inom arbetarrörelsen, och att nyskriven sångrepertoar vid olika tidpunkter har fungerat som redskap för att förstärka kraften i politiska och fackliga manifestationer knutna till rörelsen. Resultaten av undersökningen visar liknande funktioner, men också att sångtraditionen och syftet med den delvis har förändrats under 1900-talet. Resultaten har under hela processen med insamling av empiri bearbetats analytiskt, och därför redovisas resultat och analys här gemensamt.

  Uppsatsens diskussionskapitel tar slutligen upp historik och fakta om några teman som jag inte anser nödvändigt att vara insatt i inledningsvis, men som komplement till de undersökningsresultat som redovisas.

 • 403.
  Pyykönen, Krista
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  A Handful of Considerations: Perspectives on Left-handedness in Violin Playing and Violin Pedagogy2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The topic of this study is left-handedness as a phenomenon in violin playing and classical violin pedagogy. The aim of the study is to investigate what kind of knowledge and approaches are crucial for taking left-handedness into account when teaching left-handed violinists in the normatively right-handed violin pedagogy.

  The body of knowledge arises from literature on hemispheric lateralization, left-handedness, attributes of violin playing, and earlier studies on hand-preference and musical performance, hemispheric adaptations to musical training, and children’s conceptions of left and right. A background-study was carried out on left-handedness in guitar playing.

  The study employs abductive reasoning, has an auto-ethnographic thread and draws on the hermeneutical epistemology. The theoretical framework rests on the cultural-psychological perspective on music education.

  The data was collected in two parts using qualitative ethnography-inspired methods. First qualitative thematic interview was used for gathering strategically sampled data from expert respondents on violin playing, pedagogy and violin-making. Secondly non-participant observation and follow-up interview was used for examining a beginner violin lesson.

  The findings of the study suggest that violin pedagogues need knowledge of the lateralization effects on violin playing and methodological understanding for pupils’ handedness and maturity of motor development. The data suggests that left-handedness is not a disadvantage in violin playing when provided with education that recognizes it. Reversed violin playing is considered as an alternative for strongly left-handed pupils. The data shows that violin education needs open discussion on left-handedness in terms of prejudices in orchestras, and raised awareness on the availability of left-handed instruments. 

 • 404.
  Påhlsson, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm.
  Datorn i musikundervisningen: idag och i morgon1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 405.
  Påhlsson, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm.
  Likvärdig bedömning i musik: lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs2011Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A major dilemma for music teachers in Sweden is that the educational system since 15 years dictates that local adaptations should be made, since all students shall be assessed equivalently. In this study I have examined what strategies music teachers have in the grading process, and specifically how they do to grade equivalently. Previous research shows that Swedish music teachers have difficulties when it comes to make use of regulatory documents. Working conditions for Swedish music teachers also often differ from other teacher groups (e.g. it is usually only one music teacher at a school) and therefore, and because of the fact that the area is largely unexplored, new knowledge and understanding is needed.The thesis consists of two parts: A web survey (quantitative and qualitative parts) and core questions in the survey (on how to grade equivalently in music). I emanate in my reasoning from a music teacher’s awareness but with an open approach. With socioculture influences and a critical approach I question the prevailing circum- stances. With the qualitative approach, I aim to get close to the material and identify music teachers' strategies for assessment in accordance with the requirements of national equivalence.More than 600 music teachers contributed to the survey, representing around 50% of all final grades that are written each year in Swedish compulsory school music. The outcomes show that during the last decade an ongoing professionalization has taken place among music teachers. The findings also include knowledge about how impor- tant note taking is for equivalence and the problems music teachers have with physi- cal conditions for the teaching (such as group sizes and instrumentation). Also the gut felling, as a cultural tool, is observed in a particular way in the assessment work. Last, the picture of “music teachers as their own curriculum” is suggested to be revised. Since music teachers need to adjust to local conditions, and now have a greater knowledge and experience in the mechanism of grading equivalently, it is suggested that music teachers are forced to be their own curriculum.

 • 406.
  Rabson Minoura, Kenji
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Repertoire Memorization in Jazz Vol. 2: Do College Jazz Programs Address the Subject?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore to what extent and how different jazz programs on the college level include repertoire memorization in their curriculums. By repertoire memorization I mean the study and memorization of a certain amount of standard jazz repertoire, which include songs from the so-called great American songbook and tunes by jazz composers that are commonly played by jazz musicians around the world.  Whether the schools include repertoire memorization in their official curriculum or course descriptions or leave the subject to the discretion of the individual instructors is explored. Methods for teaching the subject, methods of assessing the students’ memorization, and views of different jazz department heads regarding the importance of the subject are also investigated.

  A sociocultural perspective is adopted in the study to see if academia attempts to address or perhaps recreate some of the sociocultural contexts that jazz learning existed in before jazz was included in music conservatories and universities.

  Eleven jazz programs and one jazz educator were asked to be a part of the study and of those, four schools responded. The data was collected in email correspondence with the four different department heads that were from the United States, Finland and Sweden (two schools).

  The results showed that the programs in Finland and the United States placed great importance on the subject and use required repertoire lists that the students were tested on. One of the Swedish programs had suggested repertoire lists for students without formal testing and the other Swedish program left the subject up to the individual instructors although the subject did seem to be encouraged. One unexpected observation from the repertoire lists used from the schools in Finland and the United States was that there were a surprisingly large number of songs that were not in common to both lists.

 • 407.
  Raissi, Raeel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikskapande med iPad: en kvalitativ studie om elevers upplevelser av musikskapande med iPad i årskurs 92018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skapande i olika former är något som vi människor hållit på med under en lång tid. Att skapa musik är också något som musikundervisningen i skolan ska syfta till. Så väl skolan som samhället håller på att digitaliseras allt mer vilket lett till att skapandet i musikundervisningen numera ofta sker med iPads. Så är åtminstone fallet på den skolan som jag besökt i Stockholm där jag intervjuat tre elever i årskurs 9 i en fokusgrupp. Målet med intervjun var att få en djupare inblick i elevernas tankar och upplevelser kring musikskapande med iPad. Syftet med denna studie är således att undersöka hur elever i årskurs 9 upplever iPad som musikskapande verktyg. Via en kvalitativ forskningsmetod har datainsamlingen från fokusgruppen analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Resultaten pekar på att eleverna till övervägande del upplever iPad som positivt och att det är ett självklart redskap att skapa musik med. Dock visar resultaten att användandet av iPad minskar möjligheten att samarbeta i musikskapandet och att grupparbeten är svåra.

 • 408.
  Randin, Matilda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sångundervisning för flickor i målbrottet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom historien har diskussionen om målbrott ofta varit förknippat till män och mäns röstutveckling. Så sent som på 80-talet kom forskare fram till att även kvinnor genomgår denna fysiska förändring i sina röster som då klassificerades som ett målbrott. Det kvinnliga målbrottet har hamnat i skymundan i forskning och diskussioner, trots att sång i många sammanhang anses vara feminint kodat (Bergström-Källén 2011; Green 2002). Syftet med studien har varit att få en uppfattning om hur sångpedagoger reflekterar kring sin undervisning med flickor som genomgår ett målbrott. Detta för se om det fanns skillnader i tankesättet till det manliga målbrottet ur ett genusperspektiv. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra olika sångpedagoger av blandade åldrar. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att likheter och skillnader i pedagogernas svar skulle kunna urskiljas.Resultatet visar att en flicka i målbrottet bör få jobba med repertoar som är bekväm och i det röstläge där flickan har kontroll. Då pedagogerna var eniga om att en flicka i målbrottet ofta har ett lågt självförtroende är det väsentligt att inte pusha henne för hårt. Analysen har sedan resulterat i ett arbetssätt som kan ge pedagoger en fingervisning i hur ett arbete kan se ut med en flicka i målbrottet. Av analysen kan nyckelord plockas ut som Egaliseringsövningar, repertoar i litet omfång ochSamtal om målbrottet. Samtalet om målbrott bör ske men om flickan visar tecken på lågt självförtroende kan till exempel begreppet röstförändring vara ett alternativ.

 • 409.
  Ranung, Milja
  Royal College of Music in Stockholm.
  Såväl känsla som tanke. En studie av ett gränsöverskridande projekt vid Musikhögskolans rytmiklärarlinje i Stockholm.1998Student thesis
 • 410.
  Rask, Martin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musiklektionens fem första minuter: En observationsstudie över tre pedagogers inledning på musiklektionen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper, it was examined how three educators, working in the same musicproficientschool, with varied long experience in the profession, used the lesson's firstfive minutes to capture the focus of the student group. The survey was an unstructuredobservation study, where the observer filmed all three educators, on ten occasions each.The observer was non-participating and was previously known to all student groupsand educators. The material has been analysed from a social psychological perspective and has had the following questions as a starting point: Is there individual contact between the pedagogues and students before the lesson has begun? Where is the pedagogue placed in the room when the start of the lesson is initiated? How do they stand physically? What methods does the pedagogue use to get the student group intofocus? What does the educators say when the group is focusing? The result indicates a variety of methods between the three educators, where their different professional experience showed, but not in a way that affected the quality of the education. Clear structure varied with creative variation to capture the student´s attention during the firstfive minutes of the lesson.

 • 411.
  Rasmusson, Incca
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Rytmikens och solfègens ursprung: Emile Jaques-Dalcroze och hans samtid2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During his lifetime the Swiss musician and pedagogue Emile Jaques-Dalcroze developed Dalcroze-Eurhythmics, a movement-based methodology in music education. The purpose of the present study is to explore the early development of Jaques-Dalcroze’s original Eurhythmics and especially solfège – movement based aural training – which is one of its main fields. This study aims to fathom Jaques-Dalcrozes life up to the year 1906, as well as the cultural, pedagogical and other societal tendencies during the 19th century to investigate how Jaques-Dalcroze’s personal history influenced his choice of pedagogical emphasis for his aural training, and how contemporary society in his time influenced the development and reception of Eurhythmics and solfège. The methodological basis of the study is historical with a hermeneutic perspective. The result is partly presented in a biographical form. The study shows that Jaques-Dalcroze was without doubt influenced by the world of his time, and was affected by people in his milieu, particularly his piano teachers de Senger, Prosnitz and Lussy, the virtuoso violinist Ysaÿe, the psychologist Claparède and the colleges of Jaques-Dalcroze Gorter, Boepple and Chassevant. Pestalozzi, Nägeli and Fröbel were pedagogues whose ideas were mirrored in the method of Jaques-Dalcroze. These different influences, in synergy with his own personal history and preconditions, led to the development of Dalcroze-Eurhythmics.

 • 412.
  Rehn, Vanja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att skriva musik: magi eller teori?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this project was for me to write two complete songs and to get to know my creative process better. I wrote two songs, made musical arrangements for them, transcribed the music in Sibelius, rehearsed the material with two musicians and at last recorded it in a studio. Throughout this I kept track of my own creative process. The project resulted in two complete songs with arrangement. I learned that I have some difficulty handling adversities in my songwriting, and that it was not so easy to get to know my own creative process as I thought. But the most important thing I will bring with me from this project is the great value of being truly proud of something I created of my own.

 • 413.
  Rehn, Vanja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Döm mig inte!: Upplevelser av sångsvårigheter och dess orsaker2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka sångsvagas upplevelse av sin sångröst samt att ta del av deras beskrivningar om varför de anser sig ha sångsvårigheter. Tidigare forskning visar att sång är viktigt för barns sociala och kommunikativa utveckling, men också att en trygg och positiv undervisningssituation krävs för att elever ska kunna utveckla sin sångförmåga. Om undervisningssituationen blir det motsatta kan det ge hämmningar för livet när det gäller elevens lust till sång eller musik.

  Den här undersökningen har avgränsats till att nära studera fyra människors upplevelser av sin sångutveckling och sina sångsvårigheter. Kvalitativa djupintervjuer har använts som datainsamlingsmetod och resultatet från det undersökta materialet visar bland annat att när deltagarna känt sig bedömda av någon har deras sångutveckling hämmats. Det är dock inte enbart musiklärare som står för hämmande bedömning, då undersökningsresultaten visar att även vänner och familj kan bidra med en sådan negativ påverkan.

  Ingen av de fyra deltagarna beskriver sig själva som sjungande människor utan talar snarare om sin sällan förekommande sång som ett nynnande. Dock beskriver några av undersökningsdeltagarna att de kan sjunga lustfyllt när de känner att det inte finns risk för att de blir bedömda. Därför är en viktig slutsats att människors upplevda sångsvårigheter mer kan bero på hur deras sång har bedömts av musiklärare eller närstående än deras faktiska sångförmåga.

 • 414.
  Renberg, Viktor
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lärares lärande – erfarenhet, kunskap och färdigheter inom musikproduktion2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musikproduktion är ett relativt nytt skolämne som ställer krav på lärarens kompetens i bland

  annat ljudteknik, arrangering, komposition och omvärldsbevakning inom populärmusik. En

  lärarutbildning med fördjupande studier i ämnet startades inte förrän 2011 så

  musikproduktions-lärare som är verksamma idag har därför hämtat sina kunskaper på annat

  håll.

  Syftet med studien är därför att undersöka lärares syn på sina musikaliska erfarenheter,

  teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och dess tillämpning i undervisning i

  musikproduktion.

  Tre lärare verksamma i Stockholms län har intervjuats och resultatet visar att erfarenheter

  ifrån arrangering, komposition och studiosammanhang är värdefulla i mötet med eleverna.

  Det verkar även vara en stor fördel att behärska ett eller flera ackordsinstrument som

  exempelvis piano och gitarr. Även lärarens vana att lyssna till och analysera musik är en

  påverkande faktor för undervisningen.

  Det ställs idag mycket höga krav på lärarens ämneskunskap och tidigare forskning visar att de

  behöver vara multikompetenta. Utmaningen som lärare i musikproduktion står inför är att

  ständigt utveckla sin kompetens för att bidra till en undervisning som känns meningsfull och

  verklighetsförankrad för eleverna i en ständigt växlande och nyskapande musikbransch.

 • 415.
  Risberg, Ingrid
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Med fokus på körsång i musikundervisning: en studie av musiklärares interaktion med kör i musikklass2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In musikklasser in the Swedish compulsory school a special musical training focusing on choral singing is offered students from the age of ten to sixteen. Regarding singing with children, choir teaching in these classes represents conventions developed in accordance with the Swedish choral tradition. Students are trained in large groups of (30-60); in parallel, they receive individual singing voice training in order for the choir to perform with a communal musical expression. This complexity places high demands on the choir teachers' ability to foster the specific musical skills required in a choir.

  Starting out from a cultural-psychological theoretical perspective, this study explores two choral teachers' interaction with their choir classes, respectively, by means of a method inspired by ethnography. Participating students were aged 10 and 11. Observation data of four lessons was collected, two with each teacher. Lessons were documented by field notes, one lesson of each teacher was video-documented. Analysis included three methods of data transcription: First of all, by writing thick descriptions. After that all events during the lesson were written down in a timetable and finally, a short representative sequence from each lesson was transcribed into a music score. Thus, the variety of methods enabled a deep analysis of data.

  The results show, on the one hand, that the teachers use a similar overall pattern for interaction. On the other hand, within this overall pattern they interact with their students in different ways that are being described as personal designs of interaction according to which each teacher uses the available cultural tools in individually different combinations when distributing knowledge to the students. In spite of this, differences in quality between the performances of the two choir classes were not recognised during the observed lessons. Accordingly, one conclusion of this study is that the overall music cultural context has a larger impact on students' ability to perform choral music than teachers' personal design of interaction.

 • 416.
  Risberg, Ingrid
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Variation och samstämmighet: en studie om hur elever i musikklasser med körinriktning beskriver sång och sin egen röst2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Students, who attend a special musical training which focus on choral singing and is offered in the Swedish compulsory school (i.e. musikklass in Swedish), are included in a locally situated music culture, which is shaped by traditions from the early twentieth century. In this tradition, conventions relating to singing with children have developed. Teaching choral singing in large groups is common in these music classes. However, students internalize knowledge about singing individually. Therefore, each student contributes his or her expertise about singing in music making together with other singers. Consequently, the purpose of this study was to highlight individual student learning about singing in a large choir group. The participants in this study were two music teachers and 8 students aged 10 an 11 years old who attended music classes with a focus on choral singing. Data were collected by observations and video documentations of one choir lesson in each grade and by interviews with the students. Data were analysed from a culture psychology perspective with a focus on cultural tools. The results showed the importance of the individual music cultural framing as well as the students’ pursuit of quality. Furthermore, the results showed consistency between the students descriptions of prerequisites for learning. The most important prerequisite, according to the students, was the opportunity for them to sing in a comfortable singing mode. Finally, an overall pattern in the results was the variation in how students pay attention to cultural tools distributed to them in choral teaching.

 • 417.
  Ritchey, Viktor
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Det harmoniska gehöret: En kartläggning kring pedagogik för att utveckla gehörets harmoniska aspekter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur fenomenet gehör kan uppfattas och förstås på olika sätt, vilket i sig ligger till grund för hur gehör och harmonik kan läras ut. Studien genomförs med en fenomenografisk ansats med tre stycken kvalitativa intervjuer med gehörslärare från olika bakgrunder, arbetserfarenheter och utbildningar för att jämföra och kartlägga deras undervisning. Tidigare forskning visar att begreppet gehör kan vara mångtydigt. Begreppet beskrivs som förmågan att höra, minnas och gestalta olika musikaliska strukturer men också som förmågan att kunna musicera frasmässigt korrekt eller som en ren underkategori till det bredare begreppet musikalitet. Resultatet visar att gehör kan uppfattas från såväl ett praktiskt som ett abstrakt synsätt och att undervisningssättet i vissa avseenden påverkas av uppfattningen av begreppets betydelse. Informanterna anser att musikteori och gehör är nära sammankopplat och att det mest effektiva sättet att förstå harmonik är genom att spela ett ackordinstrument, men även andra typer av metoder för att arbeta med gehöret presenteras och dessa kan fungera som ett utmärkt komplement till spelandet. Denna uppsats förmedlar en insikt i dagens gehörsundervisning och ger förslag på undervisningsmetoder till framtida gehörslärare med fokus på harmonik.

 • 418.
  Roberts, Rebecka
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Inspelningsteknik och inspelningsmiljö: hur spelar man in Bluegrass?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bluegrass är en energi- och glädjerik genre som kräver mycket samspel och kommunikation mellan alla musicerande. Detta gör det svårt att fånga genren bra under organiserade inspelningsförhållanden utan att tappa själen i musiken. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur olika inspelningssätt, såväl tekniska som miljömässiga, påverkar musiker, instrument, ljud och känsla. Tre olika inspelningar har genomförts, en utomhusinspelning, en inspelning i studiomiljö samt en inspelning under en livekonsert. En mix mellan utomhus- och studioinspelningen skulle med facit i hand varit det allra bästa. Inspelningstekniken och miljön behöver anpassas efter den ensemble som ska spelas in. Allt beror på i vilket sammanhang musikerna känner sig avslappnade och trivs bäst. Det viktigaste som inspelningstekniker och producent är att skapa rätt förutsättningar för musikerna och att inspelningstekniken anpassas efter det sammanhanget.

 • 419.
  Roberts, Rebecka
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vilka roller kan en musikproducent ha?: en studie om rollen som musikproducent samt tillhörande ämneskunskaper2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musikproduktion är ett brett ämnesområde som innefattar flera olika yrkesroller som t.ex producent, inspelningstekniker, studiomusiker, låtskrivare etc. Olika inspelningssammanhang kräver olika roller beroende på vem eller vilka man jobbar tillsammans med. Paletten av kunskaper inom dessa olika yrkesroller behöver vara bred och översiktlig samtidigt som den i vissa situationer behöver vara mer djupgående inom ett specifikt avgränsat område. I den här studien kommer yrkesrollen som musikproducentens roll vara i fokus. Vilka olika roller kan en musikproducent ha? Vilka kunskaper kräver dessa roller? Är vissa kunskaper viktigare att ha än andra?

  Dessa frågeställningar utforskades genom två fallstudier inom området musikproduktion. Den första fallstudien genomfördes med fokus på det yrkesverksamma fältet och består av intervjuer med yrkesverksamma musikproducenter. Den andra fallstudien hade fokus på utbildningsfältet och är en studie av den konstnärliga kandidatutbildningen i Musik- och Medieproduktion vid Kungliga Musikhögskolan. 

  Tre kunskapsområden identifierades: musik, teknik och sinne för branschen. Resultatet visade på att "sinne för branschen" var det viktigaste kunskapsområdet för en musikproducent. Det trädde fram fem olika roller som en musikproducent kan få: musikproducenten som arrangör/kompositör, tekniker, ledare, coach och entreprenör, vilka beskrivs ingående under respektive fall med tillhörande kunskaper.

  I samband med studien utvecklade författaren en ny metod för datainsamling: interaktiv enkät.

 • 420.
  Rogeland, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kan metrik göra dig till en bättre sångare?: en fallstudie om undervisning av två sångelever med bristande taktkänsla2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 421.
  Rohlin Westin, Heidi
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad bör en altblockflöjtskola innehålla? Elva blockflöjtslärares syn på hur ett läromedel ska utformas2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 422.
  Rosenberg, Susanne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  FOG: Folkmusikens gehörsmetod2019Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Folkmusikens gehörsmetod

  Folkmusikens gehörsmetod – FOG är ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklings- och forskningsprojekt på Institutionen för folkmusik, KMH (2018-2021) som undersöker gehörsmetoden som vi använder dagligen i undervisningen.

  Vad är målet?

  Medvetandegöra gehörsprocessen för att beskriva, utveckla och tillgängliggöra för fler.

  Resultat

  Resultaten av forskningsprojektet kommer presenteras i form av:

  konstnärliga gestaltningar, reflektioner, forskningsartiklar, pedagogiskt material, seminarium, konserter, konferenspublikation.

 • 423.
  Rosenberg, Susanne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  improvising folk songs: flow creating methods for singing2019Conference paper (Other academic)
 • 424.
  Rosenberg, Susanne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Sångarens avtryck: IRL, inspelning, transkription2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  “The degree to which all of this was conveyed systematically varied greatly by culture; but on the whole, the music, with all of the mentioned components, was transmitted as one entity.” (Nettl, 1985). Nettl beskriver här inlärningsprocessen eller metodiken om vi så vill i en gehörstradition inkluderande repertoar och sångstil som en helhet. Men hur lär vi ut sångstil och repertoar inom folksång idag, när folksången endast är en del av en diversifierad musikvärld?

        Inom den västerländska konstmusiken har sångstil lärts ut genom metodik som utvecklat av sångare och pedagoger sedan 1500-talet t.ex. Maffei (1562) och Caccini (1602) och inom pop, jazz och rockgenren har pedagogiskt material utvecklats av sångare som t.ex. Jo Estill (1994) och Cathrine Sadolini (2000) m.fl. redan sedan mitten av 1900-talet. Metodik och pedagogik hos dessa pedagoger kan sägas avspeglar estetiska ideal, hur sången ska låta, vilken sångstil det handlar om, vad man behöver kunna inom just den genren (även om genre-begreppet inte används utan är implicit).

       Inom folksången har situationen varit delvis en annan. Fokus har primärt legat på att beskriva sångstil utifrån musikvetenskapligt och musiketnologiskt perspektiv inte ett metodiskt, både internationellt och i en skandinavisk kontext genom t.ex. Alan Lomax Cantometrics (1976). Först under de senaste 30 åren har metodik för folksångstil börjat utvecklas i en nordisk kontext.

  På vilket sätt avspeglar en metodik en genre och dess sångstil?

  På vilket sätt påverkar metodiska val en genre och dess sångstil?

  På vilket sätt kan Nettls beskrivning av en metodik inom gehörstradition vara giltig idag?

 • 425.
  Rosenberg, Susanne
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  The "Folk Trad Orality Method" in Higher Education and elsewhere?: New Curriculum Design2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

        In some other genres, such as within Western classical music, education on higher level has a long history and there is a strong pedagogic and methodological tradition of formal music education since several hundred years.

    Within folk & traditional music, we don’t have that long a history within a higher education system, but what we do have is a long history of informal music education outside of the higher education context with oral teaching methods, learning by ear, primarily based on tacit knowledge and mimicry.

    At the folk music department at the Royal College of Music in Stockholm we have since the start of folk music educations in 1979 developed teaching methods and subjects into a curriculum which take its starting point from the central qualities of orally transmitted music. We call this concept “Folk Trad Orality Method” which amongst other things implies when it comes to teaching: interactivity, a close linkage between performance and theory, imitation/mimicry, holistic, improvisation, interdisciplinary, orality as important aspects of the method. A fundamental starting point for folk music can be expressed as: There is no original - only variants. Tradition implies change and continuity and tradition requires competence. There are no strong boundaries between function and art.  And most of all: The individual interpretation is what is aimed for, the musician is in focus, not the music as an object. Meaning that we educate “creative interpreters” that are both musicians, interpreters, arrangers, composer – all at the same time.

    As teachers we facilitate the learning of the tradition based on our competence which in most cases starts from our own tacit knowledge on how to play, sing, dance and our experience in meeting with the tradition coupled with an analytical perspective on the practice. Thus, the conceptual ground for the music we play and teach is still the same even if the platform or the context is different in the higher education.

    But this Folk Trad Orality Method concept is sometimes questioned by e.g. teachers from other genres, and by ethnomusicologist, and also by students! – Giving the argument that if you learn by ear and by imitation as a central method, is it really possible to develop an individual expression, become a profiled musician?

    How can this conflict be addressed? What are the challenges in using these methods? Research shows that it might be the opposite around, that the oral transmission methods actually created a strong nudging in the right direction when it comes to creating individual “creative interpreter” from a holistic perspective. One could argue that the Folk Trad Orality Method in fact holds a lot of opportunities also outside of the folk & trad music context? What are the possibilities inherent in this method? How can this be developed also outside of the folk music context? This presentation addresses and problematize the usefulness of the Folk Trad Orality Method both inside and outside of the higher music education.

 • 426.
  Rosenberg, Susanne
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Ilmonen, Kristiina
  Dickson, Joshua
  Tradition Meets Innovation: The case of folk music and higher education in the North2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This session offers insight to higher education in folk music performance in Finland, Sweden and Scotland, reflecting on educational models where historical styles meet creativity. While the old environments and modes of transmission for folk music have been rapidly vanishing in the West, a new platform for traditional music has been born: academia. A new generation of educated folk musicians has emerged.

   

  Education has had a profound effect on the folk music scene. The emphasis on creativity has enabled the resulting music to be diverse, from traditional to experimental and everything in between. Research into traditional music has gained a new perspective as well – that of the highly skilled musician-composer. What works? How is it done? What are the challenges? A reflective session on higher education in folk music today and in the future.

 • 427.
  Rostvall, Anna-Lena
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  West, Tore
  Royal College of Music in Stockholm.
  Interaktion och kunskapsutveckling: en studie av frivillig musikundervisning2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 428.
  Roswald, Heléna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gränsen mellan nära och för nära relation lärare–elev2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine the line between close and too close teacher–student relationships. To examine this, I have studied previous research about teacher– student relationships, and also interviewed teachers in order to find out their views on close relationships.

  My aim has been to approach the line from various angles, by looking at different aspects of relationships. I have studied positive teacher–student relationships and relationships that somehow affect teachers or students in a negative way.

  From my study, I draw the conclusion that there are teacher–student relationships that are so close that teachers or students, to some degree, are adversely affected. The line is not a clear line, but rather, a variety of lines, and I draw the conclusion that this subject should be discussed more in order to reduce the risk that a relationship becomes too close.

 • 429.
  Runolf, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Närvaro på och utanför scenen2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag ser närvaro som ett centralt begrepp inom sceniska konstformer. Jag upplever att närvaron talas om som något positivt som inträder då man blir berörd, men det talas inte lika mycket om vad den är och om eller hur man kan eftersträva och utveckla den. Närvaron har en tendens att mystifieras och blir på så vis svår att prata om.

  Genom intervjuer med fem personer inom områdena teater, musik och dans är denna undersökning ett försök att belysa och sätta ord på närvaron genom parametrarna synsätt (informanternas syn och definition av begreppet), metoder (informanternas metoder att arbeta med närvaron både i skapande situationen och utanför) samt pedagogiska förhållningssätt (informanternas förhållningssätt till närvaro i undervisningen).

  I undersökningen diskuteras informanternas definition av närvaron, vilket av naturliga skäl inte kan leda till någon absolut definition, då närvaro appellerar till en subjektiv upplevelse. Dock ser alla informanter närvaron som helt avgörande för om situationen berör eller inte. Vissa har en mer filosofisk ingång till närvaron medan andra har en teknisk och metodisk ingång. Definitionen av närvaro verkar vara starkt sammankopplad med metoden hos vissa. Gemensamt för alla beskrivningar är att närvaron är kommunikativ och något som uppstår uppstår mellan dig och situationen, d v s mellan dig och publiken, medspelaren, eleven, musiken, texten, rörelsen och intrycken.

  Jag undersöker också om det finns vissa basala förutsättningar för att närvaro ska kunna uppstå. Enligt informanter och litteratur verkar närvaron förutsätta: en god vilja att mötas, en koncentration, en sinnlig öppenhet, ett lyssnande, en acceptans, en flexibilitet, ett möte, en kommunikation, att göra på nytt, tillit, mod, ett ärligt uttryck bl a genom att skala av överflödiga skyddsmekanismer, samt att vara tillräckligt förberedd för uppgiften.

  Undersökningen visar att faktorer som underlättar närvaron är bland andra lyssnande, kommunikation, dialog, flexibilitet, improvisation, nyskapandet, positivt inställd publik, ett lugn och ett ärligt uttryck. Chi gong, mental träning, meditation och yoga nämns som metoder för att arbeta med närvaron. Även improvisation och lek är metoder som gynnar kreativiteten och närvaron.

  Lärarperspektivet diskuteras utifrån informanternas erfarenhet där de flesta menar att lyssnandet, att spegla och bekräfta eleven samt att ge ett forum för upplevelsen är de bästa metoderna i arbetet med närvaro. Att tala om närvaron med eleven tycker vissa är viktigt medan andra framhåller vikten av att inte prata fram närvaron och menar att närvaron uppträder lättast då läraren tar ett steg tillbaka och inte låser elevens upplevelse via orden. Närvaron är lika central på scenen som i undervisningssituationen.

 • 430.
  Rydberg, Jacob
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Med gitarren som tolk: att genom gehör lära sig spela musik skriven för andra instrument på gitarr.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 431.
  Sandborgh, Elisabet
  Royal College of Music in Stockholm.
  Om musikämnets betydelse: en jämförande undersökning mellan en musikklass och en normalklass1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 432.
  Sandh, Håkan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. They became so common that in 1970 they could be found in almost every municipality in Sweden. Even so, they were never authorised or controlled by the state.

  In this thesis I try to describe the ideology of the first local music schools around the year 1950. I try to find out what kind of traditions, ideas and other influences that shaped this ideology. I do that by comparing the ideology of the music schools to the characteristics of the popular education (in German: Bildung). Thereafter I try to do the same with the development of Schools of Arts around the year 1990. I do that in a hermeneutic tradition by using an idea- and ideology analysis from social sciences.

  My research questions are:

  Could the ideologi of the first music schools be described by comparing it with the characteristics of ”bildung”.

  Could the ideologi of the first schools of Arts be described by comparing it with the characteristics of ”bildung”.

  The ideology of the music schools was strongly influenced by the voluntary music education in grammar schools. That meant that the education was organized in semesters, one lesson per week and one child at a time. More focus was on the development of every childs´ability to play an instrument, less on the possibility to play together with other children or to sing.

  The ideology of the music schools was also influenced by popular education (Bildung). The schools aimed to give equal opportunities to all children to learn to play an instrument and learn about the ”good culture”. With that expression was meant classical music.

  The answer to my first question is that the ideologi of the music shools were influenced both from grammar schools and the ”bildung”- movement.

  In the years around 1990 many Music Schools had developed into Schools of Arts. They included education in dance, drama/theatre, visual art and film/movie. In the same way as the first music schools were born, the first Schools of Art developed in a local context. Some of them found a closer cooperation with the obligatory school but all continued to be independent.

  The structure of Schools of Arts were in many ways a continuation of the music schools. They were also organized in semesters, one lesson a week etc. In the same time they were a part of the a new trend which meant they were more interested in the creative possibilities for the children, cooperation and the opportunities to be on stage. They also had a broader wiew on what ”good culture” was.

  The answer on my second question is that the ideologi of the Schools of Arts in some extent are a part of the ”Bildung”-movement but at the same time they are more focused in collaborating with the obligatory school system and are more influenced by instrumental goals like being part of devolopment of new industries in the society. To some extent they are less influenced by ”Bildung” than the first music Schools.

  There are even today more than 200 000 children taking part in the Schools of Arts. (Including those who are still named Music Schools) In such a big professsionel organisation in most of the Swedish communities it is very surprising that they have developed without a national agenda.

 • 433.
  Schaffer, My
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Med kroppen som instrument: rösthälsa bland yrkesverksamma sångare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som sångare utgörs instrumentet av kroppen vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att lägga ifrån sig sitt instrument. Detta skiljer sångare från andra musiker och kan komma att påverka såväl yrkesliv som vardagsliv. Det finns en mängd olika riskfaktorer som skulle kunna innebära negativ påverkan på sångares rösthälsa. Exempel på dessa är brist på vila vid förkylning, ogynnsam medhörning samt tonarter som inte är anpassade efter den individuella sångarens röstläge. Tidigare forskning har dessutom visat att samma typ av röstproblem upplevs olika av sångare och ickesångare. Detta eftersom röstproblem påverkar sångarens möjlighet att utföra sitt yrke.

  Studien syftar till att undersöka hur yrkesverksamma sångare från olika genrer tar hand om sin röst och resonerar kring begreppet rösthälsa. Dessutom har sångares relation till rösthälsa i kommunikation med andra personer i musikbranchen undersökts. Vidare syftar studien till att synliggöra rådande diskursers inverkan på sångares möjlighet att praktiskt tillämpa positiva rösthälsomässiga åtgärder i yrkeslivet. Den empiriska delen av studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra yrkesverksamma sångare från olika genrer.

  Resultatet visar på att rösthälsa har olika stor plats i informanternas liv. Samtliga informanter uttrycker att oro för deras rösthälsa eller hälsa som på annat vis kan kopplas till yrket i viss utsträckning påverkar deras vardag. Studien visar inte på några signifikanta skillnader gällande kopplingen mellan genre och relationen till rösthälsa. En skillnad är dock att en rådande divadiskurs inom den klassiska traditionen skulle kunna påverka sångares rösthälsa positivt då de tillåts vila sina röster. Vidare visar resultaten på en möjlig skillnad gällande att diskurserna påverkas beroende av sångarens anställningsform. Informanterna uttrycker även att det är olika hur de blir bemötta av sina kollegor i musikbranschen när det gäller att våga säga till att de behöver vila rösten. Vidare forskning skulle kunna syfta till att undersöka hur sångpedagoger i gymnasieskolan aktivt arbetar med att inkludera rösthälsa i sångundervisningen. 

 • 434.
  Schaffer, My
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Samma instrument, olika sound: en jämförande studie av av klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa skillnader mellan klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer. Dessa skillnader kommer att visa sig tydligt då jag som sångare verksam inom populärmusikgenrer själv praktiskt undersöker den klassiska sångtekniken. Eftersom jag är av uppfattningen att det är värdefullt för instrumentalpedagoger att kunna sätta sig in i känslan av att vara nybörjare strävar jag i projektet efter att kunna svara på frågan: Hur känns det när instrumentet man är van vid att behärska inte längre svarar som man vill?

  Studien genomfördes genom att jag tog sånglektioner i klassisk sång och dokumenterade arbetet genom att spela in och skriva loggbok efter lektioner och övningstillfällen. Studien kommer att få ett klingande resultat i form av inspelningar av ett klassiskt stycke, en låt från en populärmusikgenre, och två olika tolkningar av samma stycke.

  Resultatet visar att det bl.a. går att finna skillnader inom registerval, textning och vokalbildning samt käkens placering. Vid förändring av dessa faktorer upplevdes grundläggande delar inom sångtekniken såsom stödarbete, vibrato och andning svåra. 

 • 435.
  Schmidt, Maj
  Royal College of Music in Stockholm.
  Kompetensutveckling och fortbildning av lärarutbildare i musik vid tre lärarhögskolor200?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 436.
  Schönning, Annika
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Livslångt lärande: en studie om orkestermusiker i "den tredje åldern"2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the environment of the orchestra life-long learning is concretized when each working week means the study of a new concert program and the following concert. The purpose of this paper is to describe individual strategies for study as well as the collective, simultaneous, musical learning by experienced orchestra musicians in “the third age”; those between 50 and 65 years. Seven interviews with orchestra musicians were held. All respondents told about the joy of being part of the musical context. It was obvious that some working methods had changed over time as a result of experience, but also because of physical and mental wear. The narratives made clear the difficulty to verbally explain the learning process, and to differentiate between individual and collective learning. The individual is part of a process of a perpetually accumulating tradition of knowledge. Using a culture-psychological and a socio-cultural perspective as the theoretical approach of the paper, the web of interactions, ensemble, and learning which occurs in the specific context could be made visible. The study also included questions about how orchestra musicians tried to maintain the best possible competence during their entire careers. The respondents ́ stories clarified how thoughts about the development of the collective dominate over thoughts about maintaining the competence of the individual. An important contribution of this study is therefore to initiate a discussion about a plan for “restoring” orchestra musicians in “the third age”.

 • 437.
  Seppänen, Ethel
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Wallén, Jenny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att läsa sången och sjunga texten: om hur klassiska sångare arbetar med textgestaltning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att beskriva hur klassiska sångare arbetar med gestaltning av sångtext inom romansgenren. I viss mån jämförs dessa strategier med hur skådespelare arbetar. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sammanlagt sju personer: tre sångare, två skådespelare och två personer som både är utbildade skådespelare och sångare.

  I bakgrunden till undersökningen har huvudsakligen litteratur kring romanssång och gestaltning använts, för att presentera vad som redan finns skrivet inom ämnesområdet eller i angränsande ämnesområden.

  Resultaten visar bl.a. att intervjupersonerna upplever texten som viktig, men arbetar med gestaltningen av den på väldigt olika sätt. Resultaten visar också att sångarna inte har fått någon specifik träning i textgestaltning, och generellt sett uttrycker sig mer abstrakt kring sina gestaltningsmetoder än skådespelarna.

 • 438.
  Severinson, Filip
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Herbie Hancocks Man-Child: en analys och en hyllning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att transkribera alla instrument från Herbie Hancocks album Man- Child från 1975. Detta sammanställdes till ett partitur som sedan analyserades för att se hur musiken var arrangerad och se hur instrumenten samspelade. Som verktyg för notering användes programmet Sibelius 7.

  !

  Bakgrunden till projektet är bland annat ett behov av bra undervisningsmaterial i ensemble på hög nivå inom genren jazz-funk. Materialet som detta arbete resulterade i är en bristvara i denna genre då den mest är gehörsbaserad i inlärning och undervisning. !

  Resultatet av projektet är ett utförligt partitur med stämmor för blåsinstrument, ackordinstrument, bas, slagverk och trummor. I detta ges en ny visuell bild av musiken då man tydligt ser hur allting är uppbyggt på call and response mellan instrumenten.

 • 439.
  Severinson, Filip
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur får jag igång bandet?: Observationsstudie inom ensemblemetodik2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera olika ensemblelärares strategier för att öka elevernas delaktighet. Lärarna arbetar på gymnasiets estetiska program. Ett särskilt fokus ligger på inledningen av undervisningen. För att utveckla syftet ställs följande frågor: Hur ser inledningen av lektionerna ut, är alla elever delaktiga från starten? På vilket sätt förebildar ensemblelärarna? Hur kommunicerar ensemblelärarna med eleverna?

  Som metod används en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade observationer. Tre olika lärare på två gymnasieskolor i Stockholm observeras. Dokumentation genomförs med hjälp av ett observationsschema och genom videodokumentering. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen hämtas från det sociokulturella perspektivet.

  Resultatet av undersökningen visar att lärarnas sätt att undervisa är situerat i respektive undervisningssituation och dess miljö. Lärarnas situerade förhållningssätt i undervisningen utförs på så vis att lärarna anpassar sin ledartyp till elevernas nivå, allmänna inställning och genreinriktning. En gemensam slutsats för samtliga observationer är att lärarna tillför mycket till ensembleundervisningen och dess elever genom att själva vara med och spela eller sjunga. Detta görs på huvudsakligen två sätt: genom förebildning eller genom ackompanjemang.

 • 440.
  Severinsson, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Transformation från A till B: Vad sker i processen mellan förväntningar och insikt? En studie i musikalisk kreativ transformation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to find an understanding of people's experiences of musical creation. How do we experience creative creation? What is happening in the process? Who decides what is music? Through observations and interviews I have analyzed the concepts that emerge when my informants talk about a creative process. Based on hermaneutical assumptions that a process is interpretable and leads from one point to another, I have wanted to get a deeper understanding of what is interpretable in the informants' experiences of the process. The starting point is that the truth changes a bit for each time a new experience takes place. A so-called transformation. In order to address the essence (the "truth") in my question I have used qualitative research and tried to embrace a phenomenological perspective. I have applied a deductive approach to the analysis of the empirical material. The results show that many of my assumptions are confirmed as regards the transformation as requested. A problem identified in the study is that the creative processes are difficult to measure and assess. In a time driven by economic concerns, they are also not as valued as mathematics, engineering, or physics.

 • 441.
  Sherman, Philip
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Boots and cats!: Beatboxing from a pedagogical perspective2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis attempts to discover how and when beatboxers learn this art form, and also if that differs depending on when they were born. My hypothesis was that beatboxers who grew up without the aid of YouTube and similar online resources learned it in a fundamentally different way than those born into the Internet Age. I also wanted to find out if they were happy about the way they learned beatboxing, or if they in general would have preferred a more methodical and pedagogical structure to their learning.

  I posted a questionnaire on numerous social media forums in addition to personally sending it to many beatboxing friends and acquaintances, receiving 47 replies in total. Most respondents had learned beatboxing in high school or college, but many of the younger beatboxers had learned it earlier, which I believe is due to its increasing popularity.

  The study found that while approximately a third of the respondents were happy with the way they had learned, nearly half expressed a wish for a more structured, methodical learning process or a teacher to help them progress.

  I believe the findings of this study highlight a need for beatboxing to be included as a future instrument in music pedagogy education programs to help the next generation of beatboxers in the progression of this art form.

 • 442.
  Sherman, Philip
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Thtm, pff, pssh!: the pedagogy behind vocal percussion2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 443.
  Sigeman, Charlotta
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Låtskrivande: En jämförelse av metoder innan och efter låtskrivarkurs2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet handlar om att jag ska göra mig medveten om vilka metoder jag använder vid låtskrivande. För att kunna göra det har jag parallellt med detta arbete gått en låtskrivarkurs där föreläsarna har beskrivit olika metoder. Genom att reflektera över vad föreläsarna sagt har jag kunnat verbalisera mina egna metoder, för att i framtiden ha fler och medvetna verktyg i mitt fortsatta låtskrivande.

 • 444.
  Sigeman, Lotta
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att börja från noll?: en studie av hur olika pedagoger lär ut komposition till nybörjare2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur man kan arbeta med elever/deltagare som saknar förkunskaper i låtskrivande. I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med ett par musikpedagoger och av tidigare forskning som berör ämnet. Kapitlet om tidigare forskning innefattar litteratur som berör kreativitet, frågan om huruvida vi alla har förkunskaper eller inte, eventuellt användande av digitala verktyg, musikskapande i skolan och andra närliggande begrepp. Den tidigare forskningen ställs sedan mot resultatet i diskussionskapitlet.

  Undersökningen utgår inte från skolans musikundervisning och dess läroplan utan fokuserar istället på hur man rent generellt kan arbeta med nybörjare och komponerande. Jag vill undersöka och förhoppningsvis få verktyg i hur man lär ut skapande av musik, av att skriva låtar.

  Slutsatserna av min undersökning visar på det komplexa arbetet pedagoger utför för att få elever och kursdeltagare att komma igång, hitta inspiration och kreativitet rörande låtskriveri. Flexibilitet, lyhördhet och innovationsförmåga verkar vara tillgångar som är essentiella för pedagogers undervisningssituation.

 • 445.
  Sikborn Erixon, Sanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kunskapskrav och läromedel: om förutsättningarna för kvalitativt likvärdig undervisning i gitarr på estetiska programmet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 446.
  Simonsson, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kvinna och musikproducent: musikproduktionsyrket ur ett genusperspektiv2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att göra en kvalitativ studie av arbetet som musikproducent med avseende på genusskillnader och genom det få en djupare inblick i kvinnliga musikproducenters arbetssituation. Jag undersöker vilka svårigheter som uppstår på grund av att man är kvinna, men även vilka möjligheter som ges. Finns några betydelsefulla skillnader mellan manliga och kvinnliga musikproducenter som gör att arbetet blir svårare för kvinnor? Metoden för undersökningen är intervjuer med fyra kvinnliga och fyra manliga musikproducenter. Slutsatsen av undersökningen är de kvinnor och män jag intervjuade hade en liknande syn på sitt arbete, men att det uppkommer vissa svårigheter för kvinnor på grund av att de så pass underrepresenterade bland musikproducenter.

 • 447.
  Sivard, Ingrid
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Körkomposition: spelrum åt min skapanderöst2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta självständiga arbete tog jag för första gången chansen att ägna mig åt komposition för kör. Jag iakttog och dokumenterade den initialt krävande processen att komma igång, men också känslan av att det lossnade efter att avgörande beslut hade fattats. Detta arbete resulterade i ett folkmusikinspirerat arrangemang och två tonsatta dikter av Catharina Östman. I arbetet har jag lärt mig att jag har mycket gemensamt med andra kreativa människor och att skaparprocessen är en ömtålig balansgång mellan strukturerat kämpande och inspirationsgivande ögonblick.

 • 448.
  Siwertz, Björn
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gehörsbaserad Ensemble: att lära ut svåra låtar på gehör och genom att förebilda på instrument2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 449.
  Siwertz, Björn
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Plankning: att ta ut låtar snabbt och effektivt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna text behandlar plankning, det vill säga inlärning av musik ifrån inspelningar. Plankningåsyftar för det här arbetet både plankning av sitt eget instruments stämma i en given låt samtinlärning av den stämman. En annan vanlig betydelse – som inte berörs i detta arbete – är attplankning även innefattar transkribering, det vill säga att skriva ned det som plankas inotskrift. Studien har gjorts med en rockensemble med musiker på musikhögskolenivå.Deltagarna har fått planka totalt fem låtar enskilt och sedan spelat dessa låtar tillsammans utannoter eller minnesanteckningar. De plankade bara sina egna stämmor. Sedan har deltagarnaoch jag i grupp diskuterat hur deras plankning gått och hur de ser på resultatet, vilket i det härfallet var en genomspelning av en låt. I själva plankningsmomentet var däremot bådeminnesanteckningar och noter tillåtet att använda. Arbetet tyder på att det inte finns en givenstrategi för plankning som fungerar oavsett vilken låt man plankar eller vilket instrument manspelar. För den som bara plankar sitt eget instrument är fokus på att göra det så enkelt sommöjligt för sig, och bara memorera minsta möjliga mängd informationsmängd för att kunnaspela låten. Alla deltagarna tog hänsyn till låtarnas rytmer, groove, tempo och känsla i sinaplankningar. Utöver det var det flera saker som bara vissa av deltagarna behövde ta hänsyntill, beroende på vilken låt de plankade, såsom låtens form, ackordföljd, melodi, tonart, text,innebörd och dynamik.

 • 450.
  Sjöberg, Kristina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  "Att bli människa": en grundad teori om musiklekens legitimitet i förskolans toddlarverksamhet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis addresses the issue of the importance of Musical play for the youngest children (1-3 years of age) in pre-school. In this particular target group, the limits of care, play and learning are quite fluent. The Swedish pre-school has a long tradition of incorporating musical activities in regular, daily activities which can be perceived as taken for granted. It is therefore important to both identify and define the Musical play.The purpose of the study is to illuminate a legitimacy of Musical play for toddlers in pre- school, how do pre-school teachers, registered child minders and music teachers think around the importance of Musical play in pre-school?The method used is Grounded theory. Data in this study consists of qualitative interviews, and as a methodological framework, a theory is ultimately generated. Thus, the grounded theory is the study's results.The grounded theory in this study illustrates a Musical play, which, with variation and width covers large parts of the goals and guidelines of the 1998 Curriculum. The theory also highlights a legitimacy of the Musical play that can have a fundamental impact on children's development and learning; socially, cognitively and musically. A prevailing holistic view of the young child is expressed in the theories’ core category –"To become a human".

6789101112 401 - 450 of 557
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf