Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 2571
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Christiansson, Malin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musikundervisning: pedagogisk inriktning och intention2003Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om att hitta den rätta vägen till att undervisa musik. Det finns många olika inriktningar och metoder om hur, vad, varför och på vilket sätt man ska undervisa musik i skolan. Jag begränsade mig genom att göra en jämförande litteraturstudei av tre olika material. Jag började med att undersöka undervisningsmaterialet, Attacca, In i musiken av Anders Rosén och jämförde sedan innehållets metodiska tankar med åsikter ifrån David J Elliotts, Music Matters och delar ur Ralf Sandbergs avhandling, Musikundervisningens yttre och inre liv. Syftet var att ta reda på den pedagogiska intentionen och inriktningen av materialet och hitta likheter/skillnader emellan de tre källorna. Jag ville även se om In i musikens innehåll var användbart för mig. Slutsatsen av undersökningen blev att jag hittade tre stora inriktningar i In i musiken som stämde överens med de andra källorna: social och personlig, bevarande av bestående värden och ideal och musikaliska kunskaper och färdigheter. Jag har även fått nya tankar och idéer om hur, vad, varför och på vilket sätt jag skall undervisa i musik. In i musiken är ett material som går att plocka idéer och tankar ur och som man sedan kan tillämpa i sin undervisning.

 • 402.
  Christoffersson, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Naturlag eller uppfinning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 403.
  Christoffersson, Johan
  Royal College of Music in Stockholm.
  Ögonblick. Om konstnärlig kreativitet2007Student thesis
 • 404.
  Claar, Mirjam
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Landsbygd möter storstad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 405.
  Claesson, Anna-Lena
  Royal College of Music in Stockholm.
  Att vara musiklärare - idéer och reflektioner.1994Student thesis
 • 406.
  Claesson, Anna-Lena
  Royal College of Music in Stockholm.
  Hur initieras och formas ett utvecklingsarbete?: en explorativ studie av en kulturskola i förändring1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 407.
  Claesson, Anna-Lena
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Gustafsson, Jonas
  Royal College of Music in Stockholm.
  West, Tore
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rapport1996Student thesis
 • 408.
  Claesson, Anna-Lena
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  West, Tore
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musikdidaktiska perspektiv. Musikpedagogiska praxisfält i teoretisk belysning1996Student thesis
 • 409.
  Claesson, Eva
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rytmik, Montessori, Dalcroze.1994Student thesis
 • 410.
  Cochrane, Robin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Reflektion över examenskonsert. Takamba: stilanalysarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 411.
  Coldenberg, Fanny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sångares plats i ensemblen: Observation- och intervjustudie om ensembleundervisning på gymnasiet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka didaktiska strategier en lärare använder sig av i ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program, med främst fokus på arbetet med sångare. Forskningsfrågorna som lade grund för studien var: Hur inkluderar lärare sångare i ensemblen? Vilka utmaningar upplever lärare med att undervisa sångare i ensemble? Skiljer sig arbetet med sångare jämfört med ensemblens resterande instrumentalister? Med observation av tre ensemblelektioner och kvalitativa intervjuer med tre verksamma ensemblelärare som metod fick jag resultatet från att ha sett lärarnas arbetssätt och hört deras tankar och upplevelser. Resultatet visar att lärarna till viss del ser på sångare som ett annorlunda instrument och att sångare har en annan typ av roll i ensemblen i jämförelse med de andra instrumentalisterna. Lärarna upplever en del utmaningar med att undervisa sångare på grund av att sång är ett instrument som sitter inuti kroppen och är unikt för varje person, det är inget en person varken kan gömma sig bakom eller gå iväg från. Resultatet visar att lärarens arbete med att skapa trygga grupper tillsammans med eleverna är nödvändigt för gruppens musikaliska och konstnärliga utveckling.

 • 412.
  Coleman, Karl-William
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Att förmedla känslor med instrumentalmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this project I have been focusing on the task of conveying certain feelings with my music. I have chosen 4 cities that I have lived in and composed music that is supposed to convey the feelings I get when thinking of them. For example; I lived in Falun when I was 16-19 years old. This was a fun time of my life; I had just moved away from my parents and I lived with my best friend in a nice apartment. So, when I think about Falun, I remember the good times and I feel excited and happy. So those are the feelings I try to convey with the tune “Falun”. 

   

  This project took place in Denton, Texas, since I was there on an exchange year at the time. The goal for the project was to perform a concert where the audience were going to fill out a form, answering questions about how the music made them feel. I would later read their answers in order to see if I succeeded in conveying the feelings that I aspired to convey. 

   

  The band that I played with was called “Kinda Swedish Quintet”, and it consisted of people from America, South Korea and Sweden. We rehearsed about 6 times during a period of 8 weeks before we performed the concert. The concert went well, despite the fact that there were not that many people in the audience. 

   

  When reading through the forms that the audience filled out during the concert I had the pleasure of discovering that, in most cases, I had succeeded with conveying the emotions I wanted to convey. With some tunes I did more so than others, but in general the answers that the audience wrote on their forms corresponded very well with my intentions. 

 • 413.
  Colt, Cilla
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musiksyn och värderingar. En undersökning om de som söker och de som kan tänkas söka musiklärarutbildningarna på KMH2004Student thesis
 • 414.
  Concha-Viaux, Fernando
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Om jag inte blir lite nervös innan en konsert, blir jag nervös på riktigt: en studie om samband mellan prestation och självkänla hos operasångare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera samband mellan prestation och självkänsla hos operasångare. För att konkretisera syftet har två forskningsfrågor utarbetats. De problematiserar sambanden mellan prestation och självkänsla hos operasångare samt hur operasångare kan öka sin prestation och självkänsla. Således utgår studien från självkänslans innebörd och betydelse, dess konsekvenser och utvecklingsmöjligheter. I förlängningen är ambitionen att studien skall kunna erbjuda kulturella verktyg och förståelseramar till unga sångare för att hjälpa dem i sin mentala och konstnärliga utveckling.

  Metodologiskt bygger undersökningen på hermeneutisk texttolkning av relevant litteratur som berört ämnet i triangulering med kvalitativa intervjuer som genomförts med tre olika informanter med professionell sakkunskap och ämneserfarenhet.

  Forskningsresultaten från studien påvisar att kopplingen mellan prestation och självkänsla är stark. Vidare finns det en komplexitet med en rad faktorer som samspelar. Några av dessa faktorer är att vara medveten om betydelsen av att vara mentalt och musikaliskt förberedd och framförallt ha kunskapen om hur dessa förberedelser bör genomföras. Andra viktiga faktorer som framkommit i studien är att förstå betydelsen av att behålla lekfullheten, passionen och nyfikenheten för yrket samt betydelsen av hårt arbete.

 • 415.
  Correia de Melo, Mathias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Drömmar: att nå fram till publiken med känsla och budskap2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tack vare mitt intresse för livemusik och den magi som kan skapas i kontakten mellan artister och publik har jag i det har examensarbetet genomfört två musikproduktioner, i konsertform, som handlar om drömmar. Mitt syfte med dessa musikproduktioner har primärt varit att undersöka hur man som artist, genom musik och interfolierade mellanpartier - alltså den verbala kommunikationen mellan låtar under en konsert som kommunikationsmedel, når ut till sin publik. De två musikproduktioner som jag genomfört och som utgör mitt examensarbetes praktiska del har sin utgångspunkt i ett manus som jag skrev och en given låtlista. En viktig del i detta arbete var att repetera in manus och låtar. I arbetet med musikproduktionerna har jag utgått från att vi som artister, för att vinna förtroende hos publiken, måste bjuda till och visa vilka vi är, ta kontroll över situationen för att verka trovärdiga, våga vara personliga men inte privata, visa passion för det vi gör, utstråla personlig säkerhet på scen och inte lämna över ansvaret till publiken. Hur väl vi som artister lyckas vara oss själva på ett självsäkert och övertygande sätt är avgörande om vi kommer fånga stundens nerv och publikens känslor. Utöver denna skriftliga rapport ingår även en videodokumentation av musikproduktionen.

 • 416.
  Correia de Verdier, Leo
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Om konserter som ritual och performance2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 417.
  Crafoord, Jonatan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Dawnspire: ljud till ett independentspel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 418.
  Curran, Jessica
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Connectivity: A Study in Storytelling Through Musical Means2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 419.
  Cuzner, Miya
  Royal College of Music in Stockholm.
  Where have all the Stories gone?: om traditionellt och modernt muntligt berättande2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 420.
  Czarnecki, Aleksandra
  Royal College of Music in Stockholm.
  Tonal medvetenhet i klassisk pianoimprovisation: analys av specifika harmoniska strukturer i dur- och molltonalitet  i en musikpedagogisk situation1997Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 421.
  Dahlberg, Björn
  Royal College of Music in Stockholm.
  Att lära sig leka. Hur några pedagoger använder sig av improvisations- och gehörsövningar2008Student thesis
 • 422.
  Dahlberg, Simon
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att skriva en folkkär låt: med inspiration från andra kulturer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet tar jag upp begreppet kultur och musik och vad det finns för olika kategorier inom kultur. I somras reste jag runt och träffade människor från hela världen som inspirerat mig till att göra det här arbetet. Många av personerna jag träffade spelade upp låtar för mig som alla från deras respektive land kunde sjunga med i och dansa. Min nyfikenhet gjorde att jag ville undersöka vad det är som gör att en låt blir folkkär och hur jag kan skriva liknande musikstycken på svenska. Jag har intervjuat personer från andra länder och bett dem ge musikexempel på kända låtar som alla från deras land känner till. Jag har valt två låtar att ta inspiration av till det här arbetet och de är hämtade från Mexico och Italien. Efter noggrann plankning av låtarna har jag försökt att skriva liknande texter och musik på svenska för att sedan spela in de i Logic Pro X. Resultatet av detta är inte så revolutionerande som jag hoppades på då jag insett att Sveriges gamla poeter och låtskrivare redan skrivit liknande sångskatter. 

 • 423.
  Dahlberg, Simon
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musiken i och utanför klassrummet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka var grundskole- och gymnasielever samt högskolestudenter musicerat utanför grundskolan. Olika motivationsteorier, en studie om påverkansfaktorer för elevers studieresultat och ett kulturpsykologiskt perspektiv har legat som grund för arbetet. En kvantitativ forskningsmetod har använts och en webbenkät har skickats ut till en grundskola, ett gymnasium och Kungl. Musikhögskolan där sammanlagt 97 personer deltagit. Studien visar hur olika åldersgrupper ser på musikämnet samt deras erfarenheter av musik i och utanför klassrummet. Resultatet visar var deltagarna kunnat musicera där majoriteten har lärt sig musicera i hemmet och skolan. Vidare visar även resultatet att alla deltagare som studerar på Kung. Musikhögskolan hade haft tillgång till att musicera utanför skolans musikundervisning före högskolestudierna. Sedan diskuteras resultatet och kopplas till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

 • 424.
  Dahlgren, Mia
  Royal College of Music in Stockholm.
  Att använda bok med nybörjare. Tre lärares syn på läromedel för instrumentalundervisningen2008Student thesis
 • 425.
  Dahlkvist, Gudrun
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 426.
  Dahllöf, Albert
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Schumanns Kreisleriana: En ingång i musikalisk tolkning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en fördjupning i Robert Schumanns Kreisleriana op 16. Målet är att genom fördjupning i tonsättarens liv och genom analys och fördjupning i verket finna djupare förståelse för musiken och på så vis göra en så välgrundad och övertygande interpretation som möjligt. Uppsatsen består av en översiktlig bakgrund över Schumanns liv och arbete, en översikt över skapandet av Kreisleriana, och slutligen en övergripande analys och tolkning av verket. I analysen utforskas element som håller samman verket och dess satser, och hur dessa kan användas som hjälp för tolkningen av specifika satser och passager i det fullständiga verkets kontext.

 • 427.
  Dahlqvist, Kristina
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Eriksson, Lena
  Fritzell, Ann
  Mål- och resultatstyrning i staten – vad vi sett och insett: med fokus på universitets- och högskolepolitik 1988-1995 inom utbildningsdepartementet2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 428.
  Dahlstedt, Ludvig
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lär trummisar som de blivit lärda vad avser noter och gehörsspel?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa i vilken mån trumsetslärares tendenser att främja notläsningsbaserade verksamheter kontra gehörsspelsbaserade dito, samt det sätt som dessa olika moment utförs på, är ett resultat av hur de själva blivit undervisade. Tidigare forskning på bland annat spegelneuroner ger vid handen att olika handlingsprogram lärs in omedvetet hos en person vid kontakten med andra människor, för att vid ett senare tillfälle kunna manifesteras i handlingar likartade den som personen iakttagit. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra trumsetslärare från kulturskolor i Storstockholmsområdet. Resultatet visar att respondenterna med viss variation visar relativt stora likheter med sina respektivelärare särskilt med avseende på proportionerna i vilka de använder notspel respektive gehörsspel. Flera av respondenterna utför vidare undervisningsmoment på ett sätt som nästan är identiskt med hur de utförde det som elever. I de fall då respondenterna avviker från sin lärares didaktiska stil, har de snarast lagt till olika moment i undervisningen som inte förekom under deras elevtid.

 • 429.
  Dahlström Johnsson, Johanna
  Royal College of Music in Stockholm.
  Pianoundervisning i grupp eller enskilt? En studie i pianometodik för en eller flera elever.2000Student thesis
 • 430.
  d'Ailly, Carl
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Skandiaorgeln låter igen!: att spela Maurice Ravels Boléro på Stockholms nyinstallerade biograforgel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Om du är intresserad av en introduktion till biograforgelhistorien och om du någonsin funderat över hur man egentligen går tillväga om man fått för sig att spela Maurice Ravels stycke Boléro på en gammal Wurlitzerorgel från 1925 har du hittat rätt. Framför dig ligger ett arbete av en kyrkomusikstudent som tycker att det är fascinerande att utforska nya klanger och som av en tillfällighet råkade snubbla in i ett väldigt speciellt instrument. Skandiaorgeln är ett unikt instrument för Sverige, det är den enda klassiska biograforgeln som står i ett publikt rum i vårt land. Jag har satt mig in i biograforgeltraditionerna och jag har jämfört kyrkorganistens och biograforganistens spelstilar. För att undersöka och presentera Skandiaorgeln har jag valt att arbeta med stycket Boléro från 1928 som fungerar som en ouvertyr till instrumentets klangvärld.

 • 431.
  Dakouri, Shergo
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Hur kan det flöda bättre?: Flow-teorin som hjälp i komponerandet och musiklivet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 432.
  Dakouri, Shergo
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Tankar kring min estetiska hållning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 433.
  Damsager, Sigrid
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Körkonsertens dramatiska potential2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 434.
  Dandanell, Annika
  Royal College of Music in Stockholm.
  Vad kan anses som det svenska i svensk pianomusik? Är det en angelägenhet att den spelas och lärs ut?2008Student thesis
 • 435.
  Danemo, Peter
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Gläntan: ett sökande efter gemensamma ytor2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 436.
  Danielson, Martin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Betygssättning är en svår och grannlaga uppgift. En djupdykning i betygskriterier för gymnasiala instrumentalbetyg på nivå 1 och 22003Student thesis
 • 437.
  Danielson, Oscar
  Royal College of Music in Stockholm.
  Omhonomhonom.1995Student thesis
 • 438.
  Danielsson, Jenny-Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Integrering av engelska i musikundervisning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 439.
  Danielsson, Joel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att skriva en poplåt: vägen från en enkel idé till färdig låt2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta projekt har handlat om att komponera elektronisk popmusik med hjälp av digitalaverktyg. Jag ville undersöka hur användandet av digitala verktyg påverkar enskompositionsprocess. Målet var att skriva två låtar innehållande både text och musik.Metoden jag använt är att jag först improviserat fram melodifragment som jag sedan spelat ini inspelningsprogrammet Logic Pro. I programmet har jag sedan spelat in flera spår för attbygga upp harmonier och rytmik kring melodierna. Arbetet har resulterat i en färdig låt sominnehåller både text och musik och en låt som endast innehåller musik.

 • 440.
  Danielsson, Joel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur påverkar den musikaliska bakgrunden musikers yrkesutövande?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att utforska på vilka sätt den musikaliska bakgrunden ochden musikaliska identiteten avspeglar sig på yrkesmusiker i deras yrkesutövande, när detavspeglar sig som tydligast och vilken period i deras musikaliska bakgrund som de anser varitmest betydelsefull. Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre musiker i olika åldrar. Denmusikaliska bakgrunden, vilka åldrar som varit av störst betydelse och på vilka sätt de anser attderas musikaliska bakgrund skiner igenom i deras instrumentalspel har diskuterats iintervjuerna. I tidigare studier har man konstaterat att den musikaliska bakgrunden har en storinverkan på hur man utför sitt yrke. Miljön och de erfarenheter man fått från sin uppväxtskapar en trygghet som man tenderar att hålla fast vid.Resultatet från denna undersökning visar att samtliga intervjuade anser att den musikaliskabakgrunden har stor betydelse för hur de utför den kreativa process som musikeryrket innebär.Musik som föräldrar och syskon lyssnar på i barndomshemmet visar sig har stor betydelse förhur de identifierar sig musikaliskt, men de sena tonåren visar sig vara av allra störst betydelse.De menar också att det är i tonåren man blir mer självständig och att det är då man börjar tamusiken på allvar, vilket leder till de att ser tillbaka på den tiden som mest betydelsefulla ochutvecklande.Den musikaliska bakgrunden visar sig avspegla sig som tydligast när man spelar i andramusikstilar än den som man är mest van vid.

 • 441.
  Danielsson, Moa
  Royal College of Music in Stockholm.
  Den nordindiska klassiska musiken - en tradition i två världar. Förhållandet mellan gurushishya-traditionen och institutionell musikundervisning i Indien2008Student thesis
 • 442.
  Danielsson, Peter
  Royal College of Music in Stockholm.
  Mötet1997Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 443.
  Danielsson, Urban
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musiken på Nereby skolhem. Ett ämne som ingen väljer bort2008Student thesis
 • 444.
  Danijel, Nikolic
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Brahms F-moll sonat op. 1202017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har valt att skriva om Brahms f-moll-sonat eftersom det är den sortens musik som berör mig mest inombords. Jag fastnade för musik för soloviola redan som liten. Detta verk är ett av de främsta och mest spelade verken för viola vilket gör att det blir en viktig del i violarepertoaren. Brahms levde mellan 1833 och 1897, förhållandena var annorlunda då jämfört med nu vilket medför att stycket lät annorlunda då mot vad det gör nu på moderna instrument och strängar. Jag har försökt efterforska hur nära man kan komma originaluppförandet och dåtidens klangideal och teknik. Detta verk skrevs först för klarinett men strax därefter gjorde Brahms en alternativ violaversion och jag har tittat på några skillnader mellan versionerna. Jag har också jämfört olika moderna utgåvor och provat att spela på sensträngar för att få en känsla av hur det egentligen kan ha känts och låtit med mer tidstroget material än moderna strängar.

 • 445.
  Dashkuu, Galbadrakh
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examenskonsert2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 446.
  Davidsson, Jenny
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Johansson, Carina
  Royal College of Music in Stockholm.
  Klasslärarens situation på musiklektionen - pedagogutbildad men inte musikpedagogutbildad.2000Student thesis
 • 447.
  Davidsson, Sophia
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rapport från ett år i Guildhall Ensemble.1993Student thesis
 • 448.
  Debreceni, Rebecca
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Haasnoot, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad gör de nu? Leder Kungl. Musikhögskolans instrumental och ensemblelärarutbildning till verksamma instrumentallärare?2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 449.
  Debré, Leo van
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete: programblad och reflektion inom examensarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 450.
  Dehlin, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm.
  Timing för dansare.1996Student thesis
6789101112 401 - 450 of 2571
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf