Endre søk
Begrens søket
6789101112 401 - 450 of 1653
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Forslund, Emanuel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ledarskap i musik och idrott: Skillnader och likheter i ledning och utveckling av grupper2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Scientific studies show that good leadership is a key factor for group- and individual development. Studies have also shown that the contrary can curb talented individuals and/or cause stagnation, or even cause groups to halt their progression. This essay studies how leaders in musical and athletic environments look on their own leadership. In interviews, the leaders reflect upon experienced issues related to their profession, their views on difficulties in their leading role, as well as individual, and group development. This study also includes two observations, one in each field of profession. The answers in the interviews have been compared in order to identify possible differences and/or similarities between the two different career fields . The comparison also serve as a background for a discussion on wether the two different leader professions can learn from each other. The study shows that the stereotype portrait of the screaming hockey coach isn’t entirely accurate when to describe the leaders who coach young hockey players in Sweden. The study also shows that the leaders in choral singing has a very strong position and often single-handedly pilots their groups against put up targets.   

 • 402.
  Forslund, Emanuel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Mannes Musik: en pedagogisk plattform på internet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna projektrapport sammanställs arbetet med att skapa webbplatsen www.mannesmusik.com. Resultatet är tänkt att bli en hemsida som riktar sig till elever i högstadiet. Syftet med projektet var att skapa en pedagogisk plattform för musik på internet. Webbplatsen innehåller grundläggande förklaringar för gitarr, piano och bas. Ett annat mål var att skapa en digital materialbank för egna kompskisser, noter och körarrangemang på webbplatsen.

  I arbetet med att jobba fram hemsidan har vissa digitala program använts. Hemsidan har producerats i publiceringsprogrammet Wordpress. I rapporten beskrivs processen med att arbeta i detta program som till stor del bygger på färdiga mallar. Ett annat program som använts är Paintbrush vilket är ett ritprogram som brukats för att skapa enkla och tydliga kompskisser med ackordtabeller för de olika instrumenten.

  Obligatorisk och fri vald litteratur (se litteraturlista) ligger till grund för en mer allmän pedagogisk och konstnärlig diskussion av projektet men också som musiker och musiklärare.

 • 403.
  Forsman, Andreas
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  App app app!: iPad och appar – komplement eller konkurrent till traditionella musikinstrument inom grundskolans musikundervisning?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den tekniska utvecklingen i samhället går snabbare och snabbare, ett påstående knappast någon bestrider nuförtiden. Utvecklingen, inte minst inom dator- och IT-området, påverkar oss alla, oavsett ålder. Inom skolan är datorer ett självklart redskap och begreppet digitala verktyg är inkluderat i grundskolans läroplan inom flera olika ämnen. Denna undersökning syftar till att belysa iPadens roll i grundskolans musikundervisning. För att få svar på om en iPad tillsammans med anpassade appar kan användas som ett musikinstrument i undervisningen, eller till och med ersätta traditionella musikinstrument, så har jag intervjuat tre personer. En representant för utformningen av Skolverkets läroplan för ämnet musik, en rektor inom grundskolan och en ämneslärare i musik på grundskolan får ge sin syn på frågan. Dessa kvalitativa intervjuer ligger till grund för empirin i denna undersökning. Informanternas svar har analyserats med ett hermeneutiskt perspektiv vilket har lett till nya frågor och svar kring iPadens roll i musikundervisningen. Resultatet pekar på att iPads och appar har en självklar roll som verktyg i musikundervisningen men kan inte betecknas som ett musikinstrument. Dock betonar samtliga informanter att svaret kan bli annorlunda i framtiden. Ett tydligt tecken på hur snabbt tekniken utvecklas.

 • 404.
  Forsman, Anna Birgitta
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Instrumentalundevisning i mellanstadiet: En intervjuundersökning om tre musiklärares tolkningar och förverkligande av klassrumsmusicerande på mellanstadiet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftade till att få inblick i hur musiklärare tolkar kursplanen för musik, vilka metoder de använder sig av och vilka ramfaktorer som påverkar instrumentalundervisningen. Genom tre semistrukturerade kvalitativa intervjuer har studien kunnat lyfta fram några faktorer som mest påverkar att lyckas i instrumentalundervisningen i grundskolans mellanstadium. Speciellt gruppstorleken har visat sig vara en faktor som i hög grad påverkar hur undervisningen utformas. En stor elevgrupp minskar musikundervisningens kvalitet och möjlighet till individuell kontakt med eleverna och därför är mindre undervisningsgrupper i grundskolans mellanstadium att föredra då det gäller instrumentalundervisningen. Tillgången till instrument och övningsrum är också viktiga komponenter för hur musikundervisningen kan genomföras. Det har även framkommit att strukturen på och innehållet i undervisningen i musik skapas fritt av läraren. I svenska skolan finns det ingen allmänt använd lärobok för musikämnets instrumentalundervisning varför det är läraren som själv väljer repertoar och metod enligt egna referensramar.

 • 405.
  Forsmo, Katrin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Empatins betydelse i konstnärliga terapier: en intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka empatins betydelse inom tre olika konstnärliga terapier. I denna studie används en hermeneutisk ansats både i metoden och i den analytiska tolkningen. Underlaget för analysen har varit tre intervjuer med tre terapeuter. Empatibegreppet beskrivs utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och dels ur ett psykodynamiskt perspektiv. Utifrån intervjuerna formades fem sammanfattande teman. 1 Det empatiska syftet. 2 Terapeuten som förebild. 3 Konstnärligt skapande. 4 Intersubjektivitet. 5 Förändringsprocess. I diskussionen problematiseras hur empatibegreppet kan användas och om behovet av att beskriva de intersubjektiva processer som är en förutsättning för empati. Den grundläggande intersubjektiva samspelsväven har nära samband med de konstnärliga interaktionsformerna som terapeuterna använder både på ett praktiskt och teoretiskt plan.

 • 406.
  Forss, Catarina
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Vart tog kärleken vägen: eller varför är kärleken så falsk?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 407.
  Forster, Linda
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan.
  Eidsten Dahl, Caroline
  Kungl. Musikhögskolan.
  Bra intonation i blockflöjtsensemble: hur gör man?2007Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 408.
  Forsén, Arne
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för folkmusik.
  "KMH möter västafrikansk kora" med Alagi M'Bye (Gambia): ett FoU-projekt på Kgl Musikhögskolan, april 20072007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 409.
  Franzén, Helena
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan.
  Starck, Karin
  Kungl. Musikhögskolan.
  A prima vistasång i gehörsundervisningen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 410.
  Fred, Ylva
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Det handlar om någonting: Om symboler, humor och nostalgi i musik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 411.
  Fredriksson, Linnéa
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  S. Biagio 9 agosto ore 12.07: Ricordo per un contrabbasso solo2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag arbetat med solostycket S. Biagio 9 Agosto ore 12.07 för kontrabas skrivet av den tyske tonsättaren Hans Werner Henze (1926-2012). Jag har arbetat med att ta fram en tolkning av stycket genom att göra en analys av det samt med att reda ut tekniska svårigheter. Arbetet är gjort i syfte att utveckla en större förståelse för ett modernare tonspråk för att sedan kunna använda dessa kunskaper för instudering av andra kontemporära verk. Resultatet av studien blev att jag noterade en särskild betydelse av tonernas teatraliska karaktär i musikens gestaltning; något som kan användas för framtida instudering av atonal musik.

 • 412.
  Fridlund, Ida
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Vilka redskap har du?: En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. Då min avsikt varit att få en bred bild av detta område valde jag att göra en enkätundersökning riktad till samtliga grundskolelärare i musik i Linköpings kommun. Uppsatsen är skriven med och enkäten analyserad utifrån den sociokulturella teorin. Resultatet visar att de flesta musiklärare i studien anger att de använder stöd och anpassningar för att få musikundervisningen att fungera för elever med NPF. En majoritet anger dock också att de tror musikundervisning upplevs som mer utmanande för elever med NPF än mer teoretiskt orienterade ämnen. Endast en liten andel menar att de fått med sig kunskaper inom området från sin grundutbildning, samtidigt som många anger att de har möjlighet att få stöd och hjälp på sin arbetsplats, till exempel från specialpedagog. Undersökningen visar att det finns många olika typer av stöd musiklärare använder sig av. Några av de vanligaste har att göra med att skapa rutiner och kontinuitet både inom undervisningen och mellan olika ämnen, samt att på olika sätt skapa ordning i rummet, till exempel vad gäller instrument. Att ge elever möjlighet till paus eller alternativt arbete omnämns också som ett vanligt sätt att anpassa musikundervisningen.

 • 413.
  Friedman, Ruben
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examensarbete: programblad och reflektion inom examensarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 414.
  Frisk, Henrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  ArtDoc - an Experimental Archive and a Tool for Artistic Research2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ArtDoc is an experimental database and archive for primarily

  documentation of artistic content. It attempts to address the question

  of the diculty of documenting artistic practice in a manner that makes

  visible the processes in action. The background to this project is discussed

  and the theory behind the development of open works. Though

  ArtDoc is still under construction the foundation of the archive is presented.

  Finally some thoughts on the future of digital documentation

  systems is discussed.

 • 415.
  Frisk, Henrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Hell is full of musical amateurs, but so is heaven2017Inngår i: Seismograf, ISSN 2245-4705Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Today, whenwe think of musical performance inWestern art music, it is easy to take

  for granted the division of labor between, for example, musician and composer. However,

  music has obviously been produced for many thousands of years without there

  being a need to compose and write it down before playing it. Most genres of music have

  sustained and developed without this split between creator and performer. In genres

  where improvisation play an important role the musician sometimes embodies both the

  creative act and the interpretative–simultaneously. In musics built on aural traditions

  the composed component is integrally bound to the musician. However, as advanced

  and standardized technologies for systematic notation of music were developed in Europe

  the role of the musician slowly began to evolve into two, often separate parts: one

  part primarily responsible for the construction of music (composer), and one part primarily

  responsible for the performance of it (musician). There is no doubt that composition

  and notation are extraordinarily ecient means to structure, communicate and

  preserve musical ideas and it is fair to assume that the development that led to the division

  of labor loosely sketched here participated in the advancement ofWestern music

  into new aesthetic areas.

 • 416.
  Frisk, Henrik
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Elberling, Anders
  Machinic propositions: artistic practice and deterritorialization2019Inngår i: Aberrant nuptials: Deleuze and Artistic Research 2 / [ed] P. Guidici and P. de Assis, Leuven: Leuven University Press, 2019, 1Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 417.
  Frisk, Henrik
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Nguyen, Thanh Thuy
  Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.
  Found in translation2019Inngår i: Seismograf (https://seismograf.org)Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This audio paper is an exploration of part of the process of making Drinking (2014) -

  a piece for voice, Vietnamese zither .àn tranh, and electronics. The composition is developed

  from composer William Brook’s project After Yeats in which Brooks provides

  an instruction describing a collaboration between a performer and a composer. After

  Yeats is not itself a composition, but should rather be seen as a method with which a

  composer and a performer may realize a score (Brooks 2013). At the outset the chosen

  poem–A Drinking Song by William B. Yeats in a translation to Vietnamese, the native

  language of Nguyen Thanh Thuy–was recited, and it was the sonic trace of the reading

  that was the point of departure for the composition Drinking. In this case the meaning

  of the words is of less signicance than the sound of the reading. After Yeats is in

  some ways an attempt to revive the tradition of chanting poems to a lyre accompaniment

  common in the practice of Yeats and his contemporaries. Henrik Frisk, a Swedish

  composer, takes the recording of the reading and, according to the instructions in After

  Yeats,works to compose the piece according to the implications of the declamation from

  Nguyen’s reading. According toMarcel Cobussen, "listening also involves an opening of

  the senses that is not necessarily enfolded in conscious meaningfulness, by sense. It also

  takes place outside, before or beyond sense; it also refers to a sense that operates outside,

  before or beyond signication" (Cobussen 2008: p. 131). The emotional responses that

  arise from engaging in artistic practice operate in similar ways to how Cobussen situates

  listening in a space beyond signication. They may be communicated and sometimes

  brought to the fore, but they always have a tendency to appear mysterious, arcane and

  ephemeral. The inuence by the many diferent kinds of agents that may be found in

  Brooks’ meta-composition makes the creative process daunting to understand but is also

  wrapped around the idea of what is to be found outside, before and beyond.

 • 418.
  Fritz, Ellinor
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musik-lärare eller Musik-lärare?: hur några musiklärare ser på sin yrkesroll2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Musik-lärare eller musik-lärare? Hur några musiklärare ser på sin yrkesroll skildrar yrkessocialisationen inom musikläraryrket idag. Syftet är att ta reda på vilka motiv som kan ligga till grund att välja musikläraryrket och vilken kompetens som anses viktig i rollen som musiklärare. Därför har jag frågat några musiklärare hur de ser på sitt yrkesval, sin yrkesroll samt hur de ser på relationen mellan att vara musiklärare och musiker. Metoden har varit att genomföra kvalitativa, halvstrukturerade djupintervjuer vilket utgör det empiriska materialet i detta arbete. Med en abduktiv ansats som vetenskaplig metod har jag låtit min empiri samspela med tidigare forskning, där jag utgått från framförallt Christer Bouijs studier om musiklärare. Med hjälp utav Boujis tankar om olika lärarkategorier samt den franske kultursociologen Pierre Bourdieus utbildningssociologiska begrepp habitus, status och kulturellt kapital har jag analyserat min empiri. Resultatet visar att konflikter kan finnas i relationen mellan musiklärarrollen och musikerrollen. Det som studeras och diskuteras är orsaken till konflikten samt hur musiklärarna i studien löser en eventuell konflikt mellan sina två yrkesroller.

 • 419.
  Fritzson, Linus
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hårdrockstrummor: En analys av olika årtiondens spelstilistiska drag2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats riktar fokus mot att ringa in de inlärningsmetoder som kan ha använts för att mynna ut i de speciella spelsätt som anammades av hårdrockstrummisar på 1970- och 1980- talet. Två trummisar har valts ut för att representera de två årtiondena, John Bonham och Vinny Appice. Arbetet berör de två termerna formellt och informellt lärande. Även plankning och transkription diskuteras då detta utgör en stor del av metoden för att nå någon form av tes. De två utvalda trummisarnas spel har transkriberats i såväl kompsituation som solosituation för att sedan jämföras med utvald slagverkslitteratur. Detta arbetet mynnar ut i resultatet att för att erhålla de spelstilistiska drag som återfinns i dessa årtionden bör gråzonen mellan formellt och informellt lärande omfamnas snarare än att de båda sätts i kontrast till varandra.

 • 420.
  Fritzén, Jonathan
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Examensrapport2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 421.
  Fritzén, Jonathan
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Love birds. Piano + all instruments and vocals2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 422.
  Frogner-Kockum, Katharina
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Min väg till att uppnå musikaliskt flow2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 423.
  Frostenson Brolund, Charlotta
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Kroppskännedom och lyssnande - vägen till det personliga sånguttrycket: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 424.
  Frostenson, Cecilia
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Learning study i kulturskolan?: Kompetensutveckling i den egna praktiken2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this study Learning study has been carried out as a model for skills development focusing teaching and learning processes for music teachers within the Community School of Arts. The model rests on variation theory to improve teaching and learning. The design of a Learning study consists of three video filmed lessons interwoven with continious monitoring and planning through collagiate dialogues. Work with Learning study starts from the choice of a certain aspect of knowledge, the learning object, and the identification of several critical aspects based on the pupil's current level of understanding. In the teaching situation, the teacher provides variation patterns to support the pupil’s learning.. The design of the model in this study is modified with a view to a better fit with the subject of music, and the context of teaching in the School of Arts.

  Starting from the cultural-psychological perspective on learning and a phenomenographic inspired method, this study aims to describe the participating teachers’ learning through their Learning study. The teachers have experienced a development of knowledge in themselves as well as in their pupils. They have assimilated a language for reflecting on the process of teaching. Reflected experience has made the didactic interaction in the teaching process visible. The collegiate dialogue has contributed to the development of more variation in the tools used for teaching. Learning study is therefore found be a useful tool in the development of music teaching in the context of Community School of Arts when enough time, continuity and a qualified coach are provided. 

 • 425.
  Frydén Kristensson, Ludwig
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Telemanns Trumpetkonsert: Interpretation och analys barocktrumpet och piccolatrumpet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 426.
  Frykholm, Johannes
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Levande spelmusik: Att bearbeta arrangemang på TV-spelsmusik utifrån musikers upplevelser och återkoppling2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  TV-spelsmusik och arrangering är något som brinner starkt för mig. Dock kan det finnas bristande intresse för TV-spelsmusik bland professionella musiker. För att öka musikers engagemang när de ska framföra levande TV-spelsmusik, och för att bredda mina arrangeringskunskaper, har jag bearbetat två av mina skrivna arrangemang med hjälp av musikerna själva. Musikerna som deltog i arbetet har fått bidra med egna upplevelser om sina instrument och med återkoppling på deras instrumentstämmor i mina arrangemang. Med detta underlag bearbetades arrangemangen för att sedan repeteras i orkester och till sist framföras på en konsert. Framförandet har utvärderats mot bearbetningarna för att se hur strategierna fungerar i praktiken. Om inte denna bearbetningsstrategi är användbar i framtiden så kommer i alla fall resultatet jag fått från detta projekt vara till nytta. Lärdomen jag fått från genomförandet, och framförallt från musikernas återkoppling och upplevelser, kommer kunna hjälpa all min framtida arrangering och mitt framtida yrkesliv som arrangeringslärare.

 • 427.
  Fugazza, Lorenzo
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Methods to support guitarists to recover from injuries and/or maintain health2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Musicians tend to suffer from a broad range of problematics related to their playing, from muscle/tendon injuries, to joint injuries, nerve compression disorders and central nervous system disorders. The purpose of this essay was therefore to explore methods used for health and wellbeing of guitarists. The research question was: Which actions are described to support guitarists to recover from injuries and/or maintain health? A qualitative approach was used to collect and analyse the data that were acquired through in-depth interviews and analysis of annotations of musicians who have been patients or were at the time of the interview been following a rehabilitation program in those centres. The analysis of the data produced eight common actions used by both the institutes. The result showed that there is a common ground between the two schools which could be a start for the development of further treatment strategies.

 • 428.
  Fugazza, Lorenzo
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  The Impressionistic Guitar: Is there a mutual influence between the Spanish guitar and the Impressionist masters?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is an investigation on the influences that the Spanish Guitar and the traditional music from Spain had on the impressionistic composers of the late 19th century and early 20th century. I have also inquired on the opposite influence, the impressionistic influence on Spanish composers.It contains a description of the characteristics of the two musical genres, informations on their most renowned composers’ composing style and an analysis on two relevant pieces of the guitarist and orchestral repertoire.I found out a very strong link between the two genres, with Impressionism being very influenced by the traditional Flamenco style and the guitaristic idiomatic language and on the other hand the Spanish composers including in their compositions the new Impressionistic composing techniques and its new research on colors and timbres.Keywords:

 • 429.
  Fält, Anna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för folkmusik.
  How To Sell A Product: Solo Folk Singing, Personal Branding and Spiritual Journey2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this thesis I ́m trying to to find out whether we need to make our art into a product and I am using myself and my career as an example of a product. I wanted to use the word “product” in a positive way and inspire people to think about music management and personal branding as something they could use as a tool when working with something creative. I ́m writing about my own journey as a folk musician and solo artist and wish to turn something personal into something common and shared.

  ! I approached my research question “How much of a product would you have to be in order to be a successful artist at the Nordic folk music scene?” from three angels. Firstly, I ́ve gathered information that I have from my years as a freelance musician. Secondly, I interviewed a few professionals, and finally I read a lot of material and wrote about the basics of music business and working life of a folk musician in the Nordic countries.

  My theory is that we ́re all selling a product when selling our music and playing for money, that is why we need to know this product, love and respect it and have a need to share it. I believe that finding your artistic me is a spiritual journey and when you start searching for your “core” you ́ll become a better musician since you ́re getting better in recognising and handling your own emotions.

  I ́m trying to diminish the polarisation between music business and being a genuine artist. I believe that knowing your core gives you power to work better in the field which is continually changing and demands a lot. This spiritual journey into yourself is also an artistic journey and I see personal branding as a fun and inspirational tool for anyone who wants to get to know oneself and build a personal brand which is true, likeable and also selling.

 • 430.
  Gagnestam, Linda
  Kungl. Musikhögskolan.
  Barn och musik i kåkstäder: förutsättningar för musikundervisning i Sydafrika2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is an examination of how conditions for formal and informal music education look like in two townships in South Africa. The purpose of this examination based on different actors' experiences is to find out whether the children in South Africa receive some form of music education and if so, how they think it can help the children in the surveyed areas. The information was gathered both through qualitative, semi-structured interviews with a music teacher, music therapist, creative music facilitator, students, and people who have worked for Sida and partly through unstructured observations. The results show that children in the surveyed townships do not receive any formal music education through the school but they sometimes can get music education through a NGO project (Non Government Organization) which usually runs by an enthusiast and is funded by various aid agencies. My examination also showed that for the children in the surveyed areas music education can be an alternative from being on the streets, giving a positive group experience, the ability to express themselves, fend off young people from drugs and criminality and bring together various grouping. Difficulties for the existence of music education in the townships were among others lack of funds, educated music teachers, facilities, priorities of the government and schools and lack of well-being of the townships in the form of depression, high unemployment, drug problems, apathy etc.

 • 431.
  Gagnestam, Linda
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Schüldt, Hanna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Den levande musikens kraft: en kvalitativ studie av ett projekt med levande musik till sjukgymnastik på en allmängeriatrisk vårdavdelning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 432.
  Gahrton, Daniel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Takt och Otakt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The theme of the song Lonely Woman by Ornette Coleman and the song It’s Halloween by The Shaggs has something in common when it comes to how the different instruments relate rhythmically to each other. I would call it a musical quality that could be described as a feeling of ungraspability. I had this quality in focus during a process of listening to music, writing music and playing music. To describe the cause of this quality I felt the need to define two concepts I named 1) rubato structures; rhythmic structures that aren’t based on, nor establish a steady pulse, and 2) tempo structures; rhythmic structures that are based on and establishes a steady pulse. Throughout the project I identified the cause of the quality, to be combinations of rubato structures and tempo structures, however my understanding developed during the project to a more specific definition which was layers of rubato structures and tempo structures. In the 6 compositions that this project resulted in, I created a number of musical situations with my group, which all had these elements. When listed, these situations rather systematically go through ways of combining structures in regards to different parameters. When listened to, at least for me, several of them give rise to the feeling of ungraspability I had in focus.

  My attempts to describe and analyze the many inspiring examples stretching from Charles Ives to Swedish contemporary vocal folk music, helped me to develope tools for making music of my own, rather than resulting in some objective truth, or a system for describing and analyzing music that would work objectively. One thing I would consider objectively true, however, is that there are a lot of different ways of creating rhythmic complexity, where some ways are very tedious and difficult for the musicians. With rhythmic layers of rather simple structures, containing rubato structures, I can create rhythmic complexity beyond the quantifiable, just by putting the human impulses in control.

  Takt in Swedish could mean many things, such as beat, meter, bar, measure. Otakt is often used as a negative word to describe a failed attempt to play in time, but is also linguistically the negation of takt (thus meaning no beat, no meter, no bar, no measure). Takt och (and) Otakt is therefor a play with words, since otakt relates to things in this study that is embraced rather than avoided.

 • 433.
  Gamar, Tetyana
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Från ett piano till en orgel: En studie om Franz Liszt som orgeltonsättare med särskilt fokus på hans ”Preludium och fuga BACH”2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om min instudering av hur F. Liszts hanterade orgel och fugaformen. Som exempel tog jag hans BACH Preludium och fuga, eftersom fugaformen och harmoniken var viktiga för honom. Det finns både orgel och piano version av detta verk och det kommer att vara intressant för mig som både pianist och organist att jämföra båda versioner.

 • 434.
  Gamar, Tetyana
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  KAMMARMUSIK AV JOSEPH RHEINBERGER: EN STUDIE KRING KONSERT (SUITE) OP.149 FÖR VIOLIN, CELLO OCH ORGEL2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om min instudering av Joseph Rheinbergers Konsert (Suite) för violin, cello och orgel. Förutom en kort biografi över Rheinberger och en översikt över hans kammarmusik behandlas olika aspekter på kammarmusikaliskt spel som t. ex. tempoval och frågor rörande artikulation och intonation. Jag tar också upp hur orgelns registrering realiseras så nära Rheinbergers egna anvisningar som möjligt med tanke på hur olika akustiska förutsättningar påverkar samspelmässiga aspekter. Instuderingsarbetet har gett mig nya erfarenheter vad beträffar kammarmusikspel med orgel, speciellt med tanke på styrkeförhållanden mellan orgeln och övriga instrument i ensemblen samt andra akustiska förhållanden som hörbarhet och tydlighet.

 • 435.
  Gamble, Steve
  Kingston University London.
  Listening to virtual space in recorded popular music2019Inngår i: Proceedings of the 12th Art of Record Production Conference: Mono: Stereo: Multi / [ed] Jan-Olof Gullö, Stockholm: Royal College of Music (KMH) & Art of Record Production , 2019, s. 105-118Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research on virtual recorded space manifests a division between productionandreception-based approaches. I address a number of issues which complicatediscourse across perspectives and outline why a convergence may bebeneficial to research in various disciplines. I consolidate previous models oflistening, including Moore (2012) and Zagorski-Thomas (2014), and arguethat the ecological approach to perception and research on embodied cognitionmay provide a useful theoretical framework for bridging this divide. Thisis exemplified by music analysis and interpretation of Karnivool’s (2009)‘Goliath’. I discuss the virtual recorded space that the track affords me andconsider how listeners may narrativise the track’s personic environment accordingto ecological/embodied principles.

 • 436.
  Gaoyang, Li
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Li Gaoyang Quartet Project2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 437.
  Gavel, Leo
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Nikolai Medtner Sonata Reminiscenza Op. 38 no. 1: analys av form och musikaliskt innehåll2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete analyseras den ryska kompositören Nikolai Medtners Sonata Reminiscenza Op. 38 no. 1 från ett harmoniskt, motiviskt och strukturellt perspektiv. Denna analys innefattar också reflektioner kring några av författarens interpretationsmässiga val. Syftet med studien är att undersöka hur styckets form och harmonik kopplar det samman såväl med den klassiska kompositionskonstens regler som med Medtners artistiska/poetiska mål. Studiens resultat påvisar att verket är såväl kompositionstekniskt fulländat som känslomässigt rikligt. Sonatformen är på ett sofistikerat vis implementerad i verkets struktur och återfinns som en integrerad del i musikens narrativ.

 • 438.
  Gay Fernández, Carlos
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Jazz influence on classical clarinet: Analysis and identification of jazz elements in classical clarinet repertoire in the 20th century2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is about jazz influence on classical clarinet repertoire, focusing on analysis and identification of all the jazz elements that run through this style into classical music. It also wants to describe the huge change of way of playing noticeable in the Swing Era in relation to the classical way.In the first part of the thesis I describe the birth of jazz and the political, historical and musical situation in the West, to understand the process in which they got blended. After that I identify and classify jazzy elements in classical music, analyzing in depth the repertoire of my exam-concert, which is strongly influenced by this style, and in a more superficial way other influenced classical clarinet works as well. I show in the very last part of the thesis how this influence is reflected, classifying these elements in harmonic, melodic, written and rhythmical ones.

 • 439.
  Gellin, Henrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hur förhåller sig musiklärare till timing och flyt?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  2011 antogs en ny läroplan för den svenska grundskolan. Den nya läroplanen syftade bland annat till att med sin nya utformning i kombination med utökade betygssteg och övriga reformer ge ökad tydlighet för lärare, elever och föräldrar. Alla skolämnen fick en kursplan indelad i; Centralt innehåll, Kursplan och Kunskapskrav. Musikämnets centrala innehåll säger att elever i grundskolan bland annat ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i sång, melodispel och ackompanjemangsspel i ensemblespel i olika genrer. I kunskapskraven står att bland annat förmågorna timing och flyt ska bedömas.

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur verksamma musiklärare i grundskolan tolkar och tillämpar begreppen timing och flyt. Lärarnas intervjusvar kommer att jämföras med varandra men också att ställas mot intervjusvar från två informanter som deltagit i utformningen av det bedömningsstöd som publicerades 2012. Lärarnas svar kommer också att ställas mot intervjusvaren från en informant som deltagit i skapandet av kursplanen i musik. Detta för att undersöka hur den undervisande verkligheten förhåller sig till implementeringen av begreppen.

  Uppsatsens resultat visar att lärarsvaren innehåller generella likheter och skillnader på detaljnivå i definitionerna av timing och flyt. Mängden skillnader kan utmana likvärdigheten i behandlingen av begreppen timing och flyt i både undervisning och bedömning bland de fem lärarinformanterna. Svarens spridning är i linje med de uppfattningar om begreppen timing och flyt som informanten som arbetat med kursplanen ger uttryck för. Detta eftersom begreppen också i implementeringsfasen behandlats som vida och öppna för tolkning. Det finns också stöd för många av lärarnas definitioner av timing och flyt i Skolverkets bedömningsstöd, även fast få lärare uppger att de använt sig av det.

 • 440.
  Gerhardsson, Caroline
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  MVG - för vem? Lärares syn på möjligheten att ge höga betyg i musik2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 441.
  Gerstel Sollerman, Sebastian
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Examensarbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 442.
  Gerstel Sollerman, Sebastian
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Om det autentiska2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Jag går i detta arbete först igenom ett antal olika sätt att se på autenticitet, diskuterar och jämför olika musikvetares ståndpunkter samt undersöker begreppets ursprung. Därefter har jag undersökt hur dessa olika autenticiteter påverkar det klingande resultatet i ett specifikt verk och stycket jag valt för detta syfte är Allegro moderato ur Sonata para guitarra av Antonio José. Verket är dock inte det centrala, utan syftet att se hur olika ramar, autenticiteter, påverkar det klingande resultatet är det som står i centrum och detta skulle egentligen kunnat göras utifrån vilket musikstycke som helst.

  För att komma fram till hur jag på bästa sätt kan vara trogen vart och ett av dessa olika synsätt så har jag även gjort en analys av verket. Jag går i arbetet dels in på vissa detaljer i verket, undersöker vilka olika tolkningsmöjligheter jag kan hitta utifrån de ramar som ges av de olika sätten att se på autenticitet och dels ser jag till större strukturer i verket och hur olika val påverkar dessa. Jag har även dokumenterat de klingande skillnaderna med ljudinspelningar och då spelat in både längre och kortare partier samt gjort en inspelning av hela satsen för att få en bild av stycket som helhet samt för att se hur slutresultatet blev. Avslutningsvis så sammanfattar jag arbetet, skriver om hur detta arbete skulle kunna fördjupas ännu mer och diskuterar autenticitetsbegreppets relevans.

 • 443.
  Gillfors, Gunnar
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.
  Svenska Mässan: en reflektion över Johan Helmich Romans liv och hur det svenska språket kommer till uttryck i Svenska Mässan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 444.
  Ginsburg, Amanda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för jazz.
  Vad krävs av mig för att bli en professionell sångerska?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 445.
  Gisslén, Thom
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Kontrollerade gitarrlärare: Hur de förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav på gymnasieskolans estetiska program2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om att få en förståelse för hur gitarrlärare på gymnasiet förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav samt vad de anser skillnaden är mellan den aktuella och den tidigare läroplanen. Arbetet börjar med att presentera en historisk översikt av de tre senaste läroplansreformerna för gymnasieskolan i Sverige, deras påverkan på musiklärare och internationell forskning kring musikundervisning. Vidare beskrivs hermeneutik ur ett epistemologisk och en historisk utgångspunkt.

  Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra olika gitarrlärare på tre olika skolor i Stockholmsområdet och hermeneutik har använts som analysmetod. Resultaten visar att informanterna anser kursplanen i Instrument eller Sång är hjälpfull för att det ger en ram och riktning till undervisningen, särskilt det centrala innehållet, men de anser att den är vag i sina beskrivningar och att den är svårtolkad. De menar att det viktiga är att möta eleven där den är i sin kunskapsutveckling och att anpassa undervisningen efter elevens behov och intresse, snarare än att anpassa den efter kursplanen.

  Informanterna är mer negativt än positivt inställda till kunskapskraven, främst för de anser att kunskapskriterierna är för vagt beskrivna och att tolkningarna kan skilja sig från skola till skola och vissa efterfrågar mer konkreta exempel. Det visar sig även att ingen tycker att förändringen till den senaste läroplanen egentligen förändrade något på det stora hela när det kommer till hur de bedriver sin undervisning. Den största skillnaden är den nya fokuseringen på kunskapskraven och att kursplanen blev mer detaljerad men samtidigt svårare att tolka. I den avslutande delen diskuteras resultaten i förhållande till varandra och till tidigare forskning. 

 • 446.
  Giummarella, Antonio
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  The recorder in the baroque era: a study on the main models and his repertoire2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 447.
  Goldstein, Bendik Christopher
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Comparing the viola and the violin2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 448.
  Gontevas, Maria
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Sångvibrato: En teknik av betydelse i sångundervisning?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När det gäller sångvibrato har lite forskning tidigare gjorts i ämnet, och när det gäller sångundervisning har jag i min egen erfarenhet aldrig haft någon sånglärare som talat om vibrato. Även bland tillfrågade sångkollegor, är det mycket sällsynt att de fått jobba med vibrato då de fått sångundervisning. Både på gymnasienivå och högskolenivå. Syftet var därför att ta reda på hur sånglärare arbetar med vibrato i sin sångundervisning. I den här uppsatsen har jag från ett kulturpsykolologiskt perspektiv och genom kvalitativa intervjuer undersökt huruvida sånglärare på gymnasium med estetiska program arbetar med vibrato och variation av vibrato med sina elever. Studiens forskningsfråga är: Vilka kulturella meningar ser några sånglärare med vibrato i sångundervisning? Resultaten varierade. Någon svarade att det inte var aktuellt i dennes undervisning, medan någon i sällsynta fall arbetade med vibratots vara eller icke vara i en sång. Överlag var vibratots mening dock inte något som prioriterades i sångundervisningen hos någon av de intervjuade sånglärarna. Resultatet visar att medvetenheten om vibratots mening och effekter på sången, oavsett genre, behöver väckas hos sånglärare.

 • 449.
  Goold, Lachlan
  et al.
  Queensland University of Technology.
  Graham, Phil
  University of the Sunshine Coast.
  The Uncertain Future of the Large-Format Recording Studio2019Inngår i: Proceedings of the 12th Art of Record Production Conference: Mono: Stereo: Multi / [ed] Jan-Olof Gullö, Stockholm: Royal College of Music (KMH) & Art of Record Production , 2019, s. 119-136Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates new spatial relationships in music production triggeredby the proliferation of low-cost digital music production tools and howthey have changed factors of time and creativity for the record producer. Weaddress the problem through a focused set of production projects and the peerreview of those projects by seven well regarded commercial producers. Putsimply, we are asking whether those producers can determine whether the recordingswere made in large-format or DIY “home” studio environments inblind listening tests.

 • 450.
  Gordon, Rebecka
  Kungl. Musikhögskolan.
  Kroppen sångens instrument: metoder att nå större uttrycksfrihet och ökad avspänd teknik1998Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
6789101112 401 - 450 of 1653
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf