Endre søk
Begrens søket
7891011 451 - 500 of 546
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  STENEBY, MY
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Demondirigent eller fadersgestalt?: En observationsstudie av maskulinitetsnormen hos dirigenten som social konstruktion2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. Detta innebär att kopplingar mellan dirigering och maskulinitet studeras som förklaring till mäns överrepresentation. Syftet är därför att genom observation dekonstruera dirigenten utifrån teorier om maskulinitet och symbolisk interaktion. Maskulinitetsteorier har delats upp i fyra teman; kropp, rationalitet, språkbruk och homosocialitet. Studien visade olika exempel på hur dessa faktorer spelade in i skapandet av maskulinitet och dominans hos dirigenterna. Studien visade också hur begrepp från symbolisk interaktionism kan användas för att förstå hur interaktionen mellan dirigent och ensemble är könsmärkt. Avslutningsvis diskuteras även vilka konstnärliga och musikpedagogiska konsekvenser som resultatet medför och hur det som utgångspunkt för ett normkritiskt perspektiv kan öppna för ett friare konstnärskap. Det kan potentiellt både utveckla dirigeringsundervisningen på högskola och folkhögskola men också hur dirigenten konstrueras till exempel i media eller i musikundervisningen på grundskola och gymnasium.

 • 452.
  Stenman, Liselott
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans musikverksamhet2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans musikverksamhet av Liselott Stenman, är en studie inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med profil musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

  Bakgrunden till denna studie står att finna i min tidigare erfarenhet som musiklärare på en särskola med skolverksamhet för barn och ungdomar med diagnostiserad utvecklingsstörning samt funktionshinder. För några år sedan gav en elevsituation upphov till frågor kring förhållningssätt hos personalen på denna skola, vilket väckte mitt intresse för fenomenet förhållningssätt. Denna studie söker därför svar på hur fem informanter med olika anknytning till särskolans musikverksamhet tänker kring fenomenet förhållningssätt. Syftet är att belysa frågan på ett individuellt plan för att erhålla fördjupad kunskap om tankar runt förhållningssätt inom denna verksamhet. Under studiens analysprocesser har fem tankevärldar kring förhållningssätt tolkats fram; Flexibel värld; Rigid värld; Svävande värld; Solid värld och Isolerad värld. Dessa tankevärldar ger inblick i hur särskoleelever blir bemötta inom denna form av skolverksamhet.

 • 453.
  Stenram, Maja
  Kungl. Musikhögskolan.
  Människan och metoden1993Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 454.
  Stensved, Catharina
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Scenisk gestaltning i ensembleämnet på gymnasiet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka några verktyg som kan användas för att främja det sceniska uttrycket hos varje individ i en ensemblegrupp på gymnasiet. Genom observation samt kvalitativa intervjuer med tre personer som på olika sätt har expertis inom sceniskt arbete, hämtade jag inspiration för att utveckla och designa en workshop i scenisk gestaltning. Workshopen genomfördes sedan på ett estetiskt gymnasium med en ensemblegrupp om elva deltagare. Resultatet av undersökningen visade att samtal och övningar i scenisk gestaltning gav stor effekt på ensemblegruppens scenframträdande.

 • 455.
  Stiberg, Maria
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Välkommen till förorden: musikpedagogiska traditioner, intentioner och konventioner speglade i fyra historiska manualer2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ge en djupare inblick i pedagogiska tanketraditioner och med ett musikpedagogiskt kunskapsintresse undersöka vilka intentioner och konventioner som låg till grund för kommunikation av musikaliska kunskaper i historiska manualer. Förord ur fyra manualer från två olika århundraden studerades; en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1500-talet och en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1700-talet. Manualerna var Silvestro Ganassis Opera intitulata Fontegara från 1535, Thomas Morleys A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke från 1597, Johann Joseph Fux Gradus ad Parnassum från 1725 samt Johann Joachim Quantz Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen från 1752. Med en kombinerad metod analyserades förorden i tre nivåer för att se hur musikaliska kunskaper kommunicerades dels på ett individuellt plan, dels på ett mer socialt orienterat plan. Studiens teoretiska ansats utgjordes av ett övergripande kulturpsykologiskt perspektiv, vilket gav möjlighet att vetenskapligt belysa relationen mellan individer och traditioner och därmed också förbinda studien med dagens musikpedagogiska praktik. Av de intentioner som sågs speglade i förorden var de bildande intentionerna de mest uppenbara. Resultaten visade också att manualer från såväl 1500- som 1700-tal speglar ett holistiskt synsätt som förenar teoretiska och praktiska kunskaper i musik i dess egenskap av bildande konstart.

 • 456.
  Strandell, Margita
  Kungl. Musikhögskolan.
  Varför startades SMI?: en studie av tillkomsten, uppbyggnaden och verksamheten vid Stockholms musikpedagogiska institut1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 457.
  Ståhlberg, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Talspråk och sångspråk: Sfi-pedagogers användning av musik och sång2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 458.
  Stålfors, Anna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att interpretera med sig själv: hur musiker och skådespelare förhåller sig till notbild respektive manus2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ställer frågor kring- och undersöker hur man som uttolkare av notbild och teatermanus går tillväga för att det man framför på scenen ska kännas som att det har förankring i en själv, trots att det är någon annan som är upphov till grundmaterialet. Syftet är att undersöka hur musiker och skådespelare ser på sitt arbete med sin respektive text för att söka efter likheter, skillnader, motsättningar och därigenom öppna upp för vidare sätt att tänka kring interpretation. I uppsatsen finns också ett sökande efter något som skulle kunna fungera som allmängiltiga strategier för alla som arbetar med någon form av interpretation.En mängd litteratur i ämnet har genomgåtts och intervjusamtal har genomförts med två musiker och två skådespelare. Eftersom ett tolkningsarbete ofta upplevs som en väldigt subjektiv process finns det i uppsatsen en vilja att låta personliga röster få komma till tals, både i form av citat från böcker, ordagranna citat från intervjudeltagarna och från uppsatsens författare.Tankar kring vad man med konstnärliga uttryck strävar efter och vad det här arbetet givit mig avslutar uppsatsen.

 • 459.
  Sundberg, Ann-Marie
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik.
  Trumpetundervisning för små barn2012Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 460.
  Sundhage Lif, Lea Johanna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Mellan stolarna, upp på väggarna: att få plats i en skola för alla2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how well adjusted the support is for young

  people that have been diagnosed with ADHD, while attending the gymnasium. Analysis

  and result are based on a sociocultural perspective and have their take-off in literaturestudies

  and qualitative interviews with two students with the diagnosis and one special

  needs teacher. The interviews were based on themes that had their starting point in school

  policy documents and related literature. The interviews were semi-structured with the

  aim of letting the interviewees speak as freely as possible. One of the themes included the

  individual strategies developed by the interviewees, such as using mobile-apps to help

  structure and plan for everyday life.

  Results show that the available support is not well adapted and that how great impact the

  ADHD-diagnosis has on how well the person do in school is greatly affected by in what

  social context and what kind of support he or she has outside of school, for example by

  family. The study shows that there is great need for further research and development

  within the research area.

 • 461.
  Sundin, Mathilda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ljusbrus - När tankar tar estetisk form: Om kreativitet, uttryck och skapande2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I filmen Ljusbrus gestaltas tankar i form av bild och musik. Med introspektion som metod har jag, utifrån egna loggboksanteckningar kring skapandesessioner, undersökt min kreativa process. Syftet var att undersöka mitt personliga estetiska uttryck. Utgångspunkter i undersökningen är: Hur jag formulerar det jag hittar inom mig, hur jag blir medveten om vad som är mitt personliga uttryck, hur jag väljer uttrycksform och vilka medier som är lämpliga att använda. För att få tillgång till mitt inre gjorde jag en fenomenologisk analys av loggboksanteckningarna. Resultatet blev ett synliggörande av ett arbetsflöde där positiva känslor byttes ut till negativa känslor vilka jag behövde möta och bearbeta för att komma vidare i processen. I mitt inre pågick en diskussion om hur känslor och uttryck kan synliggöras och tydliggöras. Riktningen i skapandet påverkades då idén om att hitta ett tydligt sätt att formulera mitt inre blev mer avlägsen. Avslutningsvis formulerade jag några teser kring personligt uttryck. Med dem som grund har jag som ambition att ytterligare undersöka personligt uttryck utifrån ett konstnärlig pedagogiskt perspektiv.

 • 462.
  Svedberg, Patrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Gruppundervisning som metod för att utbilda artister2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur studenter och lärare uppfattar att gruppundervisningen påverkar viktiga moment för blivande artister. Är det viktigt att se andra uppträda ur ett inlärningsperspektiv? Vad betyder gruppen for individens prestation? Vad finns för forskning om olika typer av gruppundervisning som t.ex. peer-learning och masterclass? Även forskning om hur grupper påverkar individen har varit intressant. Undersökningen fokuserar på ämnet interpretation i masterclass-form för sångare, där syftet varit att undersöka studenters och lärares uppfattningar om hur gruppundervisning påverkar inlärningsprocessen av artistspecifika moment så som nervositet, scenvana, scennärvaro, repertoarkännedom m.m. Denna undersökning är gjord i enkätform och där lärare, och studerande som fortsatt till högre utbildning inom sång, har medverkat. Resultatet visar att uppfattningen är att masterclass-formen har varit mycket viktig för studenternas utveckling i sitt framtida yrkesval. En viktig och återkommande åsikt har varit att kontinuiteten och frekvensen av ämnet är vital för att uppnå goda resultat.

 • 463.
  Svedmyr, Linnéa
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hur relativt är C-dur?: Hur musiker använder sitt gehör2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 464.
  Svedmyr, Simon
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Chimär - Symphony No.1 in D major: orkestrering och arrangering av popmusik för symfoniorkester2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här projektet undersöks vad resultatet blir när melodier ur egenskriven populärmusik orkestreras och arrangeras för symfoniorkester i den klassiska formen av rondo, i detta fall efter en äldre form av rondo bestående av fyra återkommande teman samt tre episoder eller avvikelser från temat. Denna typ av rondo var populär under barocken och romantiken. Målet var att ta reda på om jag med begränsade förkunskaper inom den klassiska konstmusiken kan skapa ett stycke musik som påminner om ett utdrag ur en symfoni från 1800-talets romantik men där sagda stycke baseras på bandet Kainoabels melodier. För att uppnå detta har jag valt att skriva efter en form och för ett instrumentarium som ofta representeras inom den klassiska konstmusiken samt att jag efter bästa förmåga tar inspiration från delar ur en symfoni skriven av Johannes Brahms år 1883. Även andra stycken, som har valts ut i samråd med handledare, har agerat inspirationskälla under projekttiden. Resultatet visar på att det nyskrivna stycket klingar mer nutida än önskat på grund av melodiernas ofta joniska karaktär. Stycket fick i min mening andra stildrag än vad som önskades i målsättningen men som ändå innehar andra kvaliteter som kan beskrivas som mer filmiska och stundtals juvenila. 

 • 465.
  Svedmyr, Simon
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Nyberg, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Gruppstorlek i musikundervisning: Hur musiklärares didaktiska val påverkas av undervisning i hel- kontra halvklass2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. Intervjuerna har analyserats med hjälp av en hermeneutisk arbetsgång för att belysa olika ramfaktorer, faktorer utanför lärarens direkta kontroll som påverkar denne i dess profession, och hur dessa ramfaktorer står i relation till undersökningens ämne, hel- och halvklassundervisning. Resultatet visar på att de praktiskt musicerande delarna i läroplanen blir problematiska att genomföra när undervisningen sker i helklass. Det största hindret i helklassundervisning blir att organisera undervisningen på så vis att en rättvis bedömning av elevernas kunskaper möjliggörs, eftersom många av betygskriterierna skall bedömas utifrån kvalité. Här spelar tidsaspekten roll eftersom de intervjuade musiklärarna upplever att tiden inte räcker till för att se och bedöma samtliga elever i en helklass. I diskussionskapitlet behandlas klasstorlekens påverkan på musiklärares didaktiska val samt svårigheten med att hitta enkla svar på dessa frågor. Vidare beskrivs det i diskussionen hur klassens storlek påverkar lärarnas möjlighet att se eleverna och kunna ge dem formativ feedback men även hur klasstorleken påverkar lärarnas planeringsarbete och lektionsupplägg. Därefter diskuteras huruvida ramfaktorerna verkar möjliggörande eller begränsade samt hur ramfaktorn gruppstorlek inverkar på möjligheten att uppnå kursplanens mål.

 • 466.
  Svensson, Daniel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att leva med musik och pedagogik. En studie av kombinationen musiker och pedagog i utbildning och yrkesliv2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 467.
  Svensson Ringbo, Sara
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Notvärde: Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. För att besvara studiens syfte och frågeställning används metoden allmän litteraturstudie med systematisk ansats samt en informell intervju med tre forskare inom neurologi. Fyra vetenskapliga artiklar är inkluderade i studien. Alla har granskats kvalitets- och kunskapskritiskt. Den vetenskapsteoretiska ansatsen för studien är kulturhistorisk men min långa bakgrund som rytmikpedagog, skolad och erfaren i Dalcroze-metodik, är den vinkel jag oundvikligen betraktar resultatet ur. Ett av studiens resultat är att ämnet inte ägnats någon större uppmärksamhet från forskare under 2000-talet och det därför finns mycket att göra för att utveckla praxis. De huvudsakliga resultaten i de studerade artiklarna är att a) barn tenderar att prioritera tonhöjd framför rytm i notbilden, b) underliggande puls på rytmens minsta värde, snarare än puls som motsvarar taktens värde, förenklar för notläsningsförmågans utveckling, c) god notläsning kräver tidigt utformade strategier snarare än övning och d) rytmisk notläsning kan utvecklas på ett likartat sätt som läs- och skrivförmåga och bör stödjas ur det perspektivet med aktiviteter som innefattar ljuda, skriva och läsa. I intervjudelen framkommer bland annat att rytmisk träning kan främja tal- och skriftspråklig utveckling men att det inte förekommer några direkta transfereffekter mellan läsning och notläsning. 

 • 468.
  Svensson Roswald, Timmy
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musikens skriftspråk: Pedagogiska paralleller mellan läsning och notläsning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen försöker jag ta reda på hur instrumentallärare arbetar med att

  lära ut notläsning. Mitt syfte är att utifrån den informationen dra paralleller till

  grundskolans läs- och skrivinlärning, och de metoder som används inom denna.

  Jag vill sedan undersöka om de strategier och metoder som finns för att lära ut

  läsning av text även är applicerbara på notläsning.

  I min undersökning har jag genomfört tre intervjuer med lärare verksamma som

  metodiklärare vid en musikhögskola, samt redogjort för tre vanligt förekommande

  metoder för läs- och skrivinlärning.

  Resultatet visar att det inte finns några väletablerade metoder för att lära ut

  notläsning, till skillnad från i läs- och skrivundervisningen. De intervjuade lärarna

  delar dock till stor del sitt förhållningssätt till noter, där noternas musikaliska

  sammanhang är grundläggande. Noterna är inte heller något självändamål för

  någon av lärarna, utan endast ett medel för musikalisk kommunikation. I

  instrumentalundervisningen är undervisningen i hög grad individanpassad, vilket

  kan förklara avsaknaden av vedertagna metoder. De paralleller till läs- och

  skrivinlärning som går att göra tyder på att lärarnas notläsningsundervisning har

  störst kopplingar till de analytiskt grundade metoderna, som betonar texternas

  meningsfullhet och förmågan att avkoda hela ord som enheter.

 • 469.
  Swanberg, Lena
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Lekinstitutionen: en studie i hur improvisationsteaterundervisning kan berika musikhögskolestudenter i sitt musicerande2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att tillföra kunskap till det undervisningsfält som inbegriper

  musikalisk improvisation genom att undersöka hur improvisationsteaterträning kan gagna

  en musiker som vill utvecklas inom improvisation. Studien genomfördes som en

  aktionsforskningsstudie med en kvalitativ ansats och det sociokulturella perspektivet som

  utblickspost. Aktionsprocessen bestod av en förberedande intervju med en erfaren

  improvisationsteaterlärare, och därefter två aktioner där musikhögskolestudenter deltagit

  i improvisationsteaterträning, och därefter medverkat i en fokusgruppintervju.

  Målet var att ta reda på vilka kvalitéer musikhögskolestudenter identifierar ur

  teaterimprovisation och på vilket sätt de upplever sig influeras och berikas av dessa

  kvalitéer. Resultaten pekar på att deltagarna upplever improvisationsteaterträning som en

  bra metod för att utveckla sin koppling mellan musikimprovisation och lek. Förmågan att

  leka poängteras som en tillgång vid improvisationsutövande. De inspirerades att öva mer

  tillsammans och att använda kroppen mer i sin musikaliska kommunikation. Resultaten

  visar också att de upplever att improvisationsteaterträningen kan hjälpa dem utveckla sitt

  personliga uttryck samt utveckla tillvägagångssätt att improvisera och komponera med

  hjälp av att fokusera på förmågan att associera och bejaka impulser och idéer. Uppsatsens

  diskussionsdel tar upp aspekter av ovan nämnda resultat i ljuset av tidigare forskning

  inom improvisation och undervisning med sociokulturell teori som filosofiskt och

  pedagogiskt ramverk.

 • 470.
  Swärd, Helena
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Sångtermer2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 471.
  Söderström, Leif
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan.
  Svedberg, Magnus
  Kungl. Musikhögskolan.
  Låtminnen i våra sinnen. Att lära sig låtar utantill2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 472.
  Söderström, Marcus
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hur upplever instrumentallärarna på Kulturskolan sin arbetssituation?2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 473.
  Söllscher, Johan
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ju mer man övar desto mer tur har man: Om läroprocesser och framförande av klassiska musikstycken2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Min undersökning syftar till att undersöka vilka strategier klassiska musiker använder i läroprocessen av klassiska musikstycken så att det konstnärliga uttrycket får de bästa förutsättningarna, stycket i slutändan känns så säkert som möjligt vid ett framträdande och inlärningsprocessen går så snabbt som möjligt.

  Bakgrunden beskriver minnets funktioner i just detta sammanhang. Det handlar om hur minnet fungerar allmänt men också specifikt inom området musik, betydelsen av förkunskaper när vi spelar instrument och lär oss musikstycken samt hur stress, press och nervositet påverkar minne och musicerande. Jag beskriver och analyserar även fyra minnessystem som används i läroprocesser i samband med instudering av musikstycken.

  Undersökningen består av tre intervjuer med professionella klassiska gitarrister tillika gitarrpedagoger, som ger sin bild av övning, instudering, minnesluckor, framförande med mera. Resultatet visar att de intervjuade har väldigt liknande strategier i läroprocessen och betonar bland annat vikten av självförtroende vid framträdanden, att vara noggrann under inlärningsprocessen samt problematiken att öva in för sent eller göra ändringar i sista stund i musikstycken.
 

 • 474.
  Sörensen, Mikael
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  The Chromatic Approach: en studie i vilka påverkningsbara faktorer som visar sig genom aktionsforskning av en modern traditionsbrytande jazzimprovisationsmetod2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom aktionsforskning undersöka vilka påverkningsbara musikpedagogiska faktorer som visar sig gällande nivåanpassning av den Amerikanska jazzsaxofonisten George Garzones jazzimprovisationsmetod The Chromatic Approach (TCA). Aktionsforskning tillämpades som vetenskaplig metod där en progressiv nivåutveckling av varje students musikaliska möjligheter till anammande av TCA utarbetades. Tre interventioner genomfördes totalt, två med en Kungl. Musikhögskolestudent och en med en Gymnasiestudent. Bakgrunden till studien ligger i vikten av att som musiker få utveckla förmågan till genrebrytande improvisation, en motverkan mot att fastna i givna och stigmatiserade musikaliska bojor som kan kväva studentens nyfikenhet och lust till utveckling av den egna unika musikaliska rösten. Studiens resultat och analys visade på utkristalliserade faktorer som under utvecklingsprocessen arbetats fram och tydliggjorts där vikten av musikpedagogiska förberedelser med nykomponerade övningar behövdes för att nivåanpassa med hänsyn till instrumentteknisk nivå och även till respektive students musikteoretiska förkunskaper. I studiens avslutande diskussion problematiseras aktionsforskningsmodellen som vetenskaplig utgångspunkt för pedagoger som genom sin forskning får dubbla roller. Pedagogen och forskaren i samma person. 

 • 475.
  Tanzborn, Helén
  Kungl. Musikhögskolan.
  Rörelse i kyrkan: kyrkans rörelser1997Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 476.
  Tapper, Christian
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  ”Antal Verktyg i Verktygslådan”: en studie i tre instrumentallärares förhållningssätt till undervisning2014Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta specialarbete handlar om strategier och metoder inom instrumentundervisning på främst trummor, men även elbas. Tre erfarna pedagoger har intervjuats om deras personliga tankar kring utmaningar, genusfrågor, motivation och vad som är viktigt att tänka på i undervisningssituationen. Resultatet lyfter fram tjejer och killars olika förhållningssätt till musik och sitt instrument, nycklar till elevers motivation samt värdefulla lärdomar från deras mångåriga erfarenheter som pedagoger.

 • 477.
  Tellin, Jacob
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Time to groove: ett arbete med timing i groove-rytmer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 478.
  Tesch Holmberg, Ingrid
  Kungl. Musikhögskolan.
  Pianoskolan som tidsdokument: tendenser i svensk pianoundervisning 1930-19901990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 479.
  Thom, Gisslén
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Co-writing: en konstnärlig process mellan två låtskrivare på distans2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att beskriva den konstnärliga processen när jag och en annan låtskrivare, på distans, har skrivit låtar till en kommande skiva. Co-writing är en term inom, bland annat, låtskrivande som innebär att skriva låtar tillsammans med andra musiker. Detta sätt att jobba har för många låtskrivare varit framgångsrikt och det är oftast mer regel än undantag att stora hits har minst två upphovsmän. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att jobba på samma fysiska plats, men med dagens teknik går det även att jobba effektivt på distans.

  Metoden för detta arbete har främst involverat digitala verktyg såsom Skype, Dropbox och Google Drive för att möjliggöra att jobba på distans. För att kunna beskriva händelser och skeenden i den konstnärliga process som undersöks har loggbok och videoinspelningar varit en viktig del för insamling av information.

  Arbetet resulterade i tre låtskisser. I min resultatdel beskriver jag processen med dessa tre låtar från första idé till demostadiet. Beskrivningen av musikaliska händelseförlopp förtydligas med notexempel och klingade ljudfiler. Den viktigaste slutsatsen efter detta arbete är vikten av kommunikation och planering när man jobbar på distans.

 • 480.
  Thorsen, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att leda barnkör i konsertprojekt: en körledares arbete med barn mot konstnärliga resultat2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 481.
  Thorsen, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Skolkörens funktion och betydelse i grundskolan: en kvantitativ studie av den gemensamma sångens närvaro i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ, webbaserad enkätstudie undersöka skolkörens förutsättningar och funktion ur musiklärares perspektiv och således skapa en uppfattning om skolkörsverksamhet i grundskolan årskurs 1-9. 58 respondenter besvarade enkäten och undersökningen visar att alla de som anger att de leder skolkör har någon form av relevant musikutbildning. Vidare så visar resultatet att skolkör till 90 procent leds av kvinnor och att majoriteten av de elever som deltar är flickor. Skolkör är ofta schemalagd så att det konkurrerar med andra aktiviteter så som bland annat idrott och utelek som traditionellt sett lockar fler pojkar. Eleverna som deltar i körverksamheten gör det frivilligt men det varierar om musiklärarna räknar in skolkören i den sammantagna bedömningen i musikämnet. Målen med skolkör kopplas dock snarare till kursplanen och kunskapskraven i musikämnet än till de övergripande målen i Läroplanens första delar som handlar om skolans värdegrund, uppdrag och riktlinjer.

  De praktiska förutsättningarna för skolkör varierar enligt respondenterna, men generellt upplever de ett bra stöd hos kollegor och skolledning. Skolkören är traditionsbärande och ett viktigt inslag på högtider så som Lucia, FN-dagen och skolavslutningar.

  Skolkören har många olika parallella mål. En viktig funktion för skolkören är dess gruppstärkande och sociokulturella perspektiv som glädje, sångglädje, gemenskap och ökad självkänsla hos eleverna. Min undersökning visar att skolkörledarna anser att skolkör tränar många förmågor som är svåra att mäta eller betygsätta så som personlig utveckling.

 • 482.
  Tjerneld, Fredrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Instrumentvården i grundskolan. Intervjuer med fyra behöriga musiklärare2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 483.
  Toivola, Linda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musikelevers motivation: Vad motiverar musikelever på ett musikgymnasium till att öva och när upplevs musicerandet lustfyllt?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivation är ett begrepp som används ofta och behövs för att överhuvudtaget åstadkomma något. Vissa har mer motivation än andra. Graden av motivation kan variera, allt från mycket motivation till ingen motivation alls. Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som motiverar elever på ett musikgymnasium med spetsutbildning till att öva, när musicerandet upplevs som lustfyllt och hur man som lärare kan stötta och hjälpa elever finna inre glädje och tillfredställelse i musicerandet och därmed känna sig inre motiverade. Studien har genomförts genom skriftliga semistrukturerade djupintervjuer som givit en djupare förståelse om informanternas livsvärld. Insamlat material har bearbetats och sedan analyserats främst utifrån Self-Determination Theory (SDT) som skiljer på inre och yttre motivation, men även utifrån några andra motivationsteorier. Studiens resultat påvisar att elever motiveras av att musicera tillsammans med andra och av gemenskapen med likasinnade kamrater. Att behärska och ha kontroll över det man gör, få bestämma över musiken hur den ska presenteras samt ha en god och tillitsfull relation till sin lärare är av yttersta vikt för att elever ska känna sig motiverade, känna en inre lust och vilja utveckla sina instrumentala färdigheter och därmed växa som människa.

 • 484.
  Tosi, Monica
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att stödja elevens övning: om tajmad minnestränings påverkan på inlärning och motivation i distansundervisning med yngre instrumentalister2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En hel del av forskning inom kognitiv neurovetenskap tyder på att effektivare upplägg av repetitionstillfällen förbättrar inlärningsprocessen hos eleverna, eller rättare sagt hos människor i alla åldrar.Uppsatsen handlar om yngre instrumentalelevers inlärningsprocess i relation till hjärnans minnesfunktioner och undersökningen fokuserar fiolundervisning på nybörjarnivå. Jag har utfört ett empiriskt experiment av tajmade repetitionstillfällen via interaktiva onlinebaserade samtal med tre yngre elever.Alla de tre eleverna har under projektens gång åstadkommit förbättringar av de färdigheter som stod i fokus vid de tajmade repetitionerna. Experimentperioden har haft positiv inverkan på elevernas motivation, men deras uppnådda förbättringar bedömer jag vara av icke bestående karaktär. Däremot har projektets genomgång betydligt förbättrat elevernas föräldrastöd i hemmaövningen.

 • 485.
  Trapp, Linda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Barnsånger – sånger för barn?: En kartläggning av de musikläromedel som används i förskolan och dess anpassning till barnrösten2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning har varit att öka förståelsen och kunskapen kring barnrösten och dess begränsade röstomfång genom att kartlägga de läromedel, bestående av utgivna barnmusikmaterial, som används på ett urval förskolor. Utifrån barnröstens förutsättningar har jag både översiktligt och mer ingående studerat musikexempel från barnskivor och dess anpassning till barnens eget röstläge. Förskolor har via webbenkät medverkat och angivit de skivor som de själva använder sig av. Efter datainsamling och bearbetning har jag först gjort en översiktlig analys av 866 barnvisor och därefter har jag gjort en mer ingående granskning över ett urval, som visar på varierande aspekter, problematik och förutsättningar gentemot barnrösten. Detta illustreras av ett pianodiagram där jag visar sångernas omfång och röstläge. Min studie visar att färre än hälften av de tillfrågade förskolorna använder inspelade barnskivor under sångstunden. Den visar också att det finns många musikläromedel som inte är anpassade till barnrösten och att det är svårt att, utan träning eller speciell kunskap, själv avgöra om läromedlet är anpassat eller inte. Sånger med ett litet eller mellanstort omfång är att föredra eftersom det då är lättare att hitta ett gemensamt röstläge mellan barn och vuxen.

 • 486.
  Turgeon, Johanna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Neurofeedback i musikundervisningen: Neurofeedback som ett hjälpmedel för lärare och elever i musikundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study researches the possibility to use neurofeedback for novices, intermediate and advanced music students in a classroom setting, to examine if neurofeedback can be applied in music education. The study is a case study based on seven subjects who participated for thirty days and did 5 up to 25 different sessions. The response was over all positive to neurofeedback and everyone wanted to continue. Four out of seven thought it helped them to improve in their music studies as well as performances. The potential use of neurofeedback as a pedagogical tool is concluded in this study to be promising though careful measurements need to be taken before the students start the training in order to ensure safe and good development and results. The study also includes the Gryzelier studies on neurofeedback and music students including the different benefits of SMR and Alpha /Theta training. In neurofeedback one uses EEG to measure brain waves. This means that sensors are put on top of the head to measure the brain activity. Brainwaves such as Gamma, Beta, Alpha, Theta and Delta are measured and compared with a brain map to determine the feedback. The feedback depends on the result the subject desires. The development and history of neurofeedback started in the 1920s with Hans Berg who discovered EEG. Dr. Kamiya found 1958 that it was possible to control brainwaves through feedback. 1972 Barry Sterman discovered by chance what we now call neurofeedback when he researched cats sleep and made an experiment with cats and rocket fuel and realised cats who had trained with neurofeedback survived the rocket fuel. Joel Lubar (1995) developed neurofeedback to treat ADHD. 2003 was one of the first research projects on music students done by Gruzelier.

 • 487.
  Törnheden, Thomas
  Kungl. Musikhögskolan.
  Att komma ikapp: notläsning för pianister2011Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 488.
  Törnqvist, Martin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Motivera mera: Musikpedagogers syn på motivation och ansvar. En studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersöker hur motivation och ansvarstagande kan väckas hos elever i musikundervisning. Studien genomfördes utifrån ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk bakgrund. Det sociokulturella perspektivet på lärande behandlar frågor om hur människor lär och under vilka omständigheter vissa förmågor och kompetenser utvecklas. Metoden bestod av kvalitativa intervjuer av tre strategiskt utvalda pedagoger med olika bakgrund och arbetssituation. Resultatet visar att motivation och ansvarstagande kan väckas hos elever med hjälp av ett antal intellektuella och fysiska verktyg. De intellektuella verktygen är olika pedagogiska strategier som lärarna använder sig av för att planera undervisningen. Exempel på pedagogiska strategier beskrivs i studien som att först väcka ett grundläggande intresse hos eleven, skapa en god stämning med en musikalisk gemenskap samt att anpassa undervisningen efter elevens önskemål och förutsättningar. Även konserter och betyg beskrivs i studien som användbara strategier för att motivera elever. De fysiska verktygen är föremål som tjänar som hjälpmedel i undervisningen, som exempelvis noter men även streamingtjänster som Spotify och Youtube. Lärarens roll som en musikalisk förebild samt som en kunnig och pålitlig auktoritet beskrivs även i studien som viktig för att väcka motivation och ansvarstagande hos elever. Avslutningsvis pekar resultatet på att elevers motivation och ansvarstagande kan te sig på olika sätt då dessa strategier och fysiska verktyg både kan leda till positiva och negativa effekter på olika elevpersonligheter. 

 • 489.
  Törnqvist, Martin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Strukturerat låtskrivande: ett undersökande arbete om låtskrivande2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 490.
  Uddholm, Mats
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt: En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt2012Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education can have in the dialectic between discourse and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that resulted in the formulation of the following research question: how can the connection between music education theory and the power of definition be described and problematized from a cultural-historical perspective using Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his research on the dual function of language Vygotsky makes a distinction between the usage of concepts and conceptualization. In this study this distinction has been crucial to determining the relationship between music education theory and the power of definition as practised in music pedagogy. The research project comprised a background study and three sub-studies. The focus of the background-study was the conditions for musical learning and development in persons with severe cognitive dysfunctions. The first sub-study dealt with how social workers in this area of special education conceptualise their view of music in relation to their understanding of music activities in their own practice. The second sub-study aimed to explore which concepts music-therapists use in their meta-reflections on musical situations in this area of special education. The purpose of the third sub-study was to formulate a theoretical perspective on the relationship between music education theory and the power of definition using Vygotsky's hypothesis of semiotic thinking. The main conclusions are: first, that music education theory can be understood as a structural coupling between the power of definition that is embedded in music-pedagogical discourse as a whole, and the power of definition possessed by music pedagogues; second, that the development of the power of definition in the practice of music pedagogy is a creative process that in turn entails a critical questioning of music education theory.

 • 491.
  Uddén, Berit
  Kungl. Musikhögskolan.
  Musisk pedagogik med kunskapande barn: vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog2001Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 492.
  Uddén, Berit
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  "Varför har småbarn så 'roligt' med musik?": mot en tvärvetenskaplig förståelseram som grund för musikpedagogik med förskolebarn1995Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 493.
  Udikas, Axel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Improvisation i duo: Om frihet och ramar i en jazzduo2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med detta arbete är att undersöka hur man kan spela jazz i duo med saxofon och piano. Undersökningen är baserad på en månad med repetitioner och en studioinspelning. Undersökningen är inspirerad av deltagande observation och introspektion.

  Ett av undersökningens resultat är att det i en jazzduo kan det vara fördelaktigt att i improvisationenistället för att använda ackordföljden som "karta" använda sig av kompositionens melodi. Olika sätt att bryta instrumentens enligt konventionen inom jazz givna roller i improvisationen diskuteras också.

 • 494.
  Udikas Brandels, Axel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  "Om fylligt är runt, är ihåligt platt då?": Sex saxofonisters samtal om sound2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 495.
  Ullman, Tim
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hitlåtens text: textrelaterade riktlinjer i populärmusik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad gör en riktigt bra låttext? Om man tittar på de mest framgångsrika låtarna just nu, kan man då urskilja riktlinjer i texterna som hjälpt låtarna att nå framgång? I denna undersökning har målet varit att ta reda på om sådana riktlinjer existerar och vilka de är. Finns det likheter i lyriken mellan de låtar som är mest populära just nu? Områden som utforskas är låttexters struktur, innehåll samt relation till musiken.Syftet med undersökningen är att utforska olika sätt att skriva en låttext som har maximal potential att bli en hitlåt. Med andra ord en låt som många personer dras till och vill ta del av om och om igen. Eftersom dessa låtar får mycket stor spridning är det av särskilt intresse vad låttexterna har för budskap. Det finns utrymme att anta att folk påverkas av det de hör på radio om och om igen. För läraren kan detta arbete var intressant då skapande är en del av kursplanen i grundskolan.I arbetet undersöks vilka textmässiga likheter och skillnader som återfinns i de mest populära låtarna de senaste åren. Studien genomfördes i flera steg. Det första steget var att läsa litteratur om låtskrivande med fokus på låttexter. Därefter valdes moderna framgångsrika låtar ut för att analyseras och jämföras med litteraturen. Låtarna är hämtade ur amerikanska Billboard Year End Charts som är den mest omfattande mätningen och sammanställningen av hitlåtars populäritet just nu. Urvalet bestod av de fyra låtar från Billboard Year End Charts som rankats högst varje år från 2012 till 2015. Först analyserades en låt i taget och sedan jämfördes de fyra låtarna med varandra.Resultatet indikerar att flera textrelaterade faktorer kan hjälpa en låt att nå framgång. Refrängrepetition i synnerhet ökar låtens sannolikhet att bli en hit, men även repetition överlag, till en gräns. De låtar som analyserades var av olika slag, men behandlade ofta mer positivt laddade ämnen och var inbördes konsekventa. Tonen, språkbruket och stilen i texterna höll en röd tråd. I texterna kunde man oftast urskilja logiska, formmässiga sekvenser i  berättelserna, men detta verkade vara av mindre betydelse så länge känslan i texten var densamma genom låten. Detta arbete kan betraktas som en verktygslåda där flera verktyg samlats genom egna analyser och andra låtskrivares bidrag. Dock är det viktigt att betona att det är fråga om just verktyg snarare än regler skrivna i sten. Dessa verktyg har jag i arbetets slutfas använt för att skriva och analysera mitt egna text- och låtmaterial som konstnärlig del av arbetet.

 • 496.
  Ullman, Tim
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Prestationsångest i sångundervisning: fyra sångpedagoger om elevers prestationsångest2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöktes sångpedagogers syn på och erfarenheter av elevers prestationsångest och hur sångpedagoger kan arbeta med förebyggande och hantering av elevers prestationsångest i undervisningen. Fyra sångpedagoger intervjuades i semistrukturerade, kvalitativa intervjuer angående tankar kring elevers prestationsångest. Informanterna hade främst erfarenhet av undervisning på gymnasienivå. Resultatet sammanställdes med hjälp av tematisk analys. Informanterna definierade prestationsångest som ett begrepp som kunde delas in i olika nivåer beroende på hur starkt eleven upplevde det. Dessa nivåer benämndes med angränsande begrepp där ord som användes var nervositet, scenskräck, stress, riktig ångest, starkt missnöje och besvikelse samt prestationsönskemål. Den högsta graden av prestationsångest beskrevs av vissa informanter som när eleverna bröt ihop och började gråta och eventuellt lämnade rummet på ett dramatiskt sätt. Informanterna menade att elever som drabbades av prestationsångest ofta var högpresterande, tjejer och yngre gymnasieelever snarare än äldre elever. Informanterna trodde också att sångelever drabbades oftare och värre av prestationsångest än andra musikelever. I resultatet framgick vidare att sångpedagogernas erfarenheter var att eleverna hade svårigheter med att hantera negativa känslor. Dessa känslor uppstod särskilt inför konserter, men för yngre gymnasieelever även i privatlektioner. Informanterna tyckte sig kunna identifiera markörer som visade när eleverna upplevde prestationsångest och använde dessa markörer vid hantering. Hanteringsstrategier som togs upp var att introducera moment stegvis beroende på elevens reaktion, samtal kring elevens oro, byte av fokus, peppande och avdramatiserande. Strategier kring förebyggande som presenterades handlade om praktiska och mentala förberedelser samt skapande av tillåtande miljöer. Överlag stämde resultatet överens med tidigare forskning. En viss kritik återfanns dock i tidigare forskning kring lärares brist på kompetens gällande hantering av prestationsångest samt låg frekvens av samtal kring prestationsångest i musikundervisning. Detta stämde till övervägande del inte överens med resultatet. Vidare forskning kring elevers syn på och erfarenheter av prestationsångest ses dock som nödvändig för mer precisa jämförelser.

 • 497.
  Unsöld, Felix
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Bekräftad och berörd av musik: en studie i hur två musikterapeuter arbetar med improvisation i musikterapi.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur två musikterapeuter arbetar med improvisation i musikterapi och vad de får för resultat. Jag var även nyfiken på effekterna och essenserna av terapeuternas arbete. Vilken roll spelade musiken och vad blev terapeutens roll i terapin? Kunde resultaten ses som allmängiltiga eller var de unika för musikterapin?

  Undersökningen bygger på musikaliska möten med två musikterapeuter, en efterföljande stimulated recall samt en öppen intervju kring terapeuternas metoder, erfarenheter, de tankar som kom fram genom stimulated recall samt min egen förförståelse inom fältet för musikterapi. Detta material har jag sedan strukturerat enligt grounded theory och genom det fått fram resultat och kategorier.

  Resultaten visar att musikterapeutiska metoder som bygger på improvisation ger klienten möjlighet att på ett bredare sätt uttrycka sig. Effekterna av detta blir ofta att klienten får ett ökat socialt samspel och kan komma vidare med olika problem i sitt liv.

 • 498.
  Vasquez Rojas, Rodrigo
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musik i migration: En etnografisk studie om latinamerikanska musiker i Sverige -Motivation, autodidaktik och integration2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this magister's thesis, the aim is to highlight the circumstances that caused four Latin American autodidactical musicians to leave their countries and migrate in order to settle down in the Swedish capital of Stockholm. The propose is to give a greater understanding of how the musicians learned music and how they perceived their dreams and their motivation in relation to reality. The method for collecting the data was obtained from interviews and the study es based on an ethnographic approach. The interviews provided interesting statements that provided the raw material for the study. The statements were about the informants' childhoods, when they became musicians, their relation to the music and how they found their way to Sweden. The results of the study indicate that the motivation that was the driving force for the informants to satisfy their dreams also was the same force that caused the dream to vanish when it was fulfilled.

 • 499.
  Veremeeva, Tania
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Fiolpedagogisk väg till improvisation: en studie av fiolpedagogers undervisning på grundskolan, kulturskolan och gymnasiet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få reda på hur olika fiollärare arbetar med improvisation inom den klassiska musiken i grundskolan, kulturskolan och gymnasiet. Vilka faktorer som påverkar lärarens syn på improvisation och användningen av det i undervisningen redovisas i studien. Intervjuer av sju fiollärare som är verksamma som fiolpedagoger och musiker redovisas i studien och har analyserats genom kulturhistoriskt perspektiv. Intervjuerna behandlades med en tematisk analys som omfattar lärarnas bakgrund, utbildning, arbetsuppgifter och improvisationens användning i undervisningen. Denna studie tar upp hur lärarnas bakgrund påverkar deras syn och användning av improvisation. Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv följs och redovisas genom redogörelse av hans böcker och artiklar. Frågor om hur civilisationen ständigt förändrar människans psykiska egenskaper och beteende tas upp och Vygotskyjs idéer redovisas. Improvisationens användning är mycket bred och används i poesi, dans, teater och musik. Olika musikgenrer som grundas på improvisation har undersökts i studien. Under 1900-talet försvann improvisation från musikutbildningarna och tonade ner i de musikaliska framträdandena. Vilka faktorer som har påverkat försvinnandet av improvisation i den klassiska musiken är något som i denna uppsats lyfts fram. Fyra av sju fiollärare använder improvisatoriska moment i undervisningen. Det framkom inte någon koppling mellan användning av improvisation i undervisningen samt fiollärarnas bakgrund och utbildning. De fiollärare som är intresserade av improvisation som fenomen, undervisningsmetod och ämne av personliga skäl eller eget intresse för ämnet använder improvisation i sin undervisning.

 • 500.
  Vetosjkina, Olga
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musikundervisning och musikterapi: En kvantitativ studie om musiklärarnas arbete med elever med funktionsnedsättning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av musikterapeutisk kunskap och kompetens i olika skolformer i Sverige. Musikterapi kommer emellanåt till användning i musikundervisning med elever som har funktionsnedsättning, främst synes detta gälla då en musiklärare också är utbildad musikterapeut. Ett problem är vilka musikterapeutiska kunskaper och vilken kompetens som egentligen kan komma till användning i arbetet med elever med funktionsnedsättning i skolan. Ett annat problem är på vilka sätt lärare i musik ges möjlighet att ta del av musikterapeutiska kunskaper och kompetens i sin utbildning. Hypotesen som ligger till grund för föreliggande studie är att lärare i musik har behov av kunskap och kompetens om musikterapi i undervisning med elever med olika funktionsnedsättningar. Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning riktad till lärare i musik som undervisar elever med funktionsnedsättning. Studiens forskningsfrågor lyder: Hur stor andel av musiklärarna i undersökningen har någon form av musikterapeutisk utbildning? Hur många använder sig av någon form av insatser som kräver musikterapeutisk kunskap eller kompetens i sin undervisning? Och hur ofta sker detta i så fall? Hur ser lärarna på användning av musikterapi i skolan? Resultatet visade att lärarna ansåg att det behövs fler utbildade musiklärare med musikterapeutisk kompetens i alla skolformer för att ge elever ett nödvändigt stöd i utvecklingen. Lärarnas tankar om hur musikterapi och musikterapeutiska redskap kan komma till användning som en hälsofrämjande, utvecklande resurs i det pedagogiska arbetet i olika skolverksamheter och som en del av elevhälsa utgör en del av resultatet. Studiens slutsats är att det behövs en modell eller ett koncept för utarbetande och användning av musikterapeutisk kunskap och kompetens i musiklärarutbildning och i arbete med elever på skolor.

7891011 451 - 500 of 546
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf