Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 2455
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Elmerstad, Margaretha
  Royal College of Music in Stockholm.
  Maurice Karkoff1992Student thesis
 • 502.
  Elmquist, Hanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  INTERPRETATION INOM SÅNG- PEDAGOGIK I DEN AFROAMERIKANSKA GENREN2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of the study was to investigate how teaching song deals with interpretation, especially in the afro- american genre and with focus on music-profiled high schools in Sweden. A lot of younger students of music and song today are familiar with the concept, but so that was not the case when I was a student, so I wanted to examine what methods are used, and how. The literature mostly revolves around interpretation in relation to opera and musicals, so I wanted to examine what methods are used in the afro- American genres, such as pop, soul, folk, jazz and so on. The difference being that in those genres you don’t have the same elaborate story or scene to relate to as you do in opera and musical. I went about the study in several ways, all informants involved are singers and/or song- teachers, and I have interviewed, and observed, and discussed and read literature in order to find out just how interpretation is integrated with the song- education of young singers of today.

   

  The analysis shows that often the same methods are used as in dealing with opera and musical, but the expectations on how you use these methods vary, and it is often more used as a technique to develop your skills of how to be express full in your singing, than to how you should act on stage. What you lose in the afro- american genres is the given scenario that often opera and musical- students have to take into consideration.

   

  Key- words: singers, interpretation, jazz, education, musical, opera, song

 • 503.
  Elvin, Amanda
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Interaktion, interpretation & inspiration: en inblick i arbetet med sångcykeln "Hjärtats sånger" från ett pianistiskt perspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna text vill ge en inblick i vad romansinterpretation är, och vilken roll man som pianist spelar i tolkningen av både text och musik. Den musikaliska utgångspunkten är sångcykeln ”Hjärtats sånger” av Gunnar de Frumerie, med texter av Pär Lagerkvist. För att kunna belysa så många sidor som möjligt av arbetet som romanspianist studerade jag in alla sex sånger med två sångare som har helt olika rösttyper: Åsa Lansfors Lindblom, en lyrisk sopran som främst sjunger romansrepertoar och Nils Gustén, en bas som utbildar sig till operasångare.

  Varje sång i sångcykeln beskrivs dels utifrån mina personliga tolkningar av texten och musiken, dels utifrån de diskussioner jag haft tillsammans med sångarna i övningsrummen. I flera fall är utgångspunkterna för tolkningarna liknande i de båda processerna, medan det i några av sångerna ges exempel på hur olika interpreter kan ha helt skilda undertexter till samma sång. I dessa fall har jag funnit att jag som pianist kan känna mig bekväm i att arbeta med tolkningen utifrån båda undertexter, att mitt egna spel och min tolkning kan anpassas till den rådande situationen och den musikaliska helhet som gäller i ögonblicket. Genomgången av arbetet med sångerna ger också, genom exempel på dialoger från repetitionsarbetet, en inblick i den process som i vanliga fall sker bakom stängda dörrar. Detta visar att det i arbetet med romansinterpretation krävs en kommunikation mellan sångare och pianist och att båda parter är lika viktiga för slutresultatet.

  I diskussionsdelen lyfter jag fram olika element i repetitionsarbetet som jag funnit särskilt viktiga i romansinterpretation. Eftersom sångare och pianist är jämbördiga gäller det att ge och ta från varandra, att ha en god kommunikation och att hitta en balans mellan att vara lyhörd och att våga ta plats. För att kunna gå in på djupet i tolkningen av romanser lyfter jag även fram vikten av trygghet i repetitionsrummet, att ge arbetsprocessen gott om tid och hur central texten är i arbetet. Jag jämför även de olika tolkningarna och reflekterar över hur sångarnas rösttyper påverkar arbetet med musiken, samt hur olika tonarter påverkar upplevelsen av text och musik.

 • 504.
  Elvkull, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Modernism för nybörjare: Grafisk analys som hjälpmedel vid instudering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Quattro Pezzi av Ingvar Lidholm (1921-2017) är ett verk skrivet i den tolvtonsteknik som senare kom att känneteckna både Lidholm och kanske också den svenska modernismen. Trots det har dagens musikhögskolestudenter inte speciellt mycket erfarenhet av att spela denna typ av musik. I föreliggande studie utreds analysens, och speciellt den grafiska analysens, vikt vid instudering av denna typ av modernistisk musik. Verket instuderas under tiden som det analyseras och efteråt dras slutsatser om till vilken hjälp analysen var. Efter studien blev slutsatsen att grafisk analys kan ge stor hjälp för att kunna ge verket en konkret form och ge en klarare bild av hur delarna och motiven förhåller sig till varandra. Analysen av själva tolvtonen gav inte så mycket information till nytta för själva musicerandet men bidrog till förståelse för musikens inre struktur och varför den låter som den gör. Vid instudering kan den inte speciellt tidskrävande grafiska analysen snabbt bidra med större förståelse för musiken.

 • 505.
  Emanuelson, Bo
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musik i klasslärarutbildningen: undersökningsrapport1990Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 506.
  Emilsson, Anders
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  På väg mot konstnärligt ledarskap2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 507.
  Emilsson, Mikael
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Hur mitt absoluta gehör påverkar mitt sätt att komponera och improvisera2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project aims to explore and substantiate the approach which I use in composing, practicing and improvising, from the perspective of me as a saxophone player with perfect pitch. This will be done through writing music and describing the process, my own practicing and the rehearsals in preparation for the examination concert. The approach relies on a musician´s ability to, like a painter, have a clear vision of the end result imagined. This is a big advantage as opposed to only knowing the rules and the norms regarding composing and improvising, as the musician then can have a clear idea of a sound which then can be performed, for example a musical melody that the musician can hear before playing it. The question I ask myself is how this ability can interact, and perhaps form a symbiotic relationship, with other abilities such as knowledge of music theory and the limits of my technical ability on my instrument and how I as a musician can learn from this in order to advance as an improviser and a composer. This project is done through my perspective as a saxophone player. 

 • 508.
  Eneström, Marit
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  När själen sjunger: en introduktion till Diane Austins musikterapeutiska modell Vocal Psychoterapy2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en deskriptiv studie av den amerikanska musikterapeuten Diane Austins musikterapeutiska modell, Vocal Psychotherapy. Austin använder sig av röst, sång och improvisation inom en analytiskt orienterad musikpsykoterapi i syfte att främja intrapsykisk och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet för klienten. Uppsatsen består av en litteraturstudie, intervju och videodokumentation, vilka belyser både teoretiska och kliniska aspekter av modellen. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats för förståelse och tolkning av det undersökta materialet.

 • 509.
  Eng, Kristofer
  Royal College of Music in Stockholm.
  Kyrkotonarterna som grund. Några argument för en "nygammal" musikteori2008Student thesis
 • 510.
  Engberg, Gudrun
  Royal College of Music in Stockholm.
  Prosodi - Språkets musik. Om rytmikmetodens tillämpning i arbetet med dramatisk text och lyrik2003Student thesis
 • 511.
  Engblom, Svante
  Royal College of Music in Stockholm.
  Blad vänder sig.1987Student thesis
 • 512.
  Engellau-Öhman, Filippa
  Royal College of Music in Stockholm.
  Impedans - en rörelse fortplantar sig genom luften i ett möte mellan musik och skulptur. Ett verk av Filippa Engellau-Öhman och Johanna Hansson.1996Student thesis
 • 513.
  Enghag, Markus
  Royal College of Music in Stockholm.
  Brasiliansk musikverkstad - en introduktion till brasiliansk populärmusik.1997Student thesis
 • 514.
  Enghag, Markus
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ljung, Karin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Strategier vid klassrumsmusicerande. Samtal kring teorier och praktiker i musikundervisning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 515.
  Englin, Anders
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att skriva låtar med och utan begränsningar: En undersökning av ramars påverkan på kreativa processer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, ramar påverkar min kreativa process när det kommer till att skriva låtar. Fem låtar har skrivits delvis eller helt färdigt och jag har i arbetet med tre av dem begränsat mig själv kreativt på olika sätt och med de övriga två har jag inte gjort det. Jag har fört loggbok efter varje genomfört arbetspass och har använt den för att analysera hur arbetsprocessen har fortlöpt och framför allt upplevts.

  Resultatet av min undersökning är att ramar kan fungera som en katalysator för min kreativa process. Eftersom jag upplevt att mer övning inom området är den viktigaste faktorn för att jag ska utveckla mina färdigheter som låtskrivare kommer jag fortsättningsvis också använda olika ramar när jag skriver låtar då de kan stimulera till arbete.

 • 516.
  Englund, Daniel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Konsten att vara ledare. Ledarskap inom Sveriges SMASK-organisationer2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 517.
  Englund, Marie; Törnqvist
  Royal College of Music in Stockholm.
  Barnkörträdet - några arbetssätt för barnkör.Student thesis
 • 518.
  Engman, Karolin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  När musiken ska möta sin lyssnare: Om marknadsföring av musik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som musikskapare har jag länge skrivit och producerat musik, men mycket av musiken har aldrig nått sin lyssnare. I denna uppsats har jag valt att skriva om hur processen kan se ut när ny musik ska publiceras och hur marknadsföringen kan se ut.

  Jag har samlat in data genom att intervjua verksamma inom musikbranschen samt. tagit del av ett podcastavsnitt och webbsidor. Jag har även använt mig av en exempellåt som jag själv varit med och skrivit.

  Genom processen har jag kommit fram till en analys av PR inom musikbranschen. Jag har tagit upp kommersiell musik, radio, Spotify, samarbeten mellan A&R:s och artister. De resultat jag kommit fram till genom intervjuerna visar även på hur ett kontrakt mellan ett musikbolag och en artist kan se ut.

  I slutsatsen tar jag upp att det finns många olika sätt att jobba med PR, antingen själv som artist eller med hjälp av ett musikbolag. Jag har även kommit fram till att kontrakt mellan artist och musikbolag kan se väldigt olika ut.

  Under rubriken Framtida Forskning skriver jag att det vore intressant att analysera vidare i ämnet och kanske gå in mer på siffror och statistik.

 • 519.
  Engman-Bredvik, Isabelle
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Filmmusik - skapande och kommunikation: kompositionsprocess för examensfilm2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this master's thesis is to describe the work process with the graduation film Player, by a composers perspective and given conditions. It provides a detailed insight into how the work was done from the script stage to the end result, scene by scene reflecting about both the musical performance and the collaboration between the director and me as a composer. The work was done during the spring term of 2012 at the Royal College of Music in Stockholm and Stockholm Academy of Dramatic Arts.

 • 520.
  Engman-Bredvik, Isabelle
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Två musikaliska gestaltningar till bild: ett examensarbete i komposition, musik- och medieproduktion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 521.
  Engquist, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Högstatus inom presentationsteknik: ekot av alfahannes vrål2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Både människor och djur har i alla tider och alla kulturer sett vissa individer i sin omgivning som ledare. De har känt sig manade att lyssna på dem, följa dem och tro på dem. Jag har intresserat mig för vad det är som föranleder detta beteende, eftersom det är min fasta övertygelse att det styr vårt samspel med andra individer än idag, överallt och ständigt. I sökandet efter en biologisk förklaring, där vissa egenskaper och kroppsliga attribut sannolikt spelar betydligt större roll än andra, har jag utgått ifrån begreppet hög social status (äv. högstatus). Jag visar i denna uppsats att detta begrepp innefattar en rad mekanismer som sitter djupt rotade i oss, när det handlar om vem vi väljer att se upp till och följa. En spontan tanke är att kunskapen om detta i högsta grad borde vara relevant vid muntliga framställningar av olika slag. Syftet med min undersökning är därför att undersöka i vilken utsträckning konceptet hög social status är förankrat bland personer som jobbar med utbildning inom presentationsteknik.

  I uppsatsens inledning konstaterar jag att gängse strategier kring kroppsspråk inom presentationsteknik bygger på mekanismerna kring hög social status, men att begreppet i sig överhuvudtaget inte förekommer i litteraturen på området. När det gäller samma litteratur så noterar jag dessutom att imitation som metod att träna egenskaper hos sig själv, med ett undantag, antingen fördöms eller ignoreras. I min undersökning har jag valt att intervjua tre personer som utbildar inom presentationsteknik, för att ta del av vilken nytta de tycker att man har av att känna till mekanismerna kring högstatus när man talar inför andra, samt om de själva använder begreppet. De får också redogöra för hur de ser på imitation som metod att träna egenskaper som har med presentationsteknik att göra. Resultatunderlaget kommer från tre kvalitativa telefonintervjuer.

  Undersökningen tyder på att begreppet hög social status har en mycket svag förankring bland personer som utbildar inom presentationsteknik. Anledningen till detta skiljer sig åt mellan de tillfrågade, men tycks ha att göra med att man antingen redan använder ett motsvarande begrepp, tycker att begreppets funktion är irrelevant, eller också först nyligen har börjat se dess relevans. I intervjuerna framkommer att man bedriver sin utbildningsverksamhet på vitt skilda grunder, och de som renodlat en viss teori kring kommunikation tenderar att tycka att företrädare för andra hållningssätt missar det väsentliga.

  Samtliga tillfrågade anser att imitation kan spela en positiv roll när det handlar om inlärande. De två respondenter som arbetar med kroppsspråk i sin undervisning talar dock hellre om inspiration än om imitation, medan den respondent som inte alls arbetar med kroppsspråk lättare accepterar begreppet. Min tolkning av detta är att kroppsspråk, enligt respondenterna, snarare bör inspireras fram än imiteras, medan mer abstrakta handlingar, som att ställa öppna frågor, kan kopieras rakt av.

 • 522.
  Engström, Fredrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Körsång: några amatörsångares tankar och upplevelser2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 523.
  Engström Höglund, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  So much more. Skriftlig del till konstnärligt examensarbete. Inspelningsprojekt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 524.
  Engström, Joel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Kollektiv realisering: en reflektion över det gemensamma skapandet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 525.
  Engström, Joel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Musikdramatiska möten: tankar kring arbetet med kammaroperan Mayday Payday2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 526.
  Engström, Karin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Från folkton till tolvton - exempel ur den svenska 1900-talsrepertoaren för violin på musikskolenivå.1989Student thesis
 • 527.
  Engström, Marit
  Royal College of Music in Stockholm.
  Med musiken som livskraft: möte, musik, människa1995Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 528.
  Engström, Mattias
  Royal College of Music in Stockholm.
  Åttondelar enligt Kenny Kirkland - en timingstudie2005Student thesis
 • 529.
  Engström, Robert
  Royal College of Music in Stockholm.
  "Jag vet att krig gör ont". Ett barns musikaliska skapande som ett musikterapeutiskt alternativ vid MBD. Motöverföringens betydelse för den terapeutiska processen.1989Student thesis
 • 530.
  Engström, Rose-Marie
  Royal College of Music in Stockholm.
  Alice Tegnérs barnvisor. En levande sångskatt.2001Student thesis
 • 531.
  Engvall, Mathias
  Royal College of Music in Stockholm.
  Enskild undervisning eller gruppundervisning.1997Student thesis
 • 532.
  Epel, Leif
  Royal College of Music in Stockholm.
  Nyckelharpan1971Student thesis
 • 533.
  Ericson, Ingrid
  Royal College of Music in Stockholm.
  Att vara någon. Ett års musikterapi med en begåvningshandikappad 30-årig man1988Student thesis
 • 534.
  Ericson, Torbjörn
  Royal College of Music in Stockholm.
  Metodiken i Söderholmsskolans fiolklasser.1995Student thesis
 • 535.
  Ericsson, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Konsertprogram examensarbete: programblad och reflektion inom examensarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 536.
  Ericsson, Eva
  Royal College of Music in Stockholm.
  Le nuove musiche. Solosången i Italien cirka 1600 - 1630.1992Student thesis
 • 537.
  Ericsson, Susanne
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musik i Kina och Japan1987Student thesis
 • 538.
  Ericsson, Åsa
  Royal College of Music in Stockholm.
  Skivor till kaffet eller undervisning.Student thesis
 • 539.
  Erik, Nilsson
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Berättande jazzimprovisation2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöker jag den berättande kvalité jag finner inom vissa improviserade jazzsolon. Denna kvalité har varit intressant att undersöka för att få utökade kunskaper inom improvisationskonsten och att hitta pedagogiska redskap för att undervisning i improvisation inte ska fastna i instrumentteknisk färdighet och harmonisk medvetenhet. Arbetet tar upp teorier om narrativ ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv men tar också upp idéer om narrativ i musikalisk kontext. För att undersöka berättande improvisation har jag analyserat två jazzsolon där jag upplever denna kvalité, genomfört en intervju, spelat in egna improvisationer med en ensemble innan och efter jag praktiskt undersökt berättande improvisation. Inspelningarna har sedan spelats upp och diskuterats med en fokusgrupp. Resultatet visar på tydliga kopplingar mellan teorier om narrativ och berättande improvisation men att vägarna dit är många och att det är svårt att peka på objektiva företeelser som skapar detta.

 • 540.
  Eriksen, Åshild
  Royal College of Music in Stockholm.
  Korlederskap og kunstnerisk instilling: en beskrivelse av fire korlederes visjoner og ledeskap1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 541.
  Eriksson, Adam
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Gitanjo2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 542.
  Eriksson, Björn
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Musikskapande med  slumpen som inspiration2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about getting inspiration from and creating with chance, and how I discovered different ways to create random notes and rhythms for the purpose of writing jazz compositions. I have used different software and apps to create random content and tried to get inspired from it. In some occasions I only needed a few notes or a simple rhythm to get enough inspiration to create a full composition. 

  I got the idea of using chance to create music a couple of years back when I was studying music at Fridhems Folkhögskola. There I recorded a bag of microwave popcorn popping and quickly realized that it was full of rhythmic material. I transcribed some of the rhythms and composed a song from it. In this process I wanted to develop my method and think of new ways to create random sequences. I found several apps useful for this purpose. I also found a way to export these sequences as MIDI-information in the form of note pitches and rhythms into the notating software Sibelius, which allows you to rearrange these notes and rhythms in many ways.

  In my work I discuss the effect of having randomly created elements in music. How does ”random” sound in a jazz context? How does musicians react to music that is composed from random elements and what effect can it have on the improvised parts? When working with randomly created notes and rhythms there’s also a discrepancy between me as a creator and the random musical content which is derived from something else, outside myself. That is something I found useful in the sense of reducing some of the self criticism which often occurs when creating and writing music.

  The differens tools I used in my work can create an endless amount of material. 

 • 543.
  Eriksson, Bård
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 544.
  Eriksson, Caroline
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att spela fiol med hela kroppen: en studie i Jonny Solings pedagogiska metoder2016Student paper other, 10 HE creditsStudent thesis
 • 545.
  Eriksson, Caroline
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ergonomi och mental närvaro i samspel för en hållbar kropp: en fallstudie om kulturella verktyg och metoder för ett ergonomiskt musicerande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine and evaluate cultural tools and methods as components of ergonomic strategies for primarily string musicians. Methodologically, this thesis is conducted as a case study with semi-structured interviews in combination with observations and collected material. A cultural-psychological perspective has been employed to map out cultural tools used by Helle Alex-Nilsson, a teacher of music ergonomics at the Royal College of Music in Stockholm. External (physical) factors of influence are bodily discomfort from repetitive movements and bad ergonomics while playing music. With the correct methods and increased awareness of the causes of the problems, the teacher helps the students to understand the importance of dynamics between tension and relaxation. Internal (psychological) factors of influence are interpreted as an inner mental process. Human beings are dynamic and in possession of the power to control, change and influence our senses. Mental awareness contributes to sustain a solid body. The combination of the external and internal factors creates a bodily wholeness and one of the factors cannot function without the other, according to Axel-Nilsson. They contribute to an awareness of psychological factors within Ki-communication, a method that Axel-Nilsson has developed. The result of the study is that Axel-Nilsson uses various pedagogical tools and combines external and internal factors as a method called Ki-communication. By learning the basics of how to use gravity, body length and bodily movements, one can discover ones bodily “tonic” (as a musical metaphor used by Axel- Nilsson). By Ki-communication in combination with mental awareness and the kinaesthetic sense, the precondition to sustain a solid body increases.

 • 546.
  Eriksson, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Det är som att träna utan att springa: en kvalitativ undersökning om kultur på recept.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2010 startade Region Skåne ett pilotprojekt kallat Kultur på recept där sjukskrivna personer med diagnoserna lätta till medelsvåra depressioner, stress och långvarig smärta fick olika kulturaktiviteter utskrivet på recept. Projektet har utvecklats och förstorats och genomförs i en ny version fram till december 2014. Även Jönköpings läns landsting genomför ett nästintill identiskt projekt. Att remittera kultur på recept kan ses som en drastisk åtgärd både från primärvården och från kultursektorns håll. I denna undersökning undersöks syftet med projekten Kultur på recept och varför kultur behöver remitteras på recept. Undersökningens resultat baseras på kvalitativa intervjuer med personer från primärvården, Kultur på recept och kulturlivet i övrigt. Resultatet utgörs av fyra olika underavdelningar. Där framkommer det att primärvården är i behov av fler behandlingsalternativ för att möta det ökande antalet vårdsökande med psykisk ohälsa, att Kultur på recept kan fungera som en väg tillbaka till ökad aktivitet vid sjukskrivning, att gruppen som bildas under receptperioden utgör en viktig del av rehabiliteringen samt att Kultur på recept blir en viktig plattform där kulturpolitiska mål som tillgänglighet och delaktighet kan uppnås.

 • 547.
  Eriksson, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Figaro: Ett relationsdrama på lika vilkor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen beskriver arbetet bakom föreställningen Figaro. Figaro är en omarbetad

  och nedkortad version av Mozarts älskade opera Figaros bröllop. Föreställningen har arbetats

  fram utifrån ett genusperspektiv och har gemensamt skapats och formats av hela

  sångensemblen och dirigenten. Ambitionen har varit att behålla operans ursprungliga

  hierarkier och maktförhållande mellan rollfigurerna, men att göra en översättning av

  handlingen till modern tid. Ett stort arbete har gjorts med att försöka skapa situationer och

  rollfigurer som känns verklighetstrogna. I föreställningen vill vi synliggöra några av de

  strukturer och mönster som vi är vana att möta på operascenen, på våra arbetsplatser och på

  musikhögskolan. Central i handlingen står Rosina Almaviva och hennes förhållande till de

  övriga karaktärerna.

 • 548.
  Eriksson, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  När kroppen följer tanken och tanken följer kroppen: om samspelet mellan scenisk gestaltning, musikalisk interpretation och sångteknik2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 549.
  Eriksson, Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examensarbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 550.
  Eriksson, Inger Kristina
  Royal College of Music in Stockholm.
  Vågar du ta ton? En jämförande undersökning av två musikpedagogiska metoder1994Student thesis
891011121314 501 - 550 of 2455
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf