Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
8910111213 501 - 550 av 618
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 501.
  Skog, Ellinor
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musiktraditioner i grundskolan: "Jag kan inte tänka mig en avslutning utan musik"2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 502.
  Skorup, Elin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Kvinnors konstmusik - marknadens mest eftertraktade?2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 503.
  Sleumer, Hanna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  När flow infinner sig: En litteraturstudie om flow i musikundervisning på grundskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks och jämförs tre vetenskapliga texter från 2000-talet som handlar om hur och när individuella flowupplevelser och gruppflow uppstår i musikundervisning på grundskolan. Fokus för studien är vilka metoder som har utvecklats för att främja flow i undervisning generellt och mer specifikt i musikundervisning. För att besvara studiens syfte och frågeställningar används metoden allmän litteraturstudie med systematisk ansats samt en informell intervju med två framstående forskare inom gruppflow och team flow samt flow i undervisning. De utvalda texterna har analyserats och granskats kvalitets- och kunskapskritiskt och studiens vetenskapliga ansats är Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Föreliggande studies huvudsakliga resultat är att flow, gruppflow och team flow främjar barns engagemang och lust till lärande i musikundervisning på grundskolan. Det har publicerats väldigt lite forskning om flow i musikundervisning på grundskolan. Fortsatt empirisk forskning om hur flowmodellen ska tillämpas praktiskt i musikundervisning på grundskolan behövs därför för att fånga upp forskningsglappet.

 • 504.
  Sohlberg, Linda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Stökigt på musiken?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om musiklärare och klasslärare i år 1 – 3 reagerar på och agerar mot olika eller liknande ordningsproblem. Metoden som använts är observation och urvalet av deltagare är lärare och elever i fem olika klasser.Min uppfattning var till en början att skillnaden i vad musiklärare och klasslärare korrigerade, var stor. Resultaten av observationerna visade dock att likheterna var fler än skillnaderna. Även min bild av att musiklärare, under lektionerna, korrigerade elever fler gånger än klasslärarna verkar enligt resultaten vara fel. De beteenden som båda kategorierna av lärare korrigerade var till exempel olika former av prat och rörelser. Något som för musiklärarna var unikt att korrigera var beteenden kopplade till just musikämnets lektionsmoment, så som sång och instrumentspel.Undersökningen kan inte dra några generella slutsatser eftersom observationsunderlaget är relativt litet. Däremot har observationerna och resultaten ökat förståelsen för ordningsproblem i olika ämnen genom att med en viss säkerhet peka på att dessa är liknande i flera klassrum.

 • 505.
  Spånberger, Annelie
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hur ser gymnasieelever på sitt övande?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 506.
  Spånberger, Annelie
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Retorik i klassrummet: Att använda retorikens idéer för att utveckla sin konstnärlighet som föreläsare.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här projektet har som syfte att undersöka hur ett användande av tankar och idéer från retoriken kan bidra till att förbättra förmågan att föreläsa i helklass på folkhögskolenivå. En första föreläsning hölls, videofilmades och analyserades utifrån retorikens idéer. Föreläsningen omarbetades enligt de regler för förberedelse av tal som återfinns inom retoriken. Därefter hölls ytterligare två föreläsningar som även de filmades och analyserades. Slutsatsen är att ett användande av retorikens tankar ger en grundstruktur för att kunna förbereda sig väl inför en föreläsning. Detta kan ge trygghet i rollen som föreläsare. Inom en föreläsning behöver dock finnas plats för tvåvägskommunikation, något som den traditionella retoriken ej tar hänsyn till.

 • 507.
  Starenvik Curman, Gabriella
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  "Music provided a place of intimacy and trust. It goes where words alone cannot.": en litteraturstudie om sorgeprocesser och musikterapi2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att genom litteraturstudier undersöka hur man som musikterapeut möter människor som drabbats av förlust och sorg. Frågeställningarna har fokuserat på hur musikterapeuter arbetar med människor i sorg, på vilket sätt musikterapi kan hjälpa till i sorgearbetet och vad som är hjälpsamt i den musikterapeutiska processen. Med ett hermeneutiskt synsätt har litteratur, till övervägande del i form av studier och fallbeskrivningar, studerats. Flera begrepp förklaras så som förlust, sorg, sorgprocess, komplicerad och kollektiv sorg samt trauma. Hur en sorgbearbetning vanligtvis ser ut skildras även. Till olika sorgbegrepp kopplas musikterapi och i själva litteraturstudien ges exempel på hur man arbetar musikterapeutiskt.

  Studien visar på att musikterapeuter arbetar med människor i sorg på en rad olika sätt. Man vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna och musikterapi ges både individuellt och i grupp. Såväl receptiva som expressiva musikterapeutiska metoder används. I verbala och skriftliga utvärderingar har klienter skattat musikterapi som verksamt i ett sorgearbete. Klienter har upplevt att de i musik kan uttrycka de känslor de har kring en sorg på ett kreativt sätt och att det fungerar väl då det ibland är svårt att sätta ord på dessa känslor. Att arbeta med songwriting med ungdomar i gruppterapi har visat sig ge särskilt goda resultat. Musikterapi har ett brett användningsområde inom sorgbearbetning för människor i alla åldrar, då alla studier visar på minskade sorgreaktioner efter genomgångna musikterapeutiska interventioner.

 • 508.
  STENEBY, MY
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Demondirigent eller fadersgestalt?: En observationsstudie av maskulinitetsnormen hos dirigenten som social konstruktion2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. Detta innebär att kopplingar mellan dirigering och maskulinitet studeras som förklaring till mäns överrepresentation. Syftet är därför att genom observation dekonstruera dirigenten utifrån teorier om maskulinitet och symbolisk interaktion. Maskulinitetsteorier har delats upp i fyra teman; kropp, rationalitet, språkbruk och homosocialitet. Studien visade olika exempel på hur dessa faktorer spelade in i skapandet av maskulinitet och dominans hos dirigenterna. Studien visade också hur begrepp från symbolisk interaktionism kan användas för att förstå hur interaktionen mellan dirigent och ensemble är könsmärkt. Avslutningsvis diskuteras även vilka konstnärliga och musikpedagogiska konsekvenser som resultatet medför och hur det som utgångspunkt för ett normkritiskt perspektiv kan öppna för ett friare konstnärskap. Det kan potentiellt både utveckla dirigeringsundervisningen på högskola och folkhögskola men också hur dirigenten konstrueras till exempel i media eller i musikundervisningen på grundskola och gymnasium.

 • 509.
  Stenman, Liselott
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Om mötesögonblicket: det nuvarande ögonblickets förvandlande möjlighet i musikterapi2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 510.
  Stenman, Liselott
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans musikverksamhet2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans musikverksamhet av Liselott Stenman, är en studie inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med profil musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

  Bakgrunden till denna studie står att finna i min tidigare erfarenhet som musiklärare på en särskola med skolverksamhet för barn och ungdomar med diagnostiserad utvecklingsstörning samt funktionshinder. För några år sedan gav en elevsituation upphov till frågor kring förhållningssätt hos personalen på denna skola, vilket väckte mitt intresse för fenomenet förhållningssätt. Denna studie söker därför svar på hur fem informanter med olika anknytning till särskolans musikverksamhet tänker kring fenomenet förhållningssätt. Syftet är att belysa frågan på ett individuellt plan för att erhålla fördjupad kunskap om tankar runt förhållningssätt inom denna verksamhet. Under studiens analysprocesser har fem tankevärldar kring förhållningssätt tolkats fram; Flexibel värld; Rigid värld; Svävande värld; Solid värld och Isolerad värld. Dessa tankevärldar ger inblick i hur särskoleelever blir bemötta inom denna form av skolverksamhet.

 • 511.
  Stensved, Catharina
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Scenisk gestaltning i ensembleämnet på gymnasiet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka några verktyg som kan användas för att främja det sceniska uttrycket hos varje individ i en ensemblegrupp på gymnasiet. Genom observation samt kvalitativa intervjuer med tre personer som på olika sätt har expertis inom sceniskt arbete, hämtade jag inspiration för att utveckla och designa en workshop i scenisk gestaltning. Workshopen genomfördes sedan på ett estetiskt gymnasium med en ensemblegrupp om elva deltagare. Resultatet av undersökningen visade att samtal och övningar i scenisk gestaltning gav stor effekt på ensemblegruppens scenframträdande.

 • 512.
  Stiberg, Maria
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Välkommen till förorden: musikpedagogiska traditioner, intentioner och konventioner speglade i fyra historiska manualer2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ge en djupare inblick i pedagogiska tanketraditioner och med ett musikpedagogiskt kunskapsintresse undersöka vilka intentioner och konventioner som låg till grund för kommunikation av musikaliska kunskaper i historiska manualer. Förord ur fyra manualer från två olika århundraden studerades; en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1500-talet och en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1700-talet. Manualerna var Silvestro Ganassis Opera intitulata Fontegara från 1535, Thomas Morleys A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke från 1597, Johann Joseph Fux Gradus ad Parnassum från 1725 samt Johann Joachim Quantz Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen från 1752. Med en kombinerad metod analyserades förorden i tre nivåer för att se hur musikaliska kunskaper kommunicerades dels på ett individuellt plan, dels på ett mer socialt orienterat plan. Studiens teoretiska ansats utgjordes av ett övergripande kulturpsykologiskt perspektiv, vilket gav möjlighet att vetenskapligt belysa relationen mellan individer och traditioner och därmed också förbinda studien med dagens musikpedagogiska praktik. Av de intentioner som sågs speglade i förorden var de bildande intentionerna de mest uppenbara. Resultaten visade också att manualer från såväl 1500- som 1700-tal speglar ett holistiskt synsätt som förenar teoretiska och praktiska kunskaper i musik i dess egenskap av bildande konstart.

 • 513.
  Strömdahl Sherman, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Den moderna renässansmänniskan?: om kördirigentens olika roller2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker tre olika roller inom kördirigentens yrkesroll; dirigenten (musiktekniskt kunnande och konstnärlig vision), körpedagogen (förmåga att konkret kunna förstå, förklara och lära ut musikaliska verktyg), ledaren (egenskaper som är generella för ledare inom alla områden). Undersökningen genomfördes i form av en enkät där 651 sångare från 31 körer med olika bakgrund och åldrar rangordnade nio egenskaper/förmågor (tre inom varje roll).

  Resultatet visade att dirigenten, körpedagogen och ledaren alla är viktiga roller för alla korister oavsett nivå. Rollen dirigenten blir alltmer viktig ju längre man sjungit i kör och ju mer musikutbildning man har. Ålder och kön påverkar inte detta.

  De tre saker som koristerna prioriterade högst var (i ordning) kördirigentens förmåga att kunna höra musikaliska problem och hitta pedagogiska lösningar för att korrigera dem, Har en god musikalisk/teknisk kunskap inom dirigering/piano/sång, Är karismatisk/entusiasmerande.

  De professionella körsångarna i studien prioriterade rollen dirigenten högre än de andra respondenterna. För dem var har en stark konstnärlig vision och kan förmedla sin tolkning till kören det allra viktigare.

  Studien visar att kördirigent är en mångfacetterad yrkesroll som förväntas ha kompetens inom många olika områden. Musikhögskolorna lägger idag mycket fokus på att utbilda inom rollen dirigenten, mindre på körpedagogen och väldigt lite på ledaren. Kanske detta skulle behöva ändras för att nyutbildade kördirigenter ska kunna göra ett bra jobb? 

 • 514.
  Strömer, Ursula H.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Toner mellan livsvärldar: tvärkulturella möten i musikterapi2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 515.
  Ståhlberg, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Talspråk och sångspråk: Sfi-pedagogers användning av musik och sång2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 516.
  Stålfors, Anna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att interpretera med sig själv: hur musiker och skådespelare förhåller sig till notbild respektive manus2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ställer frågor kring- och undersöker hur man som uttolkare av notbild och teatermanus går tillväga för att det man framför på scenen ska kännas som att det har förankring i en själv, trots att det är någon annan som är upphov till grundmaterialet. Syftet är att undersöka hur musiker och skådespelare ser på sitt arbete med sin respektive text för att söka efter likheter, skillnader, motsättningar och därigenom öppna upp för vidare sätt att tänka kring interpretation. I uppsatsen finns också ett sökande efter något som skulle kunna fungera som allmängiltiga strategier för alla som arbetar med någon form av interpretation.En mängd litteratur i ämnet har genomgåtts och intervjusamtal har genomförts med två musiker och två skådespelare. Eftersom ett tolkningsarbete ofta upplevs som en väldigt subjektiv process finns det i uppsatsen en vilja att låta personliga röster få komma till tals, både i form av citat från böcker, ordagranna citat från intervjudeltagarna och från uppsatsens författare.Tankar kring vad man med konstnärliga uttryck strävar efter och vad det här arbetet givit mig avslutar uppsatsen.

 • 517.
  Suhari, Fredrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Stress och nervositet hos ungdomar inom musiken2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 518.
  Sundhage Lif, Lea Johanna
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Mellan stolarna, upp på väggarna: att få plats i en skola för alla2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur väl anpassat stödet i gymnasieskolan är

  för elever med ADHD-diagnos. Analys och resultat är bearbetade utifrån ett

  sociokulturellt perspektiv och baseras på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med

  två gymnasieelever med ADHD-diagnos samt en specialpedagog/speciallärare.

  Intervjuerna berörde teman med utgångspunkt i styrdokumenten samt i relaterad litteratur

  och var halvstrukturerade, med syftet att låta intervjupersonerna tala så fritt som möjligt.

  Ett av temana berörde de egna strategier som intervjupersonerna utarbetat, så som att

  använda appar i mobilen för att skapa struktur och planera vardagen.

  Resultatet visar att stödet i gymnasieskolan inte är väl anpassat utan att hur väl en person

  med ADHD-diagnos klarar sig i skolan snarare beror på de omgivande förutsättningarna

  utanför skolan, exempelvis vilket stöd hen får från sin familj. Studien visar att det finns

  stor utvecklingspotential inom området och att det behövs ytterligare forskning på hur

  man kan omforma skolans sociokulturella struktur och se till att anpassningarna blir just

  anpassningar och inte ytterligare krav.

 • 519.
  Sundin, Mathilda
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ljusbrus - När tankar tar estetisk form: Om kreativitet, uttryck och skapande2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I filmen Ljusbrus gestaltas tankar i form av bild och musik. Med introspektion som metod har jag, utifrån egna loggboksanteckningar kring skapandesessioner, undersökt min kreativa process. Syftet var att undersöka mitt personliga estetiska uttryck. Utgångspunkter i undersökningen är: Hur jag formulerar det jag hittar inom mig, hur jag blir medveten om vad som är mitt personliga uttryck, hur jag väljer uttrycksform och vilka medier som är lämpliga att använda. För att få tillgång till mitt inre gjorde jag en fenomenologisk analys av loggboksanteckningarna. Resultatet blev ett synliggörande av ett arbetsflöde där positiva känslor byttes ut till negativa känslor vilka jag behövde möta och bearbeta för att komma vidare i processen. I mitt inre pågick en diskussion om hur känslor och uttryck kan synliggöras och tydliggöras. Riktningen i skapandet påverkades då idén om att hitta ett tydligt sätt att formulera mitt inre blev mer avlägsen. Avslutningsvis formulerade jag några teser kring personligt uttryck. Med dem som grund har jag som ambition att ytterligare undersöka personligt uttryck utifrån ett konstnärlig pedagogiskt perspektiv.

 • 520.
  Svedberg, Patrik
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Gruppundervisning som metod för att utbilda artister2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur studenter och lärare uppfattar att gruppundervisningen påverkar viktiga moment för blivande artister. Är det viktigt att se andra uppträda ur ett inlärningsperspektiv? Vad betyder gruppen for individens prestation? Vad finns för forskning om olika typer av gruppundervisning som t.ex. peer-learning och masterclass? Även forskning om hur grupper påverkar individen har varit intressant. Undersökningen fokuserar på ämnet interpretation i masterclass-form för sångare, där syftet varit att undersöka studenters och lärares uppfattningar om hur gruppundervisning påverkar inlärningsprocessen av artistspecifika moment så som nervositet, scenvana, scennärvaro, repertoarkännedom m.m. Denna undersökning är gjord i enkätform och där lärare, och studerande som fortsatt till högre utbildning inom sång, har medverkat. Resultatet visar att uppfattningen är att masterclass-formen har varit mycket viktig för studenternas utveckling i sitt framtida yrkesval. En viktig och återkommande åsikt har varit att kontinuiteten och frekvensen av ämnet är vital för att uppnå goda resultat.

 • 521.
  Svedmyr, Linnéa
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hur relativt är C-dur?: Hur musiker använder sitt gehör2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 522.
  Svedmyr, Simon
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Chimär - Symphony No.1 in D major: orkestrering och arrangering av popmusik för symfoniorkester2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det här projektet undersöks vad resultatet blir när melodier ur egenskriven populärmusik orkestreras och arrangeras för symfoniorkester i den klassiska formen av rondo, i detta fall efter en äldre form av rondo bestående av fyra återkommande teman samt tre episoder eller avvikelser från temat. Denna typ av rondo var populär under barocken och romantiken. Målet var att ta reda på om jag med begränsade förkunskaper inom den klassiska konstmusiken kan skapa ett stycke musik som påminner om ett utdrag ur en symfoni från 1800-talets romantik men där sagda stycke baseras på bandet Kainoabels melodier. För att uppnå detta har jag valt att skriva efter en form och för ett instrumentarium som ofta representeras inom den klassiska konstmusiken samt att jag efter bästa förmåga tar inspiration från delar ur en symfoni skriven av Johannes Brahms år 1883. Även andra stycken, som har valts ut i samråd med handledare, har agerat inspirationskälla under projekttiden. Resultatet visar på att det nyskrivna stycket klingar mer nutida än önskat på grund av melodiernas ofta joniska karaktär. Stycket fick i min mening andra stildrag än vad som önskades i målsättningen men som ändå innehar andra kvaliteter som kan beskrivas som mer filmiska och stundtals juvenila. 

 • 523.
  Svedmyr, Simon
  et al.
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Nyberg, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Gruppstorlek i musikundervisning: Hur musiklärares didaktiska val påverkas av undervisning i hel- kontra halvklass2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. Intervjuerna har analyserats med hjälp av en hermeneutisk arbetsgång för att belysa olika ramfaktorer, faktorer utanför lärarens direkta kontroll som påverkar denne i dess profession, och hur dessa ramfaktorer står i relation till undersökningens ämne, hel- och halvklassundervisning. Resultatet visar på att de praktiskt musicerande delarna i läroplanen blir problematiska att genomföra när undervisningen sker i helklass. Det största hindret i helklassundervisning blir att organisera undervisningen på så vis att en rättvis bedömning av elevernas kunskaper möjliggörs, eftersom många av betygskriterierna skall bedömas utifrån kvalité. Här spelar tidsaspekten roll eftersom de intervjuade musiklärarna upplever att tiden inte räcker till för att se och bedöma samtliga elever i en helklass. I diskussionskapitlet behandlas klasstorlekens påverkan på musiklärares didaktiska val samt svårigheten med att hitta enkla svar på dessa frågor. Vidare beskrivs det i diskussionen hur klassens storlek påverkar lärarnas möjlighet att se eleverna och kunna ge dem formativ feedback men även hur klasstorleken påverkar lärarnas planeringsarbete och lektionsupplägg. Därefter diskuteras huruvida ramfaktorerna verkar möjliggörande eller begränsade samt hur ramfaktorn gruppstorlek inverkar på möjligheten att uppnå kursplanens mål.

 • 524.
  Svensson, Daniel
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att leva med musik och pedagogik. En studie av kombinationen musiker och pedagog i utbildning och yrkesliv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 525.
  Svensson, Martin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  En katt bland hermelinerna: om samspelet mellan musiker och ickemusiker i musikterapi2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 526.
  Svensson Ringbo, Sara
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Notvärde: Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. För att besvara studiens syfte och frågeställning används metoden allmän litteraturstudie med systematisk ansats samt en informell intervju med tre forskare inom neurologi. Fyra vetenskapliga artiklar är inkluderade i studien. Alla har granskats kvalitets- och kunskapskritiskt. Den vetenskapsteoretiska ansatsen för studien är kulturhistorisk men min långa bakgrund som rytmikpedagog, skolad och erfaren i Dalcroze-metodik, är den vinkel jag oundvikligen betraktar resultatet ur. Ett av studiens resultat är att ämnet inte ägnats någon större uppmärksamhet från forskare under 2000-talet och det därför finns mycket att göra för att utveckla praxis. De huvudsakliga resultaten i de studerade artiklarna är att a) barn tenderar att prioritera tonhöjd framför rytm i notbilden, b) underliggande puls på rytmens minsta värde, snarare än puls som motsvarar taktens värde, förenklar för notläsningsförmågans utveckling, c) god notläsning kräver tidigt utformade strategier snarare än övning och d) rytmisk notläsning kan utvecklas på ett likartat sätt som läs- och skrivförmåga och bör stödjas ur det perspektivet med aktiviteter som innefattar ljuda, skriva och läsa. I intervjudelen framkommer bland annat att rytmisk träning kan främja tal- och skriftspråklig utveckling men att det inte förekommer några direkta transfereffekter mellan läsning och notläsning. 

 • 527.
  Svensson Roswald, Timmy
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musikens skriftspråk: Pedagogiska paralleller mellan läsning och notläsning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen försöker jag ta reda på hur instrumentallärare arbetar med att

  lära ut notläsning. Mitt syfte är att utifrån den informationen dra paralleller till

  grundskolans läs- och skrivinlärning, och de metoder som används inom denna.

  Jag vill sedan undersöka om de strategier och metoder som finns för att lära ut

  läsning av text även är applicerbara på notläsning.

  I min undersökning har jag genomfört tre intervjuer med lärare verksamma som

  metodiklärare vid en musikhögskola, samt redogjort för tre vanligt förekommande

  metoder för läs- och skrivinlärning.

  Resultatet visar att det inte finns några väletablerade metoder för att lära ut

  notläsning, till skillnad från i läs- och skrivundervisningen. De intervjuade lärarna

  delar dock till stor del sitt förhållningssätt till noter, där noternas musikaliska

  sammanhang är grundläggande. Noterna är inte heller något självändamål för

  någon av lärarna, utan endast ett medel för musikalisk kommunikation. I

  instrumentalundervisningen är undervisningen i hög grad individanpassad, vilket

  kan förklara avsaknaden av vedertagna metoder. De paralleller till läs- och

  skrivinlärning som går att göra tyder på att lärarnas notläsningsundervisning har

  störst kopplingar till de analytiskt grundade metoderna, som betonar texternas

  meningsfullhet och förmågan att avkoda hela ord som enheter.

 • 528.
  Swanberg, Lena
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Lekinstitutionen: en studie i hur improvisationsteaterundervisning kan berika musikhögskolestudenter i sitt musicerande2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att tillföra kunskap till det undervisningsfält som inbegriper

  musikalisk improvisation genom att undersöka hur improvisationsteaterträning kan gagna

  en musiker som vill utvecklas inom improvisation. Studien genomfördes som en

  aktionsforskningsstudie med en kvalitativ ansats och det sociokulturella perspektivet som

  utblickspost. Aktionsprocessen bestod av en förberedande intervju med en erfaren

  improvisationsteaterlärare, och därefter två aktioner där musikhögskolestudenter deltagit

  i improvisationsteaterträning, och därefter medverkat i en fokusgruppintervju.

  Målet var att ta reda på vilka kvalitéer musikhögskolestudenter identifierar ur

  teaterimprovisation och på vilket sätt de upplever sig influeras och berikas av dessa

  kvalitéer. Resultaten pekar på att deltagarna upplever improvisationsteaterträning som en

  bra metod för att utveckla sin koppling mellan musikimprovisation och lek. Förmågan att

  leka poängteras som en tillgång vid improvisationsutövande. De inspirerades att öva mer

  tillsammans och att använda kroppen mer i sin musikaliska kommunikation. Resultaten

  visar också att de upplever att improvisationsteaterträningen kan hjälpa dem utveckla sitt

  personliga uttryck samt utveckla tillvägagångssätt att improvisera och komponera med

  hjälp av att fokusera på förmågan att associera och bejaka impulser och idéer. Uppsatsens

  diskussionsdel tar upp aspekter av ovan nämnda resultat i ljuset av tidigare forskning

  inom improvisation och undervisning med sociokulturell teori som filosofiskt och

  pedagogiskt ramverk.

 • 529.
  Swärd, Helena
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Sångtermer2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 530.
  Söderström, Marcus
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Hur upplever instrumentallärarna på Kulturskolan sin arbetssituation?2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 531.
  Söllscher, Johan
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Ju mer man övar desto mer tur har man: Om läroprocesser och framförande av klassiska musikstycken2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Min undersökning syftar till att undersöka vilka strategier klassiska musiker använder i läroprocessen av klassiska musikstycken så att det konstnärliga uttrycket får de bästa förutsättningarna, stycket i slutändan känns så säkert som möjligt vid ett framträdande och inlärningsprocessen går så snabbt som möjligt.

  Bakgrunden beskriver minnets funktioner i just detta sammanhang. Det handlar om hur minnet fungerar allmänt men också specifikt inom området musik, betydelsen av förkunskaper när vi spelar instrument och lär oss musikstycken samt hur stress, press och nervositet påverkar minne och musicerande. Jag beskriver och analyserar även fyra minnessystem som används i läroprocesser i samband med instudering av musikstycken.

  Undersökningen består av tre intervjuer med professionella klassiska gitarrister tillika gitarrpedagoger, som ger sin bild av övning, instudering, minnesluckor, framförande med mera. Resultatet visar att de intervjuade har väldigt liknande strategier i läroprocessen och betonar bland annat vikten av självförtroende vid framträdanden, att vara noggrann under inlärningsprocessen samt problematiken att öva in för sent eller göra ändringar i sista stund i musikstycken.
 

 • 532.
  Söllscher, Johan
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Mellan fiol och cembalo: Att arrangera Johann Sebastian Bachs andra fiolsonat BWV 1003 för klassisk gitarr2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete har handlat om att arrangera tre satser ur Johann Sebastian Bachs andra fiolsonat, BWV 1003, för klassisk gitarr. Till min hjälp hade jag dels Bachs originalkomposition av sonaten men också ett arrangemang för cembalo förmodligen gjort av Wilhelm Friedemann Bach (Nicholas 2009). Arrangemangen är tänkta att i framtiden användas som konsertmaterial.

 • 533.
  Sörensen, Mikael
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  The Chromatic Approach: en studie i vilka påverkningsbara faktorer som visar sig genom aktionsforskning av en modern traditionsbrytande jazzimprovisationsmetod2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom aktionsforskning undersöka vilka påverkningsbara musikpedagogiska faktorer som visar sig gällande nivåanpassning av den Amerikanska jazzsaxofonisten George Garzones jazzimprovisationsmetod The Chromatic Approach (TCA). Aktionsforskning tillämpades som vetenskaplig metod där en progressiv nivåutveckling av varje students musikaliska möjligheter till anammande av TCA utarbetades. Tre interventioner genomfördes totalt, två med en Kungl. Musikhögskolestudent och en med en Gymnasiestudent. Bakgrunden till studien ligger i vikten av att som musiker få utveckla förmågan till genrebrytande improvisation, en motverkan mot att fastna i givna och stigmatiserade musikaliska bojor som kan kväva studentens nyfikenhet och lust till utveckling av den egna unika musikaliska rösten. Studiens resultat och analys visade på utkristalliserade faktorer som under utvecklingsprocessen arbetats fram och tydliggjorts där vikten av musikpedagogiska förberedelser med nykomponerade övningar behövdes för att nivåanpassa med hänsyn till instrumentteknisk nivå och även till respektive students musikteoretiska förkunskaper. I studiens avslutande diskussion problematiseras aktionsforskningsmodellen som vetenskaplig utgångspunkt för pedagoger som genom sin forskning får dubbla roller. Pedagogen och forskaren i samma person. 

 • 534.
  Tapper, Christian
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  ”Antal Verktyg i Verktygslådan”: en studie i tre instrumentallärares förhållningssätt till undervisning2014Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta specialarbete handlar om strategier och metoder inom instrumentundervisning på främst trummor, men även elbas. Tre erfarna pedagoger har intervjuats om deras personliga tankar kring utmaningar, genusfrågor, motivation och vad som är viktigt att tänka på i undervisningssituationen. Resultatet lyfter fram tjejer och killars olika förhållningssätt till musik och sitt instrument, nycklar till elevers motivation samt värdefulla lärdomar från deras mångåriga erfarenheter som pedagoger.

 • 535.
  Tellin, Jacob
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Time to groove: ett arbete med timing i groove-rytmer2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 536.
  Thom, Gisslén
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Co-writing: en konstnärlig process mellan två låtskrivare på distans2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att beskriva den konstnärliga processen när jag och en annan låtskrivare, på distans, har skrivit låtar till en kommande skiva. Co-writing är en term inom, bland annat, låtskrivande som innebär att skriva låtar tillsammans med andra musiker. Detta sätt att jobba har för många låtskrivare varit framgångsrikt och det är oftast mer regel än undantag att stora hits har minst två upphovsmän. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att jobba på samma fysiska plats, men med dagens teknik går det även att jobba effektivt på distans.

  Metoden för detta arbete har främst involverat digitala verktyg såsom Skype, Dropbox och Google Drive för att möjliggöra att jobba på distans. För att kunna beskriva händelser och skeenden i den konstnärliga process som undersöks har loggbok och videoinspelningar varit en viktig del för insamling av information.

  Arbetet resulterade i tre låtskisser. I min resultatdel beskriver jag processen med dessa tre låtar från första idé till demostadiet. Beskrivningen av musikaliska händelseförlopp förtydligas med notexempel och klingade ljudfiler. Den viktigaste slutsatsen efter detta arbete är vikten av kommunikation och planering när man jobbar på distans.

 • 537.
  Thorsen, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Att leda barnkör i konsertprojekt: en körledares arbete med barn mot konstnärliga resultat2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 538.
  Thorsen, Malin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Skolkörens funktion och betydelse i grundskolan: en kvantitativ studie av den gemensamma sångens närvaro i skolan2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ, webbaserad enkätstudie undersöka skolkörens förutsättningar och funktion ur musiklärares perspektiv och således skapa en uppfattning om skolkörsverksamhet i grundskolan årskurs 1-9. 58 respondenter besvarade enkäten och undersökningen visar att alla de som anger att de leder skolkör har någon form av relevant musikutbildning. Vidare så visar resultatet att skolkör till 90 procent leds av kvinnor och att majoriteten av de elever som deltar är flickor. Skolkör är ofta schemalagd så att det konkurrerar med andra aktiviteter så som bland annat idrott och utelek som traditionellt sett lockar fler pojkar. Eleverna som deltar i körverksamheten gör det frivilligt men det varierar om musiklärarna räknar in skolkören i den sammantagna bedömningen i musikämnet. Målen med skolkör kopplas dock snarare till kursplanen och kunskapskraven i musikämnet än till de övergripande målen i Läroplanens första delar som handlar om skolans värdegrund, uppdrag och riktlinjer.

  De praktiska förutsättningarna för skolkör varierar enligt respondenterna, men generellt upplever de ett bra stöd hos kollegor och skolledning. Skolkören är traditionsbärande och ett viktigt inslag på högtider så som Lucia, FN-dagen och skolavslutningar.

  Skolkören har många olika parallella mål. En viktig funktion för skolkören är dess gruppstärkande och sociokulturella perspektiv som glädje, sångglädje, gemenskap och ökad självkänsla hos eleverna. Min undersökning visar att skolkörledarna anser att skolkör tränar många förmågor som är svåra att mäta eller betygsätta så som personlig utveckling.

 • 539.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Benny Andersson – kompositör, musiker, kapellmästare, producent och entreprenör2011Ingår i: / [ed] Dan Lundberg, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Presentation av planerat forskningsprojekt

 • 540.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Karriärvägar inom det svenska musikundret – en fallstudie om Shellback och Karlshamn Musikforum2016Ingår i: / [ed] Thomas Florén, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta abstract är att genom Shellback och Karlshamn Musikforum som fallstudie exemplifiera forskning om alternativa karriärvägar inom det svenska musikundret.  

   

 • 541.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Klezmer som svensk folkmusik2008Ingår i: Judisk Krönika, Vol. 76, nr 4, s. 23-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Hur gick det egentligen till när klezmern kom till Sverige? När, var och på vilket sätt nådde denna medryckande musik våra svenska kuster? De allra första spåren leder bakåt till 1970-talets svenska progressiva musikrörelse. I den svenska progressiva musikrörelsen, populärt kallad ”proggen”, florerade en fäbless för folkmusik, såväl svensk som europeisk och utomeuropeisk. Under 1970-talet existerade ännu inte begrepp som ”world music” eller ”multikulti” men det var under denna tid som intresset alltmer började gry. 

 • 542.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Music in movement: scenes and subcultures in Swedish progressive rock in the 1970’s2008Ingår i: Voicing Sounding Visualizing / [ed] Petter Stigar, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is a presentation of my doctoral dissertation in musicology. It consists of two case studies of local practices, scenes and subcultures in the Swedish progressive rock movement in the 1970’s: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. 

 • 543.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Music in movement: scenes and subcultures in Swedish progressive rock in the 1970’s2008Ingår i: ACS Crossroads of Sacred Crossroads / [ed] Barry Chevannes, Oxford: Routledge , 2008, Vol. 22Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is a presentation of my doctoral dissertation in musicology. It consists of two case studies of local practices, scenes and subcultures in the Swedish progressive rock movement in the 1970’s: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. 

 • 544.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  ”Music stretches time”: Mike Oldfields tillämpning av syntbaserad filmmusik i The Killing Fields (1984)2009Ingår i: Musikvetenskap i dag / [ed] Boel Lindberg, Lund, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 545.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Om populärmusik som filmmusik: Analyser av tillämpningar av ABBA:s musik i Muriels Bröllop (1994) och Mamma Mia! (2008)2013Ingår i: / [ed] Jacob Derkert, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 546.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  ”Orientalisk musik i polkadräkt”: En översikt över klezmer i dagens Sverige2005Ingår i: / [ed] Gunnar Ternhag, Växjö, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 547.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Recension av Alf Arvidsson: Musik och politik hör ihop – Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-19802009Ingår i: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, nr 1-2, s. 82-83Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 548.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Recension av David Toop:  Haunted Weather – Music, Silence and Memory  2005Ingår i: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, nr 2, s. 40-41Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 549.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Satirer över kvinnans roller – Analys av observationsdata i filmerna Muriel´s Wedding och Mamma Mia! – The Movie2015Ingår i: Knowledge formation in and through music: Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015 / [ed] Jan-Olof Gullö & Per-Henrik Holgersson, Stockholm: KMH , 2015, s. 211-216Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Bröllopskomedierna Muriel's Wedding (1994) och Mamma Mia! – The Movie (2008) kan uttolkas som samhällssatirer som problematiserar kvinnoroller. Filmerna har fascinerande kvinnogestaltningar som här analyseras och diskuteras. Både Muriel's Wedding och Mamma Mia! har blivit stora succéer, såväl konstnärligt som kommersiellt. Faktum är att den oväntade framgången för den australienska lågbudgetproduktionen Muriel's Wedding inspirerade till musikalen Mamma Mia! (1999) som sedermera vidareutvecklades till Mamma Mia! – The Movie... 

 • 550.
  Thyrén, David
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Searching for Sophia in Music Production Education: Dag Volle as an example of indifference, individual skills and special knowledge in Swedish record production2017Ingår i: / [ed] J-O Gullö, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
8910111213 501 - 550 av 618
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf