Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 119
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Challenging Changes for Future Music Production2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, there have been major changes in society on many levels. Such changes are of course of great importance to many urban residents. The changes we are referring to in this paper, are how people listen to music. On the streets and walkways in e.g. Stockholm, the capital of Sweden, large hordes of young men and women nowadays travel on electric scooters and almost everyone wears headphones and listens to music. Also on commuter trains, subways and buses, most of the travelers also wear headphones and listen to music. Thus, music is constantly present in these people's lives. But at the same time, music clubs and other music establishments, are often finding it increasingly difficult to achieve profitability due to a declining audience interest. Also traditionally successful music arenas such as the opera houses have problems to attract audiences, despite extensive and often very costly marketing. However, the big arena concerts with international artists still attract large crowds. This means that listening to music has evolved into something that usually happens entirely individually or on occasions in very large contexts, like e.g. at arena concerts. In this paper we highlight some of the challenges that young music producers face, due to the changing society, as they develop their artistic activities. The Swedish music industry has for many years been internationally successful and we present some core explanations of the success and also reflect on how societal development may need changes for future urban music development.

 • 52.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur kan kärlek till musik, entreprenörskap, samarbetsförmåga och inre motivation förklara det svenska musikundret?2019In: / [ed] Karin Johansson & Tobias Lund, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hur kan kärlek till musik, entreprenörskap, samarbetsförmåga och inre motivation förklara det svenska musikundret? 

  Även om Sverige är ett litet land är den svenska musikexporten mycket framgångsrik och den svenska musikbranschen har fortsatt växa under många år. Det finns flera faktorer som bidragit till denna utveckling och vi har i detta forskningsprojekt studerat hur olika aspekter kopplade till musikproduktion kan ha betydelse för den svenska musikens internationella framgångar. Utvecklingen och spridningen av avancerad informations- och kommunikationsteknologi har bidragit till förändrade arbetsmetoder för musikproduktion och ofta sker arbetet i samarbeten av olika slag. Men den tekniska utvecklingen kan också ses som en demokratiseringsprocess eftersom många numera har tillgång till avancerade verktyg för musikproduktion och ljudinspelning, t ex i persondatorer. Trots denna utveckling, som lett till att fler än någonsin erhåller upphovsrättslig ersättning från Stim, är det ändå fortfarande få musikproducenter och andra upphovsrättstagare, jämfört med andra musikyrken, som är professionellt verksamma i en omfattning som motsvarar heltidsarbete. Under de senaste decennierna har musikproduktion också blivit en allt viktigare del av den högre musikutbildningen i Sverige. Därför har vi denna studie undersökt uppfattningar om innehåll i högre utbildning i musikproduktion. Undersökningsdeltagarna utgörs dels av framgångsrika yrkesverksamma och dels av studenter i musikproduktionsutbildning. Data har samlats in genom enkäter och intervjuer. Vi har dessutom genomfört en omfattande analys av musiktidskrifter med relevans för musikproduktion samt en analys av kursplaner i musikproduktion. Undersökningens resultat visar på stora skillnader, rörande uppfattningar och förhållningssätt, mellan vad de yrkesverksamma visar och lyfter fram som viktigt och vad studenterna tycker och vad som återfinns i de analyserade kursplanerna. Men det finns också likheter. Några av de aspekter som framför allt de yrkesverksamma lyfter fram är vikten av att utveckla entreprenöriella färdigheter, vikten av att ha en kärlek till musik, att det är viktigt att vilja och kunna samarbeta med andra och vikten av att drivas av inre motivation.  

  Jan-Olof Gullö, professor musik- och mediaproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm jan-olof.gullo@kmh.se

  David Thyrén, lektor musik och samhälle, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm david.thyren@kmh.se

 • 53.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Music production in Swedish higher education: History and future challenges2019In: Svensk tidskrift för musikforskning, E-ISSN 2002-021X, Vol. 101, p. 185-199Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although there is a growing interest for music production in Swedish higher education, where many students today study the subject, we argue that music production may in many ways still be noticed as a blind spot in research. This paper explores how research and education in music production has emerged, in Sweden but also internationally, against the background of the ongoing research project Searching for Sophia in music production. This project investigates how various aspects linked to music production and music education have contributed to the Swedish music industry’s international achieve- ments. First, the development of music production courses and programmes in higher education is described, from the pioneering years in the 1980s until present. Next, we discuss key concepts in music production including the different phases of a music pro- duction and the role of the music producer. Thereafter we focus on four selected aspects of music production: creativity, innovation, motivation, and entrepreneurship. Further, future implications are discussed concerning the changes in how music is composed and produced, marketed, distributed, and how music is consumed today.

 • 54.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikproduktion & entreprenörskap: en kartläggning av den mediala beskrivningen av detsvenska musikundret under 1980- och 90-talet2018In: Vart är musiken på väg?: Perspektiv från forskning, bransch och politiker, Stockholm: Mirac & KMH , 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  En utgångspunkt för denna studie är att ur ett musikhistoriskt perspektiv studera musikproduktion och entreprenörskap, inom det svenska musikundret, med internationellt framgångsrika producenter som Denniz PoP, Max Martin och Shellback samt musikproduktionsbolag som Cheiron och Maratone som studieobjekt. Här presenteras en initial kartläggning av den svenska mediala beskrivningen av det svenska musikundret under 1980- och 90-talet. Det empiriska underlaget i denna delstudie är de svenska musiktidskrifterna: Musikermagasinet [årgång 1985-2000], Musikindustrin [årgång 1998- 2002], Schlager [årgång 1980-1985], Showtime [årgång 1981-1990], SKAP-Nytt [årgång 1990-2000] Slitz [årgång 1986- 1996] och STIM-Magasinet [årgång 1980-2000]. Resultatet av kartläggningen påvisar en indifferent attityd hos medierna gentemot exempelvis Denniz PoP:s musikproduktion när denne var verksam. Trots stora internationella framgångar var Denniz PoP i stort frånvarande i den samtida branschpressen. Mediebilden förändrades dock efter Denniz PoP:s frånfälle 1998. Samtidigt framträder också, mer eller mindre mellan raderna, bilden av hur framgångar inom det svenska musikundret realiserades genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete i ett avgränsat nätverk av musikentreprenörer som i stort verkade i skuggan den mediala exponeringen. De hade en arbetsprocess som gick ut på att starta upp olika projekt, knyta till sig kreativa och begåvade musiker eller DJ ́s med hög arbetskapacitet och ta med de skickligaste vidare till nya projekt. I det undersökta materialet förefaller formell musikutbildning inte ha varit ett viktigt kriterium för framgång i den tidens musikbransch. Istället framstår skicklighet i teambuilding i form av nätverksbyggande ha varit en viktig framgångsfaktor. Vår analys visar också att det finns viktiga aktörer som är mer ouppmärksammade i medierna. Musikentreprenören Tom Talomaa (f. 1954) har varit verksam bl.a. genom klubb- (BZ, Ritz), restaurangverksamhet (East) samt musikproduktionsbolagen Cheiron och Maratone i exklusivt partnerskap med Denniz PoP och Max Martin. Men trots att Tom Talomaa alltså starkt bidragit till det svenska musikundret har hans gärning inte uppmärksammats i tidigare forskning och i det undersökta mediematerialet är han alltså i stort frånvarande. Denna undersökning ingår som en delstudie i projektet Searching for Sophia in Music Production Education.

 • 55.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Searching for Sophia in Music Production Education – Twenty years ago today: a revaluation of the heritage of Swedish record producer Denniz Pop2018In: Crosstown Traffic: Popular Music Theory and Practice, Huddersfield: IASPM UK&I; ASARP; Dancecult & ISMMS , 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the project Searching for Sophia in Music Production Education, amultidisciplinary team of Swedish researchers study various formal and informallearning processes connected to education in music production in higher education.This paper is part of that project. Previous research shows a variety of competencesthat are used and needed among musicians, music producers and other professionalsactive in the art of music production. Our interest has a background in the worldwideexport of music from the Nordic countries. Several of the Nordic internationalsuccessful songwriters, musicians and music producers have more of an informalbackground than a scholastic formal education. The term Sophia [wisdom] refers toancient Greek knowledge typology and is used to summarize the theoreticalframework of the project.In this paper, we focus on the Swedish record producer Denniz Pop [Dag Volle, 1963-1998]. Denniz Pop enjoyed substantial international success in the 1990´s, creatingthe Cheiron studios in Stockholm, recording and producing e.g. Ace of Base,Backstreet Boys, Michael Jackson, and many others. He was the mentor of songwriter& record producer Max Martin [Karl Martin Sandberg, b. 1971]. The paper ties inwith a planned biography on Denniz Pop, coinciding with the 20th anniversary of hisuntimely death in 1998. In the biography, we conduct five case studies: focusing oninterviews with Denniz Pop`s inner family; fellow record producers and closecolleagues; artists; music journalists; and musicologists.

 • 56.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Searching for Sophia in Music Production Education: an analysis on the description of the ‘Swedish Music Wonder’ in Swedish music business press during the magic years in the 1980´s and 90´s2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Searching for Sophia in Music Production Education – an analysis on the description of the ‘Swedish Music Wonder’ in Swedish music business press during the magic years in the 1980´s and 90´s    

  In this paper we primarily focus on the media coverage of Denniz PoP in the 1980´s and 90´s. The empirical source material includes: Musikermagasinet[1985-2000], Musikindustrin[1998-2002], Schlager[1980-1985], Showtime[1981-1990], SKAP-Nytt[1990-2000], Slitz[1986-1996] and STIM-Magasinet[1980-2000]. The results of the analysis indicate that the Swedish music business press had an indifferent attitude towards the music production of Denniz PoP [Dag Volle, 1963–1998] during his productive years. Despite his international success, the coverage of Denniz PoP was noticeably lacking in Swedish music media during his lifetime. However, that started to change after he died in 1998. The results also indicate that the ´Swedish Music Wonder´ was accomplished through dedication and hard work on a long-term basis in a delimited network of music entrepreneurs who worked in the shadow of media exposure. They started up various projects, headhunted young, creative and talented musicians and DJ´s, brought the most skilled ones in, trained them in a kind of informal master and apprentice-practice, and then started up new projects all over again. Formal music education does not appear to have been a vital criterion in the music business of the day. Instead, skillfulness in teambuilding and networking was important success factors. Finally, the analysis indicates that some of the most vital creators of the ´Swedish Music Wonder´ are almost totally absent in the Swedish music business press from the period examined. That includes the music entrepreneur and businessman Tom Talomaa (b. 1954), who – apart from owning important music clubs and restaurants – was, and still is, an exclusive business partner with first Denniz PoP, and then Max Martin, co-owning the highly successful music production companies Cheiron and Maratone. In this project: Searching for Sophia [Wisdom] in Music Production Education, a team of researchers study formal and informal learning processes in music production.           

   

  J-O Gullö & David Thyrén 

  Department of Music and Media Production & Music Education 

  Royal College of Music in Stockholm 

 • 57.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Westman, Bo
  Royal College of Music in Stockholm. Akademin för folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion.
  Searching for “Sophia” in Music Production: Challenges for Future Higher Education in Music2019In: AEC Pop & Jazz Platform Meeting: LISTEN!, Trondheim, 2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Although Sweden is a small country, the Swedish music exports have been very successful for many years. This has resulted in a growing interest among students in Sweden to study music and not at least to study music production. Therefore, the aim of this presentation is to highlight and discuss our analyze of the motives that exist among young people who choose to study music in higher education and to compare such motives with perceptions among leading music professionals. Firstly, we have chose to study various formal and informal learning processes relevant to music production and secondly, we have focused on artistic aspects. The empirical data in this study consists of qualitative interviews with successful professionals and focus group interviews with students in higher education in music and music production. Learning theories as well as entrepreneurial theories were used to analyze the collected data. The results indicate some clear differences between what the students and the professionals value as most important. The term Sophia [wisdom] refers to ancient Greek knowledge typology and is used to summarize the theoretical framework of the project.

 • 58.
  Gustafsson, Tove
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Det egna tonspråket: Utveckling genom analys2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tonspråket - kanske en av de svåraste sakerna för den egna låtskrivaren att definiera. Ändå är det detta som detta arbete utforskar. Med syfte att identifiera och utveckla det egna tonspråket i mina melodier ställs frågorna ”Vad är det som är kännetecknande för mitt eget tonspråk?” och ”Vilka metoder kan jag använda när jag fått den kunskapen?”. Arbetet består av två delstudier. Den första går ut på att med reflekterande metoder analysera harmonik, melodi, känslouttryck och arbetssätt i mina låtar för att söka mitt eget tonspråk. Resultaten av den första delstudien sträcker sig bland annat mellan olika typer av modulation, modus, frasering, motiv, rytmik, intervall och känslor samt skillnader i prioritering inom låtar vid olika typer av arbetssätt. Den andra delstudien går ut på att med gestaltande metoder skriva ny musik. Detta framför allt utefter de tendenser jag funnit av analysen i den första delstudien. De åtta låtar som är resultaten av den andra delstudien presenteras genom beskrivningar av de tendenser som togs fasta på och beskrivningar av processen för hur låtarna skrevs. I slutreflektionen presenteras bland annat hur analysen påverkat min utveckling som låtskrivande och hur denna metod skulle kunna nyttjas av andra låtskrivare. En problematik som reflekteras över är kring professionalisering av känslouttryck och vad som är låtskrivarens roll gentemot lyssnaren. Efter observation av skillnader i verken beroende på utgångspunkt i melodi kontra musikproduktion föreslås detta som ämne för framtida forskning.

 • 59.
  Gusterman, Elin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Det bästa finns ju kvar: en musikalisk resa2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en dokumentation av känslor, (självkritik) och kärlek till musiken...

  Jag har valt ut 5 stycken låtar. Med dem vill jag förmedla min musikaliska värld. Jag kommer att använda mig av olika uppsättningar av kompinstrument, men samtidigt föröka skapa en gemensam ljudbild.

  Mitt mål är att fånga det som är speciellt med mig. Jag vill att de som lyssnar kan höra en helhet och känna att mina 5 låtar hör ihop.

 • 60.
  Hallengren, Maria L
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  I colori della vita - Livets färger: examenskonsert2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a report about how I planned and perform my examination concert, composing and arranging. The concert took place at Västlands Kyrka, Tierp May the 30, 2010. /Maria L Hallengren, student at the Royal College of Music in Music and Media Department.

 • 61.
  Hallgren, Sofia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Relationer, studioklimat och konstnärlig integritet: hur påverkar de slutresultatet?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har jag skrivit, spelat in och producerat två låtar åt gruppen Hey Mary, arrangerat tio låtar skrivna av Andrew Lloyd Webber åt Stockholms Estetiska Gymnasium samt programmerat en prototyp på en iPhone-app, som i framtiden kan användas som ett nytt sätt för artister att nå ut till fans på men som i dagsläget är en portfolio för mig som låtskrivare och producent.Syftet med den här skrivna rapporten är att övergripande beskriva det konstnärliga projektet och att analysera huruvida relationen mellan producent och artist/beställare samt klimatet i studion påverkar slutresultatet samt att reflektera över hur mycket man som kompositör och musikproducent kan kompromissa med sin konstnärliga integritet i förhållande till beställarens/artistens önskemål/krav, till mina egna tekniska och materiella förutsättningar och begränsningar samt till givna tidsaspekter.

 • 62.
  Hallström, Erica
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Musik med binaural beat: Hur påverkar binaural beat musikskaparen och lyssnarens upplevelse?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Binaural beats är den subjektiva upplevelsen hos någon som, genom hörlurar, exponeras för en ton i ena örat och en ton på en annan frekvens i det andra. Somliga förnimmer differensen mellan de två tonerna som en tredje ton, andra upplever det mer som en spänning. Med hjälp av EEG (Elektroencefalografi), vilket mäter hjärnans elektricitet, har påvisats att det går att reglera hjärnrytmen med hjälp av binaural beats. Det audiella fenomenet förekommer i hjärnforskning inom sömn, meditation och kognition. Vidare har det föreslagits som behandlingsmetod och hjälpmedel vid diagnostisering av vissa neuropsykiatriska besvär. Denna konstnärliga studie utforskar tillämpningen av binaural beats i musikproduktion och musiklyssnande. Det primära syftet är att undersöka om binaural beats kan fungera som ett verktyg inom musikproduktion. Påverkar användandet av binaural beats musikskaparen i den konstnärliga processen? Har binaural beats potential att platsa som ett användbart redskap i den musikaliska verktygslådan? Påverkar förekomsten av ett integrerat binaural beat i ett musikstycke lyssnarens upplevelse på något sätt? Detta har har metodologiskt undersökts genom att komponera musik innehållande binaural beats. Processen har dokumenterats löpande varvat med reflektion för att åskådliggöra om eller hur det har influerat förloppet. Sedan har delar av detta musikaliska material prövats på testpersoner, i en mindre enkätstudie byggd på självskattning, för att se om förekomsten av binaural beats förändrar lyssnarens upplevelse på något vis. Binaural beats påverkade den konstnärliga skapandeprocessen då det genererade inspiration under arbetet. Om det beror på de effekter binaural beats tros ha på hjärnan eller om kreativiteten stimulerades av det faktum att dessa ljud var ett nytt element i det egna musikskapandet kan diskuteras. Resultaten av studiens lyssningsexperiment indikerar inga förändringar hos lyssnarnas upplevelse. Däremot har det gett upphov till idéer kring hur liknande tester skulle kunna utformas för att leda till mer användbara data. De vaga tendenser som förekom skulle kunna vara intressanta att undersöka i en mer omfattande studie.

 • 63.
  Hals, Christine
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Skivinspelning: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 64.
  Hansson, Gabriella
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Att förenkla sitt låtskrivande med kreativa ramar: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag ser mig primärt som artist och låtskrivare. Det här projektet påbörjades i en önskan att utöka, förbättra och fokusera mitt musikaliska material och mitt artisteri. Jag tog avstamp i några musikaliska influenser från Mellanöstern och Sydösteuropa och lät de färga mig i skrivandet av sju nya låtar. Förutom dessa influenser hade jag också målsättningen att skriva på svenska som en ram för det kreativa arbetet. En tredje begränsning var att jag bestämt att skriva flera låtar på förhållandevis kort tid. Låtarna jag skrev blev huvuddelen av materialet till en konsert som jag hade den 2 april på Kungl. Musikhögskolan tillsammans med bandet Bistrovagnen. Efter den mixade jag ljud, klippte bild och gjorde två live-musikvideor för att kunna visa upp min musik. Dessa filmer utgör den huvudsakliga dokumentationen av projektet.Under arbetet med låtar, arrangemang och konsert dök nya reflektioner upp. Det var insikter om hur kreativiteten i låtskrivningsarbetet påverkas av självvalda och ofrivilliga ramar. Frågor om vad det är att låta sin musik färgas av andras kom också upp, liksom hur valet av språk i en låttext påverkar det musikaliska.

 • 65.
  Hedlund, Annika
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Konstnärlig frihet under ansvar: ett arbete i att utvecklas som låtskrivare och producent2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete har varit att utveckla min kompetens som låtskrivare, producent och mixningstekniker. Arbetet har varit uppdelat i två delar, en konstnärlig del där jag komponerat och producerat olika musikstycken, och en skriftlig del där jag redovisar produktionsprocessen och reflekterar över det genomförda arbetet.Arbetet innehåller sex olika musikstycken, två låtar som är skrivna till mig själv som artist, samt fyra låtar som är skrivna till Utbildningsradions programserie ”Radioskrivarklubben”.

 • 66.
  Henretta, Elsa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  The Paradox of Creativity2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Interviews with Swedish and Ugandan creatives are the main data sources of this work, as well as my own reflections while spending eight weeks in Uganda. The purpose of this project was to compare and resonate on cultural differences between my own previous experiences and what I experienced in Uganda during my stay and how such cultural differences may affects creativity. The results show that abundance and scarcity have a direct connection to creative thinking. The creative process is dependent on a large knowledge base, but also on the ability to think outside the box. The colonization of Africa still affect the way Ugandans experience their capability to control their lives and future, and thereby the development of the country. Artistic individuals, no matter religious or not, are all experiencing spiritual, or magical, connections when creating. Religion and culture have a large impact on creativity. The creative personality is based on a complex mind of paradoxical traits. Blocked creatives can be un-blocked by learning how to nurture their artist. 

 • 67.
  Herlitz, Mette
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Att komponera och producera musik till kortfilmen ”En Sekund”: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Holgersson, Per-Henrik
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gullö, Jan-Olof
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Lindeborg, Ronny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Teknik och kreativitet i ämneslärarutbildning inom musik: (work in progress)2016In: Teknik och kreativitet i ämneslärarutbildning inom musik: (work in progress), 2016Conference paper (Refereed)
 • 69.
  Holmgren, Frida
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Att producera en genreöverskrivande EP: Om sammanförandet av fyra olika låtar med tillämpning av olika musikaliska övergångar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This artistic degree project researches if it is possible to link four different songs of diverse genres onto one EP through the use of both musical and non-musical elements that arise as bridges between the songs. Four different methods have been tested and evaluated to see which one gives the best result. The tested methods are: arrangements for choir, atonal bridges, leitmotif and narrative phrases. Early on it became clear that the arrangements for choir were hard to complete in the limited time that existed for the project. To work with atonal bridges was easier since the only guide line used was that the bridge should start in the key last heard and end on the same key as the upcoming song. When the leitmotif was written tonally it was difficult to do but using the sound of wind as a non-musical leitmotif added a nice space to the bridges. When working with the narrative phrases the songs were analysed carefully to find the key phrases of the lyrics from the four songs to use in the narrative speech. The result of this project indicates that the best way to create these bridges is to combine the different methods, use the atonal synthesizers with the non-musical wind sounds as a leitmotif along with the narrative phrases. The only method not used was the arrangement for choir.

 • 70.
  Honk, John
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  "John Honk - On A Search For A Call": ett popalbum för den nya musikbranschen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "John Honk - On A Search For A Call" - Ett popalbum för den nya musikbranschen är ett konstnärligt examensarbete vid Kungliga Musikhögskolan, instutionen för Musik och Media 2011. Arbetet innehåller ett album om fyra låtar med tillhörande CD-omslag samt en websida i samma grafiska stil. Albumet är en uppföljare till John Honk - Just Me (2010) och har utformningen har påverkats av erfarenheter från den processen. Tanken har varit att göra ett kortare album med både en fysisk och en digital del och en websida kopplad till sociala medier för att på bästa sätt nå ut i en för musikbranschen ny tid.

 • 71.
  Jeppson, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  SoundController: att utveckla en ljudmotor för adaptiv musik för webben2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 72.
  Jonsson, Tomas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Poplåtar: inspelning och låtskrivande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 73.
  Kampe, Anders
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Från demo till färdig produktion: Musikproduktion2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 74.
  Kampe, Anders
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Musik för pedagogisk radioproduktion: skriftlig reflektion inom självständigt arbete2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 75.
  Kekkonen, Pilvi
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Från låtidé till release: En studie om hur ett skivkontrakt kan påverka artisters arbete under en produktionsprocess2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den konstnärliga delen av detta examensarbete omfattar förarbetet inför en publicering av en singel på Spotify. I arbetet ingick att göra en färdig produktion från en demo tillsammans med en annan producent, samarbeta med en mix- och en mastringstekniker, organisera en PR- fotografering, samarbeta med en grafisk designer som skapade en omslagsbild. Den färdigmastrade låten med omslagsbild användes vid publicering på Spotify i maj 2019 under mitt artistnamn. Som ett tillägg till det konstnärliga arbetet har jag gjort en intervjustudie där jag har undersökt artistens roll under en produktionsprocess, från låtidé till release. Syftet med studien är att skapa djupare förståelse för hur avtal med skivbolag kan påverka artisters arbete under produktionsprocessen. Ämnet är mycket angeläget för mig eftersom jag har sedan två år tillbaka jobbat som indieartist. Den huvudsakliga frågan i intervjuundersökningen är: ”Hurdana fördelar och nackdelar finns det med att jobba som en signad artist under en produktionsprocess, från låtidé till release?” För att undersöka detta har jag intervjuat indieartister och signade artister. Ytterligare en kunskapskälla har varit Loren Weismans bok The Artist’s Guide to Success in the Music Business samt utvalda relevanta webbsidor. I studien kommer jag inte fram till några generella slutsatser utan redogör genom en analys för informanternas svar. Dessa svar indikerar primärt vad det kan finnas för fördelar och nackdelar med att ha avtal. Även jämförande frågor om för- och nackdelar med att jobba som indieartist besvaras. Arbetet avslutas med en reflektion över studiens resultat och mina egna erfarenheter samt ett förslag till framtida forskning om att det vore intressant att veta mer om skivbolagets sida i samarbetet med artisterna och kanske fokusera på hur en A&R eller manager känner kring samarbetet med sina artister.

 • 76.
  Keller, Klara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Från teatermanuskript till musik: En musikalisk tolkning av teatermanuskriptet "Att vattna en blomma"2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete studeras tillvägagångssätten för att skapa musik till en teaterföreställning. Vi får följa hur rollen som musikkompositör ser ut i en teaterproduktionsprocess och hur jag som kompositör väljer att musikaliskt- och narrativt tolka ett nyskrivet monologmanuskript. Syftet med denna undersökning är att komma underfund med tillvägagångsätten eftersom detta är ett outforskat område för mig som kompositör och jag aldrig tidigare ingått i överskridande projekt med kulturarbete inom teaterbranschen.

  Under processen komponeras- och produceras fem skisser som diskuteras kring i sitt tidiga skede. De fem kompositionsskisserna är skapade efter de utvalda segment ur manuskriptet som regissören själv valt. Ämnet berör även strategierna mellan kompositör- och regissör och om samarbetet sker i meningsskiljaktigheter eller i konsensus. Jag ställer mig frågor om hur jag går tillväga och vilket utrymme min kreativitet och konstnärlighet får i denna process.

  Genomförandet ägde rum i Kungl. Musikhögskolans studiolokaler där de fem skisserna spelades in. Parallellt med detta hölls kommunikation med regissören. Resultatet föll sällan in i den mallen jag tänkt från början. Skisserna blev ”för intressanta” i sitt melodispråk- eller ljudbild och att jag vid nästan varje skiss behövde ta till åtgärder och förenkla, skala ner eller plocka bort. Jag upptäckte att ”friare taktarter” blev nyckeln till flödet och lugnet i musiken. Jag upplevde även att återkopplingarna med regissören kunde inkräkta på mitt konstnärskap, men trots det kom jag till insikt att ett samarbete med ”icke-musiker” är befriande.

  Som hjälpmedel lyssnade jag på podcasten ”Scenpodden” (2017) där kompositören för teatermusik Stefan Johansson blir intervjuad om sina erfarenheter av processen. Hans tillvägagångsätt likade till viss del mina, men framförallt fanns det moment som skiljde oss åt. Avslutningsvis gick det inte att finna sig i en slutsats hur vida tillvägagångsättet i denna process resulterat i den rätta eller den felaktiga, då varje teaterproduktion ser olika ut. 

 • 77.
  Klint, Ludvig
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Polypop: Polyrytmik i modern populärmusik2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study polyrhythms are examined as a way of writing pop songs. The purpose of the study is to research how polyrhythms can be used to create music productions in the context of popular music. As an introduction a few examples are given as to how polyrhythms appear in different genres of music. Metal and Jazz are both examples of musically advanced genres which are known to use polyrhythms. The Polyrhythm 4:3 is presented as the most common polyrhythm appearing in pop music, while other polyrhythms are left unused. In the Method chapter the use of sampling and music programming in this study is described, and why this was the preferred method over live musicians and acoustic recordings. The result of this study is the sounding material i.e. the pieces of music that was created as a part of this thesis. A total of six songs were written, two songs include vocals and lyrics while the remaining four are instrumental tracks. Important reflections include the aspect of tempo, and how it changes whether polyrhythms are perceived as musical or understandable, in my opinion.

 • 78.
  Larson, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Debutalbumet Lets fake Love med Concept Store: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 79.
  Lif, Lea
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  AS, PHP, OOP och ADHD: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 80.
  Lindström, Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Virtuell orkester i filmmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att ta reda på om det går att uppnå en liknande upplevelse i en filmscen med samma filmmusik skapad virtuellt med en dator gentemot live- inspelade musiker. Nyckelfrågorna i den här undersökningen är - kan en scen ur en film upplevas bättre/sämre beroende på samma musik skapad med dator kontra live? Kan handlingen i scenen uppfattas olika? Förändras känslan i scenen mellan versionerna?

  I undersökningen använder jag mig av en filmscen ur långfilmen Finding Alice (Fernandez, 2019) som jag komponerat musiken till. Med hjälp av scenen ”I’m Gonna Kill Him” undersöker jag i form av ett blindtest hur stor skillnad åskådaren upplever mellan två versioner av scenen – den ena med virtuellt stråk och den andra med live-stråk.

  Blindtestet genomfördes på en handfull personer, både med tränade och otränade musiköron. Det blev mycket intressanta diskussioner utifrån frågorna jag hade sammanställt till blindtestet. Man kunde märka likheter och skillnader på hur filmscenen upplevdes. Personerna med tränade musiköron tenderade att föredra versionen med live-inspelat stråk. De starkaste argumenten för den versionen var att den kändes mindre ”Hollywood” och allvarligare i tonen än versionen med virtuellt stråk. De tyckte även att timing/frasering och dynamik med live-stråket kändes mer organiskt och gifte sig bättre med dialogen. Personerna med otränade musiköron tenderade att inte uppleva stor skillnad alls.

  Eftersom jag utifrån förutsättningarna bara fick ihop en handfull personer till blindtestet var det svårt att komma fram till en slutsats. Men det gick att se tendenser. Personerna med tränade och insatta musiköron kunde uppleva skillnad mellan virtuell musik skapad med dator och live-inspelad musik, och gav därmed olika upplevelser för filmscenen. Men för det otränade musikörat blev upplevelsen i princip samma mellan versionerna.

  Nyckelord: filmmusik, virtuell, orkester, stråkar, musik, film, MIDI

 • 81.
  Lundberg, Robin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Fysisk träning som sånguppvärmning: En fallstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar ta reda på hur fysisk träning fungerar som sånguppvärmning på en van sångare. Tidigare forskning har visat övervägande positiva effekter av fysisk träning sånguppvärmning, men de flesta tidigare studierna fokuserar på kvinnliga sångare. Denna uppsats är en pilotstudie och är således en test av metod inför kommande större studie. En testperson i 28 års-ålder rekryterades via bekvämlighetsurval till studien. Han utförde två olika typer av sånguppvärmningar vid två olika testtillfällen, en traditionell sånguppvärmning samt en fysisk träning som uppvärmning. Därefter sjöng han en sång som spelades in i musikstudio för att sedan fylla i en enkät som innehöll frågor om hur han upplevde att hans röst kändes vid framförandet av sången. Svaren från enkäten visar att testpersonen upplevde att han hade en större och tätare klang, han hade mer vibrato och var mer egaliserad i registerövergångar efter att ha utfört den fysiska träningen som uppvärmning. Endast en testperson ingår i denna studie vilket gör att det inte är rimligt att dra allomfattande slutsatser från resultatet. Metoden i sin helhet fungerar väl, det kan dock vara lämpligt att göra ändringar gällande antalet testpersoner samt utformningen av den fysiska träningen i kommande studier.

 • 82.
  Löfstrand, Gustav
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Ögonblick från Lärkskogsvägen: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har jag tillsammans med min kollega Markus Eriksson spelat in sju musikstycken med tydligt berättande funktion. Dessa sju musikstycken fungerar som filmmusik till fyra olika historier som utspelar sig i ett lägenhetshus, ett introstycke som sammanfattar hela den musikaliska idén, ett stycke som gestaltar gatan samt ett stycke som beskriver känslan i trapphuset. Materialet utgör en del av min portfolio och förhoppningsvis kommer detta projekt öka mina möjligheter att få skriva musik till rörlig bild i framtiden. Min kollega Markus Eriksson och jag har under detta projekt utvecklat vårt samarbete och utformat rutiner så att vi vet hur lång tid saker tar att göra, hur arbetet ska fördelas och hur musiken ska skapas tillsammans.

 • 83. Magnusson, Jenny
  et al.
  Zackariasson, Maria
  Gullö, Jan-Olof
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Goldenzwaig, Gregory
  Independence in Higher Education: a Comparative Study of Sweden in Russia2018In: Undergraduate Supervision: National and International Perspectives: Symposium, Huddinge: Södertörns högskola, 2018Conference paper (Other academic)
 • 84.
  Markensten, Olle
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Dokumentärfilmsmusik – från skiss till helhet: en processbeskrivning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt masterprojekt i utbildningen Musikalisk Design var att komponera musik till fem stycken dokumentärfilmer gjorda av avgångseleverna på StDH (Stockholms Dramatiska Högskola). Filmerna var alltså även deras examensprojekt. Två av filmerna komponerade jag musik till själv och till de resterande tre filmerna komponerade jag musiken tillsammans med min klasskompis Eirik Røland. Den här texten är en reflektion av arbetet med fokus på processen. Jag kommer att gå igenom varje film jag jobbat med och där berätta om hur arbetet med musiken till filmen har gått till. Arbetsprocessen beskriver jag med text och genom att återknyta till många musikexempel. Musikexemplen finns på en tillhörande DVD.

  Min förhoppning är att, genom att beskriva processen såpass noggrant med både musikexempel och text, kunna bidra med en tydlig inblick i hur det går till i en filmkompositörs arbete. Jag har valt att inte lägga för mycket fokus på att analysera det färdiga resultatet av filmerna och musiken, utan att istället försöka sammanväva analysen av musiken med hjälp av processbeskrivningen. För att verkligen ta del av det slutgiltiga resultatet rekommenderas också läsaren av denna text att se dessa filmer i sin helhet och inte bara lyssna på musiken. Förhoppningen är då att filmerna tillsammans med min processbeskrivning skapar en konkret helhet av mitt arbete och musikens roll i filmerna.

  Utöver att beskriva arbetet med varje film kommer jag även i slutet av texten sammanfatta de erfarenheter och reflektioner som jag samlat på mig efter arbetet med dessa filmer.

 • 85.
  Markensten, Olle
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Musik till pjäsen Trettondagsafton på Romateatern: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete var att göra musik till Romateaterns uppsättning av Shakespeares komedi Trettondagsafton, sommaren 2011. Detta är den skriftliga delen av mitt examensprojekt. Jag börjar med en kort inledning om bakgrunden till projektet samt skriver kort om ordet musik som begrepp, musikens roll i vårt samhälle och hur vi tar till oss musik när den presenteras i samband med andra konstformer som t.ex. teater. Jag sammanfattar sedan kompositions och repetitionsperioden i kronologisk ordning fram till en vecka efter premiären av pjäsen; alltså från det första mötet med regissören till tiden innan premiären då jag bodde på Gotland och jobbade intensivt. Efter detta listar jag de största utmaningarna från denna period och avslutar med sektionen Lärdomar där jag sammanfattar de största erfarenheterna som jag tagit med mig från detta projekt. Utöver denna skriftliga sammanfattning av projektet har jag även med två stycken bilagor. Bilaga 1 är ännu en skriftlig del där jag går igenom alla musikaliska teman som finns med i pjäsen. Bilaga 2 är en CD-skiva med ljudexempel till varje tema som diskuteras. Bilaga 3 är CD-skivan med utvald musik från pjäsen som såldes efter föreställningarna och på Romateaterns hemsida.

 • 86.
  Nilsson, Julia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Stråkarrangering till popmusik: Tre metoder och deras inflytande över arrangeringsprocess och resultat2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag intresserat mig för stråkarrangering till olika typer av popmusik. Jag har jämfört tre olika metoder och förutsättningar för att skriva stråkarrangemang, varav ett var till egenkomponerad musik och två skrevs till musik komponerad av andra. Jag jämförde metoderna med huvudsakligt fokus på fyra aspekter: effektivitet, upplevelse av kreativitet, musikaliskt resultat och egen tillfredsställelse. Mitt syfte var att undersöka hur ett val av arrangeringsmetod kan påverka både processen och resultatet, samt att utforska hur jag fungerar som stråkarrangör. Den mest effektiva metoden för mig var att arrangera ensam, med de metoder jag är välbekant med. Jag kände mig kreativ när jag skrev arrangemanget till min egen musik och i det ena av projekten till andras musik, men upplevde avsaknad av kreativ stimulans i det projekt där upphovspersonen hade starka visioner för hur arrangemanget skulle låta. Det musikaliska resultatet varierade, kanske delvis beroende på val av metod, men undersökningens karaktär gjorde det svårt att dra några tydliga slutsatser kring samband mellan metod och musikaliskt resultat. Min tillfredställelse med processerna varierade och påverkades av bland annat det klingande resultatet, hur effektivt arbetet fortskred och hur kreativ jag kände att jag kunde vara inom ramarna för projekten. Processerna väckte frågor kring för- och nackdelar med att variera sina metoder och utmana sig som arrangör, om balansen mellan att värna sin egen konstnärliga integritet som arrangör och samtidigt respektera en beställande musikers kreativitet, och om i vilka sammanhang jag känner mig fri rent konstnärligt.

 • 87.
  Nordqvist, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Musikalen Cirkusbröder: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom alla tidsepoker har det berättats historier. Från en tidig början fanns en tradition där sagor, legender och historiska förlopp kom till genom liv genom muntligt berättande. Syftet med detta examensarbete är att komma igång att komponera musik till en kommande musikal. Jag skrivit musik och min bror text till denna musikal med arbetsnamnet ”Cirkusbröder”. Cirkusbröder handlar om två bröder och deras relation till kärleken, livet och konsten. En tragisk olycka sätter allt de trott på i fråga. På olika vägar tvingas de söka sig en ny grund för sina liv, för att slutligen mötas på nytt – för en ny föreställning. Musiken spänner vitt över olika genrer. Man kan tydligt skönja ett stråk av folkmelodiska inslag men även inbrytningar från den klassiska musiken. För att tydliggöra hur vår process gått till så beskriver jag hur en av sångerna kommit till. Denna låt fick arbetsnamnet ”vals ballad-duett kärlek”. Den utmynnade så småningom i sången ”Dina vingar bär”.

 • 88.
  Nordstrand, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Ett tomtebloss i hjärnan: en redogörelse för hur två idéer blev två färdiga musikproduktioner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna text behandlas tillkomsten av, inspelningen av och efterarbetet av låtarna Dödskyss och Min gud min gud varför har du överdrivit mig. Under en begränsad tidsperiod har jag skrivit och spelat in låtar till mig själv som artist. En betydande stor del av projektets etapper har enbart kommit att genomföras av mig själv, dock med viss vägledning från utomstående. Dessa etapper inkluderar allt från låtskriveri, inspelning, mixning, mastring samt grafisk utformning. Jag vill för min egen del se projektet både som en konstnärlig, teknisk, karriärs- och ledarskapsmässig utveckling. Arbetssättet bygger på att jag delar upp projektet i flera små bitar. I stället för att göra ett fullängdsalbum har jag skrivit och färdigställt en låt i taget. Projektet präglas både av kort- och långsiktiga perspektiv som jag hoppas kommer fungera för mig både konstnärligt och karriärsmässigt.

 • 89.
  Nylén, Martin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Triton – Beneath Our Feet: att hitta ett sound till Tritons debutalbum2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete har varit att skriva, arrangera och spela in musik till Tritons kommande debutskiva, Beneath Our Feet. Arbetet består av två delar, en skriftlig del där jag redogör för dels en sammanfattning av den förberedande kursen 2012, som legat till grund och möjliggjort mitt arbete. Dels också huvudarbetet under 2013 där jag i egenskap av projektledare, producent och musiker genomfört den studioinspelning som utgjort vårt mål.Den andra, konstnärliga och klingande delen av mitt arbete gestaltas av de 8 låtinspelningarna jag tillsammans med Triton åstadkommit i Studio 2 på KMH.

 • 90.
  Pejler, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Social and Musical Effects of Co-writing: Performing and analyzing six co-writes2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines social factors in songwriting collaborations with the aim to understand the inner workings of co-writes. Previous research indicates significant benefits with songwriting collaborations, both related to productivity and creativity (e. g. Bennett 2012, Littleton & Mercer, 2012). Nonetheless, it can be creatively frustrating to make music in a collaboration that does not work like expected. What is significant about the musical work in a fulfilling co-write? And how can you find your way out of struggle together? While there is qualitative research on musical collaborations, this study is distinguished by that the researcher is partaking in several co-writes. Six collaborations were documented with various methods, including video and audio recordings, post-hoc reflection, semi-structured interviews and communication memos. The comprised material was transcribed and analyzed in order to reveal socio-musical tendencies in the co-writes.

  The research suggests four socio-musical categories for explaining actions in co-writing sessions – ‘Artistic Concept’, ‘Concept’, ‘Meta’ and ‘External’. The two first categories are more artistically connoted, where the last two are more socially signified. During the study, purely artistic actions were outweighed by more socially connoted actions in the co-writes. This resulted in a fairly low generation of musical material per session. The prevalence of bonding may be seen as a way of avoiding rejection, which is a possible outcome when suggesting musical ideas (Bennett, 2012). The sessions that were most fulfilling for the researcher were characterized of nonverbal, musical means rather than linguistic ones - where the collaborators didn’t talk about the music, but connected through songwriting. High rates of fulfillment connected to musical communication was also supported by numerous co-writers in the project.

 • 91.
  Petersson, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Recording with No Regrets: Musikproduktion utan ångerrätt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det kan hävdas att den digitala erans tekniska verktyg för musikproduktion bjuder på ständigt ökande valmöjligheter. Detta kan tyckas vara en fördel, men här finns också en paradox där ett överflöd av valmöjligheter ibland blir överväldigande och hämmande för den kreativa processen. Denna studie syftar till att utforska hur utövande musiker och producenter upplever musikproduktion utifrån ett antal konstruerade begränsningar, som påminner om hur musikproduktion gick till i begynnelsen av den inspelade musikhistorien. För ändamålet har en albumproduktion genomförts med begränsningar i tid och antal tagningar, utan möjlighet att göra pålägg, ändringar eller destruktiv ljuddesign i efterhand. Studiens frågeställningar handlar om hur de medverkande upplever både sin egen och gruppens kollektiva prestation när de är medvetna om dessa begränsningar. Dessa frågeställningar har undersökts med hjälp av ett frågeformulär som deltagarna uppmanades svara på efter att inspelningen var avslutad. Resultaten visar att de medverkande upplevde denna metod för inspelning som ny och annorlunda. En tendens som framkommer är att man generellt värderar gruppens kollektiva prestation som bättre än sin egen individuella. Inslag av nervositet, utmattning och missnöje över sin egen prestation förekommer hos flera av deltagarna, även om den större delen av enkätsvaren uttrycker positiva reaktioner och känslor.

 • 92.
  Ramefelt, Christian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Hantverket bakom hiten: att skapa musik med kommersiell potential2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har jag komponerat och producerat fyra musikstycken med en uttalad målsättning att dessa fyra musikstycken, eller låtar, skulle ha kommersiell potential. Arbetet har delats upp i en konstnärlig och en skriftlig del. De fyra musikstycken som ingår i projektet komponerade jag på egen hand eller tillsammans med kollegor. Kompositions- och produktionsarbetet genomfördes med inspiration av och i utgångspunkt från olika utvalda referenslåtar.

  I denna skriftliga del av arbetet har jag beskrivit de olika faserna i skriv och produktionsprocessen, valet och analysen av referensmusik, själva skrivandet och produktionen. En del av dessa faser problematiseras i en diskussion.

  Mitt övergripande syfte med arbetet har varit att bli snabbare på att skriva och producera låtar av kommersiell karaktär. Ett delsyfte har för mig också varit att bygga upp en portfolio med låtar som jag kan använda för att marknadsföra mig själv, som låtskrivare och producent, mot musikförlag och andra potentiella uppdragsgivare i musikbranschen.

 • 93.
  Renöfält Fhager, Erik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Popmusikens melodispråk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studerar och analyserar jag melodier inom populärmusik som jag personligen tilltalas av. Komponenter som jag riktar in mig på är exempelvis rytmer, tonförråd, upprepning och kontraster. Syftet med studien är att höja min lägstanivå som låtskrivare och etablera en medvetenhet kring val av de toner och rytmer som utgör melodierna i mina låtar. Jag har begränsat mig inom den joniska durskalan, då jag själv främst använder det tonförrådet i mina egna låtar. Målet är att hitta mönster som ger en ökad förståelse för melodier och etablera ett analytiskt tänk som går att använda som en slags verktygslåda i framtida låtskrivande. Det finns många teorier om vad som är en bra melodi, och mitt utforskande grundar sig i en subjektiv bild av de melodier som jag tilltalas av. Genom att leta mönster hoppas jag att själv bli en bättre låtskrivare efter genomfört projekt. Jag använder mig av ett antal olika metoder för att medvetandegöra viktiga delar i melodierna. Den första metoden är att analysera och transkribera ett antal låtar samt lyssningsexempel i detaljnivå för att se vilka komponenter som utgör kärnan av melodin. Nästa metod är att intervjua låtskrivare för att tillsammans ha ett undersökande samtal kring bra melodier och dess komponenter. Den tredje metoden innebär att studera litteratur på ämnet och att göra de medföljande övningarna. Vidare kommer jag testa att skriva a capella, något som för mig som instrumentalist tidigare har känts onaturligt och främmande. Slutligen sammanfattar jag detta med den femte metoden, vilket är eget utforskande (och till viss del komponerande) där jag implementerar idéer och tankar jag upptäckt under arbetets gång. Melodispråk är ett komplext ämne att studera, där många små parametrar påverkar hur den färdiga melodin upplevs. Studiens resultat visar att många av de melodier jag tycker om ofta skrivs i ett rus av inspiration - för att sedan förädlas i en analytisk process. Viktiga komponenter är då balans av symmetri/asymmetri, upprepning, val av toner som speglar rätt känsla samt vilka rytmer som används för melodierna. 

 • 94.
  Roberts, Rebecka
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Inspelningsteknik och inspelningsmiljö: hur spelar man in Bluegrass?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bluegrass är en energi- och glädjerik genre som kräver mycket samspel och kommunikation mellan alla musicerande. Detta gör det svårt att fånga genren bra under organiserade inspelningsförhållanden utan att tappa själen i musiken. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur olika inspelningssätt, såväl tekniska som miljömässiga, påverkar musiker, instrument, ljud och känsla. Tre olika inspelningar har genomförts, en utomhusinspelning, en inspelning i studiomiljö samt en inspelning under en livekonsert. En mix mellan utomhus- och studioinspelningen skulle med facit i hand varit det allra bästa. Inspelningstekniken och miljön behöver anpassas efter den ensemble som ska spelas in. Allt beror på i vilket sammanhang musikerna känner sig avslappnade och trivs bäst. Det viktigaste som inspelningstekniker och producent är att skapa rätt förutsättningar för musikerna och att inspelningstekniken anpassas efter det sammanhanget.

 • 95.
  Rodén, Linnéa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Text till musik: flödet, skrivkrampen och ingångspunkter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96.
  Rosenberg, Fabian
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Musik som verklighetsflykt: Att vid en konsert bli uppslukad av musik och tappa uppfattningen av tid och rum2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur fångar en som artist publiken under en hel kväll och hur viktig är låtordningen och låtarnas karaktär för lyssnarens upplevelse? Med musik i datorspel och musik till bild som utgångspunkt reflekterar jag över det i den här uppsatsen. Jag har sedan 2016 skrivit musik i genren modern classical med ambitionen att flytta lyssnaren till en annan värld och tappa sin uppfattning om tid och rum. Syftet med den här undersökningen är att ge lyssnarna en samstämd upplevelse i en konsertkontext som när de lyssnar på de inspelade verken. Alla konserter har sina utmaningar. Till exempel i vilken lokal konserten framförs. Vad är det för publik? Har de hört musiken innan? har musiken egenskaper som en bör anpassa sig efter. Är den hög intensiv eller lågmäld och intim? Jag har genomfört en konsert med ambient pianomusik. Den är naturligt avskalad och lågmäld. Konserten framfördes i en konsertmiljö som lämpar sig mer för musik som tar större plats. Med de förutsättningarna och en målsättning av att fånga publiken förflytta dom till en annan värld skrev jag fem låtar med en tydlig bild av vilken intensitetskurva de olika verken skulle ha. Konserten var lyckad och min slutsats är att valet av låtar bidrog till publikens upplevelse. 

 • 97.
  Røland, Eirik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  From my skydive I saw the lighthouse: skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Våren 2011 hadde jeg mitt eksamensprosjekt. Dette gikk ut på å komponere musikk, fremføre det på en konsert, og lage et album ut av innspillingen fra konserten. Musikken jeg skulle skrive var ambient, rolig og melodiøs jazz. Jeg begynte med planlegging og komponering, og jobbet hovedsakelig med komponering og arrangering i vintermånedene. Konserten var satt til 12.mai. Mitt hovedfokus ligger på komponering, men dette prosjektet tok meg med mange nye steder. Alt ifht arrangering, prosjektplanlegging, organisering og øving. Musikken var skrevet for akustisk barytongitar, strykekvartett og jazzensemble. Og en synth. Totalt ble det 11 sanger som ble fremført av et 10-manns ensemble.

 • 98.
  Røland, Eirik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Musikk til dokumentarfilm: komposisjon av musikk til dokumentarfilm med fokus på metode og tverrfaglig samarbeid2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Mitt eksamensarbeid handler om komposisjon og produksjon av filmmusikk. Dette var allerede fra da jeg søkte til kandidatprogrammet i Musik och Mediaproduktion på KMH (Kungliga Musikhögskolan) noe jeg hadde planer om og lyst til å gjøre. Gjennom denne utdanningen har jeg fått mulighet til å utforske forskjellige retninger innenfor området og klart å konkretisere og finne ut hva som er mine styrker og hvilken arbeidesoppgaver og arbeidsmetoder som fungerer for meg.

  Da jeg søkte til Musikalisk Design var min plan å skrive en oppsats om metode innen tverrfaglig samarbeid. Og i mitt tilfelle samarbeidet mellom komponist og regissør. Jeg ville jobbe med flere ulike regissører og sammenligne prosesser, ta med erfaringer, og finne arbeidsmåter i samarbeid som fungerer for meg. For å kunne realisere dette var det viktig å finne regissører som ville samarbeide og som hadde prosjekter som passet i tid og budsjett.

  Med min studiekollega Olle Markensten kontaktet jeg filmskolen STDH (Stockholms Dramatiska Högskola) for å se om de hadde behov for musikk til filmer. Da de ikke hadde noen masterprogram i filmmusikk dette året visste vi at det fantes avgangsfilmer som ikke hadde komponister. Vi fikk raskt svar og det viste seg at dokumentarfilmslinjen hadde et stort behov av musikk til sine eksamensfilmer. Få dager senere satt Olle og jeg i møte med seks regissører som fortalte om sine kommende filmer. Dette var filmer på 15-60 minutter som skulle eksamineres i mai 2013. Vi bestemte oss like gjerne for å skrive musikk til alle.

 • 99.
  Sayed, Sara
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Sandy Temper: Making Up Stories: Producing and Releasing an Experimental Artistic Project2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This text delves into the different phases of creating an experimental auteur project that combines different art forms into one cohesive piece. The creative process of transferring an artistic vision from music to video and visual art is described in detail. This process resulted in a project consisting of four music videos and four songs which were presented during a month-long exhibition together with related images. The project and exhibition had minimal exposure on social media, as I was interested in exploring the power of word of mouth outside of the realm of the Internet.

  I look into motivation as an important aspect for the completion of a project and how motivation can be affected through effective scheduling and mental preparation. I am also exploring how solidifying one’s artistic vision in the form of a manifesto can be used as a useful method for preparation as well as a tool throughout the process. In addition to this I was curious if the release of an artistic project can be successfull without utilising social media, instead concentrating on word of mouth. I found that preparing yourself mentally as well as creating a realistic schedule with micro-goals are both extremely beneficial in completing a long-term project. My process resulted in understanding the power of social media and its undeniable and now-permanent role in our lives.

  My purpose with this project was to rediscover myself as an artist as well as explore other means of expression besides music. In the past years I have become increasingly attracted to working with not only music production but even film and art; this project is the result of that desire.

 • 100.
  Seldinger, Linnéa
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Vägen till mitt producerade sound: Om en musikproducents kreativa process och identifieringen av ett eget sound2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudmålet för detta arbete har varit att färdigställa produktioner till fyra av mig tidigare skrivna poplåtar. Detta för att identifiera vilka metoder och verktyg jag föredrar att använda i mitt arbete som producent och vart jag helst lägger mitt fokus när jag producerar musik. Arbetet med produktionerna för låtarna skedde parallellt. Metoden för den konstnärliga processen var medvetet lekfullt utforskande och fri, med några ledord och ett fåtal referenslåtar som enda riktlinjer. I uppsatsen presenteras de verktyg och metoder jag fann användbara för produktionerna tillsammans med reflektioner kring de konstnärliga val som gjordes. Den konstnärliga processen kom att mestadels innefatta arbete med mjukvaruinstrument, samplingar och processning av ljud med dator, men även några pålägg med verkliga instrument gjordes. Dessa var klarinett, flygelhorn och sång. Min upplevelse blev att de fyra låtarna tillsammans resulterade i ett enhetligt sound, mycket tack vare att arbetet skedde parallellt vilket resulterade i att produktionerna influerade varandra i valet av verktyg, metoder och instrumentering. Samarbetet med blåsmusikerna visade sig vara gynnsamt för min fortsatta kreativitet och det konstnärliga resultatet. Vikten av en passande arbetsmiljö och lättförståeliga användargränssnitt visade sig vara betydande för valet av produktionsmetoder och verktyg. Jag reflekterar kring min identitet som producent och mina styrkor och svagheter som sådan. Efter avslutat arbete känner jag mig säkrare i hur jag föredrar att arbeta och vart jag är på väg med mitt sound som artist.

123 51 - 100 of 119
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf